Koetswerk - Derde graad

Studierichting "Koetswerk"

Wil je graag aan de carrosserie van voertuigen werken? Dan is deze praktische en technische studierichting misschien iets voor jou.

In deze praktijkgerichte studierichting word je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan voertuigen (personenauto’s, bedrijfs-, vrachtwagens, …) te herstellen en te bewerken.

Je leert:

 • carrosserie-onderdelen (de)monteren;
 • werken met handgereedschappen en machines;
 • fouten opsporen en eenvoudige herstellingen doen;
 • over meer dan alleen maar het koetswerk. Ook de werking van verschillende (elektrische) auto-onderdelen komen aan bod. Indien nodig kan je verwijderbare elementen van de carrosserie, sluitingen, ...  controleren en resetten of herinitialiseren;
 • schuren en plamuren;
 • snijgereedschap kiezen en gebruiken, lassen en hardsolderen;
 • carrosserieplaten uit staal, kunststof en aluminium vervangen en weer in vorm brengen; 
 • roestwerende producten aanbrengen onderdelen verlijmen of afdichten (kitten); 
 • de geometrie van het chassis, de stand van de zelfdragende carrosserie controleren en vervormde onderdelen weer rechttrekken. Zo leer je schade herstellen aan koetswerk en chassis;
 • carrosserieonderdelen bewerken (vb.afplakken) om ze spuitklaar te maken;
 • de grondlaag aanbrengen.

In deze opleiding  leer je de competenties van de beroepskwalificaties demonteur-monteur carrosserie,  plaatwerker carrosserie en voorbewerker carrosserie

Koetswerk               


Beschrijving

Wil je graag aan de carrosserie van voertuigen werken? Dan is deze praktische en technische studierichting misschien iets voor jou.

In deze praktijkgerichte studierichting word je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan voertuigen (personenauto’s, bedrijfs-, vrachtwagens, …) te herstellen en te bewerken.

Je leert:

 • carrosserie-onderdelen (de)monteren;
 • werken met handgereedschappen en machines;
 • fouten opsporen en eenvoudige herstellingen doen;
 • over meer dan alleen maar het koetswerk. Ook de werking van verschillende (elektrische) auto-onderdelen komen aan bod. Indien nodig kan je verwijderbare elementen van de carrosserie, sluitingen, ...  controleren en resetten of herinitialiseren;
 • schuren en plamuren;
 • snijgereedschap kiezen en gebruiken, lassen en hardsolderen;
 • carrosserieplaten uit staal, kunststof en aluminium vervangen en weer in vorm brengen; 
 • roestwerende producten aanbrengen onderdelen verlijmen of afdichten (kitten); 
 • de geometrie van het chassis, de stand van de zelfdragende carrosserie controleren en vervormde onderdelen weer rechttrekken. Zo leer je schade herstellen aan koetswerk en chassis;
 • carrosserieonderdelen bewerken (vb.afplakken) om ze spuitklaar te maken;
 • de grondlaag aanbrengen.

In deze opleiding  leer je de competenties van de beroepskwalificaties demonteur-monteur carrosserie,  plaatwerker carrosserie en voorbewerker carrosserie

Situering binnen het studiedomein: STEM

2e graad

3e graad

Binnenvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnieken     
Biotechnologische STEM-wetenschappen      
Bouw      
Bouwtechnieken     
Bouwwetenschappen      
Elektriciteit      
Elektromechanische technieken     
Elektrotechnieken     
Grafische technieken     
Hout      
Houttechnieken     
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanica      
Mechanische technieken     
Printmedia      
Schilderen en decoratie      
Technologische wetenschappen      
Textiel      
Textielontwerp en prototyping     
Textielproductietechnieken     
Voertuigtechnieken     
Zeevaart en zeevisserij      
Afwerking bouw      
Applicatie- en databeheer     
Autotechnieken     
Binnen- en buitenschrijnwerk      
Binnenschrijnwerk en interieur      
Binnenvaart en beperkte kustvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen      
Biotechnologische en chemische technieken     
Bouw- en houtwetenschappen      
Bouwplaatsmachinist      
Bouwtechnieken     
Brom- en motorfietsinstallaties      
Crossmedia     
Datacommunicatie en netwerkinstallaties      
Decoratie en schilderwerken      
Dentaaltechnieken     
Elektrische installaties      
Elektromechanische technieken     
Elektronicatechnieken     
Elektrotechnieken     
Fietsinstallaties      
Grafimedia     
Houttechnieken     
Industrile ICT     
Informatica- en communicatiewetenschappen      
Koel- en warmtetechnieken     
Koelinstallaties      
Koetswerk      
Lassen-constructie      
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanische vormgeving      
Mechanische vormgevingstechnieken     
Mechatronica      
Onderhoudsmechanica auto      
Optiektechnieken     
Orthopedietechnieken     
Podiuminstallaties      
Podiumtechnieken     
Preventief onderhoud machines en installaties      
Printmedia      
Productie-industrie      
Ruwbouw      
Sanitaire en verwarmingsinstallaties      
Technologische wetenschappen en engineering      
Textiel      
Textielontwerp en -prototyping     
Textielproductietechnieken     
Vliegtuigtechnieken     
Vrachtwagenchauffeur      
Zeevaart      
Zeevisserij      

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  GO! Technisch Atheneum Halle Kluisstraat 1, 1500 Halle
  Technicum De Londenstraat Londenstraat 43, 2000 Antwerpen
  Tectum August Leyweg 3, 2020 Antwerpen
  VITO Hoogstraten (Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs) Gravin Elisabethlaan 30, 2320 Hoogstraten
  GO! atheneum Leuven - Campus Redingenhof Redingenstraat 90, 3000 Leuven
  GO! Next Level X Vildersstraat 3 en 28, 3500 Hasselt
  Provinciale Technische School Maasmechelen Europaplein 36, 3630 Maasmechelen
  GO! KTA Brugge Rijselstraat 7, 8200 Sint-Michiels
  Guldensporencollege campus Engineering Beekstraat 21, 8500 Kortrijk
  MSKA Roeselare Groenestraat 170, 8800 Roeselare
  HTISA / CDO De Rotonde Holstraat 66, 9000 Gent
  GO! Talent Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde
  GO! Talent - CLW Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde
  scar Romerocollege, Campus Van Winckel: domein STEM Emiel Van Winckellaan 6, 9200 Dendermonde
  GO! Talent - CLW Alois De Beulelaan 17, 9240 Zele
  TechniGO! Campus De Voorstad Welvaartstraat 70/1, 9300 Aalst
  Richtpunt campus Ninove-Zottegem , locatie Zottegem Sabina van Beierenlaan 35, 9620 Zottegem
  GO! Atheneum Oudenaarde Bergstraat 36, 9700 Oudenaarde

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de dubbele finaliteit in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In uitzonderlijke gevallen kan voor een leerling die zonder getuigschrift of diploma dreigt uit te vallen een bijzonder kwalificerend traject worden uitgewerkt door de klassenraad (in samenwerking met externe partners). Dit kan enkel voor studierichtingen in de 3e graad.
Hiervoor is een akkoord van het CLB en instemming van de ouders van de leerling nodig.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding.

Hiermee kan je starten in:

 • het 7e leerjaar gericht op de instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere specialisatiejaren BSO) 
 • 7e leerjaar gericht op de instroom op hoger onderwijs na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere naamloos 7e jaar BSO) 
 • graduaatsopleidingen (incl. basisverpleegkunde) 

Wat na Koetswerk ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken:

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren:

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra,  VDAB,  DefensiePolitie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit