Taal en communicatiewetenschappen - Derde graad

Studierichting "Taal en communicatiewetenschappen"

In deze studierichting krijg je naast een brede algemene vorming ook een uitgebreid pakket moderne talen.

 • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.
 • Je wordt uitgedaagd op het vlak van de communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
 • De uitbreiding moderne talen omvat o.a.:

           -        taalsystematiek
           -        taalverwerving en taalontwikkeling
           -        relatie taaluitingen en gebruikers
           -        taalvariatie
           -        tekstopbouw
           -        communicatieve vaardigheden
           -        literatuur

 • Je wordt ook ingewijd in de wetenschappelijke en kritische benadering van communicatie en (massa)media.

 

Taal en communicatiewetenschappen               


Beschrijving

In deze studierichting krijg je naast een brede algemene vorming ook een uitgebreid pakket moderne talen.

 • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.
 • Je wordt uitgedaagd op het vlak van de communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
 • De uitbreiding moderne talen omvat o.a.:

           -        taalsystematiek
           -        taalverwerving en taalontwikkeling
           -        relatie taaluitingen en gebruikers
           -        taalvariatie
           -        tekstopbouw
           -        communicatieve vaardigheden
           -        literatuur

 • Je wordt ook ingewijd in de wetenschappelijke en kritische benadering van communicatie en (massa)media.

 

Situering binnen het studiedomein: Taal en cultuur

2e graad

3e graad

Onthaal en recreatie      
Taal en communicatie     
Toerisme     
Onthaal en recreatie      
Taal en communicatie     
Taal en communicatiewetenschappen      
Toerisme     

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  Sint-Niklaasinstituut Bergense Steenweg 1421, 1070 Anderlecht
  Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
  Heilig-Hart & College Parklaan 7, 1500 Halle
  Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo Denis Voetsstraat 21, 2260 Westerlo
  GO! De Prins - Campus Antwerpsestraat Antwerpsestraat 36, 3290 Diest
  Virga Jessecollege Maastrichtersteenweg 62, 3500 Hasselt
  WICO campus Lommel Pieter Breugheldreef 4, 3920 Lommel
  GO! Atheneum Oostende - Athena Leon Spilliaertstraat 31, 8400 Oostende
  Guldensporencollege Campus Kaai 3 Burgemeester Vercruysselaan 17C, 8500 Kortrijk
  Technisch Instituut Sint-Vincentius Spinneschoolstraat 10, 8820 Torhout
  Lodewijk Makeblijde College Boeschepestraat 20, 8970 Poperinge
  Sint-Bavohumaniora Reep 4, 9000 Gent
  Sint-Maarten Campus Bovenschool Kallobaan 1, 9120 Beveren-Waas
  Scholengroep Sint-Maarten SMI & TI Sint-Maarten Esplanadeplein 6, 9300 Aalst
  GO! KAZ - Koninklijk Atheneum Zottegem Meerlaan 25, 9620 Zottegem

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de doorstroomfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In uitzonderlijke gevallen kan voor een leerling die zonder getuigschrift of diploma dreigt uit te vallen een bijzonder kwalificerend traject worden uitgewerkt door de klassenraad (in samenwerking met externe partners). Dit kan enkel voor studierichtingen in de 3e graad.
Hiervoor is een akkoord van het CLB en instemming van de ouders van de leerling nodig.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4. Hiermee kan je starten in alle graduaatsopleidingen, professionele en academische bachelors van het hoger onderwijs.

Wat na Taal en communicatiewetenschappen ?

Na het 6e leerjaar gaan de meeste leerlingen uit de doorstroomfinaliteit verder studeren. Je richting die je in het 5e en 6e jaar hebt gevolgd heeft je niet voorbereid om te gaan werken, wel om verder te studeren.

Om een goede keuze te maken ga je best eerst heel breed kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Het is een belangrijke beslissing waarbij je met een aantal zaken rekening houdt:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Als je wenst verder te studeren zijn er tal van mogelijkheden:

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Meer info over doorstroom naar professionele of academische bachelor: zie AHOVOKS 

Andere mogelijkheden

 • Graduaatsopleidingen
 • 7e leerjaren aso, kso gericht op hoger onderwijs (vroegere voorbeidende jaren)
 • 7e leerjaren kso en tso
 • 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt (vroegere specialisatiejaren bso)  
 • Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
  Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra, bij VDAB, bij DefensiePolitie, ...

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.