Onthaal en recreatie - Derde graad

Studierichting "Onthaal en recreatie"

In deze praktische studierichting staat het contact met bezoekers/recreanten centraal. Zowel het onthalen als het begeleiden worden aangeleerd.

Je leert:

 • vlot communiceren in het  Nederlands, Frans, Engels en Duits;
 • bezoekers onthalen en (beperkt) digitaal registreren;
 • hoe je toegangscontrole en de verhuur en verkoop van materialen kan aanpakken;
 • bezoekers informeren, doorverwijzen en begeleiden in verschillende omstandigheden;
 • klantvriendelijk omgaan met doelgroepen van alle leeftijden, culturen, met verschillende interesses en samenstelling;
 • informeren over vrijetijdsactiviteiten;
 • deze vrijetijdsactiviteiten voorbereiden en ondersteunen;
 • materiaal en infrastructuur controleren en onderhouden;
 • de veiligheid van mensen en middelen garanderen.

De focus in de opleiding ligt op vrijetijdsactiviteiten in het algemeen en niet op sportieve activiteiten in het bijzonder. Zelf moet je beschikken over elementaire sportieve basisvaardigheden.

Deze studierichting wordt slechts in een beperkt aantal scholen aangeboden.

Onthaal en recreatie               


Beschrijving

In deze praktische studierichting staat het contact met bezoekers/recreanten centraal. Zowel het onthalen als het begeleiden worden aangeleerd.

Je leert:

 • vlot communiceren in het  Nederlands, Frans, Engels en Duits;
 • bezoekers onthalen en (beperkt) digitaal registreren;
 • hoe je toegangscontrole en de verhuur en verkoop van materialen kan aanpakken;
 • bezoekers informeren, doorverwijzen en begeleiden in verschillende omstandigheden;
 • klantvriendelijk omgaan met doelgroepen van alle leeftijden, culturen, met verschillende interesses en samenstelling;
 • informeren over vrijetijdsactiviteiten;
 • deze vrijetijdsactiviteiten voorbereiden en ondersteunen;
 • materiaal en infrastructuur controleren en onderhouden;
 • de veiligheid van mensen en middelen garanderen.

De focus in de opleiding ligt op vrijetijdsactiviteiten in het algemeen en niet op sportieve activiteiten in het bijzonder. Zelf moet je beschikken over elementaire sportieve basisvaardigheden.

Deze studierichting wordt slechts in een beperkt aantal scholen aangeboden.

Situering binnen het studiedomein: Taal en cultuur

2e graad

3e graad

Onthaal en recreatie      
Taal en communicatie     
Toerisme     
Onthaal en recreatie      
Taal en communicatie     
Taal en communicatiewetenschappen      
Toerisme     

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  Merit VIIde-Olympiadelaan 2, 2020 Antwerpen
  kOsh23 Collegestraat 46, 2200 Herentals
  Immaculata Instituut Hoogstraatsebaan 2, 2390 Oostmalle
  Sint-Ursula-instituut Kanunnik Davidlaan 15, 2500 Lier
  Provinciale Handelsschool Hasselt Gouverneur Verwilghensingel 1, 3500 Hasselt
  Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brugge
  Guldensporencollege Campus Kaai 3 Burgemeester Vercruysselaan 17C, 8500 Kortrijk
  Nieuwen Bosch Humaniora Lange Violettestraat 65, 9000 Gent
  GO! Handelsschool Aalst Keizersplein 19, 9300 Aalst

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de dubbele finaliteit in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In uitzonderlijke gevallen kan voor een leerling die zonder getuigschrift of diploma dreigt uit te vallen een bijzonder kwalificerend traject worden uitgewerkt door de klassenraad (in samenwerking met externe partners). Dit kan enkel voor studierichtingen in de 3e graad.
Hiervoor is een akkoord van het CLB en instemming van de ouders van de leerling nodig.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding.

Hiermee kan je starten in:

 • het 7e leerjaar gericht op de instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere specialisatiejaren BSO) 
 • 7e leerjaar gericht op de instroom op hoger onderwijs na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere naamloos 7e jaar BSO) 
 • graduaatsopleidingen (incl. basisverpleegkunde) 

Wat na Onthaal en recreatie ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken:

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren:

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra,  VDAB,  DefensiePolitie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit