Textielproductietechnieken duaal - Derde graad

Studierichting "Textielproductietechnieken duaal"

De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden.  In het 1e geval werkt men volgens een schooljaarsysteem, in het 2e geval bestaat je opleiding uit clusters.

Deze duale graadsopleiding loopt over 2 jaren.
Alle leerlingen uit het 1e leerjaar stromen automatisch door van 5 TSO duaal naar 6  TSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en de omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Textielproductietechnieken duaal                  


Beschrijving

De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden.  In het 1e geval werkt men volgens een schooljaarsysteem, in het 2e geval bestaat je opleiding uit clusters.

Deze duale graadsopleiding loopt over 2 jaren.
Alle leerlingen uit het 1e leerjaar stromen automatisch door van 5 TSO duaal naar 6  TSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en de omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Voor deze opleiding kan een aanloopfase ingericht worden door de school.
Let op: De klassenraad beslist of je kan starten in de aanloopfase

Situering binnen het studiedomein: STEM

2e graad

3e graad

Bandenmonteur duaal   (SO)   
Bandenmonteur duaal   (CDO)   
Cementgebonden voeger duaal   (SO)   
Cementgebonden voeger duaal   (CDO)   
Fietshersteller duaal   (SO)   
Fietshersteller duaal   (CDO)   
Hoeknaadlasser duaal   (CDO)   
Hoeknaadlasser duaal   (SO)   
Hulpmonteur steigerbouw duaal   (SO)   
Hulpmonteur steigerbouw duaal   (CDO)   
Industrieel verpakker duaal   (CDO)   
Industrieel verpakker duaal   (SO)   
Installateur elektrotechnische basiscomponenten duaal   (CDO)   
Installateur elektrotechnische basiscomponenten duaal   (SO)   
Machinaal houtbewerker duaal   (CDO)   
Machinaal houtbewerker duaal   (SO)   
Matroos zeevisserij duaal   (SO)   
Matroos zeevisserij duaal   (CDO)   
Medewerker hout duaal   (CDO)   
Medewerker hout duaal   (SO)   
Medewerker ruwbouw duaal   (SO)   
Medewerker ruwbouw duaal   (CDO)   
Medewerker schilder- en behangwerken duaal   (SO)   
Medewerker schilder- en behangwerken duaal   (CDO)   
Medewerker tegelzetwerken en dekvloeren duaal   (SO)   
Medewerker tegelzetwerken en dekvloeren duaal   (CDO)   
Monteur metalen gevel- en dakelementen duaal   (CDO)   
Monteur metalen gevel- en dakelementen duaal   (SO)   
Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal   (CDO)   
Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal   (SO)   
Monteur ventilatie- en luchtbehandelingskanalen duaal   (SO)   
Monteur ventilatie- en luchtbehandelingskanalen duaal   (CDO)   
Onderhoudsmedewerker duaal   (SO)   
Onderhoudsmedewerker duaal   (CDO)   
Paletten- en krattenmaker duaal   (SO)   
Paletten- en krattenmaker duaal   (CDO)   
Plaatser boven- en ondergrondse leidingen duaal   (SO)   
Plaatser boven- en ondergrondse leidingen duaal   (CDO)   
Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia duaal   (CDO)   
Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia duaal   (SO)   
Productiemedewerker drukken in de printmedia duaal   (CDO)   
Productiemedewerker drukken in de printmedia duaal   (SO)   
Productiemedewerker industrie duaal   (SO)   
Productiemedewerker industrie duaal   (CDO)   
Rioollegger duaal   (SO)   
Rioollegger duaal   (CDO)   
Stratenmaker duaal   (CDO)   
Stratenmaker duaal   (SO)   
Voorbewerker carrosserie duaal   (CDO)   
Voorbewerker carrosserie duaal   (SO)   
Afwerking bouw duaal   (SO)      
Afwerking bouw duaal   (CDO)      
Aspirant-stuurman binnenscheepvaart duaal   (SO)      
Autotechnieken duaal   (SO)   
Autotechnieken duaal (CDO)   (CDO)   
Binnen- en buitenschrijnwerk duaal   (SO)      
Binnen- en buitenschrijnwerk duaal   (CDO)      
Binnenschrijnwerk en interieur duaal   (SO)      
Binnenschrijnwerk en interieur duaal   (CDO)      
Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal   (CDO)      
Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal   (SO)      
Biotechnologische en chemische technieken duaal   (SO)   
Biotechnologische en chemische technieken duaal (CDO)   (CDO)   
Bouwplaatsmachinist duaal   (CDO)      
Bouwplaatsmachinist duaal   (SO)      
Bouwtechnieken duaal   (SO)   
Bouwtechnieken duaal (CDO)   (CDO)   
Brom- en motorfietsinstallaties duaal   (CDO)      
Brom- en motorfietsinstallaties duaal   (SO)      
Decoratie en schilderwerken duaal   (CDO)      
Decoratie- en schilderwerken duaal   (SO)      
Elektrische installaties duaal   (CDO)      
Elektrische installaties duaal   (SO)      
Elektromechanische technieken duaal   (SO)   
Elektromechanische technieken duaal (CDO)   (CDO)   
Elektrotechnieken duaal   (SO)   
Elektrotechnieken duaal (CDO)   (CDO)   
Fietsinstallaties duaal   (SO)      
Fietsinstallaties duaal   (CDO)      
Koel- en warmtetechnieken duaal   (SO)   
Koel- en warmtetechnieken duaal (CDO)   (CDO)   
Koelinstallaties duaal   (SO)      
Koelinstallaties duaal   (CDO)      
Koetswerk duaal   (SO)      
Koetswerk duaal   (CDO)      
Lassen- constructie duaal   (CDO)      
Lassen-constructie duaal   (SO)      
Mechanische vormgeving duaal   (CDO)      
Mechanische vormgeving duaal   (SO)      
Mechanische vormgevingstechnieken duaal   (SO)   
Mechanische vormgevingstechnieken duaal (CDO)   (CDO)   
Onderhoudsmechanica auto duaal   (CDO)      
Onderhoudsmechanica auto duaal   (SO)      
Orthopedietechnieken duaal   (SO)   
Orthopedietechnieken duaal (CDO)   (CDO)   
Podiuminstallaties duaal   (SO)      
Podiuminstallaties duaal   (CDO)      
Podiumtechnieken duaal   (SO)   
Podiumtechnieken duaal (CDO)   (CDO)   
Preventief onderhoud machines en installaties duaal   (SO)      
Preventief onderhoud machines en installaties duaal   (CDO)      
Printmedia duaal   (CDO)      
Printmedia duaal   (SO)      
Productie-industrie duaal   (SO)      
Productie-industrie duaal   (CDO)      
Ruwbouw duaal   (SO)      
Ruwbouw duaal   (CDO)      
Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal   (CDO)      
Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal   (SO)      
Textiel duaal   (SO)      
Textiel duaal   (CDO)      
Textielproductietechnieken duaal   (SO)   
Textielproductietechnieken duaal (CDO)   (CDO)   
Zeevisserij duaal   (SO)      
Zeevisserij duaal   (CDO)      

Welke lessen krijg je?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject/curriculumdossier van deze 2-jarige duale opleiding.
Onderaan deze tekst vind je de link naar dit standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd beschreven wat jij minimaal moet leren op vlak van:

 • algemene vorming

 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming wordt vnl. op school gegeven.
Deze bestaat uit: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Lichamelijke opvoeding, Frans en Engels, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, vakoverschrijdende eindtermen SO + lessen Levensbeschouwing.
Deze lessen worden apart gegeven of (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming.
Op school kunnen ook praktijklessen worden gegeven.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je reële werkplek. Je leert er wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.
Op de werkvloer verwerf je nieuwe vaardigheden en vervolmaak je jezelf.

Er bestaan geen algemeen geldende lessenroosters. 
Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. Deze kunnen bijgevolg verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zélf de school van je keuze.

Het is dus de school die jouw opleiding vorm geeft, opvolgt en aanvult tot een succesvol traject. Dit alles in nauwe samenwerking met de mentor van je werkplek.
Heb je nood aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

Werkplekleren is een zeer belangrijk onderdeel van duale opleidingen.
Het is dan ook de bedoeling dat je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning) een overeenkomst met een bedrijf hebt afgesloten.
De periode waarin je nog geen stagewerkplek hebt gevonden, wordt door de school voltijds ingevuld. Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen, verlengd worden.

Je trajectbegeleider kan je helpen bij het zoeken naar een stagewerkplek. Als je binnen de vastgelegde termijn geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met je duale opleiding stoppen.

De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden.  In het 1e geval werkt men volgens een schooljaarsysteem, in het 2e geval bestaat je opleiding uit clusters/modules. 

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.be.

Toelatingsvoorwaarden

Instapmoment:

Je kan tot en met de 1e lesdag van november instappen in 5 SO duaal. 
Starten na deze dag kan enkel als de  klassenraad akkoord gaat.

Vanaf 1 sept. 2023 kan je instappen in 5 SO duaal tot en met 15 januari.

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:

  • minstens 16 jaar zijn of
  • 15 jaar én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn.

De overige algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor een niet-duale studierichting in 5 TSO:

 • geslaagd zijn in 4 ASO, 4 TSO, 4 KSO (= A of B-attest behaald. Met een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);

 • geslaagd zijn in 6 BSO én het akkoord van de klassenraad hebben;

 • het getuigschrift van de 2e graad ASO, TSO of KSO behaald hebben via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap én het akkoord van de klassenraad om te starten in deze duale opleiding;

 • zonder studiebewijs uit 4 SO toch toegelaten worden door de klassenraad op basis van 'cognitief sterk functioneren'. Het is de klassenraad die dit bepaalt. 

 • als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school* of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je uit het  BuSO** komt, kan de klassenraad van de je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;

 • als je een zij- instromer *** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Uitzondering: Flexibele instap
Je kan ook starten in 5 TSO duaal (dubbele finaliteit of finaliteit doorstroom) als je:

 • in de 2e graad geslaagd bent voor de beroepskwalificatie(s)/ deelkwalificatie(s) van de onderliggende duale opleiding zonder geslaagd te zijn voor de algemene vorming.
  De duale 3e graadsopleiding moet wel aansluiten bij deze van de 2e graad.

  Eens je de ontbrekende algemene vorming van de 2e graad hebt verworven, behaal je het getuigschrift van de 2e graad. Vervolgens probeer je de onderwijskwalificatie van de 3e graad te behalen.

Voor bepaalde opleidingen zijn er bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding (zie tabblad ‘Lessen’).

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

Zie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-10

Kan ik starten in 6 TSO duaal?

Vanaf 1 september 2024 kan je pas instappen in 6 SO duaal dubbele finaliteit omwille van ernstige redenen + met akkoord van de klassenraad. Hier is geen datum van toepassing.

Voor de start van een opleiding 6 SO dubbele finaliteit moet je:

 • geslaagd zijn in 5 TSO van dezelfde studierichting;

 • geslaagd zijn in 5 TSO van een andere studierichting van hetzelfde studiegebied én het akkoord hebben van de klassenraad;

 • geslaagd zijn in 5 TSO in een studierichting uit een ander studiegebied.
  In dit geval is het akkoord nodig van de toelatingsklassenraad (na advies van de delibererende klassenraad van de studierichting die je hebt gevolgd in 5 SO, gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen);

 • toegelaten worden door de klassenraad, zelfs al had je tekorten voor bepaalde vakken in 5 SO.
  Dit kan enkel als de school gebruik maakt van het systeem ‘overstap naar het hoger leerjaar met tekorten in het onderliggend leerjaar’ + na overleg met de delibererende klassenraad van de studierichting waaruit je komt;

 • zonder studiebewijs van 5 SO maar mét akkoord van de klassenraad. Op voorwaarde dat deze bepaalt dat jij een 'cognitief sterk functionerende leerling' bent;

 • als je overkomt uit een niet-Vlaamse school***  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN),  kan de klassenraad van de school je toelaten.
 • Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 5 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van deliberatie tot het einde van de graad’ (zie SO 64, 10.1.2)


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie in 5 SO:

Je mag tot en met 15 januari binnen hetzelfde leerjaar overgaan naar een andere (niet)duale studierichting.
Daarna mag het enkel als de klassenraad dit toelaat omwille vanernstige redenen.

Veranderen van studie in 6 SO:

In 6 SO is veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar niet toegelaten.
Het kan enkel uitzonderlijk omwille van een ernstige reden: 

 • na kennisname van het advies van de klassenraad van de studierichting die je tot dan toe volgt én
 • als de klassenraad toestemming geeft.


Overzitten

Je, dat kan.
De klassenraad bepaalt of je slaagt of niet slaagt. Jij beslist of je overzit of stopt met onderwijs. 


 

*Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school

** leerlingen met een IAC-verslag buitengewoon secundair onderwijs, met uitzondering van opleidingsvorm 4

*** Zij-instromer: jongeren die het onderwijs al hebben verlaten, met of zonder kwalificatie. Maar die zich na een onderbreking, opnieuw willen inschrijven voor een duale opleiding.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

-Na het 1e leerjaar van je duale 3e graadsopleiding TSO (5 TSO):

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

 -Op het einde van je 3e graads-traject (6 TSO) kan je  volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma SO als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie.
  Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt.
  Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.

 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  

De klassenraad beslist welke studiebewijs je krijgt en wanneer. Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni) maar theoretisch gezien kan het ook tijdens het schooljaar.

Let wel: je ontvangt niet alle bovenvermelde studiebewijzen tegelijk.
Een onderwijskwalificatie omvat al beroepskwalificatie(s) en of deelkwalificatie(s).
Beroepskwalificatie omvatten al evt. onderliggende deelkwalificaties.

Als je bovenop een beroepskwalificatie/deelkwalificatie bijkomende competenties behaalt, kan je wel een extra bewijs van competentie(s) behalen.

Als je werd toegelaten tot 5 SO ondanks tekorten in het onderliggend leerjaar én je hebt deze weggewerkt, behaal je ook het getuigschrift van de 2e graad SO
In theorie op het einde van het 5e jaar maar het kan zijn dat je het pas op het einde van je graadsopleiding in handen krijgt.

Als je overstapt na 5 TSO naar een niet- duale studierichting, krijg je van de deliberatieklassenraad een oriënteringsattest. Gebaseerd op je prestaties in dat 5e leerjaar. Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na Textielproductietechnieken duaal ?

Na deze tweejarige duale opleiding kan je:

 • gaan werken of
 • verder studeren

Werken? Na deze opleiding kan je gaan werken. Open het tabblad 'Beroepen' om een beeld te krijgen van enkele concrete mogelijkheden. Natuurlijk kan je nog andere richtingen uitgaan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Verder studeren?

Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming naar het hoger onderwijs zeker mogelijk.

Je kan kiezen voor inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel: 'inhoudelijk verwant' betekent niet altijd 'vlot haalbaar'.

Uiteraard kan je in je vervolgstudies steeds een andere richting uitgaan.

Je kan verder studeren op verschillende niveaus:

7de leerjaar TSO

 • Je wordt toegelaten tot alle studierichtingen van het 7de jaar TSO van hetzelfde studiegebied.
 • Als je kiest voor een studierichting uit een aner studiegebied moet de klassenraad van de school dit toestaan.
 • Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

7de leerjaar ASO/KSO gericht op hoger onderwijs

 • In het ASO en KSO worden voorbereidende jaren op het hoger onderwijs ingericht.
 • In het ASO heeft men de bedoeling om tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen bij te werken.
 • In het KSO bereiden deze jaren voor op artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
 • Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Graduaten

 • Deze opleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau tussen het SO en de professionele bachelor.
 • Ze bereiden voor op het uitoefenen van een bepaald beroep.
 • Met het diploma SO op zak, kan je starten in elke graduaatsopleiding.
 • Deze overstap is beslist haalbaar na het TSO. Zeker als je rekening houdt met je interesse en graag de handen uit de mouwen steekt.

Professionele bachelors (PBa)

 • Je mag starten in een professionele bacheloropleiding.
 • Na het TSO is de overstap naar een inhoudelijk verwante opleiding meestal haalbaar.
 • Houd bij je keuze rekening met je vooropleiding. De studierendementscijfers (SR) informeren je over het gemiddeld studiesucces in een bepaalde PBa vanuit een studierichting SO. Deze SR worden vermeld bij elke opleiding hoger onderwijs onder het tabbald 'studierendement'.

Academische bachelors (ABa)

 • Met je diploma SO op zak mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
 • Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden. Indien van toepassing, wordt deze informatie vermeld bij de opleidingen hoger onderwijs.
 • ABa's zijn sterk theoretisch en worden meestal door een universiteit* georganiseerd. Instappen na TSO is niet altijd vanzelfsprekend. Uiteraard spelen naast vooropleiding, motivatie, studiehouding, talent en interesse ook een belangrijke rol.
 • De studierendementscijfers (SR) informeren je over het gemiddeld studiesucces in een bepaalde ABa vanuit een studierichting SO. Deze SR worden vermeld bij elke opleiding hoger onderwijs onder het tabbald 'studierendement'.
 • Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB, ...

* de opleiding 'Nautische wetenschappen' wordt georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en kunstopleidingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst' worden door een School of Arts georganiseerd.

7de leerjaar BSO

 • Je wordt toegelaten tot alle 7de jaren BSO van hetzelfde studiegebied.
 • Als je een 7de jaar uit een ander studiegebied wil volgen, heb je toestemming van de klassenraad nodig.
 • Er is een 7de jaar BSO gericht op hoger onderwijs. Info vind je hier.

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk. Vergeet niet de opleidingsmogelijkheden in het volwassenonderwijs, Syntra, VDAB, defensie of politie te exploreren.