Taalkunde - Master

 

Universiteit Antwerpen
De master taalkunde is gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in de structuur en het functioneren van taal en die zelfstandig onderzoek willen verrichten naar verschillende aspecten van taal.
Dat onderzoek kan in diverse taalkundige disciplines gebeuren.
Aan de Universiteit Antwerpen wordt naar een evenwicht gestreefd tussen een degelijke vakinhoudelijke kennis (studenten volgen ten minste vier algemene taalkundige basisvakken die de kennis uit de bachelorjaren verder uitdiepen) en het ontwikkelen van zelfwerkzaamheid. 
Naast een algemeen profiel biedt de opleiding twee specialisatieprofielen: computationele psycholinguïstiek enerzijds en pragmatiek/sociolinguïstiek anderzijds.
Die specialisatieprofielen corresponderen met twee belangrijke onderzoekspijlers in het departement Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen.


KU Leuven
In deze master verwerf je de theoretische, descriptieve en methodologische kennis en competentie om zelfstandig taalkundig onderzoek op te zetten en uit te voeren.
Het hoofdaccent ligt op de theoretische en descriptief-vergelijkende taalkunde, de variatielinguïstiek, de taaltechnologie en taalverwerving en het -onderwijs.
Deze inzichten en competenties worden gespreid over een gemeenschappelijk luik (met meer algemene inhouden) en een specialisatiemodule (te kiezen door de student).


Studiepunten

60

Taalkunde - Master

Universiteit Antwerpen
De master taalkunde is gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in de structuur en het functioneren van taal en die zelfstandig onderzoek willen verrichten naar verschillende aspecten van taal.
Dat onderzoek kan in diverse taalkundige disciplines gebeuren.
Aan de Universiteit Antwerpen wordt naar een evenwicht gestreefd tussen een degelijke vakinhoudelijke kennis (studenten volgen ten minste vier algemene taalkundige basisvakken die de kennis uit de bachelorjaren verder uitdiepen) en het ontwikkelen van zelfwerkzaamheid. 
Naast een algemeen profiel biedt de opleiding twee specialisatieprofielen: computationele psycholinguïstiek enerzijds en pragmatiek/sociolinguïstiek anderzijds.
Die specialisatieprofielen corresponderen met twee belangrijke onderzoekspijlers in het departement Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen.


KU Leuven
In deze master verwerf je de theoretische, descriptieve en methodologische kennis en competentie om zelfstandig taalkundig onderzoek op te zetten en uit te voeren.
Het hoofdaccent ligt op de theoretische en descriptief-vergelijkende taalkunde, de variatielinguïstiek, de taaltechnologie en taalverwerving en het -onderwijs.
Deze inzichten en competenties worden gespreid over een gemeenschappelijk luik (met meer algemene inhouden) en een specialisatiemodule (te kiezen door de student).


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Taalkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Taalkunde

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Als je het diploma van master taalkunde hebt behaald, kan je in principe een wetenschappelijke carrière op het domein van de taalkunde uitbouwen aan een hogeschool of een universiteit.
Je kan echter ook in tal van andere beroepen terecht waar een degelijk inzicht in taal en een goede taalvaardigheid belangrijke vereisten zijn:
het secundair of hoger onderwijs (na het behalen van de noodzakelijke pedagogische bekwaamheidsbewijzen), de media (radio, televisie, geschreven pers, enz.),
de culturele sector (culturele centra),
de openbare diensten (en de openbare sector) en het bedrijfsleven.
In de specialisatie computationele psycholinguïstiek ontwikkel je tevens de vaardigheden die nodig zijn om een carrière uit te bouwen waar
automatische taalverwerking centraal staat (hetzij binnen de academische wereld, hetzij binnen een onderzoeksgroep in de bedrijfswereld)
of waar de psycholinguïstiek centraal staat (hetzij in de academische wereld, hetzij in de pedagogische sector).
Vanuit de specialisatie Pragmatiek/Sociolinguïstiek kan je ook terecht in sectoren die met het algemene taalbeleid te maken hebben.
In deze master verwerf je tevens een domeinoverstijgende vaardigheid om op een kritische wijze informatie te vergaren ( waarbij je gebruik kan maken van de modernste technieken), om die informatie overzichtelijk en doelgericht te ordenen en om er efficiënt over te rapporteren.
Daardoor ben je in staat om flexibel en zelfstandig met het steeds wisselende en snel evoluerende beroepsveld om te gaan en om je eventueel verder te specialiseren en te heroriënteren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 07-09-2018

Taalkunde - Master

Universiteit Antwerpen
De master taalkunde is gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in de structuur en het functioneren van taal en die zelfstandig onderzoek willen verrichten naar verschillende aspecten van taal.
Dat onderzoek kan in diverse taalkundige disciplines gebeuren.
Aan de Universiteit Antwerpen wordt naar een evenwicht gestreefd tussen een degelijke vakinhoudelijke kennis (studenten volgen ten minste vier algemene taalkundige basisvakken die de kennis uit de bachelorjaren verder uitdiepen) en het ontwikkelen van zelfwerkzaamheid. 
Naast een algemeen profiel biedt de opleiding twee specialisatieprofielen: computationele psycholinguïstiek enerzijds en pragmatiek/sociolinguïstiek anderzijds.
Die specialisatieprofielen corresponderen met twee belangrijke onderzoekspijlers in het departement Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen.


KU Leuven
In deze master verwerf je de theoretische, descriptieve en methodologische kennis en competentie om zelfstandig taalkundig onderzoek op te zetten en uit te voeren.
Het hoofdaccent ligt op de theoretische en descriptief-vergelijkende taalkunde, de variatielinguïstiek, de taaltechnologie en taalverwerving en het -onderwijs.
Deze inzichten en competenties worden gespreid over een gemeenschappelijk luik (met meer algemene inhouden) en een specialisatiemodule (te kiezen door de student).


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Taalkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Taalkunde

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Als je het diploma van master taalkunde hebt behaald, kan je in principe een wetenschappelijke carrière op het domein van de taalkunde uitbouwen aan een hogeschool of een universiteit.
Je kan echter ook in tal van andere beroepen terecht waar een degelijk inzicht in taal en een goede taalvaardigheid belangrijke vereisten zijn:
het secundair of hoger onderwijs (na het behalen van de noodzakelijke pedagogische bekwaamheidsbewijzen), de media (radio, televisie, geschreven pers, enz.),
de culturele sector (culturele centra),
de openbare diensten (en de openbare sector) en het bedrijfsleven.
In de specialisatie computationele psycholinguïstiek ontwikkel je tevens de vaardigheden die nodig zijn om een carrière uit te bouwen waar
automatische taalverwerking centraal staat (hetzij binnen de academische wereld, hetzij binnen een onderzoeksgroep in de bedrijfswereld)
of waar de psycholinguïstiek centraal staat (hetzij in de academische wereld, hetzij in de pedagogische sector).
Vanuit de specialisatie Pragmatiek/Sociolinguïstiek kan je ook terecht in sectoren die met het algemene taalbeleid te maken hebben.
In deze master verwerf je tevens een domeinoverstijgende vaardigheid om op een kritische wijze informatie te vergaren ( waarbij je gebruik kan maken van de modernste technieken), om die informatie overzichtelijk en doelgericht te ordenen en om er efficiënt over te rapporteren.
Daardoor ben je in staat om flexibel en zelfstandig met het steeds wisselende en snel evoluerende beroepsveld om te gaan en om je eventueel verder te specialiseren en te heroriënteren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 07-09-2018