Meertalige communicatie - Master

 

KU Leuven Campus Brussel
In de wetenschappelijke vorming verwerf je heel wat inzicht in meertaligheid en de interculturele communicatie.
Je leert er over meertaligheid in opvoeding en onderwijs, ideologisering en politisering van de taal en taalconflicten.
Interculturele communicatie confronteert je met de invloed van cultuurverschillen op de communicatie in en tussen bedrijven en organisaties. 
Je kunt mogelijke misverstanden duiden en maakt kennis met communicatiestrategieën, van onderhandelingen tot internationale marketing.
In het onderdeel 'Taal en tekst' scherp je je taalvaardigheid aan in een vreemde taal naar keuze, ondersteund door wetenschappelijke inzichten uit de tekstanalyse.
Je bestudeert hoe teksten informeren, instrueren, adviseren, overtuigen en appelleren en leert die inzichten ook toe te passen.
In het Atelier Communicatie maak je kennis met de vakken 'Professionele communicatie in het Nederlands' en één of twee vreemde talen.
Zowel interne als externe communicatie komt aan bod en zowel schriftelijke als mondelinge communicatievormen.
Je leert die vormen van communicatie kritisch te analyseren, zodat je verbeteringsprocessen kunt uitwerken. In het meertalige communicatieforum werk je taaloverschrijdend.
Je leert problemen op te lossen in meertalige situaties als conferenties of seminaries.
Je voert opdrachten uit waarin je informatie moet vergaren of je moet uiten in verschillende talen. 
Je leert er om te gaan met gelijkenissen en verschillen in professionele communicatie tussen diverse culturen.

KU Leuven Campus Sint Andries Antwerpen
De master in de meertalige communicatie is een van de vier vervolgopleidingen van de bachelor in de toegepaste taalkunde.
Hij bouwt voort op een bachelorvooropleiding waarin drie talen centraal staan: de moedertaal en twee vreemde talen.
Ook studenten uit andere taalgerichte bacheloropleidingen (zoals de bachelor in de taal- en letterkunde) kunnen de master volgen. Talen en meertaligheid staan centraal. Daarnaast bevat het programma ook bedrijfseconomische en marketingopleidingsonderdelen.

De talenkennis gaat verder dan de kennis van grammatica en lexicon.
De studenten leren hoe ze in zakelijke contexten efficiënt schriftelijk en mondeling kunnen communiceren.
De master biedt de studenten een basiskennis op het gebied van economie en bedrijfskunde.  
Ze kunnen die basiskennis via keuzeopleidingsonderdelen met meer gespecialiseerde topics verder uitbreiden. Via een onderzoeksstage maken de studenten kennis met de professionele omgeving waarin ze na hun studie terecht zullen komen.
De master wil communicatiedeskundigen opleiden die:
*  in organisaties efficiënt in verschillende talen kunnen communiceren (professionele gerichtheid);
*  op communicatieproblemen kunnen anticiperen, ze kunnen identificeren en analyseren en ze adequaat oplossen (academische gerichtheid).
Om die doelstellingen te realiseren, is er resoluut gekozen voor een brede opleiding met even veel aandacht voor interne en externe communicatie.
Studenten die al duidelijk weten welke richting ze in hun beroepsleven uit willen, kunnen hun opleidingsonderdelenpakket zo samenstellen dat ze zich van bij de start specialiseren.


UGent
Het programma bouwt verder op wat je je als bachelor in de toegepaste taalkunde eigen hebt gemaakt aan vaardigheden, inzichten en kennis.
Die bagage kan je nu verder uitbreiden en verdiepen.
Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.
Binnen het pakket Nederlands wordt er een waaier aan mogelijkheden aangeboden: vergaderen, rapporteren, schrijven van teksten voor de radio, presentatietechniek, gespreksvoering, etc.
Bovendien krijg je een praktijkcursus effectief solliciteren, overigens gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.
Ook in het pakket vreemde talen gaat veel aandacht uit naar diverse vormen van communicatie en situaties waarin professioneel gecommuniceerd wordt. 
De interculturele component is daarbij erg belangrijk en vergt een flinke dosis creativiteit.


Studiepunten

60

Meertalige communicatie - Master

KU Leuven Campus Brussel
In de wetenschappelijke vorming verwerf je heel wat inzicht in meertaligheid en de interculturele communicatie.
Je leert er over meertaligheid in opvoeding en onderwijs, ideologisering en politisering van de taal en taalconflicten.
Interculturele communicatie confronteert je met de invloed van cultuurverschillen op de communicatie in en tussen bedrijven en organisaties. 
Je kunt mogelijke misverstanden duiden en maakt kennis met communicatiestrategieën, van onderhandelingen tot internationale marketing.
In het onderdeel 'Taal en tekst' scherp je je taalvaardigheid aan in een vreemde taal naar keuze, ondersteund door wetenschappelijke inzichten uit de tekstanalyse.
Je bestudeert hoe teksten informeren, instrueren, adviseren, overtuigen en appelleren en leert die inzichten ook toe te passen.
In het Atelier Communicatie maak je kennis met de vakken 'Professionele communicatie in het Nederlands' en één of twee vreemde talen.
Zowel interne als externe communicatie komt aan bod en zowel schriftelijke als mondelinge communicatievormen.
Je leert die vormen van communicatie kritisch te analyseren, zodat je verbeteringsprocessen kunt uitwerken. In het meertalige communicatieforum werk je taaloverschrijdend.
Je leert problemen op te lossen in meertalige situaties als conferenties of seminaries.
Je voert opdrachten uit waarin je informatie moet vergaren of je moet uiten in verschillende talen. 
Je leert er om te gaan met gelijkenissen en verschillen in professionele communicatie tussen diverse culturen.

KU Leuven Campus Sint Andries Antwerpen
De master in de meertalige communicatie is een van de vier vervolgopleidingen van de bachelor in de toegepaste taalkunde.
Hij bouwt voort op een bachelorvooropleiding waarin drie talen centraal staan: de moedertaal en twee vreemde talen.
Ook studenten uit andere taalgerichte bacheloropleidingen (zoals de bachelor in de taal- en letterkunde) kunnen de master volgen. Talen en meertaligheid staan centraal. Daarnaast bevat het programma ook bedrijfseconomische en marketingopleidingsonderdelen.

De talenkennis gaat verder dan de kennis van grammatica en lexicon.
De studenten leren hoe ze in zakelijke contexten efficiënt schriftelijk en mondeling kunnen communiceren.
De master biedt de studenten een basiskennis op het gebied van economie en bedrijfskunde.  
Ze kunnen die basiskennis via keuzeopleidingsonderdelen met meer gespecialiseerde topics verder uitbreiden. Via een onderzoeksstage maken de studenten kennis met de professionele omgeving waarin ze na hun studie terecht zullen komen.
De master wil communicatiedeskundigen opleiden die:
*  in organisaties efficiënt in verschillende talen kunnen communiceren (professionele gerichtheid);
*  op communicatieproblemen kunnen anticiperen, ze kunnen identificeren en analyseren en ze adequaat oplossen (academische gerichtheid).
Om die doelstellingen te realiseren, is er resoluut gekozen voor een brede opleiding met even veel aandacht voor interne en externe communicatie.
Studenten die al duidelijk weten welke richting ze in hun beroepsleven uit willen, kunnen hun opleidingsonderdelenpakket zo samenstellen dat ze zich van bij de start specialiseren.


UGent
Het programma bouwt verder op wat je je als bachelor in de toegepaste taalkunde eigen hebt gemaakt aan vaardigheden, inzichten en kennis.
Die bagage kan je nu verder uitbreiden en verdiepen.
Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.
Binnen het pakket Nederlands wordt er een waaier aan mogelijkheden aangeboden: vergaderen, rapporteren, schrijven van teksten voor de radio, presentatietechniek, gespreksvoering, etc.
Bovendien krijg je een praktijkcursus effectief solliciteren, overigens gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.
Ook in het pakket vreemde talen gaat veel aandacht uit naar diverse vormen van communicatie en situaties waarin professioneel gecommuniceerd wordt. 
De interculturele component is daarbij erg belangrijk en vergt een flinke dosis creativiteit.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Meertalige communicatie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Toegepaste taalkunde

Belangstellingsdomeinen: Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen
03 502 15 00    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Je kiest voor meertalige communicatie als je je talenkennis als je grootste troef op de arbeidsmarkt wilt uitspelen zonder dat je daarom meteen aan de functie van vertaler of tolk denkt. 
Je speelt met de idee om later een communicatieve functie in te vullen als woordvoerder/PR-medewerker of je bent als redacteur-in-spe sterk geïnteresseerd in media. 
Je wilt taaltraining geven of je voelt je als aankomend tekstschrijver aangetrokken tot de sector van communicatie- of reclamebureaus enz. 
Je bent vertrouwd met de principes van intern en extern communiceren van organisaties, met bijzondere aandacht voor de interculturele communicatie.
Als je als meertalige communicator afstudeert, beschik je over goed getrainde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zowel in vreemde talen als in het Nederlands.
Je kan de methoden en technieken eigen aan het onderzoek van de meertalige interculturele communicatie ook kritisch benaderen en toepassen.
Mogelijke andere functies die je kunt uitoefenen zijn account executive, commercieel-administratief medewerker, relatiegelastigde, opleidingscoördinator, junior manager externe communicatie, leerkracht, product manager buitenland, commercieel vertegenwoordiger, sales assistent, redactiesecretaris, manager interne communicatie, ondertitelaar, handelsagent, uitzendconsulent, technisch auteur, assistent office manager, medewerker marketing, ambassademedewerker enz. 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Copywriter
Leraar Frans ( knelpuntberoep)


Gegevens bijgewerkt tot 07-02-2017

Meertalige communicatie - Master

KU Leuven Campus Brussel
In de wetenschappelijke vorming verwerf je heel wat inzicht in meertaligheid en de interculturele communicatie.
Je leert er over meertaligheid in opvoeding en onderwijs, ideologisering en politisering van de taal en taalconflicten.
Interculturele communicatie confronteert je met de invloed van cultuurverschillen op de communicatie in en tussen bedrijven en organisaties. 
Je kunt mogelijke misverstanden duiden en maakt kennis met communicatiestrategieën, van onderhandelingen tot internationale marketing.
In het onderdeel 'Taal en tekst' scherp je je taalvaardigheid aan in een vreemde taal naar keuze, ondersteund door wetenschappelijke inzichten uit de tekstanalyse.
Je bestudeert hoe teksten informeren, instrueren, adviseren, overtuigen en appelleren en leert die inzichten ook toe te passen.
In het Atelier Communicatie maak je kennis met de vakken 'Professionele communicatie in het Nederlands' en één of twee vreemde talen.
Zowel interne als externe communicatie komt aan bod en zowel schriftelijke als mondelinge communicatievormen.
Je leert die vormen van communicatie kritisch te analyseren, zodat je verbeteringsprocessen kunt uitwerken. In het meertalige communicatieforum werk je taaloverschrijdend.
Je leert problemen op te lossen in meertalige situaties als conferenties of seminaries.
Je voert opdrachten uit waarin je informatie moet vergaren of je moet uiten in verschillende talen. 
Je leert er om te gaan met gelijkenissen en verschillen in professionele communicatie tussen diverse culturen.

KU Leuven Campus Sint Andries Antwerpen
De master in de meertalige communicatie is een van de vier vervolgopleidingen van de bachelor in de toegepaste taalkunde.
Hij bouwt voort op een bachelorvooropleiding waarin drie talen centraal staan: de moedertaal en twee vreemde talen.
Ook studenten uit andere taalgerichte bacheloropleidingen (zoals de bachelor in de taal- en letterkunde) kunnen de master volgen. Talen en meertaligheid staan centraal. Daarnaast bevat het programma ook bedrijfseconomische en marketingopleidingsonderdelen.

De talenkennis gaat verder dan de kennis van grammatica en lexicon.
De studenten leren hoe ze in zakelijke contexten efficiënt schriftelijk en mondeling kunnen communiceren.
De master biedt de studenten een basiskennis op het gebied van economie en bedrijfskunde.  
Ze kunnen die basiskennis via keuzeopleidingsonderdelen met meer gespecialiseerde topics verder uitbreiden. Via een onderzoeksstage maken de studenten kennis met de professionele omgeving waarin ze na hun studie terecht zullen komen.
De master wil communicatiedeskundigen opleiden die:
*  in organisaties efficiënt in verschillende talen kunnen communiceren (professionele gerichtheid);
*  op communicatieproblemen kunnen anticiperen, ze kunnen identificeren en analyseren en ze adequaat oplossen (academische gerichtheid).
Om die doelstellingen te realiseren, is er resoluut gekozen voor een brede opleiding met even veel aandacht voor interne en externe communicatie.
Studenten die al duidelijk weten welke richting ze in hun beroepsleven uit willen, kunnen hun opleidingsonderdelenpakket zo samenstellen dat ze zich van bij de start specialiseren.


UGent
Het programma bouwt verder op wat je je als bachelor in de toegepaste taalkunde eigen hebt gemaakt aan vaardigheden, inzichten en kennis.
Die bagage kan je nu verder uitbreiden en verdiepen.
Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.
Binnen het pakket Nederlands wordt er een waaier aan mogelijkheden aangeboden: vergaderen, rapporteren, schrijven van teksten voor de radio, presentatietechniek, gespreksvoering, etc.
Bovendien krijg je een praktijkcursus effectief solliciteren, overigens gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.
Ook in het pakket vreemde talen gaat veel aandacht uit naar diverse vormen van communicatie en situaties waarin professioneel gecommuniceerd wordt. 
De interculturele component is daarbij erg belangrijk en vergt een flinke dosis creativiteit.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Meertalige communicatie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Toegepaste taalkunde

Belangstellingsdomeinen: Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen
03 502 15 00    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Je kiest voor meertalige communicatie als je je talenkennis als je grootste troef op de arbeidsmarkt wilt uitspelen zonder dat je daarom meteen aan de functie van vertaler of tolk denkt. 
Je speelt met de idee om later een communicatieve functie in te vullen als woordvoerder/PR-medewerker of je bent als redacteur-in-spe sterk geïnteresseerd in media. 
Je wilt taaltraining geven of je voelt je als aankomend tekstschrijver aangetrokken tot de sector van communicatie- of reclamebureaus enz. 
Je bent vertrouwd met de principes van intern en extern communiceren van organisaties, met bijzondere aandacht voor de interculturele communicatie.
Als je als meertalige communicator afstudeert, beschik je over goed getrainde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zowel in vreemde talen als in het Nederlands.
Je kan de methoden en technieken eigen aan het onderzoek van de meertalige interculturele communicatie ook kritisch benaderen en toepassen.
Mogelijke andere functies die je kunt uitoefenen zijn account executive, commercieel-administratief medewerker, relatiegelastigde, opleidingscoördinator, junior manager externe communicatie, leerkracht, product manager buitenland, commercieel vertegenwoordiger, sales assistent, redactiesecretaris, manager interne communicatie, ondertitelaar, handelsagent, uitzendconsulent, technisch auteur, assistent office manager, medewerker marketing, ambassademedewerker enz. 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Copywriter
Leraar Frans ( knelpuntberoep)


Gegevens bijgewerkt tot 07-02-2017