Beeldende kunsten : Grafisch ontwerp - Master

 

HoGent: KASK-Koninklijk Conservatorium:
In de master krijgt de student nog meer dan voorheen de ruimte om zijn eigen grafische praktijk te ontwikkelen.
Het programma van de master ondersteunt en stimuleert het zelfstandig uitbouwen en coördineren van zijn of haar eigen projecten.
De student kiest zelf welke mentoren als klankbord optreden.
Theoretische stimuli krijgt de student in gespecialiseerde masterseminaries naar keuze.
Frequent overleg en contact met alle andere masterstudenten grafisch ontwerp waarborgt een open, frisse kijk op het eigen werkproces.
Het aftoetsen en voeden van de eigen artistieke praktijk gebeurt in de master expliciet in relatie tot het werkveld. Er wordt van de student verwacht dat hij actief participeert in ontwerpbureau’s, bij uitgeverijen van kranten en weekbladen, in kunstdrukateliers, als assistent bij kunstenaars, in musea en in het culturele veld als geheel. De masteropleiding resulteert in een afgewerkt masterproject.
Opleiding bestaat  hier ook in het Engels: Fine Arts: Graphic design


Hogeschool PXL- PXL-MAD School of Arts Campus Elfde Linie:
Doelstelling van de masteropleiding is de competenties van de student met een bachelordiploma verder te ontwikkelen en te valoriseren zodat hij zijn loopbaan kan starten als grafisch ontwerper.
Er zijn vier keuzetrajecten: Advertising design, Graphic design, Illustrative design en Interactive design.
In de masterproef formuleert de student een vraagstelling van vormelijke of communicatieve aard, in een culturele, maatschappelijke of commerciële context.
Via een onderzoekstraject realiseert hij een vormelijk en inhoudelijk authentiek en creatief antwoord. 
De opleiding bestaat hier ook in het Engels: Visual Arts: Graphic Design

LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas Brussel:
In de masteropleiding neemt de student zijn leerproces in eigen handen en bepaalt in grote mate zelf wie zijn docenten zijn. Er zijn twee keuzetrajecten: • Graphic storytelling:
  Je leert zowel je grafische als je narratieve vaardigheden ontplooien.
  In de ateliers Illustratie, Tekenen en Strip verdiep je je in klassieke tekentechnische aspecten en leer je nieuwe technologieën toepassen voor diverse media (print en digitaal).
  Daarnaast oefen je verschillende verteltechnieken om je eigen verhaal op een persoonlijke manier te kunnen vertellen.
  De ateliers worden aangevuld met specifieke theorievakken zoals Stripanalyse, Stripgeschiedenis, storytelling en taal- en letterkunde.
   

 • Media & information design:
  In dit keuzetraject vindt je een transdisciplinaire omgeving waarin je de dynamische interactie tussen grafisch ontwerp, kunst, media en technologie onderzoekt.
  Je inventariseert, filtert, differentieert, en organiseert informatie, om deze helder en beklijvend te visualiseren.
  Je kiest narratieve (beeld)technieken om licht te werpen op processen, patronen, verhoudingen en verbanden. Oriëntatie en navigatie spelen daarin een cruciale rol.
  Je leert omgaan met hedendaagse media-technologieën in functie van oplossingsgerichte communicatie.


Karel de Grote Hogeschool:
Deze master stelt geen aparte specialisatie voorop, maar is een logisch vervolg op je persoonlijke ontwikkeling tijdens de basisopleiding. Het masterprogramma ambieert een nieuwe persoonlijke verbreding én een radicale verdieping van je artistieke praktijk en van je ontwerppraktijk, aangevuld met een theoretische component.

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen:
De opleiding is een interactie van verschillende artistieke praktische vakken, o.a. vormgeven, tekenen, illustreren, typografie, fotografie en digitale technieken.
Belangrijk is het conceptueel en in functie leren denken en uitvoeren met een kritische attitude die vanaf het eerste jaar gestimuleerd wordt. Veel aandacht wordt besteed aan vernieuwende idee‘n en het ontwikkelen van een persoonlijke visie en een eigen visuele taal.   
In het geheel van de opleiding zijn de theoretische vakken een essentieel onderdeel en ondersteunen het ontwerpproces. In dit ontwerpproces en de uitvoering ervan wordt veel gebruik gemaakt van computer en software. Interactieve en multimediale toepassingen zoals webdesign en cd-rom alsook het gebruik van allerhande grafische applicaties zijn geintegreerd in de opleiding.
Om in te spelen op de groeiende tendens naar mobiel werken wordt het gebruik van een laptop aangeraden. 


Luca: Sint-Lucas Gent
De afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lucas Gent is een opleiding voor studenten die belang hechten aan de artistieke meerwaarde van grafische communicatie.
De klemtoon ligt op experiment, innoverend denken en kritische reflectie in het ontwerpproces.
Zo ontwikkelen onze studenten zich tot zelfstandige ontwerpers die een actieve rol zullen spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van de ontwerppraktijk. 
In de master formuleert de student een eigen inhoudelijk project. Dat kan heel concreet en vakgericht zijn of eerder conceptueel en zelfreflectief. Zowel specialisatie binnen een bepaald domein (zoals boekontwerp, digitaal ontwerp, letterontwerp …) als een disciplineoverschrijdende benadering van het medium zijn mogelijk. Met de masterproef bepaalt de student zijn positie ten opzichte van de traditie en actualiteit van de discipline.


Studiepunten

60

Beeldende kunsten : Grafisch ontwerp - Master

HoGent: KASK-Koninklijk Conservatorium:
In de master krijgt de student nog meer dan voorheen de ruimte om zijn eigen grafische praktijk te ontwikkelen.
Het programma van de master ondersteunt en stimuleert het zelfstandig uitbouwen en coördineren van zijn of haar eigen projecten.
De student kiest zelf welke mentoren als klankbord optreden.
Theoretische stimuli krijgt de student in gespecialiseerde masterseminaries naar keuze.
Frequent overleg en contact met alle andere masterstudenten grafisch ontwerp waarborgt een open, frisse kijk op het eigen werkproces.
Het aftoetsen en voeden van de eigen artistieke praktijk gebeurt in de master expliciet in relatie tot het werkveld. Er wordt van de student verwacht dat hij actief participeert in ontwerpbureau’s, bij uitgeverijen van kranten en weekbladen, in kunstdrukateliers, als assistent bij kunstenaars, in musea en in het culturele veld als geheel. De masteropleiding resulteert in een afgewerkt masterproject.
Opleiding bestaat  hier ook in het Engels: Fine Arts: Graphic design


Hogeschool PXL- PXL-MAD School of Arts Campus Elfde Linie:
Doelstelling van de masteropleiding is de competenties van de student met een bachelordiploma verder te ontwikkelen en te valoriseren zodat hij zijn loopbaan kan starten als grafisch ontwerper.
Er zijn vier keuzetrajecten: Advertising design, Graphic design, Illustrative design en Interactive design.
In de masterproef formuleert de student een vraagstelling van vormelijke of communicatieve aard, in een culturele, maatschappelijke of commerciële context.
Via een onderzoekstraject realiseert hij een vormelijk en inhoudelijk authentiek en creatief antwoord. 
De opleiding bestaat hier ook in het Engels: Visual Arts: Graphic Design

LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas Brussel:
In de masteropleiding neemt de student zijn leerproces in eigen handen en bepaalt in grote mate zelf wie zijn docenten zijn. Er zijn twee keuzetrajecten: • Graphic storytelling:
  Je leert zowel je grafische als je narratieve vaardigheden ontplooien.
  In de ateliers Illustratie, Tekenen en Strip verdiep je je in klassieke tekentechnische aspecten en leer je nieuwe technologieën toepassen voor diverse media (print en digitaal).
  Daarnaast oefen je verschillende verteltechnieken om je eigen verhaal op een persoonlijke manier te kunnen vertellen.
  De ateliers worden aangevuld met specifieke theorievakken zoals Stripanalyse, Stripgeschiedenis, storytelling en taal- en letterkunde.
   

 • Media & information design:
  In dit keuzetraject vindt je een transdisciplinaire omgeving waarin je de dynamische interactie tussen grafisch ontwerp, kunst, media en technologie onderzoekt.
  Je inventariseert, filtert, differentieert, en organiseert informatie, om deze helder en beklijvend te visualiseren.
  Je kiest narratieve (beeld)technieken om licht te werpen op processen, patronen, verhoudingen en verbanden. Oriëntatie en navigatie spelen daarin een cruciale rol.
  Je leert omgaan met hedendaagse media-technologieën in functie van oplossingsgerichte communicatie.


Karel de Grote Hogeschool:
Deze master stelt geen aparte specialisatie voorop, maar is een logisch vervolg op je persoonlijke ontwikkeling tijdens de basisopleiding. Het masterprogramma ambieert een nieuwe persoonlijke verbreding én een radicale verdieping van je artistieke praktijk en van je ontwerppraktijk, aangevuld met een theoretische component.

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen:
De opleiding is een interactie van verschillende artistieke praktische vakken, o.a. vormgeven, tekenen, illustreren, typografie, fotografie en digitale technieken.
Belangrijk is het conceptueel en in functie leren denken en uitvoeren met een kritische attitude die vanaf het eerste jaar gestimuleerd wordt. Veel aandacht wordt besteed aan vernieuwende idee‘n en het ontwikkelen van een persoonlijke visie en een eigen visuele taal.   
In het geheel van de opleiding zijn de theoretische vakken een essentieel onderdeel en ondersteunen het ontwerpproces. In dit ontwerpproces en de uitvoering ervan wordt veel gebruik gemaakt van computer en software. Interactieve en multimediale toepassingen zoals webdesign en cd-rom alsook het gebruik van allerhande grafische applicaties zijn geintegreerd in de opleiding.
Om in te spelen op de groeiende tendens naar mobiel werken wordt het gebruik van een laptop aangeraden. 


Luca: Sint-Lucas Gent
De afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lucas Gent is een opleiding voor studenten die belang hechten aan de artistieke meerwaarde van grafische communicatie.
De klemtoon ligt op experiment, innoverend denken en kritische reflectie in het ontwerpproces.
Zo ontwikkelen onze studenten zich tot zelfstandige ontwerpers die een actieve rol zullen spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van de ontwerppraktijk. 
In de master formuleert de student een eigen inhoudelijk project. Dat kan heel concreet en vakgericht zijn of eerder conceptueel en zelfreflectief. Zowel specialisatie binnen een bepaald domein (zoals boekontwerp, digitaal ontwerp, letterontwerp …) als een disciplineoverschrijdende benadering van het medium zijn mogelijk. Met de masterproef bepaalt de student zijn positie ten opzichte van de traditie en actualiteit van de discipline.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Beeldende kunsten 

Afstudeerrichting: Grafisch ontwerp

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,

Schoolvakken SO: Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Grafische technieken, Industriële kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Paleizenstraat 70  1030 Schaarbeek
02 250 11 00    


Mutsaardstraat 31  2000 Antwerpen
03 213 71 00    


Van Schoonbekestraat 143  2018 Antwerpen
03 613 12 00    


Elfde Liniestraat 25  3500 Hasselt
011 77 50 50    


J.Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 267 01 00    


Alexianenplein 1  9000 Gent
09 225 42 90    


Beroepsuitwegen

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst voor slechts enkele gegadigden weggelegd.
De meeste afgestudeerden uit Beeldende kunsten zoeken uitwegen in richtingen met artistieke toepassingen (bv. grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector).
Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten (mits lerarenopleiding) kan.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie. 

Mogelijke beroepen

Beeldend kunstenaar
Grafisch ontwerper


Gegevens bijgewerkt tot 31-10-2018

Beeldende kunsten : Grafisch ontwerp - Master

HoGent: KASK-Koninklijk Conservatorium:
In de master krijgt de student nog meer dan voorheen de ruimte om zijn eigen grafische praktijk te ontwikkelen.
Het programma van de master ondersteunt en stimuleert het zelfstandig uitbouwen en coördineren van zijn of haar eigen projecten.
De student kiest zelf welke mentoren als klankbord optreden.
Theoretische stimuli krijgt de student in gespecialiseerde masterseminaries naar keuze.
Frequent overleg en contact met alle andere masterstudenten grafisch ontwerp waarborgt een open, frisse kijk op het eigen werkproces.
Het aftoetsen en voeden van de eigen artistieke praktijk gebeurt in de master expliciet in relatie tot het werkveld. Er wordt van de student verwacht dat hij actief participeert in ontwerpbureau’s, bij uitgeverijen van kranten en weekbladen, in kunstdrukateliers, als assistent bij kunstenaars, in musea en in het culturele veld als geheel. De masteropleiding resulteert in een afgewerkt masterproject.
Opleiding bestaat  hier ook in het Engels: Fine Arts: Graphic design


Hogeschool PXL- PXL-MAD School of Arts Campus Elfde Linie:
Doelstelling van de masteropleiding is de competenties van de student met een bachelordiploma verder te ontwikkelen en te valoriseren zodat hij zijn loopbaan kan starten als grafisch ontwerper.
Er zijn vier keuzetrajecten: Advertising design, Graphic design, Illustrative design en Interactive design.
In de masterproef formuleert de student een vraagstelling van vormelijke of communicatieve aard, in een culturele, maatschappelijke of commerciële context.
Via een onderzoekstraject realiseert hij een vormelijk en inhoudelijk authentiek en creatief antwoord. 
De opleiding bestaat hier ook in het Engels: Visual Arts: Graphic Design

LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas Brussel:
In de masteropleiding neemt de student zijn leerproces in eigen handen en bepaalt in grote mate zelf wie zijn docenten zijn. Er zijn twee keuzetrajecten: • Graphic storytelling:
  Je leert zowel je grafische als je narratieve vaardigheden ontplooien.
  In de ateliers Illustratie, Tekenen en Strip verdiep je je in klassieke tekentechnische aspecten en leer je nieuwe technologieën toepassen voor diverse media (print en digitaal).
  Daarnaast oefen je verschillende verteltechnieken om je eigen verhaal op een persoonlijke manier te kunnen vertellen.
  De ateliers worden aangevuld met specifieke theorievakken zoals Stripanalyse, Stripgeschiedenis, storytelling en taal- en letterkunde.
   

 • Media & information design:
  In dit keuzetraject vindt je een transdisciplinaire omgeving waarin je de dynamische interactie tussen grafisch ontwerp, kunst, media en technologie onderzoekt.
  Je inventariseert, filtert, differentieert, en organiseert informatie, om deze helder en beklijvend te visualiseren.
  Je kiest narratieve (beeld)technieken om licht te werpen op processen, patronen, verhoudingen en verbanden. Oriëntatie en navigatie spelen daarin een cruciale rol.
  Je leert omgaan met hedendaagse media-technologieën in functie van oplossingsgerichte communicatie.


Karel de Grote Hogeschool:
Deze master stelt geen aparte specialisatie voorop, maar is een logisch vervolg op je persoonlijke ontwikkeling tijdens de basisopleiding. Het masterprogramma ambieert een nieuwe persoonlijke verbreding én een radicale verdieping van je artistieke praktijk en van je ontwerppraktijk, aangevuld met een theoretische component.

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen:
De opleiding is een interactie van verschillende artistieke praktische vakken, o.a. vormgeven, tekenen, illustreren, typografie, fotografie en digitale technieken.
Belangrijk is het conceptueel en in functie leren denken en uitvoeren met een kritische attitude die vanaf het eerste jaar gestimuleerd wordt. Veel aandacht wordt besteed aan vernieuwende idee‘n en het ontwikkelen van een persoonlijke visie en een eigen visuele taal.   
In het geheel van de opleiding zijn de theoretische vakken een essentieel onderdeel en ondersteunen het ontwerpproces. In dit ontwerpproces en de uitvoering ervan wordt veel gebruik gemaakt van computer en software. Interactieve en multimediale toepassingen zoals webdesign en cd-rom alsook het gebruik van allerhande grafische applicaties zijn geintegreerd in de opleiding.
Om in te spelen op de groeiende tendens naar mobiel werken wordt het gebruik van een laptop aangeraden. 


Luca: Sint-Lucas Gent
De afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lucas Gent is een opleiding voor studenten die belang hechten aan de artistieke meerwaarde van grafische communicatie.
De klemtoon ligt op experiment, innoverend denken en kritische reflectie in het ontwerpproces.
Zo ontwikkelen onze studenten zich tot zelfstandige ontwerpers die een actieve rol zullen spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van de ontwerppraktijk. 
In de master formuleert de student een eigen inhoudelijk project. Dat kan heel concreet en vakgericht zijn of eerder conceptueel en zelfreflectief. Zowel specialisatie binnen een bepaald domein (zoals boekontwerp, digitaal ontwerp, letterontwerp …) als een disciplineoverschrijdende benadering van het medium zijn mogelijk. Met de masterproef bepaalt de student zijn positie ten opzichte van de traditie en actualiteit van de discipline.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Beeldende kunsten 

Afstudeerrichting: Grafisch ontwerp

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,

Schoolvakken SO: Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Grafische technieken, Industriële kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Beeldende kunsten: Grafisch ontwerp


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Paleizenstraat 70  1030 Schaarbeek
02 250 11 00    


Mutsaardstraat 31  2000 Antwerpen
03 213 71 00    


Van Schoonbekestraat 143  2018 Antwerpen
03 613 12 00    


Elfde Liniestraat 25  3500 Hasselt
011 77 50 50    


J.Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 267 01 00    


Alexianenplein 1  9000 Gent
09 225 42 90    


Beroepsuitwegen

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst voor slechts enkele gegadigden weggelegd.
De meeste afgestudeerden uit Beeldende kunsten zoeken uitwegen in richtingen met artistieke toepassingen (bv. grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector).
Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten (mits lerarenopleiding) kan.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie. 

Mogelijke beroepen

Beeldend kunstenaar
Grafisch ontwerper


Gegevens bijgewerkt tot 31-10-2018