Research in Art & Design (Beeldend onderzoek) (E) - Master-na-master

 

Karel de Grote Hogeschool


Studiepunten

60

Research in Art & Design (Beeldend onderzoek) (E) - Master-na-master

Algemene info

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

Karel de Grote Hogeschool


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet in bezit zijn van een masterdiploma. 
Er is altijd minstens 1 master die rechtstreekse toegang biedt.
De instellingen kunnen de rechtstreekse toelating beperken tot afgestudeerden van specifieke masters.

Als jouw masterdiploma geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Research in Art & Design (Beeldend onderzoek) (E) 

Studieniveau: Master-na-master - HO

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Esthetica, Kunstgeschiedenis,

Instellingen

Van Schoonbekestraat 143  2018 Antwerpen
03 613 12 00    


Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie ManaMa: Master of Arts in het beeldend onderzoek

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 51 1,07 53,68 10 4 11 11 12 3
Economie-moderne talen (ASO) 50 0,18 56,37 8 5 6 18 10 3
Elektriciteit-elektronica (TSO) 32 2,34 64,15 4 2 4 11 9 2
Elektromechanica (TSO) 34 0,67 54,87 7 3 2 12 8 2
Humane wetenschappen (ASO) 69 0,26 51,42 12 9 9 20 16 3
Industriële ICT (TSO) 38 4,40 60,82 9 3 3 9 14 0
Informaticabeheer (TSO) 211 5,50 52,41 27 36 31 61 43 13
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 34 0,34 70,78 4 1 7 5 16 1
Multimedia (TSO) 119 7,23 40,33 29 24 18 22 15 11
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 45 0,18 31,47 13 10 6 13 0 3
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 78 5,54 52,69 12 8 10 30 13 5
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 99 0,26 76,43 1 4 17 25 50 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

  • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
  • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
  • met een DIPLOMACONTRACT,
  • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 01-04-2019

Research in Art & Design (Beeldend onderzoek) (E) - Master-na-master

Algemene info

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

Karel de Grote Hogeschool


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet in bezit zijn van een masterdiploma. 
Er is altijd minstens 1 master die rechtstreekse toegang biedt.
De instellingen kunnen de rechtstreekse toelating beperken tot afgestudeerden van specifieke masters.

Als jouw masterdiploma geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Research in Art & Design (Beeldend onderzoek) (E) 

Studieniveau: Master-na-master - HO

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Esthetica, Kunstgeschiedenis,

Instellingen

Van Schoonbekestraat 143  2018 Antwerpen
03 613 12 00    


Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie ManaMa: Master of Arts in het beeldend onderzoek

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 51 1,07 53,68 10 4 11 11 12 3
Economie-moderne talen (ASO) 50 0,18 56,37 8 5 6 18 10 3
Elektriciteit-elektronica (TSO) 32 2,34 64,15 4 2 4 11 9 2
Elektromechanica (TSO) 34 0,67 54,87 7 3 2 12 8 2
Humane wetenschappen (ASO) 69 0,26 51,42 12 9 9 20 16 3
Industriële ICT (TSO) 38 4,40 60,82 9 3 3 9 14 0
Informaticabeheer (TSO) 211 5,50 52,41 27 36 31 61 43 13
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 34 0,34 70,78 4 1 7 5 16 1
Multimedia (TSO) 119 7,23 40,33 29 24 18 22 15 11
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 45 0,18 31,47 13 10 6 13 0 3
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 78 5,54 52,69 12 8 10 30 13 5
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 99 0,26 76,43 1 4 17 25 50 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

  • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
  • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
  • met een DIPLOMACONTRACT,
  • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 01-04-2019