Beeldende kunsten : Fotografie - Master

 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen:
In de afstudeerrichting 'Fotografie' staat de persoonlijkheid van de fotograaf centraal. Het medium wordt benaderd als communicatiemiddel, als (beeld)taal.
Het doel is dat de student zich die taal eigen maakt om zo tot persoonlijke expressie te komen.
Enerzijds gebeurt dit door de taal te 'spreken'; het maken van foto's en fotografische reeksen gebeurt op verschillende snelheden: van korte snelle experimenten tot langdurige studies.
De verschillende grote thema's komen aan bod (portret, stilleven, landschap) waarbij de techniek steeds in functie staat van het beoogde eindresultaat.
Er wordt gewerkt rond 3 grote pijlers: mens, object, ruimte.
Anderzijds neemt het 'luisteren' een belangrijke plaats in: het constante onderzoek van de beeldtaal (binnen een sociaal-culturele context) komt in praktijk neer op het leren 'lezen' van het beeld.

LUCA (campus Sint-Lukas Brussel):
In de masteropleiding werk je gedurende een jaar aan één eigen, goed onderbouwd artistiek project.
Hierover schrijf je een scriptie gebaseerd op een persoonlijk onderzoek.
Daarnaast volg je in de masteropleiding seminars en workshops van kunstenaars, vormgevers, uitgevers en tentoonstellingsbouwers die je leren hoe je je werk toont aan de buitenwereld.
De masteropleiding bestaat uit 3 opleidingsonderdelen: de Masterproef, het Atelier en de Kritische studie.

LUCA (MAD-Faculty):
Het masterprogramma leidt tot zelfstandige, artistieke creatieve en innoverende kunstenaars, fotografen of beeldenmakers die zowel kennis als kritisch inzicht in het wetenschappelijk/theoretische of intellectueel/kritische discours verder wensen uit te diepen.
De student is bij het beëindigen van zijn masteropleiding in staat zelfstandig en in teamverband innoverend onderzoek, producten en diensten te leveren in de sector van de audiovisuele en visuele media op het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar.

HoGent: KASK-Koninklijk Conservatorium:
Eenmaal de bachelor is afgewerkt, is er de mogelijkheid om een master aan te vatten, waarin je je ambities als fotograaf scherpstelt in een eigen artistiek project.
Sommigen dagen in die master de geijkte opvattingen over fotografie grondig uit, voor hen primeert een conceptuele, strikt artistieke omgang met het medium. Anderen richten zich op documentair werk dat tot stand komt na een intensief en lang creatieproces. 
 


Opleiding bestaat ook in het Engels: Fine Arts: Photography


Studiepunten

60

Beeldende kunsten : Fotografie - Master

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen:
In de afstudeerrichting 'Fotografie' staat de persoonlijkheid van de fotograaf centraal. Het medium wordt benaderd als communicatiemiddel, als (beeld)taal.
Het doel is dat de student zich die taal eigen maakt om zo tot persoonlijke expressie te komen.
Enerzijds gebeurt dit door de taal te 'spreken'; het maken van foto's en fotografische reeksen gebeurt op verschillende snelheden: van korte snelle experimenten tot langdurige studies.
De verschillende grote thema's komen aan bod (portret, stilleven, landschap) waarbij de techniek steeds in functie staat van het beoogde eindresultaat.
Er wordt gewerkt rond 3 grote pijlers: mens, object, ruimte.
Anderzijds neemt het 'luisteren' een belangrijke plaats in: het constante onderzoek van de beeldtaal (binnen een sociaal-culturele context) komt in praktijk neer op het leren 'lezen' van het beeld.

LUCA (campus Sint-Lukas Brussel):
In de masteropleiding werk je gedurende een jaar aan één eigen, goed onderbouwd artistiek project.
Hierover schrijf je een scriptie gebaseerd op een persoonlijk onderzoek.
Daarnaast volg je in de masteropleiding seminars en workshops van kunstenaars, vormgevers, uitgevers en tentoonstellingsbouwers die je leren hoe je je werk toont aan de buitenwereld.
De masteropleiding bestaat uit 3 opleidingsonderdelen: de Masterproef, het Atelier en de Kritische studie.

LUCA (MAD-Faculty):
Het masterprogramma leidt tot zelfstandige, artistieke creatieve en innoverende kunstenaars, fotografen of beeldenmakers die zowel kennis als kritisch inzicht in het wetenschappelijk/theoretische of intellectueel/kritische discours verder wensen uit te diepen.
De student is bij het beëindigen van zijn masteropleiding in staat zelfstandig en in teamverband innoverend onderzoek, producten en diensten te leveren in de sector van de audiovisuele en visuele media op het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar.

HoGent: KASK-Koninklijk Conservatorium:
Eenmaal de bachelor is afgewerkt, is er de mogelijkheid om een master aan te vatten, waarin je je ambities als fotograaf scherpstelt in een eigen artistiek project.
Sommigen dagen in die master de geijkte opvattingen over fotografie grondig uit, voor hen primeert een conceptuele, strikt artistieke omgang met het medium. Anderen richten zich op documentair werk dat tot stand komt na een intensief en lang creatieproces. 
 


Opleiding bestaat ook in het Engels: Fine Arts: Photography


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Beeldende kunsten 

Afstudeerrichting: Fotografie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Talen,

Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Fotografie, Grafische technieken, Industriële kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Beeldende kunsten: Fotografie


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Beeldende kunsten: Fotografie


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Paleizenstraat 70  1030 Schaarbeek
02 250 11 00    


Mutsaardstraat 31  2000 Antwerpen
03 213 71 00    


C-mine 5  3600 Genk
089 30 08 50    


J.Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 267 01 00    


Beroepsuitwegen

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst, voor slechts enkele gegadigden weggelegd.
Je kunt aan de slag als fotograaf. Dat kan in de pers of als zelfstandig fotograaf met een eigen studio. 
Maar evengoed als beeldend kunstenaar die vanuit en met fotografie werkt.  
Je kan ook terecht in grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector. Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten kan.  

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Contoleur-ijker van foto's
Fotograaf
Operator filmlabo
Operator fotolabo


Gegevens bijgewerkt tot 03-02-2017

Beeldende kunsten : Fotografie - Master

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen:
In de afstudeerrichting 'Fotografie' staat de persoonlijkheid van de fotograaf centraal. Het medium wordt benaderd als communicatiemiddel, als (beeld)taal.
Het doel is dat de student zich die taal eigen maakt om zo tot persoonlijke expressie te komen.
Enerzijds gebeurt dit door de taal te 'spreken'; het maken van foto's en fotografische reeksen gebeurt op verschillende snelheden: van korte snelle experimenten tot langdurige studies.
De verschillende grote thema's komen aan bod (portret, stilleven, landschap) waarbij de techniek steeds in functie staat van het beoogde eindresultaat.
Er wordt gewerkt rond 3 grote pijlers: mens, object, ruimte.
Anderzijds neemt het 'luisteren' een belangrijke plaats in: het constante onderzoek van de beeldtaal (binnen een sociaal-culturele context) komt in praktijk neer op het leren 'lezen' van het beeld.

LUCA (campus Sint-Lukas Brussel):
In de masteropleiding werk je gedurende een jaar aan één eigen, goed onderbouwd artistiek project.
Hierover schrijf je een scriptie gebaseerd op een persoonlijk onderzoek.
Daarnaast volg je in de masteropleiding seminars en workshops van kunstenaars, vormgevers, uitgevers en tentoonstellingsbouwers die je leren hoe je je werk toont aan de buitenwereld.
De masteropleiding bestaat uit 3 opleidingsonderdelen: de Masterproef, het Atelier en de Kritische studie.

LUCA (MAD-Faculty):
Het masterprogramma leidt tot zelfstandige, artistieke creatieve en innoverende kunstenaars, fotografen of beeldenmakers die zowel kennis als kritisch inzicht in het wetenschappelijk/theoretische of intellectueel/kritische discours verder wensen uit te diepen.
De student is bij het beëindigen van zijn masteropleiding in staat zelfstandig en in teamverband innoverend onderzoek, producten en diensten te leveren in de sector van de audiovisuele en visuele media op het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar.

HoGent: KASK-Koninklijk Conservatorium:
Eenmaal de bachelor is afgewerkt, is er de mogelijkheid om een master aan te vatten, waarin je je ambities als fotograaf scherpstelt in een eigen artistiek project.
Sommigen dagen in die master de geijkte opvattingen over fotografie grondig uit, voor hen primeert een conceptuele, strikt artistieke omgang met het medium. Anderen richten zich op documentair werk dat tot stand komt na een intensief en lang creatieproces. 
 


Opleiding bestaat ook in het Engels: Fine Arts: Photography


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Beeldende kunsten 

Afstudeerrichting: Fotografie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Talen,

Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Fotografie, Grafische technieken, Industriële kunst, Kunstambachten, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Beeldende kunsten: Fotografie


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Beeldende kunsten: Fotografie


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Paleizenstraat 70  1030 Schaarbeek
02 250 11 00    


Mutsaardstraat 31  2000 Antwerpen
03 213 71 00    


C-mine 5  3600 Genk
089 30 08 50    


J.Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 267 01 00    


Beroepsuitwegen

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst, voor slechts enkele gegadigden weggelegd.
Je kunt aan de slag als fotograaf. Dat kan in de pers of als zelfstandig fotograaf met een eigen studio. 
Maar evengoed als beeldend kunstenaar die vanuit en met fotografie werkt.  
Je kan ook terecht in grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector. Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten kan.  

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Contoleur-ijker van foto's
Fotograaf
Operator filmlabo
Operator fotolabo


Gegevens bijgewerkt tot 03-02-2017