Opleiding: Bestuurskunde en publiek management
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Recht,
 
 
Klemtonen
 

UGent 

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Deze opleiding is gericht op het vormen van polyvalente en multi-inzetbare managers voor de diverse terreinen van hedendaags openbaar bestuur. 
De term overheid dekt een brede waaier aan organisaties: gemeentebesturen, OCMW\'s, provinciebesturen, de Vlaamse overheid, de federale overheid, de Europese overheid.
Denk daarbij niet enkel aan administraties, maar ook aan de vele instellingen en projecten die door al die bestuurlijke overheden worden gesteund, beheerd of gecontroleerd. 
De opleiding richt zich ook op de publieke sector, bv. media, belangengroepen en privébedrijven die voor of met de overheid werken.
Overheid: functies in de administratie van openbare besturen (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees niveau), onderwijs (met lerarenopleiding), diverse overheidsbedrijven, ministeries.
Industrie: managementfuncties in alle industriële sectoren.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Business Administration (MBA) met focus op ondernemerschap  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 29-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.