Taal- en letterkunde - Master

 

KU Leuven
In deze master bestudeer je de taalkunde én de letterkunde van één of twee talen, afhankelijk van de keuze die je maakt.
Naast een grondige beheersing van de bestudeerde taal of talen, leg je je toe op de kennis van het wetenschappelijk onderzoek.
In het kader van de masterproef krijg je de kans om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. 
De master in de taal- en letterkunde is specifiek bedoeld voor wie zich in één taal of in een taalpaar wil specialiseren.
Daarbij verwerf je wetenschappelijk inzicht in de verschillende facetten van die taal en van de woordcultuur binnen dat domein.
Centraal staan vragen naar de specificiteit van de gekozen taal: haar structuren, dynamiek, varianten en ontwikkeling, haar relaties met andere talen, de eigenheid van haar literatuur en haarrelaties met de cultuur en het bredere literaire landschap.
De aangeboden taalmodules : Duits / Engels / Frans / Grieks / Hebreeuws / Italiaans / Latijn / Nederlands / Spaans.

Universiteit Antwerpen
Taal- en cultuurkennis, maar ook taal-  en communicatievaardigheid, vormen essentiële troeven in de hedendaagse kennis- en informatiemaatschappij.
In de Master taal- en letterkunde kan je die kennis en vaardigheden, die je in de bachelorjaren al verworven hebt, verder uitdiepen.
Je kiest ofwel een ééntalige master, ofwel een tweetalige (indien je in je bachelor twee talen volgde).
Als je voor een ééntalige masteropleiding kiest, ga je voor een grondige verdieping van je gekozen taal- en cultuurgebied.
Je volgt minstens één taalkunde- en één letterkundevak uit één van de 5 talen die worden aangeboden: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans.
Als je kiest voor een tweetalige master, dan volg je vakken uit de twee talen die je in je bachelor volgde. Je kiest minimaal twee vakken uit elke taal en telkens ten minste één vak taalkunde en één vak letterkunde per taal.

VUB
Het programma van de master Taal- en Letterkunde bestaat uit twee delen. Het algemene, verplichte deel met de door jou gekozen taal/talen.
Hieronder valt ook de masterproef die voor meer dan 1/3 van het totaal aan studiepunten mee telt en geschreven wordt in een van de hoofdtalen.
Het tweede deel bestaat uit het door jou zelf gekozen profiel.
Het profiel Taalpsychologie en taalpathologie verbindt de studie van taal met neurologie en psychologie en wordt in Vlaanderen enkel aangeboden door de VUB.
Je kunt zelfs opleidingsonderdelen volgen aan de Université Libre de Bruxelles, die op loopafstand van onze campus ligt. 
In deze master kies je altijd één of twee talen en én van de volgende profielen:
- Letterkunde
- Taalkunde
- Intermedialiteit
- Meertaligheid en vreemdetaalverwerving
- Psycho- en neurolinguïstiek
Aan het eind van de masteropleiding is er de masterproef.
Dankzij de keuze van drie talen wordt je de mogelijkheid geboden om twee masters te behalen in vijf jaar. (Master in de Taal- en Letterkunde: twee talen, gevolgd of voorafgegaan door Master in de Taal- en Letterkunde: één taal).
De aangeboden taalmodules : Duits / Engels / Frans / Italiaans / Nederlands / Spaans. 


UGent
De Master in de taal- en letterkunde bouwt voort op de basisvaardigheden van de bachelor.
Na afloop moet je in staat zijn om zelfstandig complexe wetenschappelijke problemen op te lossen.
Hiertoe kun je je op diverse manieren specialiseren: of de twee talen uit de bachelor voort bestuderen of je toeleggen op één van die twee.
Daarnaast kun je je ook verdiepen in de algemene taal- of literatuurwetenschap.
Een belangrijk onderdeel van de masteropleiding is de masterproef die een derde van de studiepunten omvat (20 studiepunten).
De studie van de talen zelf omvat 30 studiepunten.
Ten slotte kies je voor maximaal 10 studiepunten vrij een aantal vakken om je persoonlijk wetenschappelijk profiel uit te bouwen of je taalspecifieke kennis te vervolledigen (in het traject 'twee talen').
De aangeboden taalmodules : Duits / Engels / Frans / Grieks / Italiaans / Latijn / Nederlands / Spaans / Scandinavistiek.


Studiepunten

60

Taal- en letterkunde - Master

KU Leuven
In deze master bestudeer je de taalkunde én de letterkunde van één of twee talen, afhankelijk van de keuze die je maakt.
Naast een grondige beheersing van de bestudeerde taal of talen, leg je je toe op de kennis van het wetenschappelijk onderzoek.
In het kader van de masterproef krijg je de kans om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. 
De master in de taal- en letterkunde is specifiek bedoeld voor wie zich in één taal of in een taalpaar wil specialiseren.
Daarbij verwerf je wetenschappelijk inzicht in de verschillende facetten van die taal en van de woordcultuur binnen dat domein.
Centraal staan vragen naar de specificiteit van de gekozen taal: haar structuren, dynamiek, varianten en ontwikkeling, haar relaties met andere talen, de eigenheid van haar literatuur en haarrelaties met de cultuur en het bredere literaire landschap.
De aangeboden taalmodules : Duits / Engels / Frans / Grieks / Hebreeuws / Italiaans / Latijn / Nederlands / Spaans.

Universiteit Antwerpen
Taal- en cultuurkennis, maar ook taal-  en communicatievaardigheid, vormen essentiële troeven in de hedendaagse kennis- en informatiemaatschappij.
In de Master taal- en letterkunde kan je die kennis en vaardigheden, die je in de bachelorjaren al verworven hebt, verder uitdiepen.
Je kiest ofwel een ééntalige master, ofwel een tweetalige (indien je in je bachelor twee talen volgde).
Als je voor een ééntalige masteropleiding kiest, ga je voor een grondige verdieping van je gekozen taal- en cultuurgebied.
Je volgt minstens één taalkunde- en één letterkundevak uit één van de 5 talen die worden aangeboden: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans.
Als je kiest voor een tweetalige master, dan volg je vakken uit de twee talen die je in je bachelor volgde. Je kiest minimaal twee vakken uit elke taal en telkens ten minste één vak taalkunde en één vak letterkunde per taal.

VUB
Het programma van de master Taal- en Letterkunde bestaat uit twee delen. Het algemene, verplichte deel met de door jou gekozen taal/talen.
Hieronder valt ook de masterproef die voor meer dan 1/3 van het totaal aan studiepunten mee telt en geschreven wordt in een van de hoofdtalen.
Het tweede deel bestaat uit het door jou zelf gekozen profiel.
Het profiel Taalpsychologie en taalpathologie verbindt de studie van taal met neurologie en psychologie en wordt in Vlaanderen enkel aangeboden door de VUB.
Je kunt zelfs opleidingsonderdelen volgen aan de Université Libre de Bruxelles, die op loopafstand van onze campus ligt. 
In deze master kies je altijd één of twee talen en én van de volgende profielen:
- Letterkunde
- Taalkunde
- Intermedialiteit
- Meertaligheid en vreemdetaalverwerving
- Psycho- en neurolinguïstiek
Aan het eind van de masteropleiding is er de masterproef.
Dankzij de keuze van drie talen wordt je de mogelijkheid geboden om twee masters te behalen in vijf jaar. (Master in de Taal- en Letterkunde: twee talen, gevolgd of voorafgegaan door Master in de Taal- en Letterkunde: één taal).
De aangeboden taalmodules : Duits / Engels / Frans / Italiaans / Nederlands / Spaans. 


UGent
De Master in de taal- en letterkunde bouwt voort op de basisvaardigheden van de bachelor.
Na afloop moet je in staat zijn om zelfstandig complexe wetenschappelijke problemen op te lossen.
Hiertoe kun je je op diverse manieren specialiseren: of de twee talen uit de bachelor voort bestuderen of je toeleggen op één van die twee.
Daarnaast kun je je ook verdiepen in de algemene taal- of literatuurwetenschap.
Een belangrijk onderdeel van de masteropleiding is de masterproef die een derde van de studiepunten omvat (20 studiepunten).
De studie van de talen zelf omvat 30 studiepunten.
Ten slotte kies je voor maximaal 10 studiepunten vrij een aantal vakken om je persoonlijk wetenschappelijk profiel uit te bouwen of je taalspecifieke kennis te vervolledigen (in het traject 'twee talen').
De aangeboden taalmodules : Duits / Engels / Frans / Grieks / Italiaans / Latijn / Nederlands / Spaans / Scandinavistiek.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Taal- en letterkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,

Schoolvakken SO: Duits,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De dienstensector, zowel binnen de bedrijfswereld als in de openbare sector, het onderwijs en het onderzoek vormen de belangrijkste beroepsvelden.
Binnen de dienstensector komen vooral de sectoren communicatie, taaladvies, interculturele relaties en cultuur en media in aanmerking.
Veel voorkomende functies zijn communicatiedeskundige, beleids- en marketingmedewerker (voornamelijk in meertalige ondernemingen), voorlichter, redacteur, vertaler (literair of zakelijk), journalist of uitgever.
Ook vorming binnen bedrijven of diensten biedt mogelijk een interessante carrière.
Daarnaast zijn er ook jobs te vinden in de culturele sector.
Afgestudeerden in de taal- en letterkunde die de academische lerarenopleiding hebben gevolgd, vinden werk als leraar talen in het secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en in hogescholen die professionele bachelors inrichten zoals lerarenopleiding, secretariaat of marketing.
Wie wetenschappelijk onderzoek wil doen, werkt in de eerste plaats aan de universiteit en de hogescholen.
Je kunt ook terecht komen in hoogtechnologische bedrijven, vooral dan op het vlak van de taaltechnologie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2018

Taal- en letterkunde - Master

KU Leuven
In deze master bestudeer je de taalkunde én de letterkunde van één of twee talen, afhankelijk van de keuze die je maakt.
Naast een grondige beheersing van de bestudeerde taal of talen, leg je je toe op de kennis van het wetenschappelijk onderzoek.
In het kader van de masterproef krijg je de kans om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. 
De master in de taal- en letterkunde is specifiek bedoeld voor wie zich in één taal of in een taalpaar wil specialiseren.
Daarbij verwerf je wetenschappelijk inzicht in de verschillende facetten van die taal en van de woordcultuur binnen dat domein.
Centraal staan vragen naar de specificiteit van de gekozen taal: haar structuren, dynamiek, varianten en ontwikkeling, haar relaties met andere talen, de eigenheid van haar literatuur en haarrelaties met de cultuur en het bredere literaire landschap.
De aangeboden taalmodules : Duits / Engels / Frans / Grieks / Hebreeuws / Italiaans / Latijn / Nederlands / Spaans.

Universiteit Antwerpen
Taal- en cultuurkennis, maar ook taal-  en communicatievaardigheid, vormen essentiële troeven in de hedendaagse kennis- en informatiemaatschappij.
In de Master taal- en letterkunde kan je die kennis en vaardigheden, die je in de bachelorjaren al verworven hebt, verder uitdiepen.
Je kiest ofwel een ééntalige master, ofwel een tweetalige (indien je in je bachelor twee talen volgde).
Als je voor een ééntalige masteropleiding kiest, ga je voor een grondige verdieping van je gekozen taal- en cultuurgebied.
Je volgt minstens één taalkunde- en één letterkundevak uit één van de 5 talen die worden aangeboden: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans.
Als je kiest voor een tweetalige master, dan volg je vakken uit de twee talen die je in je bachelor volgde. Je kiest minimaal twee vakken uit elke taal en telkens ten minste één vak taalkunde en één vak letterkunde per taal.

VUB
Het programma van de master Taal- en Letterkunde bestaat uit twee delen. Het algemene, verplichte deel met de door jou gekozen taal/talen.
Hieronder valt ook de masterproef die voor meer dan 1/3 van het totaal aan studiepunten mee telt en geschreven wordt in een van de hoofdtalen.
Het tweede deel bestaat uit het door jou zelf gekozen profiel.
Het profiel Taalpsychologie en taalpathologie verbindt de studie van taal met neurologie en psychologie en wordt in Vlaanderen enkel aangeboden door de VUB.
Je kunt zelfs opleidingsonderdelen volgen aan de Université Libre de Bruxelles, die op loopafstand van onze campus ligt. 
In deze master kies je altijd één of twee talen en én van de volgende profielen:
- Letterkunde
- Taalkunde
- Intermedialiteit
- Meertaligheid en vreemdetaalverwerving
- Psycho- en neurolinguïstiek
Aan het eind van de masteropleiding is er de masterproef.
Dankzij de keuze van drie talen wordt je de mogelijkheid geboden om twee masters te behalen in vijf jaar. (Master in de Taal- en Letterkunde: twee talen, gevolgd of voorafgegaan door Master in de Taal- en Letterkunde: één taal).
De aangeboden taalmodules : Duits / Engels / Frans / Italiaans / Nederlands / Spaans. 


UGent
De Master in de taal- en letterkunde bouwt voort op de basisvaardigheden van de bachelor.
Na afloop moet je in staat zijn om zelfstandig complexe wetenschappelijke problemen op te lossen.
Hiertoe kun je je op diverse manieren specialiseren: of de twee talen uit de bachelor voort bestuderen of je toeleggen op één van die twee.
Daarnaast kun je je ook verdiepen in de algemene taal- of literatuurwetenschap.
Een belangrijk onderdeel van de masteropleiding is de masterproef die een derde van de studiepunten omvat (20 studiepunten).
De studie van de talen zelf omvat 30 studiepunten.
Ten slotte kies je voor maximaal 10 studiepunten vrij een aantal vakken om je persoonlijk wetenschappelijk profiel uit te bouwen of je taalspecifieke kennis te vervolledigen (in het traject 'twee talen').
De aangeboden taalmodules : Duits / Engels / Frans / Grieks / Italiaans / Latijn / Nederlands / Spaans / Scandinavistiek.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Taal- en letterkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,

Schoolvakken SO: Duits,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De dienstensector, zowel binnen de bedrijfswereld als in de openbare sector, het onderwijs en het onderzoek vormen de belangrijkste beroepsvelden.
Binnen de dienstensector komen vooral de sectoren communicatie, taaladvies, interculturele relaties en cultuur en media in aanmerking.
Veel voorkomende functies zijn communicatiedeskundige, beleids- en marketingmedewerker (voornamelijk in meertalige ondernemingen), voorlichter, redacteur, vertaler (literair of zakelijk), journalist of uitgever.
Ook vorming binnen bedrijven of diensten biedt mogelijk een interessante carrière.
Daarnaast zijn er ook jobs te vinden in de culturele sector.
Afgestudeerden in de taal- en letterkunde die de academische lerarenopleiding hebben gevolgd, vinden werk als leraar talen in het secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en in hogescholen die professionele bachelors inrichten zoals lerarenopleiding, secretariaat of marketing.
Wie wetenschappelijk onderzoek wil doen, werkt in de eerste plaats aan de universiteit en de hogescholen.
Je kunt ook terecht komen in hoogtechnologische bedrijven, vooral dan op het vlak van de taaltechnologie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2018