Toegepaste economische wetenschappen : Marketing - Master

 

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding TEW worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept en uitgebreid in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Accountancy en Financiering, 
- Beleidsmanagement,
- Innovatie en Ondernemerschap,
- Marketing. 
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
In de opleiding master TEW wordt relatief meer nadruk gelegd op een kwalitatief - integrerende benadering met aandacht voor de omgeving waarin de organisatie zich beweegt.
Dit heeft als doel de master in staat te stellen om meer complexe bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren.
Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau.
Afstudeerrichting Marketing:
Dit gaat over het begrijpen, ontwerpen en sturen van marketingstrategieën en dit zowel in een B2C (Business to Consumer) als B2B (Business to Business) context.
Enkele voorbeelden van typische vragen die centraal staan in het curriculum zijn:
- het ontwerpen van effectieve marketingstrategieën (Strategische marketing),
- het doorgronden van hoe consumenten keuzesmaken (Consumentengedrag),
- het verzamelen en gebruiken van marktinformatie (Marktonderzoek)
- hoe een geïntegreerd marketingcommunicatieplan strategisch en operationeel best kan opgezet worden (Communicatiebeleid).
De afstudeerrichting marketing vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketing- en managementfuncties in alle mogelijke sectoren.


Studiepunten

60

Toegepaste economische wetenschappen : Marketing - Master

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding TEW worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept en uitgebreid in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Accountancy en Financiering, 
- Beleidsmanagement,
- Innovatie en Ondernemerschap,
- Marketing. 
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
In de opleiding master TEW wordt relatief meer nadruk gelegd op een kwalitatief - integrerende benadering met aandacht voor de omgeving waarin de organisatie zich beweegt.
Dit heeft als doel de master in staat te stellen om meer complexe bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren.
Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau.
Afstudeerrichting Marketing:
Dit gaat over het begrijpen, ontwerpen en sturen van marketingstrategieën en dit zowel in een B2C (Business to Consumer) als B2B (Business to Business) context.
Enkele voorbeelden van typische vragen die centraal staan in het curriculum zijn:
- het ontwerpen van effectieve marketingstrategieën (Strategische marketing),
- het doorgronden van hoe consumenten keuzesmaken (Consumentengedrag),
- het verzamelen en gebruiken van marktinformatie (Marktonderzoek)
- hoe een geïntegreerd marketingcommunicatieplan strategisch en operationeel best kan opgezet worden (Communicatiebeleid).
De afstudeerrichting marketing vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketing- en managementfuncties in alle mogelijke sectoren.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen 

Afstudeerrichting: Marketing

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: Marketing


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: MarketingEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Het grootste afzetgebied voor afgestudeerden uit de opleiding Toegepaste economische wetenschappen is het bedrijfsleven.
We vinden afgestudeerden terug in alle mogelijke functies binnen ondernemingen en social profit organisaties. De meeste afgestudeerden starten hun loopbaan in het verlengde van de gekozen

afstudeerrichting in de masteropleiding.
Na enkele jaren zien we dat evenwel verschuiven.
Een aantal afgestudeerden krijgt stilaan grotere verantwoordelijkheden binnen het oorspronkelijke domein en wordt bijvoorbeeld marketing manager of financieel directeur.
Anderen bouwen daarentegen hun loopbaan verder uit binnen een ander functioneel domein of groeien door naar algemene managementfuncties.
De brede oriëntatie van de opleiding vergemakkelijkt dergelijk loopbaanverloop in belangrijke mate.
Een aanzienlijk aantal afgestudeerden kiest ook voor wat een economisch beroep genoemd wordt: accountant, bedrijfsconsulent, fiscaal adviseur, bedrijfsrevisor ...
Kenmerkend hierbij is dat je die beroepen kan uitoefenen als werknemer maar ook als zelfstandige.
Ten slotte vinden we ook TEW-afgestudeerden in banken, verzekeringsondernemingen, overheids- en semioverheidsdiensten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Administratief en financieel verantwoordelijke
Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Adviseur financieel vermogen
Kantoorhouder bankfiliaal
Marketingmanager
Medewerker voor socio-economische studies
Ontwikkelaar financiële producten
Productmanager
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer


Gegevens bijgewerkt tot 03-07-2017

Toegepaste economische wetenschappen : Marketing - Master

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding TEW worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept en uitgebreid in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Accountancy en Financiering, 
- Beleidsmanagement,
- Innovatie en Ondernemerschap,
- Marketing. 
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
In de opleiding master TEW wordt relatief meer nadruk gelegd op een kwalitatief - integrerende benadering met aandacht voor de omgeving waarin de organisatie zich beweegt.
Dit heeft als doel de master in staat te stellen om meer complexe bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren.
Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau.
Afstudeerrichting Marketing:
Dit gaat over het begrijpen, ontwerpen en sturen van marketingstrategieën en dit zowel in een B2C (Business to Consumer) als B2B (Business to Business) context.
Enkele voorbeelden van typische vragen die centraal staan in het curriculum zijn:
- het ontwerpen van effectieve marketingstrategieën (Strategische marketing),
- het doorgronden van hoe consumenten keuzesmaken (Consumentengedrag),
- het verzamelen en gebruiken van marktinformatie (Marktonderzoek)
- hoe een geïntegreerd marketingcommunicatieplan strategisch en operationeel best kan opgezet worden (Communicatiebeleid).
De afstudeerrichting marketing vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketing- en managementfuncties in alle mogelijke sectoren.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen 

Afstudeerrichting: Marketing

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: Marketing


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: MarketingEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Het grootste afzetgebied voor afgestudeerden uit de opleiding Toegepaste economische wetenschappen is het bedrijfsleven.
We vinden afgestudeerden terug in alle mogelijke functies binnen ondernemingen en social profit organisaties. De meeste afgestudeerden starten hun loopbaan in het verlengde van de gekozen

afstudeerrichting in de masteropleiding.
Na enkele jaren zien we dat evenwel verschuiven.
Een aantal afgestudeerden krijgt stilaan grotere verantwoordelijkheden binnen het oorspronkelijke domein en wordt bijvoorbeeld marketing manager of financieel directeur.
Anderen bouwen daarentegen hun loopbaan verder uit binnen een ander functioneel domein of groeien door naar algemene managementfuncties.
De brede oriëntatie van de opleiding vergemakkelijkt dergelijk loopbaanverloop in belangrijke mate.
Een aanzienlijk aantal afgestudeerden kiest ook voor wat een economisch beroep genoemd wordt: accountant, bedrijfsconsulent, fiscaal adviseur, bedrijfsrevisor ...
Kenmerkend hierbij is dat je die beroepen kan uitoefenen als werknemer maar ook als zelfstandige.
Ten slotte vinden we ook TEW-afgestudeerden in banken, verzekeringsondernemingen, overheids- en semioverheidsdiensten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Administratief en financieel verantwoordelijke
Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Adviseur financieel vermogen
Kantoorhouder bankfiliaal
Marketingmanager
Medewerker voor socio-economische studies
Ontwikkelaar financiële producten
Productmanager
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer


Gegevens bijgewerkt tot 03-07-2017