Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen
Afstudeerrichting: Marketing
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding TEW worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept en uitgebreid in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Accountancy en Financiering, 
- Beleidsmanagement,
- Innovatie en Ondernemerschap,
- Marketing. 
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
In de opleiding master TEW wordt relatief meer nadruk gelegd op een kwalitatief - integrerende benadering met aandacht voor de omgeving waarin de organisatie zich beweegt.
Dit heeft als doel de master in staat te stellen om meer complexe bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren.
Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau.
Afstudeerrichting Marketing:
Dit gaat over het begrijpen, ontwerpen en sturen van marketingstrategieën en dit zowel in een B2C (Business to Consumer) als B2B (Business to Business) context.
Enkele voorbeelden van typische vragen die centraal staan in het curriculum zijn:
- het ontwerpen van effectieve marketingstrategieën (Strategische marketing),
- het doorgronden van hoe consumenten keuzesmaken (Consumentengedrag),
- het verzamelen en gebruiken van marktinformatie (Marktonderzoek)
- hoe een geïntegreerd marketingcommunicatieplan strategisch en operationeel best kan opgezet worden (Communicatiebeleid).
De afstudeerrichting marketing vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketing- en managementfuncties in alle mogelijke sectoren.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het grootste afzetgebied voor afgestudeerden uit de opleiding Toegepaste economische wetenschappen is het bedrijfsleven.
We vinden afgestudeerden terug in alle mogelijke functies binnen ondernemingen en social profit organisaties. De meeste afgestudeerden starten hun loopbaan in het verlengde van de gekozen

afstudeerrichting in de masteropleiding.
Na enkele jaren zien we dat evenwel verschuiven.
Een aantal afgestudeerden krijgt stilaan grotere verantwoordelijkheden binnen het oorspronkelijke domein en wordt bijvoorbeeld marketing manager of financieel directeur.
Anderen bouwen daarentegen hun loopbaan verder uit binnen een ander functioneel domein of groeien door naar algemene managementfuncties.
De brede oriëntatie van de opleiding vergemakkelijkt dergelijk loopbaanverloop in belangrijke mate.
Een aanzienlijk aantal afgestudeerden kiest ook voor wat een economisch beroep genoemd wordt: accountant, bedrijfsconsulent, fiscaal adviseur, bedrijfsrevisor ...
Kenmerkend hierbij is dat je die beroepen kan uitoefenen als werknemer maar ook als zelfstandige.
Ten slotte vinden we ook TEW-afgestudeerden in banken, verzekeringsondernemingen, overheids- en semioverheidsdiensten.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  3Continent Master of Strategic Marketing (E)  
  Advanced Studies in Economics (E)  
  Banking and Finance (E)  
  Business Administration (MBA)  
  Business Administration (MBA): General International Management (E)  
  China-Europe Business Studies (E)  
  Economics of Globalisation and European Integration (Erasmus Mundus) (E)  
  Enterprise IT Architecture (E)  
  European Economic Studies (E - F)  
  Fashion Management (E)  
  Finance (E)  
  Financial Management (E)  
  General Management (E)  
  Global Management (E)  
  Global Supply Chain Management (E)  
  Human Resource Management (N - E)  
  Innovation and Entrepreneurship (E)  
  International Management and Strategy (E)  
  IT Governance and Assurance (E)  
  IT Management  
  Management  
  Maritime and Air Transport Management (E)  
  Maritime Science (E)  
  Marketing Analysis (E)  
  Marketing Management (E)  
  Personal financial planning (N - E)  
  Publieke FinanciĆ«n  
  Transatlantic Affairs (E)  
  Vastgoedmanagement  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 03-07-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.