Psychologie : Klinische psychologie - Master

 

UGent
De afstudeerrichting Klinische psychologie onderzoekt de relatie tussen gedrag, cognitie en emotie enerzijds, en ziekte en gezondheid anderzijds.
Veel voorkomende problemen bij kinderen, jeugdigen of volwassenen zoals ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, delinquentie, eetstoornissen, verslaving, relatieproblemen en/of seksuele problemen zijn het onderwerp van studie.
Bij de gezondheidspsychologie vormen gezondheidspromotie en psychologische interventie bij tal van lichamelijke aandoeningen (kanker, diabetes, astma, chronische pijn …) de kern.
Gespreksvaardigheden, methoden van gezondheidspromotie, en methoden van hulpverlening bij kinderen, jeugdigen en volwassenen staan centraal.

VUB
In de afstudeerrichting Klinische psychologie dien je één van de drie profielen te kiezen:
Levenslooppsychologie: de psychologische ontwikkeling van geboorte, via de kleutertijd, lagere schooltijd, puberteit, adolescentie tot volwassenheid.
Opvoedings-, school- en ontwikkelingsproblemen begeleiden, behandelen en rapporteren.
Aandacht voor de evolutie van persoonlijkheidstrekken, persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie doorheen de verschillende levensfases.
Opvoedings- en gezinspsychologie: dit profiel legt zicht toe op de wetenschappelijke studie van en hulpverlening aan kinderen en jongeren die zich in problematische opvoedings- en onderwijssituaties bevinden.
Het profiel is in zekere mate vergelijkbaar met de traditionele orthopedagogiek.
Biologische psychologie: verbanden tussen psychobiologische eigenschappen, genetische aanleg en de biologische basis van gedragsverschillen begrijpen en verklaren.
Inzicht hebben in hersenlijden en hersenen- en gedragsrelaties.


Studiepunten

120

Psychologie : Klinische psychologie - Master

UGent
De afstudeerrichting Klinische psychologie onderzoekt de relatie tussen gedrag, cognitie en emotie enerzijds, en ziekte en gezondheid anderzijds.
Veel voorkomende problemen bij kinderen, jeugdigen of volwassenen zoals ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, delinquentie, eetstoornissen, verslaving, relatieproblemen en/of seksuele problemen zijn het onderwerp van studie.
Bij de gezondheidspsychologie vormen gezondheidspromotie en psychologische interventie bij tal van lichamelijke aandoeningen (kanker, diabetes, astma, chronische pijn …) de kern.
Gespreksvaardigheden, methoden van gezondheidspromotie, en methoden van hulpverlening bij kinderen, jeugdigen en volwassenen staan centraal.

VUB
In de afstudeerrichting Klinische psychologie dien je één van de drie profielen te kiezen:
Levenslooppsychologie: de psychologische ontwikkeling van geboorte, via de kleutertijd, lagere schooltijd, puberteit, adolescentie tot volwassenheid.
Opvoedings-, school- en ontwikkelingsproblemen begeleiden, behandelen en rapporteren.
Aandacht voor de evolutie van persoonlijkheidstrekken, persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie doorheen de verschillende levensfases.
Opvoedings- en gezinspsychologie: dit profiel legt zicht toe op de wetenschappelijke studie van en hulpverlening aan kinderen en jongeren die zich in problematische opvoedings- en onderwijssituaties bevinden.
Het profiel is in zekere mate vergelijkbaar met de traditionele orthopedagogiek.
Biologische psychologie: verbanden tussen psychobiologische eigenschappen, genetische aanleg en de biologische basis van gedragsverschillen begrijpen en verklaren.
Inzicht hebben in hersenlijden en hersenen- en gedragsrelaties.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Psychologie 

Afstudeerrichting: Klinische psychologie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Psychologie: Klinische psychologie

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Als klinisch psycholoog kan je terecht in ziekenhuizen, psychiatrische centra, CLB’s, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, opvoedingsondersteuningscentra, CGGZ, bij de politie, gevangenissen, gespecialiseerde centra (drugsverslaving, seksuele problematiek, zelfmoordpreventie, dementie, parkinson, MS, schizofrenie, depressie, slaapcentra...).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Psycholoog
Relatie- en gezinsbemiddelaar


Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2018

Psychologie : Klinische psychologie - Master

UGent
De afstudeerrichting Klinische psychologie onderzoekt de relatie tussen gedrag, cognitie en emotie enerzijds, en ziekte en gezondheid anderzijds.
Veel voorkomende problemen bij kinderen, jeugdigen of volwassenen zoals ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, delinquentie, eetstoornissen, verslaving, relatieproblemen en/of seksuele problemen zijn het onderwerp van studie.
Bij de gezondheidspsychologie vormen gezondheidspromotie en psychologische interventie bij tal van lichamelijke aandoeningen (kanker, diabetes, astma, chronische pijn …) de kern.
Gespreksvaardigheden, methoden van gezondheidspromotie, en methoden van hulpverlening bij kinderen, jeugdigen en volwassenen staan centraal.

VUB
In de afstudeerrichting Klinische psychologie dien je één van de drie profielen te kiezen:
Levenslooppsychologie: de psychologische ontwikkeling van geboorte, via de kleutertijd, lagere schooltijd, puberteit, adolescentie tot volwassenheid.
Opvoedings-, school- en ontwikkelingsproblemen begeleiden, behandelen en rapporteren.
Aandacht voor de evolutie van persoonlijkheidstrekken, persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie doorheen de verschillende levensfases.
Opvoedings- en gezinspsychologie: dit profiel legt zicht toe op de wetenschappelijke studie van en hulpverlening aan kinderen en jongeren die zich in problematische opvoedings- en onderwijssituaties bevinden.
Het profiel is in zekere mate vergelijkbaar met de traditionele orthopedagogiek.
Biologische psychologie: verbanden tussen psychobiologische eigenschappen, genetische aanleg en de biologische basis van gedragsverschillen begrijpen en verklaren.
Inzicht hebben in hersenlijden en hersenen- en gedragsrelaties.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Psychologie 

Afstudeerrichting: Klinische psychologie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Psychologie: Klinische psychologie

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Als klinisch psycholoog kan je terecht in ziekenhuizen, psychiatrische centra, CLB’s, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, opvoedingsondersteuningscentra, CGGZ, bij de politie, gevangenissen, gespecialiseerde centra (drugsverslaving, seksuele problematiek, zelfmoordpreventie, dementie, parkinson, MS, schizofrenie, depressie, slaapcentra...).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Psycholoog
Relatie- en gezinsbemiddelaar


Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2018