Opleiding: Psychologie
Afstudeerrichting: Klinische psychologie
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen:
Schoolvakken SO:
 
 
Klemtonen
 

UGent
De afstudeerrichting Klinische psychologie onderzoekt de relatie tussen gedrag, cognitie en emotie enerzijds, en ziekte en gezondheid anderzijds.
Veel voorkomende problemen bij kinderen, jeugdigen of volwassenen zoals ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, delinquentie, eetstoornissen, verslaving, relatieproblemen en/of seksuele problemen zijn het onderwerp van studie.
Bij de gezondheidspsychologie vormen gezondheidspromotie en psychologische interventie bij tal van lichamelijke aandoeningen (kanker, diabetes, astma, chronische pijn …) de kern.
Gespreksvaardigheden, methoden van gezondheidspromotie, en methoden van hulpverlening bij kinderen, jeugdigen en volwassenen staan centraal.

VUB
In de afstudeerrichting Klinische psychologie dien je één van de drie profielen te kiezen:
Levenslooppsychologie: de psychologische ontwikkeling van geboorte, via de kleutertijd, lagere schooltijd, puberteit, adolescentie tot volwassenheid.
Opvoedings-, school- en ontwikkelingsproblemen begeleiden, behandelen en rapporteren.
Aandacht voor de evolutie van persoonlijkheidstrekken, persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie doorheen de verschillende levensfases.
Opvoedings- en gezinspsychologie: dit profiel legt zicht toe op de wetenschappelijke studie van en hulpverlening aan kinderen en jongeren die zich in problematische opvoedings- en onderwijssituaties bevinden.
Het profiel is in zekere mate vergelijkbaar met de traditionele orthopedagogiek.
Biologische psychologie: verbanden tussen psychobiologische eigenschappen, genetische aanleg en de biologische basis van gedragsverschillen begrijpen en verklaren.
Inzicht hebben in hersenlijden en hersenen- en gedragsrelaties.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als klinisch psycholoog kan je terecht in ziekenhuizen, psychiatrische centra, CLB’s, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, opvoedingsondersteuningscentra, CGGZ, bij de politie, gevangenissen, gespecialiseerde centra (drugsverslaving, seksuele problematiek, zelfmoordpreventie, dementie, parkinson, MS, schizofrenie, depressie, slaapcentra...).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Cultural Anthropology and Development Studies (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.