Bio-ingenieurswetenschappen Katalytische technologie - Master

 

KU Leuven


Een katalysator is een stof die chemische reacties versnelt. Zowat 80 % van alle chemische industriële productie wordt gerealiseerd met katalysatoren. De ontwikkeling van katalysatoren en hun toepassing in de chemische nijverheid in ruime zin, noemt men katalytische technologie.
Toepassingen situeren zich in alle domeinen van de hedendaagse chemie en biochemie, zoals de petrochemie, bulk- en fijnchemie, milieuchemie, agrochemie, farmaceutische chemie en voedingschemie. Katalytische technologie zorgt ervoor dat (bio)chemische productie kan verlopen op economisch verantwoorde, milieubewuste en duurzame wijze, met minimalisatie van afvalstromen, energie- en waterverbruik.
Onderzoek in katalytische technologie is interdisciplinair. Het omvat de ontwikkeling van nieuwe materialen met vaak op maat gemaakte structuren. Grondige fysico-chemische en spectroscopische karakterisatie laat toe fundamenteel inzicht te verwerven in de eigenschappen van de materialen of kan leiden tot hun verdere optimalisering.
Voor de eigenlijke toepassingen zijn de gas-vast- en vloeistof-vastinteracties zeer belangrijk, evenals structuuractiviteitsrelaties.
De innovatieve materialen kunnen worden gebruikt als katalysator, adsorbens of membraan.


In de masteropleiding katalytische technologie wordt het katalytisch proces moleculair benaderd en vanuit de kennis van de moleculen en de katalysator opgebouwd tot het katalytisch proces in de fabriek.
Alle onderdelen worden hierbij beschouwd, gaande van synthese van de katalysator, over de optimalisatie van de actieve centra van de katalysator tot de katalytische reactie zelf en de reactor waarin deze plaatsvindt. Vanuit een wetenschappelijke basis wordt via seminaries en projectwerk de brug gelegd naar de praktijk, met aandacht voor de technologische en socio-economische aspecten van de chemische productie.


Studiepunten

120

Bio-ingenieurswetenschappen Katalytische technologie - Master

KU Leuven


Een katalysator is een stof die chemische reacties versnelt. Zowat 80 % van alle chemische industriële productie wordt gerealiseerd met katalysatoren. De ontwikkeling van katalysatoren en hun toepassing in de chemische nijverheid in ruime zin, noemt men katalytische technologie.
Toepassingen situeren zich in alle domeinen van de hedendaagse chemie en biochemie, zoals de petrochemie, bulk- en fijnchemie, milieuchemie, agrochemie, farmaceutische chemie en voedingschemie. Katalytische technologie zorgt ervoor dat (bio)chemische productie kan verlopen op economisch verantwoorde, milieubewuste en duurzame wijze, met minimalisatie van afvalstromen, energie- en waterverbruik.
Onderzoek in katalytische technologie is interdisciplinair. Het omvat de ontwikkeling van nieuwe materialen met vaak op maat gemaakte structuren. Grondige fysico-chemische en spectroscopische karakterisatie laat toe fundamenteel inzicht te verwerven in de eigenschappen van de materialen of kan leiden tot hun verdere optimalisering.
Voor de eigenlijke toepassingen zijn de gas-vast- en vloeistof-vastinteracties zeer belangrijk, evenals structuuractiviteitsrelaties.
De innovatieve materialen kunnen worden gebruikt als katalysator, adsorbens of membraan.


In de masteropleiding katalytische technologie wordt het katalytisch proces moleculair benaderd en vanuit de kennis van de moleculen en de katalysator opgebouwd tot het katalytisch proces in de fabriek.
Alle onderdelen worden hierbij beschouwd, gaande van synthese van de katalysator, over de optimalisatie van de actieve centra van de katalysator tot de katalytische reactie zelf en de reactor waarin deze plaatsvindt. Vanuit een wetenschappelijke basis wordt via seminaries en projectwerk de brug gelegd naar de praktijk, met aandacht voor de technologische en socio-economische aspecten van de chemische productie.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Katalytische technologie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Bio-ingenieurswetenschappen Katalytische technologie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Het diploma biedt toegang tot een brede waaier van (bio)chemiegerelateerde jobs in de publieke en privésector.
Dat omvat onder meer de petrochemie, de oleo- en fijnchemie, de polymeertechnologie, de milieutechnologie, de agro-, voedings- en farmaceutische chemie. In al die domeinen kan de bio-ingenieur katalytische technologie zowel commerciële, adviserende, als managements-, onderzoeks- en productiegerelateerde banen aan. 
Door de sterke aanwezigheid van de chemische industrie in België bestaat een zeer grote vraag naar bio-ingenieurs in de katalytische technologie, die de komende jaren waarschijnlijk nog zal toenemen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bio- ingenieur
Onderzoeker exacte wetenschappen
Verantwoordelijke laboratorium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 18-12-2018

Bio-ingenieurswetenschappen Katalytische technologie - Master

KU Leuven


Een katalysator is een stof die chemische reacties versnelt. Zowat 80 % van alle chemische industriële productie wordt gerealiseerd met katalysatoren. De ontwikkeling van katalysatoren en hun toepassing in de chemische nijverheid in ruime zin, noemt men katalytische technologie.
Toepassingen situeren zich in alle domeinen van de hedendaagse chemie en biochemie, zoals de petrochemie, bulk- en fijnchemie, milieuchemie, agrochemie, farmaceutische chemie en voedingschemie. Katalytische technologie zorgt ervoor dat (bio)chemische productie kan verlopen op economisch verantwoorde, milieubewuste en duurzame wijze, met minimalisatie van afvalstromen, energie- en waterverbruik.
Onderzoek in katalytische technologie is interdisciplinair. Het omvat de ontwikkeling van nieuwe materialen met vaak op maat gemaakte structuren. Grondige fysico-chemische en spectroscopische karakterisatie laat toe fundamenteel inzicht te verwerven in de eigenschappen van de materialen of kan leiden tot hun verdere optimalisering.
Voor de eigenlijke toepassingen zijn de gas-vast- en vloeistof-vastinteracties zeer belangrijk, evenals structuuractiviteitsrelaties.
De innovatieve materialen kunnen worden gebruikt als katalysator, adsorbens of membraan.


In de masteropleiding katalytische technologie wordt het katalytisch proces moleculair benaderd en vanuit de kennis van de moleculen en de katalysator opgebouwd tot het katalytisch proces in de fabriek.
Alle onderdelen worden hierbij beschouwd, gaande van synthese van de katalysator, over de optimalisatie van de actieve centra van de katalysator tot de katalytische reactie zelf en de reactor waarin deze plaatsvindt. Vanuit een wetenschappelijke basis wordt via seminaries en projectwerk de brug gelegd naar de praktijk, met aandacht voor de technologische en socio-economische aspecten van de chemische productie.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Katalytische technologie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Bio-ingenieurswetenschappen Katalytische technologie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Het diploma biedt toegang tot een brede waaier van (bio)chemiegerelateerde jobs in de publieke en privésector.
Dat omvat onder meer de petrochemie, de oleo- en fijnchemie, de polymeertechnologie, de milieutechnologie, de agro-, voedings- en farmaceutische chemie. In al die domeinen kan de bio-ingenieur katalytische technologie zowel commerciële, adviserende, als managements-, onderzoeks- en productiegerelateerde banen aan. 
Door de sterke aanwezigheid van de chemische industrie in België bestaat een zeer grote vraag naar bio-ingenieurs in de katalytische technologie, die de komende jaren waarschijnlijk nog zal toenemen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bio- ingenieur
Onderzoeker exacte wetenschappen
Verantwoordelijke laboratorium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 18-12-2018