Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Katalytische technologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven


Een katalysator is een stof die chemische reacties versnelt. Zowat 80 % van alle chemische industriële productie wordt gerealiseerd met katalysatoren. De ontwikkeling van katalysatoren en hun toepassing in de chemische nijverheid in ruime zin, noemt men katalytische technologie.
Toepassingen situeren zich in alle domeinen van de hedendaagse chemie en biochemie, zoals de petrochemie, bulk- en fijnchemie, milieuchemie, agrochemie, farmaceutische chemie en voedingschemie. Katalytische technologie zorgt ervoor dat (bio)chemische productie kan verlopen op economisch verantwoorde, milieubewuste en duurzame wijze, met minimalisatie van afvalstromen, energie- en waterverbruik.
Onderzoek in katalytische technologie is interdisciplinair. Het omvat de ontwikkeling van nieuwe materialen met vaak op maat gemaakte structuren. Grondige fysico-chemische en spectroscopische karakterisatie laat toe fundamenteel inzicht te verwerven in de eigenschappen van de materialen of kan leiden tot hun verdere optimalisering.
Voor de eigenlijke toepassingen zijn de gas-vast- en vloeistof-vastinteracties zeer belangrijk, evenals structuuractiviteitsrelaties.
De innovatieve materialen kunnen worden gebruikt als katalysator, adsorbens of membraan.


In de masteropleiding katalytische technologie wordt het katalytisch proces moleculair benaderd en vanuit de kennis van de moleculen en de katalysator opgebouwd tot het katalytisch proces in de fabriek.
Alle onderdelen worden hierbij beschouwd, gaande van synthese van de katalysator, over de optimalisatie van de actieve centra van de katalysator tot de katalytische reactie zelf en de reactor waarin deze plaatsvindt. Vanuit een wetenschappelijke basis wordt via seminaries en projectwerk de brug gelegd naar de praktijk, met aandacht voor de technologische en socio-economische aspecten van de chemische productie.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het diploma biedt toegang tot een brede waaier van (bio)chemiegerelateerde jobs in de publieke en privésector.
Dat omvat onder meer de petrochemie, de oleo- en fijnchemie, de polymeertechnologie, de milieutechnologie, de agro-, voedings- en farmaceutische chemie. In al die domeinen kan de bio-ingenieur katalytische technologie zowel commerciële, adviserende, als managements-, onderzoeks- en productiegerelateerde banen aan. 
Door de sterke aanwezigheid van de chemische industrie in België bestaat een zeer grote vraag naar bio-ingenieurs in de katalytische technologie, die de komende jaren waarschijnlijk nog zal toenemen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 18-12-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.