Wiskunde : Financiële en toegepaste wiskunde - Master

 

VUB
Financiële wiskunde is vooral gericht op economische en financiële toepassingen.
Op deze manier kan je je eventueel reeds voorbereiden op meer beroepsgerichte voortgezette opleidingen zoals de Master na Master in de actuariële wetenschappen die tot de titel van actuaris leidt.
Maar deze afstudeerrichting laat natuurlijk ook onderzoek toe.
De Master Financiële Wiskunde omvat een verplichte stam van 36 ECTS-credits, een masterproef van 30 ECTS-credits (tweede jaar), en een lijst van keuzestudiedelen voor beide jaren.
Uit twee van de drie profielen kiest de student telkens tenminste twee studiedelen die niet onder de verplichte studiedelen vallen voor in totaal 24 ECTS-credits.
De student kiest verder voor 30 ECTS-credits vrij uit dezelfde lijst.
Voor keuzestudiedelen buiten deze lijst, die bijvoorbeeld uit de gehele masteropleiding wiskunde aan de UA of VUB kunnen komen, dient goedkeuring gevraagd te worden aan de desbetreffende examencommissie.

Universiteit Antwerpen
Het studieprogramma bestaat uit basisopleidingsonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen die je samenvoegt tot een pakket.
De basisopleidingsonderdelen behandelen de grondslagen van verschillende deelgebieden in de wiskunde.
Je vult je pakket verder aan met verwante opleidingsonderdelen die een deelgebied verder uitdiepen. De keuzeopleidingsonderdelen sluiten nauw aan bij het onderwerp van de eindverhandeling (masterproef).
Het masterprogramma is opgesteld in een samenwerkingsverband met de vakgroep wiskunde van de VUB, waardoor je als student van de ene universiteit opleidingsonderdelen van je masterprogramma kan volgen aan de universiteit.
Een deel van je studieprogramma kan je via uitwisselingsprogramma’s in het buitenland volgen.
Je wordt uiteraard begeleid in je keuze voor specifieke opleidingsonderdelen, onderzoeksstages of onderzoek voor de masterproef.


Studiepunten

120

Wiskunde : Financiële en toegepaste wiskunde - Master

VUB
Financiële wiskunde is vooral gericht op economische en financiële toepassingen.
Op deze manier kan je je eventueel reeds voorbereiden op meer beroepsgerichte voortgezette opleidingen zoals de Master na Master in de actuariële wetenschappen die tot de titel van actuaris leidt.
Maar deze afstudeerrichting laat natuurlijk ook onderzoek toe.
De Master Financiële Wiskunde omvat een verplichte stam van 36 ECTS-credits, een masterproef van 30 ECTS-credits (tweede jaar), en een lijst van keuzestudiedelen voor beide jaren.
Uit twee van de drie profielen kiest de student telkens tenminste twee studiedelen die niet onder de verplichte studiedelen vallen voor in totaal 24 ECTS-credits.
De student kiest verder voor 30 ECTS-credits vrij uit dezelfde lijst.
Voor keuzestudiedelen buiten deze lijst, die bijvoorbeeld uit de gehele masteropleiding wiskunde aan de UA of VUB kunnen komen, dient goedkeuring gevraagd te worden aan de desbetreffende examencommissie.

Universiteit Antwerpen
Het studieprogramma bestaat uit basisopleidingsonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen die je samenvoegt tot een pakket.
De basisopleidingsonderdelen behandelen de grondslagen van verschillende deelgebieden in de wiskunde.
Je vult je pakket verder aan met verwante opleidingsonderdelen die een deelgebied verder uitdiepen. De keuzeopleidingsonderdelen sluiten nauw aan bij het onderwerp van de eindverhandeling (masterproef).
Het masterprogramma is opgesteld in een samenwerkingsverband met de vakgroep wiskunde van de VUB, waardoor je als student van de ene universiteit opleidingsonderdelen van je masterprogramma kan volgen aan de universiteit.
Een deel van je studieprogramma kan je via uitwisselingsprogramma’s in het buitenland volgen.
Je wordt uiteraard begeleid in je keuze voor specifieke opleidingsonderdelen, onderzoeksstages of onderzoek voor de masterproef.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wiskunde 

Afstudeerrichting: Financiële en toegepaste wiskunde

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Wiskunde: Financiële en toegepaste wiskunde



Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

In steeds meer takken van onze maatschappij worden mathematische modellen gehanteerd en wordt de materie alsmaar complexer.
Denk maar aan tekenprogramma's van architecten, de allernieuwste animatiefilms, beeldcompressie... Wiskundigen zijn juist opgeleid om complexe problemen efficiënt en correct op te lossen.
Dat maakt van hen zeer gegeerde medewerkers voor allerlei bedrijven, zowel in de industrie als bij consultancy bureaus, informaticabedrijven, banken of verzekeringsmaatschappijen.
Overal 
waar men statistische analyses nodig heeft, onder meer in tal van overheidsinstellingen, zijn wiskundigen welkom.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Actuaris
Leraar Wiskunde ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de wiskunde


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Wiskunde : Financiële en toegepaste wiskunde - Master

VUB
Financiële wiskunde is vooral gericht op economische en financiële toepassingen.
Op deze manier kan je je eventueel reeds voorbereiden op meer beroepsgerichte voortgezette opleidingen zoals de Master na Master in de actuariële wetenschappen die tot de titel van actuaris leidt.
Maar deze afstudeerrichting laat natuurlijk ook onderzoek toe.
De Master Financiële Wiskunde omvat een verplichte stam van 36 ECTS-credits, een masterproef van 30 ECTS-credits (tweede jaar), en een lijst van keuzestudiedelen voor beide jaren.
Uit twee van de drie profielen kiest de student telkens tenminste twee studiedelen die niet onder de verplichte studiedelen vallen voor in totaal 24 ECTS-credits.
De student kiest verder voor 30 ECTS-credits vrij uit dezelfde lijst.
Voor keuzestudiedelen buiten deze lijst, die bijvoorbeeld uit de gehele masteropleiding wiskunde aan de UA of VUB kunnen komen, dient goedkeuring gevraagd te worden aan de desbetreffende examencommissie.

Universiteit Antwerpen
Het studieprogramma bestaat uit basisopleidingsonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen die je samenvoegt tot een pakket.
De basisopleidingsonderdelen behandelen de grondslagen van verschillende deelgebieden in de wiskunde.
Je vult je pakket verder aan met verwante opleidingsonderdelen die een deelgebied verder uitdiepen. De keuzeopleidingsonderdelen sluiten nauw aan bij het onderwerp van de eindverhandeling (masterproef).
Het masterprogramma is opgesteld in een samenwerkingsverband met de vakgroep wiskunde van de VUB, waardoor je als student van de ene universiteit opleidingsonderdelen van je masterprogramma kan volgen aan de universiteit.
Een deel van je studieprogramma kan je via uitwisselingsprogramma’s in het buitenland volgen.
Je wordt uiteraard begeleid in je keuze voor specifieke opleidingsonderdelen, onderzoeksstages of onderzoek voor de masterproef.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wiskunde 

Afstudeerrichting: Financiële en toegepaste wiskunde

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Wiskunde: Financiële en toegepaste wiskunde



Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

In steeds meer takken van onze maatschappij worden mathematische modellen gehanteerd en wordt de materie alsmaar complexer.
Denk maar aan tekenprogramma's van architecten, de allernieuwste animatiefilms, beeldcompressie... Wiskundigen zijn juist opgeleid om complexe problemen efficiënt en correct op te lossen.
Dat maakt van hen zeer gegeerde medewerkers voor allerlei bedrijven, zowel in de industrie als bij consultancy bureaus, informaticabedrijven, banken of verzekeringsmaatschappijen.
Overal 
waar men statistische analyses nodig heeft, onder meer in tal van overheidsinstellingen, zijn wiskundigen welkom.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Actuaris
Leraar Wiskunde ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de wiskunde


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017