Wiskunde : Onderwijs - Master

 

VUB
Onderwijs omvat een reeks pedagogische opleidingsonderdelen en een opdrachtenstage.
Na het beëindigen van je masteropleiding rond je je lerarenopleiding af met een tweede, meer omvangrijke stageopdracht.
Verplicht : 30 ECTS-credits uit de lijst 'Basisstudiedelen Wiskunde-Onderwijs' + 30 ECTS-credits uit de lijst 'Studiedelen Onderwijs' + 30 ECTS-credits Masterproef + 15 ECTS-credits uit het volledige aanbod masterprogramma wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel, of uit de masterprogramma's Wiskunde van andere universiteiten of uit een ander masterprogramma van de VUB.
Keuze: het programma dient aangevuld te worden tot 120 ECTS-credits met studiedelen uit de lijst 'Basisstudiedelen Wiskunde-Onderwijs', de lijst 'Studiedelen Onderwijs' of uit het volledige aanbod masterprogramma wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel, of uit de masterprogramma's Wiskunde van andere universiteiten of uit een ander masterprogramma van de Vrije Universiteit Brussel.

Universiteit Antwerpen
Het studieprogramma bestaat uit basisopleidingsonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen die je samenvoegt tot een pakket.
De basisopleidingsonderdelen behandelen de grondslagen van verschillende deelgebieden in de wiskunde.
Je vult je pakket verder aan met verwante opleidingsonderdelen die een deelgebied verder uitdiepen. De keuzeopleidingsonderdelen sluiten nauw aan bij het onderwerp van de eindverhandeling (masterproef).
Het masterprogramma is opgesteld in een samenwerkingsverband met de vakgroep wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waardoor je als student van de ene universiteit opleidingsonderdelen van je masterprogramma kan volgen aan de universiteit.
Een deel van je studieprogramma kan je via uitwisselingsprogramma’s in het buitenland volgen.
Je wordt uiteraard begeleid in je keuze voor specifieke opleidingsonderdelen, onderzoeksstages of onderzoek voor de masterproef.


Studiepunten

120

Wiskunde : Onderwijs - Master

VUB
Onderwijs omvat een reeks pedagogische opleidingsonderdelen en een opdrachtenstage.
Na het beëindigen van je masteropleiding rond je je lerarenopleiding af met een tweede, meer omvangrijke stageopdracht.
Verplicht : 30 ECTS-credits uit de lijst 'Basisstudiedelen Wiskunde-Onderwijs' + 30 ECTS-credits uit de lijst 'Studiedelen Onderwijs' + 30 ECTS-credits Masterproef + 15 ECTS-credits uit het volledige aanbod masterprogramma wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel, of uit de masterprogramma's Wiskunde van andere universiteiten of uit een ander masterprogramma van de VUB.
Keuze: het programma dient aangevuld te worden tot 120 ECTS-credits met studiedelen uit de lijst 'Basisstudiedelen Wiskunde-Onderwijs', de lijst 'Studiedelen Onderwijs' of uit het volledige aanbod masterprogramma wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel, of uit de masterprogramma's Wiskunde van andere universiteiten of uit een ander masterprogramma van de Vrije Universiteit Brussel.

Universiteit Antwerpen
Het studieprogramma bestaat uit basisopleidingsonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen die je samenvoegt tot een pakket.
De basisopleidingsonderdelen behandelen de grondslagen van verschillende deelgebieden in de wiskunde.
Je vult je pakket verder aan met verwante opleidingsonderdelen die een deelgebied verder uitdiepen. De keuzeopleidingsonderdelen sluiten nauw aan bij het onderwerp van de eindverhandeling (masterproef).
Het masterprogramma is opgesteld in een samenwerkingsverband met de vakgroep wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waardoor je als student van de ene universiteit opleidingsonderdelen van je masterprogramma kan volgen aan de universiteit.
Een deel van je studieprogramma kan je via uitwisselingsprogramma’s in het buitenland volgen.
Je wordt uiteraard begeleid in je keuze voor specifieke opleidingsonderdelen, onderzoeksstages of onderzoek voor de masterproef.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wiskunde 

Afstudeerrichting: Onderwijs

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Sociaal dienstbetoon, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Wiskunde: Onderwijs
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

Wiskundigen komen steeds meer terecht op afdelingen in bedrijven en instituten waar complexe analyses gemaakt worden, bijvoorbeeld in de financiële sector, de informaticasector, de technologiesector, onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen.
Anderen bouwen na de masteropleiding een academische carrière in het onderzoek uit, via een doctoraatsopleiding wiskunde.
Het voltooien van de specifieke lerarenopleiding opent deuren in onderwijsinstellingen op verschillende niveaus.
Vanuit de financiële sector is er een grote vraag naar afgestudeerden in de financiële wiskunde.
Zij kunnen aan de slag bij instellingen zoals banken, beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, enzovoort.
Deze bedrijven erkennen dat wiskundig analytische en kwantitatieve capaciteiten heel belangrijk zijn voor het succes van hun organisatie.
Met de verworven wiskundige kennis en ervaring kunnen afgestudeerden ook zeer goed terecht bij andere bedrijven waar de toegepaste wiskunde een centrale rol speelt.
Wie een baan als leraar in het secundair onderwijs ambieert, kan na het voltooien van de afstudeerrichting wiskunde-onderwijs ook de specifieke lerarenopleiding volgen via het ‘leraar in opleiding’-systeem.
Hier ziet de toekomst voor pas afgestudeerden er steeds beter uit: er is een tekort aan leraren wiskunde.
Na het voltooien van de masteropleiding kan je je studie verderzetten door het volgen van een doctoraatsopleiding: je schrijft en verdedigt een proefschrift over zelfstandig wetenschappelijk onderzoek.
Aan dit proefschrift gaan meerdere jaren studie- en onderzoekswerk in één van de wiskundige onderzoeksgroepen van de universiteit vooraf. 
De inhoud kan zowel wiskundig als didactisch van aard zijn.
Na het behalen van een doctoraat kom je in aanmerking voor jobs in bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Actuaris
Leraar Wiskunde ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de wiskunde


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Wiskunde : Onderwijs - Master

VUB
Onderwijs omvat een reeks pedagogische opleidingsonderdelen en een opdrachtenstage.
Na het beëindigen van je masteropleiding rond je je lerarenopleiding af met een tweede, meer omvangrijke stageopdracht.
Verplicht : 30 ECTS-credits uit de lijst 'Basisstudiedelen Wiskunde-Onderwijs' + 30 ECTS-credits uit de lijst 'Studiedelen Onderwijs' + 30 ECTS-credits Masterproef + 15 ECTS-credits uit het volledige aanbod masterprogramma wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel, of uit de masterprogramma's Wiskunde van andere universiteiten of uit een ander masterprogramma van de VUB.
Keuze: het programma dient aangevuld te worden tot 120 ECTS-credits met studiedelen uit de lijst 'Basisstudiedelen Wiskunde-Onderwijs', de lijst 'Studiedelen Onderwijs' of uit het volledige aanbod masterprogramma wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel, of uit de masterprogramma's Wiskunde van andere universiteiten of uit een ander masterprogramma van de Vrije Universiteit Brussel.

Universiteit Antwerpen
Het studieprogramma bestaat uit basisopleidingsonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen die je samenvoegt tot een pakket.
De basisopleidingsonderdelen behandelen de grondslagen van verschillende deelgebieden in de wiskunde.
Je vult je pakket verder aan met verwante opleidingsonderdelen die een deelgebied verder uitdiepen. De keuzeopleidingsonderdelen sluiten nauw aan bij het onderwerp van de eindverhandeling (masterproef).
Het masterprogramma is opgesteld in een samenwerkingsverband met de vakgroep wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waardoor je als student van de ene universiteit opleidingsonderdelen van je masterprogramma kan volgen aan de universiteit.
Een deel van je studieprogramma kan je via uitwisselingsprogramma’s in het buitenland volgen.
Je wordt uiteraard begeleid in je keuze voor specifieke opleidingsonderdelen, onderzoeksstages of onderzoek voor de masterproef.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wiskunde 

Afstudeerrichting: Onderwijs

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Sociaal dienstbetoon, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Wiskunde: Onderwijs
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

Wiskundigen komen steeds meer terecht op afdelingen in bedrijven en instituten waar complexe analyses gemaakt worden, bijvoorbeeld in de financiële sector, de informaticasector, de technologiesector, onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen.
Anderen bouwen na de masteropleiding een academische carrière in het onderzoek uit, via een doctoraatsopleiding wiskunde.
Het voltooien van de specifieke lerarenopleiding opent deuren in onderwijsinstellingen op verschillende niveaus.
Vanuit de financiële sector is er een grote vraag naar afgestudeerden in de financiële wiskunde.
Zij kunnen aan de slag bij instellingen zoals banken, beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, enzovoort.
Deze bedrijven erkennen dat wiskundig analytische en kwantitatieve capaciteiten heel belangrijk zijn voor het succes van hun organisatie.
Met de verworven wiskundige kennis en ervaring kunnen afgestudeerden ook zeer goed terecht bij andere bedrijven waar de toegepaste wiskunde een centrale rol speelt.
Wie een baan als leraar in het secundair onderwijs ambieert, kan na het voltooien van de afstudeerrichting wiskunde-onderwijs ook de specifieke lerarenopleiding volgen via het ‘leraar in opleiding’-systeem.
Hier ziet de toekomst voor pas afgestudeerden er steeds beter uit: er is een tekort aan leraren wiskunde.
Na het voltooien van de masteropleiding kan je je studie verderzetten door het volgen van een doctoraatsopleiding: je schrijft en verdedigt een proefschrift over zelfstandig wetenschappelijk onderzoek.
Aan dit proefschrift gaan meerdere jaren studie- en onderzoekswerk in één van de wiskundige onderzoeksgroepen van de universiteit vooraf. 
De inhoud kan zowel wiskundig als didactisch van aard zijn.
Na het behalen van een doctoraat kom je in aanmerking voor jobs in bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Actuaris
Leraar Wiskunde ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de wiskunde


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017