Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie - Master

 

De doelstelling is het vormen van ingenieurs met een grondige technologischwetenschappelijke kennis m.b.t. de analyse (chemisch, fysisch, microbiologisch en ecologisch), preventie en remediëring van milieuproblemen in de compartimenten water, lucht en bodem.

UGent 
De opleiding is gestructureerd rond een aantal clusters van ondersteunende opleidingsonderdelen en stamvakken.
Ondersteunende vakken dienen als basis voor de verdere opleidingsspecifieke vakken of zijn algemeen vormende ingenieursvakken zoals bv. Procesregeling.
De stamvakken zijn ondergebracht in de volgende clusters:
– processen in natuurlijke systemen en de antropogene impact op die systemen, met een vak zoals bv. Aquatische en terrestrische ecologie; 
– diagnostiek en milieuanalyse waarin anorganische, organische en biologische analysetechnieken aan bod komen; 
– technologie met het accent op eenheidsprocessen enerzijds en preventieve en curatieve biotechnologische en fysischchemische milieutechnologie anderzijds; 
– maatschappelijke omkadering met vakken zoals Milieurecht, Milieu-economie en -beleid. 
Via keuzevakken, seminaries, stage en het masterproefonderzoek kan je je verde specialiseren.

KU Leuven  
Je leert je de oorzaken en gevolgen van milieuverontreiniging begrijpen.
Ook de problematiek van klimaatverandering en de technieken om verontreiniging te voorkomen of saneren, komen aan bod.
De master is multidisciplinair door de vereiste kennis van de chemische, fysische en biologische processen die de risico's en sanering van verontreinigingen bepalen.
De belangrijkste milieucompartimenten bodem, water en lucht komen in de opleiding aan bod.
Je krijgt praktische ervaring in milieumetingen met chemische, fysische en biologische technieken en leert de beginselen van het milieubeleid en -wetgeving.
Via de minor Milieucoördinatie kan de master eveneens leiden tot de erkenning ‘Milieucoördinator type A’.


Studiepunten

120

Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie - Master

De doelstelling is het vormen van ingenieurs met een grondige technologischwetenschappelijke kennis m.b.t. de analyse (chemisch, fysisch, microbiologisch en ecologisch), preventie en remediëring van milieuproblemen in de compartimenten water, lucht en bodem.

UGent 
De opleiding is gestructureerd rond een aantal clusters van ondersteunende opleidingsonderdelen en stamvakken.
Ondersteunende vakken dienen als basis voor de verdere opleidingsspecifieke vakken of zijn algemeen vormende ingenieursvakken zoals bv. Procesregeling.
De stamvakken zijn ondergebracht in de volgende clusters:
– processen in natuurlijke systemen en de antropogene impact op die systemen, met een vak zoals bv. Aquatische en terrestrische ecologie; 
– diagnostiek en milieuanalyse waarin anorganische, organische en biologische analysetechnieken aan bod komen; 
– technologie met het accent op eenheidsprocessen enerzijds en preventieve en curatieve biotechnologische en fysischchemische milieutechnologie anderzijds; 
– maatschappelijke omkadering met vakken zoals Milieurecht, Milieu-economie en -beleid. 
Via keuzevakken, seminaries, stage en het masterproefonderzoek kan je je verde specialiseren.

KU Leuven  
Je leert je de oorzaken en gevolgen van milieuverontreiniging begrijpen.
Ook de problematiek van klimaatverandering en de technieken om verontreiniging te voorkomen of saneren, komen aan bod.
De master is multidisciplinair door de vereiste kennis van de chemische, fysische en biologische processen die de risico's en sanering van verontreinigingen bepalen.
De belangrijkste milieucompartimenten bodem, water en lucht komen in de opleiding aan bod.
Je krijgt praktische ervaring in milieumetingen met chemische, fysische en biologische technieken en leert de beginselen van het milieubeleid en -wetgeving.
Via de minor Milieucoördinatie kan de master eveneens leiden tot de erkenning ‘Milieucoördinator type A’.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Na deze opleiding kun je aan de slag in de industrie, bij de overheid, in onderzoeksinstellingen en in studiebureaus.
Ook in typische technologische domeinen is de Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie één van de centrale spelers.
Zijn technologische expertise en vaardigheden worden bijzonder geapprecieerd in sectoren waarin fundamentele en toegepaste kennis van zuiveringstechnieken van afvalwater en afvalgassen, verwerking van vaste huishoudelijke en industriële afvalstoffen, bodemsanering en milieurisicoanalyse vereist is.  

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bio- ingenieur
Milieucoördinator
Onderzoeker exacte wetenschappen
Verantwoordelijke laboratorium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie - Master

De doelstelling is het vormen van ingenieurs met een grondige technologischwetenschappelijke kennis m.b.t. de analyse (chemisch, fysisch, microbiologisch en ecologisch), preventie en remediëring van milieuproblemen in de compartimenten water, lucht en bodem.

UGent 
De opleiding is gestructureerd rond een aantal clusters van ondersteunende opleidingsonderdelen en stamvakken.
Ondersteunende vakken dienen als basis voor de verdere opleidingsspecifieke vakken of zijn algemeen vormende ingenieursvakken zoals bv. Procesregeling.
De stamvakken zijn ondergebracht in de volgende clusters:
– processen in natuurlijke systemen en de antropogene impact op die systemen, met een vak zoals bv. Aquatische en terrestrische ecologie; 
– diagnostiek en milieuanalyse waarin anorganische, organische en biologische analysetechnieken aan bod komen; 
– technologie met het accent op eenheidsprocessen enerzijds en preventieve en curatieve biotechnologische en fysischchemische milieutechnologie anderzijds; 
– maatschappelijke omkadering met vakken zoals Milieurecht, Milieu-economie en -beleid. 
Via keuzevakken, seminaries, stage en het masterproefonderzoek kan je je verde specialiseren.

KU Leuven  
Je leert je de oorzaken en gevolgen van milieuverontreiniging begrijpen.
Ook de problematiek van klimaatverandering en de technieken om verontreiniging te voorkomen of saneren, komen aan bod.
De master is multidisciplinair door de vereiste kennis van de chemische, fysische en biologische processen die de risico's en sanering van verontreinigingen bepalen.
De belangrijkste milieucompartimenten bodem, water en lucht komen in de opleiding aan bod.
Je krijgt praktische ervaring in milieumetingen met chemische, fysische en biologische technieken en leert de beginselen van het milieubeleid en -wetgeving.
Via de minor Milieucoördinatie kan de master eveneens leiden tot de erkenning ‘Milieucoördinator type A’.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Na deze opleiding kun je aan de slag in de industrie, bij de overheid, in onderzoeksinstellingen en in studiebureaus.
Ook in typische technologische domeinen is de Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie één van de centrale spelers.
Zijn technologische expertise en vaardigheden worden bijzonder geapprecieerd in sectoren waarin fundamentele en toegepaste kennis van zuiveringstechnieken van afvalwater en afvalgassen, verwerking van vaste huishoudelijke en industriële afvalstoffen, bodemsanering en milieurisicoanalyse vereist is.  

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bio- ingenieur
Milieucoördinator
Onderzoeker exacte wetenschappen
Verantwoordelijke laboratorium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017