Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

De doelstelling is het vormen van ingenieurs met een grondige technologischwetenschappelijke kennis m.b.t. de analyse (chemisch, fysisch, microbiologisch en ecologisch), preventie en remediëring van milieuproblemen in de compartimenten water, lucht en bodem.

UGent 
De opleiding is gestructureerd rond een aantal clusters van ondersteunende opleidingsonderdelen en stamvakken.
Ondersteunende vakken dienen als basis voor de verdere opleidingsspecifieke vakken of zijn algemeen vormende ingenieursvakken zoals bv. Procesregeling.
De stamvakken zijn ondergebracht in de volgende clusters:
– processen in natuurlijke systemen en de antropogene impact op die systemen, met een vak zoals bv. Aquatische en terrestrische ecologie; 
– diagnostiek en milieuanalyse waarin anorganische, organische en biologische analysetechnieken aan bod komen; 
– technologie met het accent op eenheidsprocessen enerzijds en preventieve en curatieve biotechnologische en fysischchemische milieutechnologie anderzijds; 
– maatschappelijke omkadering met vakken zoals Milieurecht, Milieu-economie en -beleid. 
Via keuzevakken, seminaries, stage en het masterproefonderzoek kan je je verde specialiseren.

KU Leuven  
Je leert je de oorzaken en gevolgen van milieuverontreiniging begrijpen.
Ook de problematiek van klimaatverandering en de technieken om verontreiniging te voorkomen of saneren, komen aan bod.
De master is multidisciplinair door de vereiste kennis van de chemische, fysische en biologische processen die de risico\'s en sanering van verontreinigingen bepalen.
De belangrijkste milieucompartimenten bodem, water en lucht komen in de opleiding aan bod.
Je krijgt praktische ervaring in milieumetingen met chemische, fysische en biologische technieken en leert de beginselen van het milieubeleid en -wetgeving.
Via de minor Milieucoördinatie kan de master eveneens leiden tot de erkenning ‘Milieucoördinator type A’.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Na deze opleiding kun je aan de slag in de industrie, bij de overheid, in onderzoeksinstellingen en in studiebureaus.
Ook in typische technologische domeinen is de Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie één van de centrale spelers.
Zijn technologische expertise en vaardigheden worden bijzonder geapprecieerd in sectoren waarin fundamentele en toegepaste kennis van zuiveringstechnieken van afvalwater en afvalgassen, verwerking van vaste huishoudelijke en industriële afvalstoffen, bodemsanering en milieurisicoanalyse vereist is.  


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.