Ingenieurswetenschappen Bouwkunde - Master

 

KU Leuven:
Als burgerlijk bouwkundig ingenieur word je opgeleid voor een leidinggevende taak in de bouwnijverheid.
De ontwerpen van de bouwkundig ingenieur zijn vaak heel erg zichtbaar: bruggen, (spoor)wegen, kanalen, water- en antennetorens, gebouwen ...
Andere zijn minder opvallend, maar dragen toch aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze dagelijkse leef - omgeving, zoals rioolstelsels, waterzuiveringsstations en verwerking van afval.
Soms is het resultaat van bouwkundige ingrepen niet zichtbaar maar voel- of hoorbaar: thermisch en akoestisch comfort in gebouwen, lawaaibeheersing in open ruimten ...
Je bouwkundige opleiding is erop gericht het analytisch en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen en een degelijke wetenschappelijk-technische kennis bij te brengen, dit alles ingebed in een algemene universitaire achtergrond.
Later zal je meestal in teamverband werken, want voor de uitvoering van je ontwerpen ben je samen met anderen verantwoordelijk. Om kennis uit te wisselen met specialisten uit andere domeinen, moet je openstaan voor de anderen en tegelijk je vakgebied goed beheersen. Voor een hooggeschoold kaderlid met een leidinggevende functie zijn sociale vaardigheden ook erg belangrijk.

UGent:
UGent organiseert de opleiding enkel in het Engels: Civil Engineering

VUB:
De opleiding bevat typische opleidingsonderdelen die onmisbaar zijn voor een bouwkundig ingenieur: sterkteleer en stabiliteit, materialenkennis, beton- en staalconstructies, grondmechanica, bruggenbouw, waterbouw, waterbeheer en dergelijke.
Buiten deze technische bagage worden ook opleidingsonderdelen als recht en organisatie van projecten gedoceerd.
Tijdens de opleiding wordt geleidelijk aan steeds meer belang gehecht aan het – onder begeleiding – zelfstandig leren uitwerken van projecten in kleine teams. Deze projecten overspannen in de twee laatste jaren de verschillende opleidingsonderdelen, waarbij bijvoorbeeld voor een specifiek gebouw zowel de stabiliteitsstudie, de keuze van materialen, het ontwerp van een dragende constructie en de berekening van de fundering worden uitgewerkt.
De opleidingsonderdelen hebben betrekking op:
- Het ontwerpen en dimensioneren van constructies en gebouwen, de bouwtechnieken, het inschatten van de duurzaamheid en milieu-impact van constructies
- De eigenschappen en de fabricatietechnieken van bouwmaterialen zoals staal, beton, hout, plastics en composieten.
- Het plannen en organiseren van een bouwwerf.
- Grondmechanica, funderingstechnieken en grondwerken, zoals uitgraven, boren, heien, doorpersen, draineren en bemalen.
- Kennis van de multidisciplinaire aspecten van de verkeerskunde (engineering, economie, ecologie, ruimtelijke en maatschappelijk institutionele aspecten).
- Het beheer over kwantiteiten en kwaliteit van het water in stroomgebieden, inclusief het beheersen van overstromingen, het verhelpen van droogtes en andere risico’s.
- Relevante nevenaspecten van de technologie, zoals economie, industrieel recht, milieubescherming, kwaliteitsbewaking en veiligheid, naast talenkennis en internationaal functioneren.


VUB organiseert de opleiding ook in het Engels: Civil Engineering


Studiepunten

120

Ingenieurswetenschappen Bouwkunde - Master

KU Leuven:
Als burgerlijk bouwkundig ingenieur word je opgeleid voor een leidinggevende taak in de bouwnijverheid.
De ontwerpen van de bouwkundig ingenieur zijn vaak heel erg zichtbaar: bruggen, (spoor)wegen, kanalen, water- en antennetorens, gebouwen ...
Andere zijn minder opvallend, maar dragen toch aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze dagelijkse leef - omgeving, zoals rioolstelsels, waterzuiveringsstations en verwerking van afval.
Soms is het resultaat van bouwkundige ingrepen niet zichtbaar maar voel- of hoorbaar: thermisch en akoestisch comfort in gebouwen, lawaaibeheersing in open ruimten ...
Je bouwkundige opleiding is erop gericht het analytisch en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen en een degelijke wetenschappelijk-technische kennis bij te brengen, dit alles ingebed in een algemene universitaire achtergrond.
Later zal je meestal in teamverband werken, want voor de uitvoering van je ontwerpen ben je samen met anderen verantwoordelijk. Om kennis uit te wisselen met specialisten uit andere domeinen, moet je openstaan voor de anderen en tegelijk je vakgebied goed beheersen. Voor een hooggeschoold kaderlid met een leidinggevende functie zijn sociale vaardigheden ook erg belangrijk.

UGent:
UGent organiseert de opleiding enkel in het Engels: Civil Engineering

VUB:
De opleiding bevat typische opleidingsonderdelen die onmisbaar zijn voor een bouwkundig ingenieur: sterkteleer en stabiliteit, materialenkennis, beton- en staalconstructies, grondmechanica, bruggenbouw, waterbouw, waterbeheer en dergelijke.
Buiten deze technische bagage worden ook opleidingsonderdelen als recht en organisatie van projecten gedoceerd.
Tijdens de opleiding wordt geleidelijk aan steeds meer belang gehecht aan het – onder begeleiding – zelfstandig leren uitwerken van projecten in kleine teams. Deze projecten overspannen in de twee laatste jaren de verschillende opleidingsonderdelen, waarbij bijvoorbeeld voor een specifiek gebouw zowel de stabiliteitsstudie, de keuze van materialen, het ontwerp van een dragende constructie en de berekening van de fundering worden uitgewerkt.
De opleidingsonderdelen hebben betrekking op:
- Het ontwerpen en dimensioneren van constructies en gebouwen, de bouwtechnieken, het inschatten van de duurzaamheid en milieu-impact van constructies
- De eigenschappen en de fabricatietechnieken van bouwmaterialen zoals staal, beton, hout, plastics en composieten.
- Het plannen en organiseren van een bouwwerf.
- Grondmechanica, funderingstechnieken en grondwerken, zoals uitgraven, boren, heien, doorpersen, draineren en bemalen.
- Kennis van de multidisciplinaire aspecten van de verkeerskunde (engineering, economie, ecologie, ruimtelijke en maatschappelijk institutionele aspecten).
- Het beheer over kwantiteiten en kwaliteit van het water in stroomgebieden, inclusief het beheersen van overstromingen, het verhelpen van droogtes en andere risico’s.
- Relevante nevenaspecten van de technologie, zoals economie, industrieel recht, milieubescherming, kwaliteitsbewaking en veiligheid, naast talenkennis en internationaal functioneren.


VUB organiseert de opleiding ook in het Engels: Civil Engineering


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ingenieurswetenschappen Bouwkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Fysica, Informatica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Ingenieurswetenschappen Bouwkunde


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen. Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra. 
Als burgerlijk bouwkundig ingenieur word je opgeleid voor een leidinggevende taak in de bouwnijverheid. De bouwsector is een van de basissectoren van de economie. De ontwerpen van de bouwkundig ingenieur zijn vaak heel erg zichtbaar: bruggen, (spoor)wegen, kanalen, water- en antennetorens, gebouwen, ...
Andere zijn minder opvallend, maar dragen toch aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving, zoals rioolstelsels, waterzuiveringsstations en verwerking van afval.
Je bouwkundige opleiding is erop gericht het analytisch en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen en een degelijke wetenschappelijk-technische kennis bij te brengen.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het secundair en hoger onderwijs.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Burgerlijk ingenieur
Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de ingenieurswetenschappen bouwkunde


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Ingenieurswetenschappen Bouwkunde - Master

KU Leuven:
Als burgerlijk bouwkundig ingenieur word je opgeleid voor een leidinggevende taak in de bouwnijverheid.
De ontwerpen van de bouwkundig ingenieur zijn vaak heel erg zichtbaar: bruggen, (spoor)wegen, kanalen, water- en antennetorens, gebouwen ...
Andere zijn minder opvallend, maar dragen toch aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze dagelijkse leef - omgeving, zoals rioolstelsels, waterzuiveringsstations en verwerking van afval.
Soms is het resultaat van bouwkundige ingrepen niet zichtbaar maar voel- of hoorbaar: thermisch en akoestisch comfort in gebouwen, lawaaibeheersing in open ruimten ...
Je bouwkundige opleiding is erop gericht het analytisch en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen en een degelijke wetenschappelijk-technische kennis bij te brengen, dit alles ingebed in een algemene universitaire achtergrond.
Later zal je meestal in teamverband werken, want voor de uitvoering van je ontwerpen ben je samen met anderen verantwoordelijk. Om kennis uit te wisselen met specialisten uit andere domeinen, moet je openstaan voor de anderen en tegelijk je vakgebied goed beheersen. Voor een hooggeschoold kaderlid met een leidinggevende functie zijn sociale vaardigheden ook erg belangrijk.

UGent:
UGent organiseert de opleiding enkel in het Engels: Civil Engineering

VUB:
De opleiding bevat typische opleidingsonderdelen die onmisbaar zijn voor een bouwkundig ingenieur: sterkteleer en stabiliteit, materialenkennis, beton- en staalconstructies, grondmechanica, bruggenbouw, waterbouw, waterbeheer en dergelijke.
Buiten deze technische bagage worden ook opleidingsonderdelen als recht en organisatie van projecten gedoceerd.
Tijdens de opleiding wordt geleidelijk aan steeds meer belang gehecht aan het – onder begeleiding – zelfstandig leren uitwerken van projecten in kleine teams. Deze projecten overspannen in de twee laatste jaren de verschillende opleidingsonderdelen, waarbij bijvoorbeeld voor een specifiek gebouw zowel de stabiliteitsstudie, de keuze van materialen, het ontwerp van een dragende constructie en de berekening van de fundering worden uitgewerkt.
De opleidingsonderdelen hebben betrekking op:
- Het ontwerpen en dimensioneren van constructies en gebouwen, de bouwtechnieken, het inschatten van de duurzaamheid en milieu-impact van constructies
- De eigenschappen en de fabricatietechnieken van bouwmaterialen zoals staal, beton, hout, plastics en composieten.
- Het plannen en organiseren van een bouwwerf.
- Grondmechanica, funderingstechnieken en grondwerken, zoals uitgraven, boren, heien, doorpersen, draineren en bemalen.
- Kennis van de multidisciplinaire aspecten van de verkeerskunde (engineering, economie, ecologie, ruimtelijke en maatschappelijk institutionele aspecten).
- Het beheer over kwantiteiten en kwaliteit van het water in stroomgebieden, inclusief het beheersen van overstromingen, het verhelpen van droogtes en andere risico’s.
- Relevante nevenaspecten van de technologie, zoals economie, industrieel recht, milieubescherming, kwaliteitsbewaking en veiligheid, naast talenkennis en internationaal functioneren.


VUB organiseert de opleiding ook in het Engels: Civil Engineering


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ingenieurswetenschappen Bouwkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Fysica, Informatica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Ingenieurswetenschappen Bouwkunde


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen. Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra. 
Als burgerlijk bouwkundig ingenieur word je opgeleid voor een leidinggevende taak in de bouwnijverheid. De bouwsector is een van de basissectoren van de economie. De ontwerpen van de bouwkundig ingenieur zijn vaak heel erg zichtbaar: bruggen, (spoor)wegen, kanalen, water- en antennetorens, gebouwen, ...
Andere zijn minder opvallend, maar dragen toch aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving, zoals rioolstelsels, waterzuiveringsstations en verwerking van afval.
Je bouwkundige opleiding is erop gericht het analytisch en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen en een degelijke wetenschappelijk-technische kennis bij te brengen.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het secundair en hoger onderwijs.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Burgerlijk ingenieur
Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de ingenieurswetenschappen bouwkunde


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017