Opleiding: Ingenieurswetenschappen Bouwkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Fysica, Informatica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven:
Als burgerlijk bouwkundig ingenieur word je opgeleid voor een leidinggevende taak in de bouwnijverheid.
De ontwerpen van de bouwkundig ingenieur zijn vaak heel erg zichtbaar: bruggen, (spoor)wegen, kanalen, water- en antennetorens, gebouwen ...
Andere zijn minder opvallend, maar dragen toch aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze dagelijkse leef - omgeving, zoals rioolstelsels, waterzuiveringsstations en verwerking van afval.
Soms is het resultaat van bouwkundige ingrepen niet zichtbaar maar voel- of hoorbaar: thermisch en akoestisch comfort in gebouwen, lawaaibeheersing in open ruimten ...
Je bouwkundige opleiding is erop gericht het analytisch en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen en een degelijke wetenschappelijk-technische kennis bij te brengen, dit alles ingebed in een algemene universitaire achtergrond.
Later zal je meestal in teamverband werken, want voor de uitvoering van je ontwerpen ben je samen met anderen verantwoordelijk. Om kennis uit te wisselen met specialisten uit andere domeinen, moet je openstaan voor de anderen en tegelijk je vakgebied goed beheersen. Voor een hooggeschoold kaderlid met een leidinggevende functie zijn sociale vaardigheden ook erg belangrijk.

UGent:
UGent organiseert de opleiding enkel in het Engels: Civil Engineering

VUB:
De opleiding bevat typische opleidingsonderdelen die onmisbaar zijn voor een bouwkundig ingenieur: sterkteleer en stabiliteit, materialenkennis, beton- en staalconstructies, grondmechanica, bruggenbouw, waterbouw, waterbeheer en dergelijke.
Buiten deze technische bagage worden ook opleidingsonderdelen als recht en organisatie van projecten gedoceerd.
Tijdens de opleiding wordt geleidelijk aan steeds meer belang gehecht aan het – onder begeleiding – zelfstandig leren uitwerken van projecten in kleine teams. Deze projecten overspannen in de twee laatste jaren de verschillende opleidingsonderdelen, waarbij bijvoorbeeld voor een specifiek gebouw zowel de stabiliteitsstudie, de keuze van materialen, het ontwerp van een dragende constructie en de berekening van de fundering worden uitgewerkt.
De opleidingsonderdelen hebben betrekking op:
- Het ontwerpen en dimensioneren van constructies en gebouwen, de bouwtechnieken, het inschatten van de duurzaamheid en milieu-impact van constructies
- De eigenschappen en de fabricatietechnieken van bouwmaterialen zoals staal, beton, hout, plastics en composieten.
- Het plannen en organiseren van een bouwwerf.
- Grondmechanica, funderingstechnieken en grondwerken, zoals uitgraven, boren, heien, doorpersen, draineren en bemalen.
- Kennis van de multidisciplinaire aspecten van de verkeerskunde (engineering, economie, ecologie, ruimtelijke en maatschappelijk institutionele aspecten).
- Het beheer over kwantiteiten en kwaliteit van het water in stroomgebieden, inclusief het beheersen van overstromingen, het verhelpen van droogtes en andere risico’s.
- Relevante nevenaspecten van de technologie, zoals economie, industrieel recht, milieubescherming, kwaliteitsbewaking en veiligheid, naast talenkennis en internationaal functioneren.


VUB organiseert de opleiding ook in het Engels: Civil Engineering

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen. Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra. 
Als burgerlijk bouwkundig ingenieur word je opgeleid voor een leidinggevende taak in de bouwnijverheid. De bouwsector is een van de basissectoren van de economie. De ontwerpen van de bouwkundig ingenieur zijn vaak heel erg zichtbaar: bruggen, (spoor)wegen, kanalen, water- en antennetorens, gebouwen, ...
Andere zijn minder opvallend, maar dragen toch aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving, zoals rioolstelsels, waterzuiveringsstations en verwerking van afval.
Je bouwkundige opleiding is erop gericht het analytisch en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen en een degelijke wetenschappelijk-technische kennis bij te brengen.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het secundair en hoger onderwijs.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Artificial Intelligence (E)  
  Conservation of Monuments and Sites (E)  
  Fluid Dynamics (E)  
  Human Settlements (E)  
  Nuclear Engineering (E)  
  Safety Engineering (E)  
  Urbanism and Strategic Planning (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.