Fysica - Master

 

KU Leuven:
Zelfstandig leren onderzoeken is het hoofddoel van de opleiding. Je kiest een major (en eventueel ook een minor) die aansluit bij een onderzoeksdiscipline waarin het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde internationaal toonaangevend is: fysica van de gecondenseerde materie, theoretische fysica of kernfysica. 


Tijdens je masteropleiding verdiep je je kennis van en inzichten in de fysica verder en verwerf je de nodige algemene en specialistische vaardigheden om een functie te kunnen uitoefenen als fysicus in de bedrijfswereld, onderzoeksinstellingen of het onderwijs.


Voor je masterproef krijg je te maken met onderwerpen uit: • akoestiek en thermische fysica

 • fysica van de zachte-en biomaterie

 • halfgeleiderfysica

 • experimentele kernfysica

 • vastestoffysica en nanofysica

 • magnetisme en supergeleiding

 • theoretische fysica

 • sterrenkundeUniversiteit Antwerpen:
In het masterprogramma kies je één van de drie opties: 1. onderwijs, 

 2. ondernemerschap

 3. onderzoek


De eerste optie is de voorbereiding voor een beroep als leraar fysica, terwijl de tweede optie voorbereidt op een carrière in de privé-sector .
De derde optie bereidt voor op een wetenschappelijke loopbaan .
Alle studenten volgen een gemeenschappelijk deel van 18 studiepunten (30 studiepunten voor de optie onderzoek).
Onafhankelijk van welke optie dat je gekozen hebt, volg je ook minstens een van de modules die telkens een deelgebied van de fysica verder uitdiepen.
Deze zijn nanofysica, subatomaire fysica, moleculaire biofysica en medische fysica, theoretische fysica . Aansluitend bij deze module maak je een masterproef (30 studiepunten), en neem je deel aan het onderdeel mobiliteit (12 studiepunten) .
De studenten uit de optie onderwijs worden vrijgesteld van de mobiliteitsverplichting .
De mobiliteit wordt bij voorkeur gepland in het begin van het tweede masterjaar (semester 3), en kan bestaan uit het volgen van vakken aan andere instellingen, het doen van een stage of van wetenschappelijke experimenten in een bedrijf, of een wetenschappelijke instelling, of een andere universiteit (12 studiepunten = 6 weken) . 


Studiepunten

120

Fysica - Master

KU Leuven:
Zelfstandig leren onderzoeken is het hoofddoel van de opleiding. Je kiest een major (en eventueel ook een minor) die aansluit bij een onderzoeksdiscipline waarin het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde internationaal toonaangevend is: fysica van de gecondenseerde materie, theoretische fysica of kernfysica. 


Tijdens je masteropleiding verdiep je je kennis van en inzichten in de fysica verder en verwerf je de nodige algemene en specialistische vaardigheden om een functie te kunnen uitoefenen als fysicus in de bedrijfswereld, onderzoeksinstellingen of het onderwijs.


Voor je masterproef krijg je te maken met onderwerpen uit: • akoestiek en thermische fysica

 • fysica van de zachte-en biomaterie

 • halfgeleiderfysica

 • experimentele kernfysica

 • vastestoffysica en nanofysica

 • magnetisme en supergeleiding

 • theoretische fysica

 • sterrenkundeUniversiteit Antwerpen:
In het masterprogramma kies je één van de drie opties: 1. onderwijs, 

 2. ondernemerschap

 3. onderzoek


De eerste optie is de voorbereiding voor een beroep als leraar fysica, terwijl de tweede optie voorbereidt op een carrière in de privé-sector .
De derde optie bereidt voor op een wetenschappelijke loopbaan .
Alle studenten volgen een gemeenschappelijk deel van 18 studiepunten (30 studiepunten voor de optie onderzoek).
Onafhankelijk van welke optie dat je gekozen hebt, volg je ook minstens een van de modules die telkens een deelgebied van de fysica verder uitdiepen.
Deze zijn nanofysica, subatomaire fysica, moleculaire biofysica en medische fysica, theoretische fysica . Aansluitend bij deze module maak je een masterproef (30 studiepunten), en neem je deel aan het onderdeel mobiliteit (12 studiepunten) .
De studenten uit de optie onderwijs worden vrijgesteld van de mobiliteitsverplichting .
De mobiliteit wordt bij voorkeur gepland in het begin van het tweede masterjaar (semester 3), en kan bestaan uit het volgen van vakken aan andere instellingen, het doen van een stage of van wetenschappelijke experimenten in een bedrijf, of een wetenschappelijke instelling, of een andere universiteit (12 studiepunten = 6 weken) . 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Fysica 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Fysica,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Fysica


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerden in de fysica hebben een brede waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden: Er zijn tal van tewerkstellingsmogelijkheden in de industrie: beeldvormingstechnieken, lasertechnieken, microprocessoren, milieu, optische apparatuur. 
Fysici kunnen ook werkzaam zijn in het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten of in overheids- of bedrijfslabo’s.
Andere mogelijkheden zijn de kwaliteitscontrole, automatisering of de medische sector.
Meer en meer fysici komen in de sector van de informatica terecht, vooral op die domeinen waar materialenkennis wordt gecombineerd met informatica, maar ook als ICT-coördinator bij verschillende instellingen.
De fysicus kan ook als leraar terecht in het secundair en hoger onderwijs (mits het volgen van de specifieke lerarenopleiding).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Fysica / Fysica en sterrenkunde / Sterrenkunde


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019

Fysica - Master

KU Leuven:
Zelfstandig leren onderzoeken is het hoofddoel van de opleiding. Je kiest een major (en eventueel ook een minor) die aansluit bij een onderzoeksdiscipline waarin het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde internationaal toonaangevend is: fysica van de gecondenseerde materie, theoretische fysica of kernfysica. 


Tijdens je masteropleiding verdiep je je kennis van en inzichten in de fysica verder en verwerf je de nodige algemene en specialistische vaardigheden om een functie te kunnen uitoefenen als fysicus in de bedrijfswereld, onderzoeksinstellingen of het onderwijs.


Voor je masterproef krijg je te maken met onderwerpen uit: • akoestiek en thermische fysica

 • fysica van de zachte-en biomaterie

 • halfgeleiderfysica

 • experimentele kernfysica

 • vastestoffysica en nanofysica

 • magnetisme en supergeleiding

 • theoretische fysica

 • sterrenkundeUniversiteit Antwerpen:
In het masterprogramma kies je één van de drie opties: 1. onderwijs, 

 2. ondernemerschap

 3. onderzoek


De eerste optie is de voorbereiding voor een beroep als leraar fysica, terwijl de tweede optie voorbereidt op een carrière in de privé-sector .
De derde optie bereidt voor op een wetenschappelijke loopbaan .
Alle studenten volgen een gemeenschappelijk deel van 18 studiepunten (30 studiepunten voor de optie onderzoek).
Onafhankelijk van welke optie dat je gekozen hebt, volg je ook minstens een van de modules die telkens een deelgebied van de fysica verder uitdiepen.
Deze zijn nanofysica, subatomaire fysica, moleculaire biofysica en medische fysica, theoretische fysica . Aansluitend bij deze module maak je een masterproef (30 studiepunten), en neem je deel aan het onderdeel mobiliteit (12 studiepunten) .
De studenten uit de optie onderwijs worden vrijgesteld van de mobiliteitsverplichting .
De mobiliteit wordt bij voorkeur gepland in het begin van het tweede masterjaar (semester 3), en kan bestaan uit het volgen van vakken aan andere instellingen, het doen van een stage of van wetenschappelijke experimenten in een bedrijf, of een wetenschappelijke instelling, of een andere universiteit (12 studiepunten = 6 weken) . 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Fysica 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Fysica,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Fysica


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerden in de fysica hebben een brede waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden: Er zijn tal van tewerkstellingsmogelijkheden in de industrie: beeldvormingstechnieken, lasertechnieken, microprocessoren, milieu, optische apparatuur. 
Fysici kunnen ook werkzaam zijn in het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten of in overheids- of bedrijfslabo’s.
Andere mogelijkheden zijn de kwaliteitscontrole, automatisering of de medische sector.
Meer en meer fysici komen in de sector van de informatica terecht, vooral op die domeinen waar materialenkennis wordt gecombineerd met informatica, maar ook als ICT-coördinator bij verschillende instellingen.
De fysicus kan ook als leraar terecht in het secundair en hoger onderwijs (mits het volgen van de specifieke lerarenopleiding).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Fysica / Fysica en sterrenkunde / Sterrenkunde


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019