Biologie - Master

 


Deze universiteiten organiseren de opleiding zonder specifieke afstudeerrichting.


UGent
De opleiding Biologie heeft als hoofddoel het verwerven van onderzoekscompetenties (die aan bod komen binnen onderzoeksinstellingen, bedrijven maar ook binnen het onderwijs).
Omdat Biologie en het bijhorende onderzoek zich afspeelt binnen een internationale context, en alle vakliteratuur in het Engels is, is een actieve kennis van wetenschappelijk Engels noodzakelijk.
De UGent kiest er dan ook voor om de masteropleiding Biologie in een Engelstalig traject aan te bieden: zie Master in Biology.
Dit Nederlandstalige alternatief is enkel bedoeld voor studenten die zich eerder willen toespitsen op een onderwijsprofiel of een profiel binnen een bedrijfscontext waar Engels minder relevant is (met enkel de minor Onderwijs en minor Economie en Bedrijfskunde).
Het programma is opgebouwd rond deelprogramma's: • 18 sp voor vier gemeenschappelijke vakken, 

 • 30 sp voor de masterproef, 

 • 42 sp voor majorvakken, 

 • 30 sp voor keuzevakken (minor).


De gemeenschappelijke vakken bereiden je voor op de majorinvulling en op de masterproef.
In het eerste masterjaar kies je één van van de vier majors: • Algemene biologie, 

 • Biodiversiteit en evolutionaire biologie,

 • Global Change ecologie

 • Functionele biologie . 


De majors geven een verdiepend inzicht in alle onderzoeksgebieden die gesteund worden door de onderzoeksexpertise aanwezig binnen de UGent, en laten je toe om je in twee van de onderzoeksdomeinen te specialiseren.
De masterproef situeert zich binnen een onderzoeksgebied dat gespreid kan zijn over de vier majors. 

KU Leuven 


Je krijgt een gevorderde, fundamenteel wetenschappelijke vorming waarbij je naast een theoretische training ook leert om zelfstandig multidisciplinair onderzoek te voeren. Je bestudeert levende organismen op verschillende organisatieniveaus, van cel tot ecosysteem. Ook onderzoek je hoe ze functioneren en met elkaar en hun omgeving interageren. Ten slotte ga je na welke mechanismen en wetmatigheden aan de basis liggen van de biologische evolutie als intrinsieke eigenschap van leven.


Je verdiept je in een van de twee kennisdomeinen: • ecologie, evolutiebiologie en conservatiebiologie, 

 • moleculaire biologie en fysiologie. 


Aansluitend maak je tijdens de tweede opleidingsfase een masterproef, waarbij je onder begeleiding onderzoek doet binnen een van de onderzoeksgroepen van het Departement Biologie.
Je wordt echter deels verplicht ook te grasduinen in de andere kennisdomeinen: biologie is immers een multidisciplinaire wetenschap die integratie van wetenschappelijke kennis op verschillende niveaus vereist. Naast een selectie uit de verschillende kennisdomeinen kies je bovendien ook nog voor een professionele, een onderzoeks- of een onderwijsgerichte optie.


Studiepunten

120

Biologie - Master


Deze universiteiten organiseren de opleiding zonder specifieke afstudeerrichting.


UGent
De opleiding Biologie heeft als hoofddoel het verwerven van onderzoekscompetenties (die aan bod komen binnen onderzoeksinstellingen, bedrijven maar ook binnen het onderwijs).
Omdat Biologie en het bijhorende onderzoek zich afspeelt binnen een internationale context, en alle vakliteratuur in het Engels is, is een actieve kennis van wetenschappelijk Engels noodzakelijk.
De UGent kiest er dan ook voor om de masteropleiding Biologie in een Engelstalig traject aan te bieden: zie Master in Biology.
Dit Nederlandstalige alternatief is enkel bedoeld voor studenten die zich eerder willen toespitsen op een onderwijsprofiel of een profiel binnen een bedrijfscontext waar Engels minder relevant is (met enkel de minor Onderwijs en minor Economie en Bedrijfskunde).
Het programma is opgebouwd rond deelprogramma's: • 18 sp voor vier gemeenschappelijke vakken, 

 • 30 sp voor de masterproef, 

 • 42 sp voor majorvakken, 

 • 30 sp voor keuzevakken (minor).


De gemeenschappelijke vakken bereiden je voor op de majorinvulling en op de masterproef.
In het eerste masterjaar kies je één van van de vier majors: • Algemene biologie, 

 • Biodiversiteit en evolutionaire biologie,

 • Global Change ecologie

 • Functionele biologie . 


De majors geven een verdiepend inzicht in alle onderzoeksgebieden die gesteund worden door de onderzoeksexpertise aanwezig binnen de UGent, en laten je toe om je in twee van de onderzoeksdomeinen te specialiseren.
De masterproef situeert zich binnen een onderzoeksgebied dat gespreid kan zijn over de vier majors. 

KU Leuven 


Je krijgt een gevorderde, fundamenteel wetenschappelijke vorming waarbij je naast een theoretische training ook leert om zelfstandig multidisciplinair onderzoek te voeren. Je bestudeert levende organismen op verschillende organisatieniveaus, van cel tot ecosysteem. Ook onderzoek je hoe ze functioneren en met elkaar en hun omgeving interageren. Ten slotte ga je na welke mechanismen en wetmatigheden aan de basis liggen van de biologische evolutie als intrinsieke eigenschap van leven.


Je verdiept je in een van de twee kennisdomeinen: • ecologie, evolutiebiologie en conservatiebiologie, 

 • moleculaire biologie en fysiologie. 


Aansluitend maak je tijdens de tweede opleidingsfase een masterproef, waarbij je onder begeleiding onderzoek doet binnen een van de onderzoeksgroepen van het Departement Biologie.
Je wordt echter deels verplicht ook te grasduinen in de andere kennisdomeinen: biologie is immers een multidisciplinaire wetenschap die integratie van wetenschappelijke kennis op verschillende niveaus vereist. Naast een selectie uit de verschillende kennisdomeinen kies je bovendien ook nog voor een professionele, een onderzoeks- of een onderwijsgerichte optie.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Biologie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Biologie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De tewerkstelling van biologen is dan ook meer divers dan vaak wordt gedacht.
Een eerste belangrijke tewerkstellingssector (> 40% van de afgestudeerden) is het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit of andere instellingen (bv. natuur- wetenschappelijke instituten, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de Zoo...).
In de privé-sector zijn er heel wat mogelijkheden in Research & Development (vaak na eerst een doctoraat gemaakt te hebben) en in marketing, o. a. in de medische, farmaceutische en biotechnologische sectoren en in industriële laboratoria.
Er is ook vraag naar biologen bij de overheid (federaal, gewest, provincie, gemeente), bij natuurverenigingen, in studiecentra en adviesbureaus, in het bijzonder in de milieusector. 
Ongeveer een vijfde van de biologen wordt leraar in het secundair en hoger onderwijs.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leidinggevende milieuzorg en sanering
Medisch bioloog
Milieucoördinator
Onderzoeker exacte wetenschappen
Supervisor natuurpatrimonium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de biologie


Gegevens bijgewerkt tot 13-12-2018

Biologie - Master


Deze universiteiten organiseren de opleiding zonder specifieke afstudeerrichting.


UGent
De opleiding Biologie heeft als hoofddoel het verwerven van onderzoekscompetenties (die aan bod komen binnen onderzoeksinstellingen, bedrijven maar ook binnen het onderwijs).
Omdat Biologie en het bijhorende onderzoek zich afspeelt binnen een internationale context, en alle vakliteratuur in het Engels is, is een actieve kennis van wetenschappelijk Engels noodzakelijk.
De UGent kiest er dan ook voor om de masteropleiding Biologie in een Engelstalig traject aan te bieden: zie Master in Biology.
Dit Nederlandstalige alternatief is enkel bedoeld voor studenten die zich eerder willen toespitsen op een onderwijsprofiel of een profiel binnen een bedrijfscontext waar Engels minder relevant is (met enkel de minor Onderwijs en minor Economie en Bedrijfskunde).
Het programma is opgebouwd rond deelprogramma's: • 18 sp voor vier gemeenschappelijke vakken, 

 • 30 sp voor de masterproef, 

 • 42 sp voor majorvakken, 

 • 30 sp voor keuzevakken (minor).


De gemeenschappelijke vakken bereiden je voor op de majorinvulling en op de masterproef.
In het eerste masterjaar kies je één van van de vier majors: • Algemene biologie, 

 • Biodiversiteit en evolutionaire biologie,

 • Global Change ecologie

 • Functionele biologie . 


De majors geven een verdiepend inzicht in alle onderzoeksgebieden die gesteund worden door de onderzoeksexpertise aanwezig binnen de UGent, en laten je toe om je in twee van de onderzoeksdomeinen te specialiseren.
De masterproef situeert zich binnen een onderzoeksgebied dat gespreid kan zijn over de vier majors. 

KU Leuven 


Je krijgt een gevorderde, fundamenteel wetenschappelijke vorming waarbij je naast een theoretische training ook leert om zelfstandig multidisciplinair onderzoek te voeren. Je bestudeert levende organismen op verschillende organisatieniveaus, van cel tot ecosysteem. Ook onderzoek je hoe ze functioneren en met elkaar en hun omgeving interageren. Ten slotte ga je na welke mechanismen en wetmatigheden aan de basis liggen van de biologische evolutie als intrinsieke eigenschap van leven.


Je verdiept je in een van de twee kennisdomeinen: • ecologie, evolutiebiologie en conservatiebiologie, 

 • moleculaire biologie en fysiologie. 


Aansluitend maak je tijdens de tweede opleidingsfase een masterproef, waarbij je onder begeleiding onderzoek doet binnen een van de onderzoeksgroepen van het Departement Biologie.
Je wordt echter deels verplicht ook te grasduinen in de andere kennisdomeinen: biologie is immers een multidisciplinaire wetenschap die integratie van wetenschappelijke kennis op verschillende niveaus vereist. Naast een selectie uit de verschillende kennisdomeinen kies je bovendien ook nog voor een professionele, een onderzoeks- of een onderwijsgerichte optie.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Biologie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Biologie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De tewerkstelling van biologen is dan ook meer divers dan vaak wordt gedacht.
Een eerste belangrijke tewerkstellingssector (> 40% van de afgestudeerden) is het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit of andere instellingen (bv. natuur- wetenschappelijke instituten, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de Zoo...).
In de privé-sector zijn er heel wat mogelijkheden in Research & Development (vaak na eerst een doctoraat gemaakt te hebben) en in marketing, o. a. in de medische, farmaceutische en biotechnologische sectoren en in industriële laboratoria.
Er is ook vraag naar biologen bij de overheid (federaal, gewest, provincie, gemeente), bij natuurverenigingen, in studiecentra en adviesbureaus, in het bijzonder in de milieusector. 
Ongeveer een vijfde van de biologen wordt leraar in het secundair en hoger onderwijs.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leidinggevende milieuzorg en sanering
Medisch bioloog
Milieucoördinator
Onderzoeker exacte wetenschappen
Supervisor natuurpatrimonium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de biologie


Gegevens bijgewerkt tot 13-12-2018