Economische wetenschappen - Master

 

KU Leuven
De opleiding bestaat uit een gemeenschappelijke kern van vier opleidingsonderdelen.
Daarnaast kies je voor major 1: algemene economie of major 2: financiële economie of major 3: onderwijs
Deze masteropleiding leert je het algemeen economisch denkkader actief en diepgaand te beheersen.
Je leert op een gefundeerde en gestructureerde wijze redeneren over individuele, intermenselijke en maatschappelijke verschijnselen vanuit een globaal economisch standpunt.

*  Je hebt dan ook een brede maatschappelijke en wetenschappelijke interesse en bent kritisch en creatief.
*  Je wil je verdiepen in economisch onderzoek, oplossingsstrategieën voor economische problemen ontwikkelen en bestaande onderzoeksresultaten interpreteren.
Zowel op het vlak van kennis, onderzoek als methodologie wordt van jou een grote zelfstandigheid verwacht. In het domein van je major maak je een masterproef. 


Studiepunten

60

Economische wetenschappen - Master

KU Leuven
De opleiding bestaat uit een gemeenschappelijke kern van vier opleidingsonderdelen.
Daarnaast kies je voor major 1: algemene economie of major 2: financiële economie of major 3: onderwijs
Deze masteropleiding leert je het algemeen economisch denkkader actief en diepgaand te beheersen.
Je leert op een gefundeerde en gestructureerde wijze redeneren over individuele, intermenselijke en maatschappelijke verschijnselen vanuit een globaal economisch standpunt.

*  Je hebt dan ook een brede maatschappelijke en wetenschappelijke interesse en bent kritisch en creatief.
*  Je wil je verdiepen in economisch onderzoek, oplossingsstrategieën voor economische problemen ontwikkelen en bestaande onderzoeksresultaten interpreteren.
Zowel op het vlak van kennis, onderzoek als methodologie wordt van jou een grote zelfstandigheid verwacht. In het domein van je major maak je een masterproef. 


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Economische wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Economische wetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerden van de opleiding Economische wetenschappen komen terecht in de macro-economische omgeving van het bedrijfsleven.
In de financiële sector (banken, verzekeringsmaatschappijen, beursvennootschappen, inspectiediensten) vinden we economisten terug in studiediensten, het management, het personeelsbeheer, de kredietanalyse, de administratie.

Bedrijven hebben nood aan mensen die een grondig inzicht hebben in de sociale, financiële, internationale en economische context waarin bedrijven functioneren.
Bij de overheid bekleden ze tal van functies die te maken hebben met de voorbereiding, uitvoering, controle en evaluatie van de vele aspecten van het economisch en sociaal-economisch beleid.
Het einddiploma biedt een zeer ruime waaier aan jobmogelijkheden in het bedrijfsleven, de overheid, de financiële sector, het onderwijs (wetenschappelijk onderzoek, beleidsgericht studiewerk, onderwijs) en in het wetenschappelijk onderzoek.
In tegenstelling tot de meeste afgestudeerden uit de toegepaste economische wetenschappen komen algemene economisten eerder terecht bij studiediensten en bij de overheid dan in het bedrijfsleven.
We treffen ze ook aan in accounting, marketing of financiën.
Een aantal afgestudeerden wordt bijvoorbeeld marketing manager of financieel directeur.
Anderen groeien door naar algemene managementfuncties bij een bedrijf, bij ziekenfondsen, bij vakbonden. Heel wat mensen kiezen ook voor economische beroepen: accountant, bedrijfsconsulent, fiscaal adviseur, bedrijfsrevisor.
Deze beroepen kan men uitoefenen als werknemer maar ook als zelfstandige.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Administratief en financieel verantwoordelijke
Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Adviseur financieel vermogen
Adviseur kredieten
Agent financiële markten
Beheerder back- en middle office financiële markten
Financieel analist
Kantoorhouder bankfiliaal
Medewerker voor socio-economische studies
Ontwikkelaar financiële producten
Ontwikkelaar verzekeringsproducten
Portefeuillebeheerder
Verantwoordelijke financiën


Gegevens bijgewerkt tot 12-12-2018

Economische wetenschappen - Master

KU Leuven
De opleiding bestaat uit een gemeenschappelijke kern van vier opleidingsonderdelen.
Daarnaast kies je voor major 1: algemene economie of major 2: financiële economie of major 3: onderwijs
Deze masteropleiding leert je het algemeen economisch denkkader actief en diepgaand te beheersen.
Je leert op een gefundeerde en gestructureerde wijze redeneren over individuele, intermenselijke en maatschappelijke verschijnselen vanuit een globaal economisch standpunt.

*  Je hebt dan ook een brede maatschappelijke en wetenschappelijke interesse en bent kritisch en creatief.
*  Je wil je verdiepen in economisch onderzoek, oplossingsstrategieën voor economische problemen ontwikkelen en bestaande onderzoeksresultaten interpreteren.
Zowel op het vlak van kennis, onderzoek als methodologie wordt van jou een grote zelfstandigheid verwacht. In het domein van je major maak je een masterproef. 


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Economische wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Economische wetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerden van de opleiding Economische wetenschappen komen terecht in de macro-economische omgeving van het bedrijfsleven.
In de financiële sector (banken, verzekeringsmaatschappijen, beursvennootschappen, inspectiediensten) vinden we economisten terug in studiediensten, het management, het personeelsbeheer, de kredietanalyse, de administratie.

Bedrijven hebben nood aan mensen die een grondig inzicht hebben in de sociale, financiële, internationale en economische context waarin bedrijven functioneren.
Bij de overheid bekleden ze tal van functies die te maken hebben met de voorbereiding, uitvoering, controle en evaluatie van de vele aspecten van het economisch en sociaal-economisch beleid.
Het einddiploma biedt een zeer ruime waaier aan jobmogelijkheden in het bedrijfsleven, de overheid, de financiële sector, het onderwijs (wetenschappelijk onderzoek, beleidsgericht studiewerk, onderwijs) en in het wetenschappelijk onderzoek.
In tegenstelling tot de meeste afgestudeerden uit de toegepaste economische wetenschappen komen algemene economisten eerder terecht bij studiediensten en bij de overheid dan in het bedrijfsleven.
We treffen ze ook aan in accounting, marketing of financiën.
Een aantal afgestudeerden wordt bijvoorbeeld marketing manager of financieel directeur.
Anderen groeien door naar algemene managementfuncties bij een bedrijf, bij ziekenfondsen, bij vakbonden. Heel wat mensen kiezen ook voor economische beroepen: accountant, bedrijfsconsulent, fiscaal adviseur, bedrijfsrevisor.
Deze beroepen kan men uitoefenen als werknemer maar ook als zelfstandige.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Administratief en financieel verantwoordelijke
Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Adviseur financieel vermogen
Adviseur kredieten
Agent financiële markten
Beheerder back- en middle office financiële markten
Financieel analist
Kantoorhouder bankfiliaal
Medewerker voor socio-economische studies
Ontwikkelaar financiële producten
Ontwikkelaar verzekeringsproducten
Portefeuillebeheerder
Verantwoordelijke financiën


Gegevens bijgewerkt tot 12-12-2018