Geneesmiddelenontwikkeling - Master

 

KULeuven:


De masteropleiding in de geneesmiddelenontwikkeling bereidt je voor op de taken en op de professionele omgeving van de geneesmiddelenspecialist in de farmaceutische industrie, het wetenschappelijk onderzoek of de gezondheidszorg. Om je op die rol voor te bereiden, wordt er bewust gekozen voor interactieve hoorcolleges, projectonderwijs en uitgebreide ervaringen in een praktijkgerichte context. Op die manier ontwikkel je de nodige dosis zelfvertrouwen, durf, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.
In de eerste fase ligt de focus enerzijds op het versterken van de theoretische bagage van studenten en anderzijds op de toepassing van die kennis in een project, samen met medestudenten. Dat alles onder gerichte begeleiding van docenten en assistenten.
Geleidelijk krijg je ook de kans om jezelf als individu te onderscheiden binnen de groep door in het tweede semester te kiezen voor een specialisatiemodule. Zowel het projectwerk als nagenoeg alle opleidingsonderdelen vanaf het tweede semester verlopen in het Engels, de voertaal van de academische wereld.
Dankzij die stevige basis ben je klaar om al de kennis, vaardigheden en competenties in de tweede fase van de opleiding te integreren en eigen accenten te leggen. Je wordt een jaar lang ondergedompeld in de activiteiten van een afdeling in een farmaceutisch bedrijf of in een academisch laboratorium. Je komt terecht in een interdisciplinaire en praktijkgerichte context, krijgt ruimte om zelfstandig aan een masterproefproject te werken en ruimte om keuzes te maken om jezelf verder te profileren op de arbeidsmarkt.


UGent:


In beide masterjaren staat de wetenschappelijke farmaceutische opleiding centraal, met vrij veel aandacht voor de wetenschappelijke praktijk.
Het programma vormt een smeltkroes van farmaceutisch- technologische, medisch-biologische, en specifiek farmaceutische kennis. 
In de masterjaren wordt ook aan geïntegreerde farmaceutische kennis gewerkt. 
Naast een aantal algemene vakken zijn er masteropleidingsspecifieke vakken die de eigenlijke differentiatie tussen beide masters vormen.
Vanaf het eerste masterjaar kun je hiervoor keuzevakken volgen, wat je toelaat zelf nog een verdere oriëntatie in je studies in te bouwen, naargelang je interesse of toekomstperspectieven.
Ten slotte maak je net zoals in elke andere masteropleiding ook een masterproef.
Het tweede masterjaar bestaat naast het theoretisch onderwijs eveneens uit 26 weken stage in de apotheek, alsook een aantal 'terugkomdagen', waarin de praktijkervaring geëvalueerd en bijgestuurd wordt.
Je kan trouwens al een deel van de stage lopen in de vakantieperiode die volgt op het eerste jaar master.

VUB:
De opleiding heeft als doel je tot apotheker te vormen. 
Je wordt in het bijzonder voorbereid op wetenschappelijk onderzoek en op specifieke taken en vaardigheden in de farmaceutische industrie. 
Maar je kan ook functioneren als officina-apotheker. 


Studiepunten

120

Geneesmiddelenontwikkeling - Master

KULeuven:


De masteropleiding in de geneesmiddelenontwikkeling bereidt je voor op de taken en op de professionele omgeving van de geneesmiddelenspecialist in de farmaceutische industrie, het wetenschappelijk onderzoek of de gezondheidszorg. Om je op die rol voor te bereiden, wordt er bewust gekozen voor interactieve hoorcolleges, projectonderwijs en uitgebreide ervaringen in een praktijkgerichte context. Op die manier ontwikkel je de nodige dosis zelfvertrouwen, durf, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.
In de eerste fase ligt de focus enerzijds op het versterken van de theoretische bagage van studenten en anderzijds op de toepassing van die kennis in een project, samen met medestudenten. Dat alles onder gerichte begeleiding van docenten en assistenten.
Geleidelijk krijg je ook de kans om jezelf als individu te onderscheiden binnen de groep door in het tweede semester te kiezen voor een specialisatiemodule. Zowel het projectwerk als nagenoeg alle opleidingsonderdelen vanaf het tweede semester verlopen in het Engels, de voertaal van de academische wereld.
Dankzij die stevige basis ben je klaar om al de kennis, vaardigheden en competenties in de tweede fase van de opleiding te integreren en eigen accenten te leggen. Je wordt een jaar lang ondergedompeld in de activiteiten van een afdeling in een farmaceutisch bedrijf of in een academisch laboratorium. Je komt terecht in een interdisciplinaire en praktijkgerichte context, krijgt ruimte om zelfstandig aan een masterproefproject te werken en ruimte om keuzes te maken om jezelf verder te profileren op de arbeidsmarkt.


UGent:


In beide masterjaren staat de wetenschappelijke farmaceutische opleiding centraal, met vrij veel aandacht voor de wetenschappelijke praktijk.
Het programma vormt een smeltkroes van farmaceutisch- technologische, medisch-biologische, en specifiek farmaceutische kennis. 
In de masterjaren wordt ook aan geïntegreerde farmaceutische kennis gewerkt. 
Naast een aantal algemene vakken zijn er masteropleidingsspecifieke vakken die de eigenlijke differentiatie tussen beide masters vormen.
Vanaf het eerste masterjaar kun je hiervoor keuzevakken volgen, wat je toelaat zelf nog een verdere oriëntatie in je studies in te bouwen, naargelang je interesse of toekomstperspectieven.
Ten slotte maak je net zoals in elke andere masteropleiding ook een masterproef.
Het tweede masterjaar bestaat naast het theoretisch onderwijs eveneens uit 26 weken stage in de apotheek, alsook een aantal 'terugkomdagen', waarin de praktijkervaring geëvalueerd en bijgestuurd wordt.
Je kan trouwens al een deel van de stage lopen in de vakantieperiode die volgt op het eerste jaar master.

VUB:
De opleiding heeft als doel je tot apotheker te vormen. 
Je wordt in het bijzonder voorbereid op wetenschappelijk onderzoek en op specifieke taken en vaardigheden in de farmaceutische industrie. 
Maar je kan ook functioneren als officina-apotheker. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Geneesmiddelenontwikkeling 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Farmaceutische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten,

Schoolvakken SO: Apotheek, Chemie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Geneesmiddelenontwikkeling
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Geneesmiddelenontwikkeling


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Laarbeeklaan 103  1090 Jette
02 629 20 10    


Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De masteropleiding in de geneesmiddelenontwikkeling bereidt je voor op een functie in de industrie, de officina of het onderzoek.
De opleiding biedt je de keuze tussen twee afstudeerrichtingen die zich in het tweede masterjaar van elkaar onderscheiden: apotheek (leidt tot de wettelijke titel van apotheker) of industrie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Apotheker ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019

Geneesmiddelenontwikkeling - Master

KULeuven:


De masteropleiding in de geneesmiddelenontwikkeling bereidt je voor op de taken en op de professionele omgeving van de geneesmiddelenspecialist in de farmaceutische industrie, het wetenschappelijk onderzoek of de gezondheidszorg. Om je op die rol voor te bereiden, wordt er bewust gekozen voor interactieve hoorcolleges, projectonderwijs en uitgebreide ervaringen in een praktijkgerichte context. Op die manier ontwikkel je de nodige dosis zelfvertrouwen, durf, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.
In de eerste fase ligt de focus enerzijds op het versterken van de theoretische bagage van studenten en anderzijds op de toepassing van die kennis in een project, samen met medestudenten. Dat alles onder gerichte begeleiding van docenten en assistenten.
Geleidelijk krijg je ook de kans om jezelf als individu te onderscheiden binnen de groep door in het tweede semester te kiezen voor een specialisatiemodule. Zowel het projectwerk als nagenoeg alle opleidingsonderdelen vanaf het tweede semester verlopen in het Engels, de voertaal van de academische wereld.
Dankzij die stevige basis ben je klaar om al de kennis, vaardigheden en competenties in de tweede fase van de opleiding te integreren en eigen accenten te leggen. Je wordt een jaar lang ondergedompeld in de activiteiten van een afdeling in een farmaceutisch bedrijf of in een academisch laboratorium. Je komt terecht in een interdisciplinaire en praktijkgerichte context, krijgt ruimte om zelfstandig aan een masterproefproject te werken en ruimte om keuzes te maken om jezelf verder te profileren op de arbeidsmarkt.


UGent:


In beide masterjaren staat de wetenschappelijke farmaceutische opleiding centraal, met vrij veel aandacht voor de wetenschappelijke praktijk.
Het programma vormt een smeltkroes van farmaceutisch- technologische, medisch-biologische, en specifiek farmaceutische kennis. 
In de masterjaren wordt ook aan geïntegreerde farmaceutische kennis gewerkt. 
Naast een aantal algemene vakken zijn er masteropleidingsspecifieke vakken die de eigenlijke differentiatie tussen beide masters vormen.
Vanaf het eerste masterjaar kun je hiervoor keuzevakken volgen, wat je toelaat zelf nog een verdere oriëntatie in je studies in te bouwen, naargelang je interesse of toekomstperspectieven.
Ten slotte maak je net zoals in elke andere masteropleiding ook een masterproef.
Het tweede masterjaar bestaat naast het theoretisch onderwijs eveneens uit 26 weken stage in de apotheek, alsook een aantal 'terugkomdagen', waarin de praktijkervaring geëvalueerd en bijgestuurd wordt.
Je kan trouwens al een deel van de stage lopen in de vakantieperiode die volgt op het eerste jaar master.

VUB:
De opleiding heeft als doel je tot apotheker te vormen. 
Je wordt in het bijzonder voorbereid op wetenschappelijk onderzoek en op specifieke taken en vaardigheden in de farmaceutische industrie. 
Maar je kan ook functioneren als officina-apotheker. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Geneesmiddelenontwikkeling 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Farmaceutische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten,

Schoolvakken SO: Apotheek, Chemie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Geneesmiddelenontwikkeling
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Geneesmiddelenontwikkeling


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Laarbeeklaan 103  1090 Jette
02 629 20 10    


Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De masteropleiding in de geneesmiddelenontwikkeling bereidt je voor op een functie in de industrie, de officina of het onderzoek.
De opleiding biedt je de keuze tussen twee afstudeerrichtingen die zich in het tweede masterjaar van elkaar onderscheiden: apotheek (leidt tot de wettelijke titel van apotheker) of industrie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Apotheker ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019