Ingenieurswetenschappen Chemie en materialen - Master

 

VUB
De masteropleiding van 120 studiepunten (SP) is modulair opgebouwd met
- een gemeenschappelijke kern van 56 SP,
- twee profielen van 30 SP (Procestechnologie’ en ‘Materialen),
- keuzepakketten van 10 SP en een masterproef van 24 SP.
Deze modulaire opbouw laat toe de chemische procestechnologie en materiaalkunde evenwichtig te integreren en biedt een grote flexibiliteit in het keuzeaanbod. 
In de kern is er een balans tussen procestechnologische en materiaalkundig georiënteerde basisopleidingsonderdelen, met als sterk bindmiddel een moleculaire benadering van de basisconcepten. 
Profiel Procestechnologie
In het profiel Procestechnologie leer je chemische productie-eenheden ontwerpen, bouwen en runnen.
Om te voldoen aan de eisen inzake milieueffecten, recyclagevereisten en energiebesparende maatregelen dienen productie- en verwerkingstechnieken voortdurend herdacht te worden.
Toekomstigeingenieurs dienen daarom ook inzicht te verkrijgen in het oplossen van bestaande milieuproblemen en in duurzame productiemethoden.
Profiel Materialen
Het profiel Materialen speelt in op de moderne trends en behoeften naar nieuwe materialen, zowel wat betreft ontwikkeling, productie als aanwending.
Onderwijs en onderzoek lopen parallel en zijn toegespitst op een systematische studie van de relaties `(micro)structuur - verwerking - (macro)eigenschappen’ van metalen, keramische materialen en polymeren. De opleiding behandelt de volledige materiaalcyclus: de grondstoffen, het vervaardigen van nieuwe materialen met vooropgestelde eigenschappen, de verwerking van materialen tot eindproducten voor specifieke toepassingen, het hergebruik en de afbraak van materialen.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Chemical and Materials Engineering


Studiepunten

120

Ingenieurswetenschappen Chemie en materialen - Master

VUB
De masteropleiding van 120 studiepunten (SP) is modulair opgebouwd met
- een gemeenschappelijke kern van 56 SP,
- twee profielen van 30 SP (Procestechnologie’ en ‘Materialen),
- keuzepakketten van 10 SP en een masterproef van 24 SP.
Deze modulaire opbouw laat toe de chemische procestechnologie en materiaalkunde evenwichtig te integreren en biedt een grote flexibiliteit in het keuzeaanbod. 
In de kern is er een balans tussen procestechnologische en materiaalkundig georiënteerde basisopleidingsonderdelen, met als sterk bindmiddel een moleculaire benadering van de basisconcepten. 
Profiel Procestechnologie
In het profiel Procestechnologie leer je chemische productie-eenheden ontwerpen, bouwen en runnen.
Om te voldoen aan de eisen inzake milieueffecten, recyclagevereisten en energiebesparende maatregelen dienen productie- en verwerkingstechnieken voortdurend herdacht te worden.
Toekomstigeingenieurs dienen daarom ook inzicht te verkrijgen in het oplossen van bestaande milieuproblemen en in duurzame productiemethoden.
Profiel Materialen
Het profiel Materialen speelt in op de moderne trends en behoeften naar nieuwe materialen, zowel wat betreft ontwikkeling, productie als aanwending.
Onderwijs en onderzoek lopen parallel en zijn toegespitst op een systematische studie van de relaties `(micro)structuur - verwerking - (macro)eigenschappen’ van metalen, keramische materialen en polymeren. De opleiding behandelt de volledige materiaalcyclus: de grondstoffen, het vervaardigen van nieuwe materialen met vooropgestelde eigenschappen, de verwerking van materialen tot eindproducten voor specifieke toepassingen, het hergebruik en de afbraak van materialen.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Chemical and Materials Engineering


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ingenieurswetenschappen Chemie en materialen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Chemie, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Fysica, Informatica, Mechanica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Ingenieurswetenschappen Chemie en materialen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Beroepsuitwegen

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen.
Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het hoger onderwijs of aan de universiteit.
De master in de Ingenieurswetenschappen: chemische technologie / chemische technologie en materiaalkunde / scheikunde en materiaalkunde worden tewerkgesteld in industriële bedrijfstakken zoals chemie, aardolie en aardgas (petrochemie), non-ferrometallurgie, energie, afvalverwerking, milieusanering, voeding, cosmetica, farmacie, biotechnologie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Burgerlijk ingenieur
Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen
Verantwoordelijke laboratorium


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Ingenieurswetenschappen Chemie en materialen - Master

VUB
De masteropleiding van 120 studiepunten (SP) is modulair opgebouwd met
- een gemeenschappelijke kern van 56 SP,
- twee profielen van 30 SP (Procestechnologie’ en ‘Materialen),
- keuzepakketten van 10 SP en een masterproef van 24 SP.
Deze modulaire opbouw laat toe de chemische procestechnologie en materiaalkunde evenwichtig te integreren en biedt een grote flexibiliteit in het keuzeaanbod. 
In de kern is er een balans tussen procestechnologische en materiaalkundig georiënteerde basisopleidingsonderdelen, met als sterk bindmiddel een moleculaire benadering van de basisconcepten. 
Profiel Procestechnologie
In het profiel Procestechnologie leer je chemische productie-eenheden ontwerpen, bouwen en runnen.
Om te voldoen aan de eisen inzake milieueffecten, recyclagevereisten en energiebesparende maatregelen dienen productie- en verwerkingstechnieken voortdurend herdacht te worden.
Toekomstigeingenieurs dienen daarom ook inzicht te verkrijgen in het oplossen van bestaande milieuproblemen en in duurzame productiemethoden.
Profiel Materialen
Het profiel Materialen speelt in op de moderne trends en behoeften naar nieuwe materialen, zowel wat betreft ontwikkeling, productie als aanwending.
Onderwijs en onderzoek lopen parallel en zijn toegespitst op een systematische studie van de relaties `(micro)structuur - verwerking - (macro)eigenschappen’ van metalen, keramische materialen en polymeren. De opleiding behandelt de volledige materiaalcyclus: de grondstoffen, het vervaardigen van nieuwe materialen met vooropgestelde eigenschappen, de verwerking van materialen tot eindproducten voor specifieke toepassingen, het hergebruik en de afbraak van materialen.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Chemical and Materials Engineering


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ingenieurswetenschappen Chemie en materialen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Chemie, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Fysica, Informatica, Mechanica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Ingenieurswetenschappen Chemie en materialen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Beroepsuitwegen

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen.
Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het hoger onderwijs of aan de universiteit.
De master in de Ingenieurswetenschappen: chemische technologie / chemische technologie en materiaalkunde / scheikunde en materiaalkunde worden tewerkgesteld in industriële bedrijfstakken zoals chemie, aardolie en aardgas (petrochemie), non-ferrometallurgie, energie, afvalverwerking, milieusanering, voeding, cosmetica, farmacie, biotechnologie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Burgerlijk ingenieur
Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen
Verantwoordelijke laboratorium


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017