Opleiding: Ingenieurswetenschappen Chemie en materialen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Chemie, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Fysica, Informatica, Mechanica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

VUB
De masteropleiding van 120 studiepunten (SP) is modulair opgebouwd met
- een gemeenschappelijke kern van 56 SP,
- twee profielen van 30 SP (Procestechnologie’ en ‘Materialen),
- keuzepakketten van 10 SP en een masterproef van 24 SP.
Deze modulaire opbouw laat toe de chemische procestechnologie en materiaalkunde evenwichtig te integreren en biedt een grote flexibiliteit in het keuzeaanbod. 
In de kern is er een balans tussen procestechnologische en materiaalkundig georiënteerde basisopleidingsonderdelen, met als sterk bindmiddel een moleculaire benadering van de basisconcepten. 
Profiel Procestechnologie
In het profiel Procestechnologie leer je chemische productie-eenheden ontwerpen, bouwen en runnen.
Om te voldoen aan de eisen inzake milieueffecten, recyclagevereisten en energiebesparende maatregelen dienen productie- en verwerkingstechnieken voortdurend herdacht te worden.
Toekomstigeingenieurs dienen daarom ook inzicht te verkrijgen in het oplossen van bestaande milieuproblemen en in duurzame productiemethoden.
Profiel Materialen
Het profiel Materialen speelt in op de moderne trends en behoeften naar nieuwe materialen, zowel wat betreft ontwikkeling, productie als aanwending.
Onderwijs en onderzoek lopen parallel en zijn toegespitst op een systematische studie van de relaties `(micro)structuur - verwerking - (macro)eigenschappen’ van metalen, keramische materialen en polymeren. De opleiding behandelt de volledige materiaalcyclus: de grondstoffen, het vervaardigen van nieuwe materialen met vooropgestelde eigenschappen, de verwerking van materialen tot eindproducten voor specifieke toepassingen, het hergebruik en de afbraak van materialen.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Chemical and Materials Engineering

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen.
Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het hoger onderwijs of aan de universiteit.
De master in de Ingenieurswetenschappen: chemische technologie / chemische technologie en materiaalkunde / scheikunde en materiaalkunde worden tewerkgesteld in industriële bedrijfstakken zoals chemie, aardolie en aardgas (petrochemie), non-ferrometallurgie, energie, afvalverwerking, milieusanering, voeding, cosmetica, farmacie, biotechnologie.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Artificial Intelligence (E)  
  Conservation of Monuments and Sites (E)  
  Fluid Dynamics (E)  
  Human Settlements (E)  
  Nuclear Engineering (E)  
  Safety Engineering (E)  
  Urbanism and Strategic Planning (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.