Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur : Marketing Intelligence - Master

 

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding handelsingenieur worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Operationeel management en logistiek
- Technologie in busines
- Accountancy en Financiering
- Marketing Intelligence.
De afstudeerrichting levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader, bijkomend kiest de masterstudent een tweede functioneel domein als verbreding
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische - econometrische vorming is de master in staat om autonoom of in (multidisciplinair) teamverband meer complexe (technisch-) bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren. Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau.

Afstudeerrichting Marketing Intelligence:
De afstudeerrichting marketing verschaft de handelsingenieur de noodzakelijke kennis op het gebied van marketingstrategie en -management, maar leer je ook hoe optimaal en strategisch gebruik te maken van marktinformatie.
De handelsingenieur is goed opgeleid om complexe maar zeer rijke kwantitatieve (online) marktinformatie te analyseren in functie van beleidsbeslissingen.
Zo leer je op basis van cijfers en analyses bedrijfsstrategieën ontwikkelen die markt- en resultaatgerichtheid samenbrengen en optimaliseren.
Verder wordt in het curriculum expliciet aandacht besteed aan internationale marktcontext.
De afstudeerrichting marketing vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketingen managementfuncties, in alle mogelijke sectoren.


Studiepunten

120

Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur : Marketing Intelligence - Master

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding handelsingenieur worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Operationeel management en logistiek
- Technologie in busines
- Accountancy en Financiering
- Marketing Intelligence.
De afstudeerrichting levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader, bijkomend kiest de masterstudent een tweede functioneel domein als verbreding
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische - econometrische vorming is de master in staat om autonoom of in (multidisciplinair) teamverband meer complexe (technisch-) bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren. Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau.

Afstudeerrichting Marketing Intelligence:
De afstudeerrichting marketing verschaft de handelsingenieur de noodzakelijke kennis op het gebied van marketingstrategie en -management, maar leer je ook hoe optimaal en strategisch gebruik te maken van marktinformatie.
De handelsingenieur is goed opgeleid om complexe maar zeer rijke kwantitatieve (online) marktinformatie te analyseren in functie van beleidsbeslissingen.
Zo leer je op basis van cijfers en analyses bedrijfsstrategieën ontwikkelen die markt- en resultaatgerichtheid samenbrengen en optimaliseren.
Verder wordt in het curriculum expliciet aandacht besteed aan internationale marktcontext.
De afstudeerrichting marketing vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketingen managementfuncties, in alle mogelijke sectoren.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 

Afstudeerrichting: Marketing Intelligence

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Marketing Intelligence
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Marketing IntelligenceEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Uit onderzoek blijkt dat onze afgestudeerden vaak terecht komen in een werkveld dat sterk gelinkt is aan de afstudeerrichting die ze in de master gekozen hebben.
Zo kan je onze afgestudeerden terugvinden in functies als :

 • cost and management accountant, bedrijfsrevisor, financieel analyst, auditor ...
 • marketing manager, market researcher, campaign manager, pricing specialist, retail verantwoordelijke ...
 • logistiek manager, productie planner, distributiemanager, kwaliteitsmanager, project consultant, ...
 • productontwikkelaar, researcher, ondernemer, milieumanager, energie specialist, ...

Kortom in een breed spectrum van private en publieke organisaties zijn handelsingenieurs actief.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Administratief en financieel verantwoordelijke
Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Commercieel verantwoordelijke
Handelsingenieur
Marketingmanager
Medewerker voor socio-economische studies
Ontwikkelaar financiële producten
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer


Gegevens bijgewerkt tot 23-11-2018

Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur : Marketing Intelligence - Master

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding handelsingenieur worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Operationeel management en logistiek
- Technologie in busines
- Accountancy en Financiering
- Marketing Intelligence.
De afstudeerrichting levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader, bijkomend kiest de masterstudent een tweede functioneel domein als verbreding
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische - econometrische vorming is de master in staat om autonoom of in (multidisciplinair) teamverband meer complexe (technisch-) bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren. Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau.

Afstudeerrichting Marketing Intelligence:
De afstudeerrichting marketing verschaft de handelsingenieur de noodzakelijke kennis op het gebied van marketingstrategie en -management, maar leer je ook hoe optimaal en strategisch gebruik te maken van marktinformatie.
De handelsingenieur is goed opgeleid om complexe maar zeer rijke kwantitatieve (online) marktinformatie te analyseren in functie van beleidsbeslissingen.
Zo leer je op basis van cijfers en analyses bedrijfsstrategieën ontwikkelen die markt- en resultaatgerichtheid samenbrengen en optimaliseren.
Verder wordt in het curriculum expliciet aandacht besteed aan internationale marktcontext.
De afstudeerrichting marketing vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketingen managementfuncties, in alle mogelijke sectoren.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 

Afstudeerrichting: Marketing Intelligence

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Marketing Intelligence
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Marketing IntelligenceEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Uit onderzoek blijkt dat onze afgestudeerden vaak terecht komen in een werkveld dat sterk gelinkt is aan de afstudeerrichting die ze in de master gekozen hebben.
Zo kan je onze afgestudeerden terugvinden in functies als :

 • cost and management accountant, bedrijfsrevisor, financieel analyst, auditor ...
 • marketing manager, market researcher, campaign manager, pricing specialist, retail verantwoordelijke ...
 • logistiek manager, productie planner, distributiemanager, kwaliteitsmanager, project consultant, ...
 • productontwikkelaar, researcher, ondernemer, milieumanager, energie specialist, ...

Kortom in een breed spectrum van private en publieke organisaties zijn handelsingenieurs actief.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Administratief en financieel verantwoordelijke
Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Commercieel verantwoordelijke
Handelsingenieur
Marketingmanager
Medewerker voor socio-economische studies
Ontwikkelaar financiële producten
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer


Gegevens bijgewerkt tot 23-11-2018