Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Afstudeerrichting: Marketing Intelligence
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding handelsingenieur worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Operationeel management en logistiek
- Technologie in busines
- Accountancy en Financiering
- Marketing Intelligence.
De afstudeerrichting levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader, bijkomend kiest de masterstudent een tweede functioneel domein als verbreding
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische - econometrische vorming is de master in staat om autonoom of in (multidisciplinair) teamverband meer complexe (technisch-) bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren. Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau.

Afstudeerrichting Marketing Intelligence:
De afstudeerrichting marketing verschaft de handelsingenieur de noodzakelijke kennis op het gebied van marketingstrategie en -management, maar leer je ook hoe optimaal en strategisch gebruik te maken van marktinformatie.
De handelsingenieur is goed opgeleid om complexe maar zeer rijke kwantitatieve (online) marktinformatie te analyseren in functie van beleidsbeslissingen.
Zo leer je op basis van cijfers en analyses bedrijfsstrategieën ontwikkelen die markt- en resultaatgerichtheid samenbrengen en optimaliseren.
Verder wordt in het curriculum expliciet aandacht besteed aan internationale marktcontext.
De afstudeerrichting marketing vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketingen managementfuncties, in alle mogelijke sectoren.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Uit onderzoek blijkt dat onze afgestudeerden vaak terecht komen in een werkveld dat sterk gelinkt is aan de afstudeerrichting die ze in de master gekozen hebben.
Zo kan je onze afgestudeerden terugvinden in functies als :  • cost and management accountant, bedrijfsrevisor, financieel analyst, auditor ...

  • marketing manager, market researcher, campaign manager, pricing specialist, retail verantwoordelijke ...

  • logistiek manager, productie planner, distributiemanager, kwaliteitsmanager, project consultant, ...

  • productontwikkelaar, researcher, ondernemer, milieumanager, energie specialist, ...


Kortom in een breed spectrum van private en publieke organisaties zijn handelsingenieurs actief.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  3Continent Master of Strategic Marketing (E)  
  Advanced Studies in Economics (E)  
  Banking and Finance (E)  
  Business Administration (MBA)  
  Business Administration (MBA): General International Management (E)  
  China-Europe Business Studies (E)  
  Economics of Globalisation and European Integration (Erasmus Mundus) (E)  
  Enterprise IT Architecture (E)  
  European Economic Studies (E - F)  
  Fashion Management (E)  
  Finance (E)  
  Financial Management (E)  
  General Management (E)  
  Global Management (E)  
  Global Supply Chain Management (E)  
  Human Resource Management (N - E)  
  Innovation and Entrepreneurship (E)  
  International Management and Strategy (E)  
  IT Governance and Assurance (E)  
  IT Management  
  Management  
  Maritime and Air Transport Management (E)  
  Maritime Science (E)  
  Marketing Analysis (E)  
  Marketing Management (E)  
  Personal financial planning (N - E)  
  Publieke FinanciĆ«n  
  Transatlantic Affairs (E)  
  Vastgoedmanagement  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-11-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.