Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur : Accountancy en Financiering - Master

 

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding handelsingenieur worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Operationeel management en logistiek
- Technologie in business
- Accountancy en Financiering
- Marketing intelligence.
De afstudeerrichting levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader, bijkomend kiest de masterstudent een tweede functioneel domein als verbreding
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische - econometrische vorming is de master in staat om autonoom of in (multidisciplinair) teamverband meer complexe (technisch-) bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren.
Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau. 


Afstudeerrichting Accountancy en financiering:
In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht in diverse domeinen van accountancy en financiering en specialiseer je je in de accounting of finance track.
In de accounting track wordt de kennis aangereikt die je als accountant/revisor nodig hebt.
Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt tot een vrijstelling bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren).
De auditwereld is een frequente werkgever, maar je kennis is ook gegeerd in elke andere onderneming en organisatie.
In de finance track leer je onder andere hoe kapitaal- en geldstromen in een bedrijf te analyseren, investeringen te beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen.
Deze afstudeerrichting biedt een ruime waaier van beroepsuitwegen.
Niet enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen en non-profitorganisaties besteden immers steeds meer aandacht aan hun financieel beheer.


Studiepunten

120

Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur : Accountancy en Financiering - Master

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding handelsingenieur worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Operationeel management en logistiek
- Technologie in business
- Accountancy en Financiering
- Marketing intelligence.
De afstudeerrichting levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader, bijkomend kiest de masterstudent een tweede functioneel domein als verbreding
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische - econometrische vorming is de master in staat om autonoom of in (multidisciplinair) teamverband meer complexe (technisch-) bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren.
Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau. 


Afstudeerrichting Accountancy en financiering:
In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht in diverse domeinen van accountancy en financiering en specialiseer je je in de accounting of finance track.
In de accounting track wordt de kennis aangereikt die je als accountant/revisor nodig hebt.
Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt tot een vrijstelling bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren).
De auditwereld is een frequente werkgever, maar je kennis is ook gegeerd in elke andere onderneming en organisatie.
In de finance track leer je onder andere hoe kapitaal- en geldstromen in een bedrijf te analyseren, investeringen te beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen.
Deze afstudeerrichting biedt een ruime waaier van beroepsuitwegen.
Niet enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen en non-profitorganisaties besteden immers steeds meer aandacht aan hun financieel beheer.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 

Afstudeerrichting: Accountancy en Financiering

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Accountancy en Financiering
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Accountancy en FinancieringEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Uit onderzoek blijkt dat onze afgestudeerden vaak terecht komen in een werkveld dat sterk gelinkt is aan de afstudeerrichting die ze in de master gekozen hebben.
Zo kan je onze afgestudeerden terugvinden in functies als :

 • cost and management accountant, bedrijfsrevisor, financieel analyst, auditor ...
 • marketing manager, market researcher, campaign manager, pricing specialist, retail verantwoordelijke ...
 • logistiek manager, productie planner, distributiemanager, kwaliteitsmanager, project consultant, ...
 • productontwikkelaar, researcher, ondernemer, milieumanager, energie specialist, ...

Kortom in een breed spectrum van private en publieke organisaties zijn handelsingenieurs actief.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Adviseur kredieten
Agent financiële markten
Belastingadviseur - consulent
Boekhouder ( knelpuntberoep)
Handelsingenieur
Kantoorhouder bankfiliaal
Medewerker voor socio-economische studies
Ontwikkelaar financiële producten
Ontwikkelaar verzekeringsproducten
Portefeuillebeheerder
Verantwoordelijke boekhouding
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer
Verantwoordelijke financiën


Gegevens bijgewerkt tot 23-11-2018

Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur : Accountancy en Financiering - Master

Universiteit Hasselt
In de masteropleiding handelsingenieur worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept in één van de vier aangeboden functionele domeinen:
- Operationeel management en logistiek
- Technologie in business
- Accountancy en Financiering
- Marketing intelligence.
De afstudeerrichting levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader, bijkomend kiest de masterstudent een tweede functioneel domein als verbreding
Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid.
Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische - econometrische vorming is de master in staat om autonoom of in (multidisciplinair) teamverband meer complexe (technisch-) bedrijfseconomische vraagstukken - in een dynamische en internationale context - te identificeren, te onderzoeken, er oplossingen voor te ontwikkelen en deze te implementeren.
Dit stelt de afgestudeerde in staat om te starten als beginnend onderzoeker of om een functie op te nemen op managementniveau. 


Afstudeerrichting Accountancy en financiering:
In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht in diverse domeinen van accountancy en financiering en specialiseer je je in de accounting of finance track.
In de accounting track wordt de kennis aangereikt die je als accountant/revisor nodig hebt.
Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt tot een vrijstelling bij het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren).
De auditwereld is een frequente werkgever, maar je kennis is ook gegeerd in elke andere onderneming en organisatie.
In de finance track leer je onder andere hoe kapitaal- en geldstromen in een bedrijf te analyseren, investeringen te beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen.
Deze afstudeerrichting biedt een ruime waaier van beroepsuitwegen.
Niet enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen en non-profitorganisaties besteden immers steeds meer aandacht aan hun financieel beheer.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 

Afstudeerrichting: Accountancy en Financiering

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Accountancy en Financiering
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Accountancy en FinancieringEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Uit onderzoek blijkt dat onze afgestudeerden vaak terecht komen in een werkveld dat sterk gelinkt is aan de afstudeerrichting die ze in de master gekozen hebben.
Zo kan je onze afgestudeerden terugvinden in functies als :

 • cost and management accountant, bedrijfsrevisor, financieel analyst, auditor ...
 • marketing manager, market researcher, campaign manager, pricing specialist, retail verantwoordelijke ...
 • logistiek manager, productie planner, distributiemanager, kwaliteitsmanager, project consultant, ...
 • productontwikkelaar, researcher, ondernemer, milieumanager, energie specialist, ...

Kortom in een breed spectrum van private en publieke organisaties zijn handelsingenieurs actief.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Adviseur kredieten
Agent financiële markten
Belastingadviseur - consulent
Boekhouder ( knelpuntberoep)
Handelsingenieur
Kantoorhouder bankfiliaal
Medewerker voor socio-economische studies
Ontwikkelaar financiële producten
Ontwikkelaar verzekeringsproducten
Portefeuillebeheerder
Verantwoordelijke boekhouding
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer
Verantwoordelijke financiën


Gegevens bijgewerkt tot 23-11-2018