Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle?

Je controleert de rekeningen van firma's op regelmatigheid, echtheid en betrouwbaarheid .
Dit gebeurt meestal in het kader van het goedkeuren van de jaarrekeningen.
Je werkt volgens de wettelijke normen.
Je bestudeert de boekhoudkundige stukken en andere domeinen van de financiële bedrijfsinformatie. Je formuleert opmerkingen en aanbevelingen in een syntheserapport voor de directie.
Je geeft de directie advies over financiële kwesties en administratieve procedures.
Je speelt ook een rol bij fusies, inbreng in natura, bedrijfsherstructureringen en informatieverstrekking aan ondernemingsraden.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Graduaat


HO - Bachelor

Bedrijfsmanagement : Accountancy-fiscaliteit (Professionele bachelor - HO )

Business Administration (E) (Academische bachelor - HO )

Handelsingenieur (Academische bachelor - HO )

Handelswetenschappen (Academische bachelor - HO )
HO - Master


HO - Ba-na-Ba

Boekhoudkundige en fiscale expertise (Bachelor-na-bachelor - HO )

HO - MA-na-MA

Business Administration (MBA) (Master-na-master - HO )


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

Extra

Er wordt een Master-diploma gevraagd van het hoger economisch onderwijs.
Aan de bekwaamheid en ervaring van de bedrijfsrevisor worden hoge eisen gesteld.
Daarenboven moet men ook een stage lopen van 3 jaar en daarna dient men te slagen in een bekwaamheidsexamen.
De bedrijfsrevisor is onderworpen aan beroepsregels die door de wet zijn bepaald zoals beroepsgeheim en onafhankelijkheid.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector

 

Wil je meer weten?
 

Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle?

Je controleert de rekeningen van firma's op regelmatigheid, echtheid en betrouwbaarheid .
Dit gebeurt meestal in het kader van het goedkeuren van de jaarrekeningen.
Je werkt volgens de wettelijke normen.
Je bestudeert de boekhoudkundige stukken en andere domeinen van de financiële bedrijfsinformatie. Je formuleert opmerkingen en aanbevelingen in een syntheserapport voor de directie.
Je geeft de directie advies over financiële kwesties en administratieve procedures.
Je speelt ook een rol bij fusies, inbreng in natura, bedrijfsherstructureringen en informatieverstrekking aan ondernemingsraden.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Bedrijfsrevisor

Revisor

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Graduaat


HO - Bachelor

Bedrijfsmanagement : Accountancy-fiscaliteit (Professionele bachelor - HO )

Business Administration (E) (Academische bachelor - HO )

Handelsingenieur (Academische bachelor - HO )

Handelswetenschappen (Academische bachelor - HO )
HO - Master


HO - Ba-na-Ba

Boekhoudkundige en fiscale expertise (Bachelor-na-bachelor - HO )

HO - MA-na-MA

Business Administration (MBA) (Master-na-master - HO )


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

Extra

Er wordt een Master-diploma gevraagd van het hoger economisch onderwijs.
Aan de bekwaamheid en ervaring van de bedrijfsrevisor worden hoge eisen gesteld.
Daarenboven moet men ook een stage lopen van 3 jaar en daarna dient men te slagen in een bekwaamheidsexamen.
De bedrijfsrevisor is onderworpen aan beroepsregels die door de wet zijn bepaald zoals beroepsgeheim en onafhankelijkheid.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.