Biomedische laboratoriumtechnologie : Medische laboratoriumtechnologie - Professionele bachelor

 

Deze opleiding omvat een evenwichtige mix van wetenschappelijke basisvakken (chemie, celbiologie, statistiek,…) en medische vakken (microbiologie, klinische biologie, hematologie, …)


De medisch laboratoriumtechnoloog (MLT) is een paramedisch erkende laboratoriumtechnoloog die in ziekenhuis- of privé labo’s patiëntenstalen (zoals bloed, urine, neus- of keeluitstrijk,…) zal analyseren. De focus van deze opleiding ligt bijgevolg op analysetechnieken in de medisch-diagnostische sector zoals lichaamsvochten onderzoeken, bacteriën identificeren, bloedcellen en weefselpreparaten bestuderen, genetische DNA analyses.

In deze praktijkgerichte opleiding is er een evenwichtige verdeling tussen theorie- en labo- onderwijs. Je zal labovaardigheden ontwikkelen in hoogtechnologische laboratoria, waarbij inzicht in gebruikte technieken, software en apparatuur wordt bijgebracht. De opleiding wordt afgesloten met stages in het werkveld en een bachelorproef.

Voor wie?
Een wetenschappelijk gerichte vooropleiding is niet strikt noodzakelijk, maar wel aanbevolen. Eventueel kan je zomercursussen in wetenschappelijke vakken volgen (bijvoorbeeld chemie, rekenvaardigheden,…).

Je bent geïnteresseerd in het onderzoek van patiëntenstalen of menselijke weefsels en je bent geboeid door laboratoriumwerk. Je bent gefascineerd door de werking van het menselijk lichaam. Je bent nauwgezet, punctueel, gedreven en werkt graag samen in team.Studiepunten

180

Biomedische laboratoriumtechnologie : Medische laboratoriumtechnologie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Deze opleiding omvat een evenwichtige mix van wetenschappelijke basisvakken (chemie, celbiologie, statistiek,…) en medische vakken (microbiologie, klinische biologie, hematologie, …)


De medisch laboratoriumtechnoloog (MLT) is een paramedisch erkende laboratoriumtechnoloog die in ziekenhuis- of privé labo’s patiëntenstalen (zoals bloed, urine, neus- of keeluitstrijk,…) zal analyseren. De focus van deze opleiding ligt bijgevolg op analysetechnieken in de medisch-diagnostische sector zoals lichaamsvochten onderzoeken, bacteriën identificeren, bloedcellen en weefselpreparaten bestuderen, genetische DNA analyses.

In deze praktijkgerichte opleiding is er een evenwichtige verdeling tussen theorie- en labo- onderwijs. Je zal labovaardigheden ontwikkelen in hoogtechnologische laboratoria, waarbij inzicht in gebruikte technieken, software en apparatuur wordt bijgebracht. De opleiding wordt afgesloten met stages in het werkveld en een bachelorproef.

Voor wie?
Een wetenschappelijk gerichte vooropleiding is niet strikt noodzakelijk, maar wel aanbevolen. Eventueel kan je zomercursussen in wetenschappelijke vakken volgen (bijvoorbeeld chemie, rekenvaardigheden,…).

Je bent geïnteresseerd in het onderzoek van patiëntenstalen of menselijke weefsels en je bent geboeid door laboratoriumwerk. Je bent gefascineerd door de werking van het menselijk lichaam. Je bent nauwgezet, punctueel, gedreven en werkt graag samen in team.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Erasmushogeschool Brussel - Campus Jette

Forensisch (laboratorium)onderzoekInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Kronenburg

Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Brugge Station - BST5

HOGENT - Campus Vesalius

Odisee - Technologiecampus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Biomedische laboratoriumtechnologie 

Afstudeerrichting: Medische laboratoriumtechnologie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Techniek,

Schoolvakken SO: Apotheek, Biologie, Chemie,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Biomedische laboratoriumtechnologie zijn:

Biomedische laboratoriumtechnologie : Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Biomedische laboratoriumtechnologie : Medische laboratoriumtechnologie


Biochemie en de Biotechnologie - Universiteit Gent Campus Gent


Biomedische wetenschappen Klinisch wetenschappelijk onderzoek - Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken

Biomedische wetenschappen Milieu en gezondheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken

Biomedische wetenschappen Moleculaire mechanismes van ziektes - Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken

Biomedische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Health Campus
Biowetenschappen: Voedingsindustrie - Universiteit Gent Campus Gent

Biowetenschappen: Voedingsindustrie - KU Leuven Campus Geel


Epidemiologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gezondheidsbevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Biochemie - KU Leuven Campus Groep T Leuven

Industriële wetenschappen: Biochemie - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Industriële wetenschappen: Chemie - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Marine biological resources - Universiteit Gent Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari

Karel de Grote Hogeschool, Campus Hoboken

Starten in februari

Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg

Starten in februari

Howest, Campus Brugge Station - BST5

Starten in februari
Starten na de herfstvakantie

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Odisee, Technologiecampus Gent

Werkstudententraject

Instellingen

Laarbeeklaan 121  1090 Jette
02 472 52 00    


Kronenburgstraat 47  2000 Antwerpen
03 220 55 80    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Salesianenlaan 90  2660 Hoboken
03 613 17 00    


Herestraat 49  3000 Leuven
016 37 52 00    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 18 00 00    


Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels
050 38 12 77    


Keramiekstraat 80  9000 Gent
09 243 20 09    


Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent
09 265 86 10    


Beroepsuitwegen

De medisch laboratoriumtechnoloog is een erkend paramedisch beroep binnen de gezondheidszorg.  
Medische laboratoriumtechnologen staan in voor nauwkeurige bepalingen die mee aan de basis liggen van een juiste diagnose door de arts. Zij onderzoeken stalen uit het menselijk lichaam(bloed, urine, maagsappen, ruggenmergvocht, …). Zij voeren analyses uit op verschillende gebieden: klinische chemie (bepaling van suiker, cholesterol, …), hematologie (bepaling van bloedgroep, stollingsmechanisme, …), microbiologie (identificatie van ziektekiemen als virussen en bacteriën), cytologie (identificatie van abnormale cellen in weefsel), in vitro (longfunctieonderzoek, ...), biotechnologie (genetica, moleculaire diagnostiek, …).
Het werkterrein van een bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting MLT, situeert zich in de (bio-)medische sector. Medische laboratoriumtechnologen werken hoofdzakelijk in medische laboratoria (onafhankelijk of verbonden aan ziekenhuizen). Ook in (research)labo’s van de biomedische, farmaceutische en voedingsnijverheid is tewerkstelling mogelijk. Anderen fungeren als commercieel afgevaardigde voor labobenodigdheden en -apparaten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Medisch laboratorium technoloog

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Biomedische laboratoriumtechnologie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Biotechnische wetenschappen (TSO) 180 13,42 67,64 9 16 33 42 74 6
Chemie (TSO) 217 14,22 59,23 19 32 33 56 66 11
Economie-moderne talen (ASO) 85 0,31 63,19 8 9 9 22 25 12
Economie-wetenschappen (ASO) 88 2,69 73,25 4 8 8 25 41 2
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 206 24,58 49,16 20 43 39 51 39 14
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 176 2,71 43,40 25 36 31 36 24 24
Humane wetenschappen (ASO) 121 0,46 56,57 13 19 15 30 29 15
Latijn-wetenschappen (ASO) 43 0,68 76,94 2 2 5 9 24 1
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 39 0,55 44,50 9 5 7 5 6 7
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 260 2,57 78,72 7 16 27 57 149 4
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 653 2,62 42,17 107 132 125 110 88 91
Sportwetenschappen (ASO) 60 1,92 72,44 1 2 10 16 26 5
Techniek-wetenschappen (TSO) 499 10,90 74,63 21 37 47 127 266 1
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 419 1,08 84,00 16 12 25 77 284 5

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 10-02-2022

Biomedische laboratoriumtechnologie : Medische laboratoriumtechnologie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Deze opleiding omvat een evenwichtige mix van wetenschappelijke basisvakken (chemie, celbiologie, statistiek,…) en medische vakken (microbiologie, klinische biologie, hematologie, …)


De medisch laboratoriumtechnoloog (MLT) is een paramedisch erkende laboratoriumtechnoloog die in ziekenhuis- of privé labo’s patiëntenstalen (zoals bloed, urine, neus- of keeluitstrijk,…) zal analyseren. De focus van deze opleiding ligt bijgevolg op analysetechnieken in de medisch-diagnostische sector zoals lichaamsvochten onderzoeken, bacteriën identificeren, bloedcellen en weefselpreparaten bestuderen, genetische DNA analyses.

In deze praktijkgerichte opleiding is er een evenwichtige verdeling tussen theorie- en labo- onderwijs. Je zal labovaardigheden ontwikkelen in hoogtechnologische laboratoria, waarbij inzicht in gebruikte technieken, software en apparatuur wordt bijgebracht. De opleiding wordt afgesloten met stages in het werkveld en een bachelorproef.

Voor wie?
Een wetenschappelijk gerichte vooropleiding is niet strikt noodzakelijk, maar wel aanbevolen. Eventueel kan je zomercursussen in wetenschappelijke vakken volgen (bijvoorbeeld chemie, rekenvaardigheden,…).

Je bent geïnteresseerd in het onderzoek van patiëntenstalen of menselijke weefsels en je bent geboeid door laboratoriumwerk. Je bent gefascineerd door de werking van het menselijk lichaam. Je bent nauwgezet, punctueel, gedreven en werkt graag samen in team.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Erasmushogeschool Brussel - Campus Jette

Forensisch (laboratorium)onderzoekInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Kronenburg

Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Brugge Station - BST5

HOGENT - Campus Vesalius

Odisee - Technologiecampus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Biomedische laboratoriumtechnologie 

Afstudeerrichting: Medische laboratoriumtechnologie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Techniek,

Schoolvakken SO: Apotheek, Biologie, Chemie,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Biomedische laboratoriumtechnologie zijn:

Biomedische laboratoriumtechnologie : Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Biomedische laboratoriumtechnologie : Medische laboratoriumtechnologie


Biochemie en de Biotechnologie - Universiteit Gent Campus Gent


Biomedische wetenschappen Klinisch wetenschappelijk onderzoek - Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken

Biomedische wetenschappen Milieu en gezondheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken

Biomedische wetenschappen Moleculaire mechanismes van ziektes - Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken

Biomedische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Health Campus
Biowetenschappen: Voedingsindustrie - Universiteit Gent Campus Gent

Biowetenschappen: Voedingsindustrie - KU Leuven Campus Geel


Epidemiologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gezondheidsbevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Biochemie - KU Leuven Campus Groep T Leuven

Industriële wetenschappen: Biochemie - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Industriële wetenschappen: Chemie - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Marine biological resources - Universiteit Gent Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari

Karel de Grote Hogeschool, Campus Hoboken

Starten in februari

Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg

Starten in februari

Howest, Campus Brugge Station - BST5

Starten in februari
Starten na de herfstvakantie

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Odisee, Technologiecampus Gent

Werkstudententraject

Instellingen

Laarbeeklaan 121  1090 Jette
02 472 52 00    


Kronenburgstraat 47  2000 Antwerpen
03 220 55 80    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Salesianenlaan 90  2660 Hoboken
03 613 17 00    


Herestraat 49  3000 Leuven
016 37 52 00    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 18 00 00    


Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels
050 38 12 77    


Keramiekstraat 80  9000 Gent
09 243 20 09    


Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent
09 265 86 10    


Beroepsuitwegen

De medisch laboratoriumtechnoloog is een erkend paramedisch beroep binnen de gezondheidszorg.  
Medische laboratoriumtechnologen staan in voor nauwkeurige bepalingen die mee aan de basis liggen van een juiste diagnose door de arts. Zij onderzoeken stalen uit het menselijk lichaam(bloed, urine, maagsappen, ruggenmergvocht, …). Zij voeren analyses uit op verschillende gebieden: klinische chemie (bepaling van suiker, cholesterol, …), hematologie (bepaling van bloedgroep, stollingsmechanisme, …), microbiologie (identificatie van ziektekiemen als virussen en bacteriën), cytologie (identificatie van abnormale cellen in weefsel), in vitro (longfunctieonderzoek, ...), biotechnologie (genetica, moleculaire diagnostiek, …).
Het werkterrein van een bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting MLT, situeert zich in de (bio-)medische sector. Medische laboratoriumtechnologen werken hoofdzakelijk in medische laboratoria (onafhankelijk of verbonden aan ziekenhuizen). Ook in (research)labo’s van de biomedische, farmaceutische en voedingsnijverheid is tewerkstelling mogelijk. Anderen fungeren als commercieel afgevaardigde voor labobenodigdheden en -apparaten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Medisch laboratorium technoloog

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Biomedische laboratoriumtechnologie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Biotechnische wetenschappen (TSO) 180 13,42 67,64 9 16 33 42 74 6
Chemie (TSO) 217 14,22 59,23 19 32 33 56 66 11
Economie-moderne talen (ASO) 85 0,31 63,19 8 9 9 22 25 12
Economie-wetenschappen (ASO) 88 2,69 73,25 4 8 8 25 41 2
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 206 24,58 49,16 20 43 39 51 39 14
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 176 2,71 43,40 25 36 31 36 24 24
Humane wetenschappen (ASO) 121 0,46 56,57 13 19 15 30 29 15
Latijn-wetenschappen (ASO) 43 0,68 76,94 2 2 5 9 24 1
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 39 0,55 44,50 9 5 7 5 6 7
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 260 2,57 78,72 7 16 27 57 149 4
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 653 2,62 42,17 107 132 125 110 88 91
Sportwetenschappen (ASO) 60 1,92 72,44 1 2 10 16 26 5
Techniek-wetenschappen (TSO) 499 10,90 74,63 21 37 47 127 266 1
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 419 1,08 84,00 16 12 25 77 284 5

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 10-02-2022