Opleiding: Biomedische laboratoriumtechnologie
Afstudeerrichting: Medische laboratoriumtechnologie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Techniek,
Schoolvakken SO: Apotheek, Biologie, Chemie,
 
 
Klemtonen
 

Deze opleiding vormt paramedisch erkende laboratoriumtechnologen die scheikundige, fysische, biologische en microbiologische analyses kunnen uitvoeren op stalen die afkomstig zijn van het menselijk lichaam (bloed, urine, …). De opleiding start meestal met wetenschappelijke basisvakken (wiskunde, statistiek, fysica, chemie en biologie) en medische  vakken (anatomie, microbiologie, fysiologie, … ). 
Vervolgens ligt het accent op klinische analysetechnieken in de medisch-diagnostische sector (lichaamsvochten, chemische onderzoeken, bacteriën identificeren, bloedcellen en weefselpreparaten bestuderen).  Het opleidingsprogramma bevat vakken als klinische chemie, medische biotechnologie en microbiologie, hematologie, cel- en weefselleer, immunologie, virologie, parasitologie.
Een groot deel van de tijd gaat naar praktijk in hoogtechnologische laboratoria, waarbij inzicht in gebruikte technieken, software en apparatuur wordt bijgebracht. De opleiding wordt afgesloten met stages in het werkveld en een bachelorproef.


Voor wie?
Een wetenschappelijk gerichte vooropleiding is niet strikt noodzakelijk, maar wel meegenomen. Eventueel kan je zomercursussen in wetenschappelijke vakken volgen (bijvoorbeeld wiskunde en/of chemie). Je bent geïnteresseerd in het onderzoek van patiëntenstalen en menselijke weefsels. Je bent geboeid door genetica en wilt je kennis gebruiken om artsen te helpen bij het stellen van diagnoses voor patiënten. Het laboratorium is je tweede thuis. Je geniet ervan om precies te weten wat je met alle toestellen in het lab kunt analyseren.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De medisch laboratoriumtechnoloog is een erkend paramedisch beroep binnen de gezondheidszorg.  
Medische laboratoriumtechnologen staan in voor nauwkeurige bepalingen die mee aan de basis liggen van een juiste diagnose door de arts. Zij onderzoeken stalen uit het menselijk lichaam(bloed, urine, maagsappen, ruggenmergvocht, …). Zij voeren analyses uit op verschillende gebieden: klinische chemie (bepaling van suiker, cholesterol, …), hematologie (bepaling van bloedgroep, stollingsmechanisme, …), microbiologie (identificatie van ziektekiemen als virussen en bacteriën), cytologie (identificatie van abnormale cellen in weefsel), in vitro (longfunctieonderzoek, ...), biotechnologie (genetica, moleculaire diagnostiek, …).
Het werkterrein van een bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting MLT, situeert zich in de (bio-)medische sector. Medische laboratoriumtechnologen werken hoofdzakelijk in medische laboratoria (onafhankelijk of verbonden aan ziekenhuizen). Ook in (research)labo’s van de biomedische, farmaceutische en voedingsnijverheid is tewerkstelling mogelijk. Anderen fungeren als commercieel afgevaardigde voor labobenodigdheden en -apparaten.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Biomedische laboratoriumtechnologie zijn:

    Biomedische laboratoriumtechnologie : Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette (15F)
    Laarbeeklaan 121
1090 Jette
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Kronenburg (11A)
    Kronenburgstraat 47
2000 Antwerpen
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Karel de Grote Hogeschool, Campus Hoboken (9I)
    Salesianenlaan 90
2660 Hoboken
UC Leuven-Limburg, Campus Gasthuisberg (18A)
    Herestraat 49
3000 Leuven
UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek (20C)
    Agoralaan Gebouw B bus 1
3590 Diepenbeek
Howest, Campus Brugge Station - BST5 (25B)
    Rijselstraat 5
8200 Sint-Michiels
Hogeschool Gent, Campus Vesalius (23C)
    Keramiekstraat 80
9000 Gent
Odisee, Technologiecampus Gent ()
    Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-01-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.