Verkeerskunde en mobiliteit - Graduaatsopleiding

 

De graduaatsopleiding draait rond onze dagelijkse mobiliteit en het openbaar vervoer, over geografie, sociale verkeerskunde, wetgeving, handhaving en verkeersbeleid maar ook rond het ontwerpen en het beheer van die openbare ruimte.


Volgende zaken komen aan bod in de opleiding: • verkeer en maatschappij: mobiliteit, geografie en openbaar vervoer; sociale verkeerskunde; wetgeving, handhaving en verkeersbeleid.

 • ontwerp en beheer openbare ruimte: inrichting openbare ruimte, verkeers(regel)techniek en mobiliteitsmanagement

 • verkeersonderzoek, verkeersplanning en ontwerp en beheer van openbare ruimte: theorie en praktijk


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bij diensten verkeersveiliheid, openbaren besturen, lokale en federale politie,... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% leren in de praktijk.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Je kan ook een flexibel traject – zoals avondonderwijs of deeltijds onderwijs -  of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Iets voor jou?


Deze graduaatsopleiding richt zich op: • studenten die na hun secundaire opleiding een bijzondere interesse hebben om professioneel aan de slag te gaan binnen het domein van mobiliteit en verkeersveiligheid. 

 • volwassen die al aan het werk zijn, maar zich willen bij- of omscholen, op werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen door het behalen van een (bijkomend) diploma en op iedereen die een ruime interesse heeft in de complexe wereld van mobiliteit en verkeersveiligheid.


Studiepunten

90

Verkeerskunde en mobiliteit - Graduaatsopleiding

Algemene info

De graduaatsopleiding draait rond onze dagelijkse mobiliteit en het openbaar vervoer, over geografie, sociale verkeerskunde, wetgeving, handhaving en verkeersbeleid maar ook rond het ontwerpen en het beheer van die openbare ruimte.


Volgende zaken komen aan bod in de opleiding: • verkeer en maatschappij: mobiliteit, geografie en openbaar vervoer; sociale verkeerskunde; wetgeving, handhaving en verkeersbeleid.

 • ontwerp en beheer openbare ruimte: inrichting openbare ruimte, verkeers(regel)techniek en mobiliteitsmanagement

 • verkeersonderzoek, verkeersplanning en ontwerp en beheer van openbare ruimte: theorie en praktijk


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bij diensten verkeersveiliheid, openbaren besturen, lokale en federale politie,... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% leren in de praktijk.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Je kan ook een flexibel traject – zoals avondonderwijs of deeltijds onderwijs -  of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Iets voor jou?


Deze graduaatsopleiding richt zich op: • studenten die na hun secundaire opleiding een bijzondere interesse hebben om professioneel aan de slag te gaan binnen het domein van mobiliteit en verkeersveiligheid. 

 • volwassen die al aan het werk zijn, maar zich willen bij- of omscholen, op werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen door het behalen van een (bijkomend) diploma en op iedereen die een ruime interesse heeft in de complexe wereld van mobiliteit en verkeersveiligheid.


Studiepunten

90


Instellingen:

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Verkeerskunde en mobiliteit 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Recht, Vervoer,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van minimaal 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Busisness logistics, Automotive management, Logistiek management behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Instellingen

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 02-12-2022

Verkeerskunde en mobiliteit - Graduaatsopleiding

Algemene info

De graduaatsopleiding draait rond onze dagelijkse mobiliteit en het openbaar vervoer, over geografie, sociale verkeerskunde, wetgeving, handhaving en verkeersbeleid maar ook rond het ontwerpen en het beheer van die openbare ruimte.


Volgende zaken komen aan bod in de opleiding: • verkeer en maatschappij: mobiliteit, geografie en openbaar vervoer; sociale verkeerskunde; wetgeving, handhaving en verkeersbeleid.

 • ontwerp en beheer openbare ruimte: inrichting openbare ruimte, verkeers(regel)techniek en mobiliteitsmanagement

 • verkeersonderzoek, verkeersplanning en ontwerp en beheer van openbare ruimte: theorie en praktijk


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bij diensten verkeersveiliheid, openbaren besturen, lokale en federale politie,... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% leren in de praktijk.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Je kan ook een flexibel traject – zoals avondonderwijs of deeltijds onderwijs -  of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Iets voor jou?


Deze graduaatsopleiding richt zich op: • studenten die na hun secundaire opleiding een bijzondere interesse hebben om professioneel aan de slag te gaan binnen het domein van mobiliteit en verkeersveiligheid. 

 • volwassen die al aan het werk zijn, maar zich willen bij- of omscholen, op werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen door het behalen van een (bijkomend) diploma en op iedereen die een ruime interesse heeft in de complexe wereld van mobiliteit en verkeersveiligheid.


Studiepunten

90


Instellingen:

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Verkeerskunde en mobiliteit 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Recht, Vervoer,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van minimaal 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Busisness logistics, Automotive management, Logistiek management behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Instellingen

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 02-12-2022