Opleiding: Verkeerskunde en mobiliteit
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO
 
Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Recht, Vervoer,
 
 
Klemtonen
 

Deze graduaatsopleiding richt zich op studenten die na hun secundaire opleiding een bijzondere interesse hebben om professioneel aan de slag te gaan binnen het domein van mobiliteit en verkeersveiligheid, op volwassen die al aan het werk zijn, maar zich willen bij- of omscholen, op werkzoekenden die  hun kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen door het behalen van een (bijkomend) diploma en op iedereen die een ruime interesse heeft in de complexe wereld van mobiliteit en verkeersveiligheid.


Het normale programma kan gespreid worden over 2 of 3 jaar (afhankelijk de hogeschool). 
Volgende zaken komen aan bod in de opleiding:  • verkeer en maatschappij: mobiliteit, geografie en openbaar vervoer; sociale verkeerskunde; wetgeving, handhaving en verkeersbeleid.

  • ontwerp en beheer openbare ruimte: inrichting openbare ruimte, verkeers(regel)techniek en mobiliteitsmanagement

  • verkeersonderzoek, verkeersplanning en ontwerp en beheer van openbare ruimte: theorie en praktijk


In de hogeschool VIVES (Kortrijk) kan men kiezen voor de optie techniek en omgeving (verkeer en omgeving, verkeersregeltechniek en verkeersmodellen) of voor de optie management (transportmanagement, fiscaliteit en beheer openbare ruimte).


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bij diensten verkeersveiliheid, openbaren besturen, lokale en federale politie,... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


PXL
Vives

 
Studiepunten
  90
 
Instellingen
Hogeschool PXL, Campus Elfde Linie (21B)
    Elfde Liniestraat 23-26
3500 Hasselt
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 28-06-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.