Business engineering (E) - Academische bachelor

 

Throughout the Bachelor of Science in Business Engineering (Brussels) you: • acquire the necessary skills to solve challenging business problems in an analytical way using a multi-disciplinary approach;

 • gain considerable insight into the specific challenges corporate life is facing.


You are set for a promising (international) career thanks to your current insights in the combination of business economics, quantitative methods and technology, your management capabilities and your language skills.


More specifically, in the Business Engineering programme, you will focus on managing and optimising business processes. You will become acquainted with business economics as well as the different functional domains in companies (e.g. accountancy, financial management, marketing, production and logistics, human resources management). You will learn how a company operates on a daily basis and how its processes are organised.


Designing business processes is often at the core of the business engineer’s activities, e.g. in companies looking to launch a new production process, optimise it or make their service process run more efficiently. In doing so, you will pay attention to human behaviour and the social phenomena that determine the way we think and act. As you need to know how the economic world surrounding the organization works, you will learn about important economic concepts and methods through economic analysis. Topics dealing with law and tax regulations are also a crucial part of the programme, seeing they can have a major impact on business.


In addition to advancing your managerial skills, you will also sharpen your analytical skills. You will master the necessary mathematical and statistical techniques to analyse business problems and work out optimal solutions (e.g. staff planning, organisation of a production process, sales predictions for the next quarter, measuring the impact of an advertising campaign).


Considering information is more important than ever, you will also acquire a solid background in ICT skills and information management. As a business engineer, you need to know how companies can manage and analyse information. After an introduction to natural and applied sciences, you will understand critical technological processes and are able to assess the impact of innovation on companies, their environment and sustainability.


The Bachelor of Science in Business Engineering is a joint programme organised by the Faculty of Economics and Business of KU Leuven and the Faculty of Economics, Social and Political Sciences and Communication of the Université Saint-Louis – Bruxelles.


Aanvullende info:

KU Leuven - Campus Brussel


Studiepunten

180

Business engineering (E) - Academische bachelor

Algemene info

Throughout the Bachelor of Science in Business Engineering (Brussels) you: • acquire the necessary skills to solve challenging business problems in an analytical way using a multi-disciplinary approach;

 • gain considerable insight into the specific challenges corporate life is facing.


You are set for a promising (international) career thanks to your current insights in the combination of business economics, quantitative methods and technology, your management capabilities and your language skills.


More specifically, in the Business Engineering programme, you will focus on managing and optimising business processes. You will become acquainted with business economics as well as the different functional domains in companies (e.g. accountancy, financial management, marketing, production and logistics, human resources management). You will learn how a company operates on a daily basis and how its processes are organised.


Designing business processes is often at the core of the business engineer’s activities, e.g. in companies looking to launch a new production process, optimise it or make their service process run more efficiently. In doing so, you will pay attention to human behaviour and the social phenomena that determine the way we think and act. As you need to know how the economic world surrounding the organization works, you will learn about important economic concepts and methods through economic analysis. Topics dealing with law and tax regulations are also a crucial part of the programme, seeing they can have a major impact on business.


In addition to advancing your managerial skills, you will also sharpen your analytical skills. You will master the necessary mathematical and statistical techniques to analyse business problems and work out optimal solutions (e.g. staff planning, organisation of a production process, sales predictions for the next quarter, measuring the impact of an advertising campaign).


Considering information is more important than ever, you will also acquire a solid background in ICT skills and information management. As a business engineer, you need to know how companies can manage and analyse information. After an introduction to natural and applied sciences, you will understand critical technological processes and are able to assess the impact of innovation on companies, their environment and sustainability.


The Bachelor of Science in Business Engineering is a joint programme organised by the Faculty of Economics and Business of KU Leuven and the Faculty of Economics, Social and Political Sciences and Communication of the Université Saint-Louis – Bruxelles.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven - Campus Brussel


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Business engineering (E) 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 341 1,27 42,0 48 83 55 70 45 40
Economie-wetenschappen (ASO) 277 6,78 56,6 19 53 41 73 77 14
Economie-wiskunde (ASO) 1486 22,68 71,6 82 111 182 342 720 49
Grieks-wiskunde (ASO) 88 5,39 84,4 0 4 4 19 59 2
Handel (TSO) 38 0,29 17,2 13 7 5 1 2 10
Humane wetenschappen (ASO) 31 0,11 24,1 7 12 2 3 2 5
Industriële wetenschappen (TSO) 49 1,26 47,6 12 8 5 9 14 1
Latijn-wetenschappen (ASO) 152 2,59 66,8 9 13 21 41 60 8
Latijn-wiskunde (ASO) 1027 9,38 81,7 12 50 63 247 641 14
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 119 1,22 50,3 14 25 21 28 27 4
Moderne talen-wiskunde (ASO) 49 5,61 60,0 4 10 7 7 20 1
Sportwetenschappen (ASO) 53 1,48 51,6 7 7 7 11 11 10
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 2513 5,95 74,0 110 163 254 639 1277 70

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 23-08-2021

Business engineering (E) - Academische bachelor

Algemene info

Throughout the Bachelor of Science in Business Engineering (Brussels) you: • acquire the necessary skills to solve challenging business problems in an analytical way using a multi-disciplinary approach;

 • gain considerable insight into the specific challenges corporate life is facing.


You are set for a promising (international) career thanks to your current insights in the combination of business economics, quantitative methods and technology, your management capabilities and your language skills.


More specifically, in the Business Engineering programme, you will focus on managing and optimising business processes. You will become acquainted with business economics as well as the different functional domains in companies (e.g. accountancy, financial management, marketing, production and logistics, human resources management). You will learn how a company operates on a daily basis and how its processes are organised.


Designing business processes is often at the core of the business engineer’s activities, e.g. in companies looking to launch a new production process, optimise it or make their service process run more efficiently. In doing so, you will pay attention to human behaviour and the social phenomena that determine the way we think and act. As you need to know how the economic world surrounding the organization works, you will learn about important economic concepts and methods through economic analysis. Topics dealing with law and tax regulations are also a crucial part of the programme, seeing they can have a major impact on business.


In addition to advancing your managerial skills, you will also sharpen your analytical skills. You will master the necessary mathematical and statistical techniques to analyse business problems and work out optimal solutions (e.g. staff planning, organisation of a production process, sales predictions for the next quarter, measuring the impact of an advertising campaign).


Considering information is more important than ever, you will also acquire a solid background in ICT skills and information management. As a business engineer, you need to know how companies can manage and analyse information. After an introduction to natural and applied sciences, you will understand critical technological processes and are able to assess the impact of innovation on companies, their environment and sustainability.


The Bachelor of Science in Business Engineering is a joint programme organised by the Faculty of Economics and Business of KU Leuven and the Faculty of Economics, Social and Political Sciences and Communication of the Université Saint-Louis – Bruxelles.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven - Campus Brussel


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Business engineering (E) 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 341 1,27 42,0 48 83 55 70 45 40
Economie-wetenschappen (ASO) 277 6,78 56,6 19 53 41 73 77 14
Economie-wiskunde (ASO) 1486 22,68 71,6 82 111 182 342 720 49
Grieks-wiskunde (ASO) 88 5,39 84,4 0 4 4 19 59 2
Handel (TSO) 38 0,29 17,2 13 7 5 1 2 10
Humane wetenschappen (ASO) 31 0,11 24,1 7 12 2 3 2 5
Industriële wetenschappen (TSO) 49 1,26 47,6 12 8 5 9 14 1
Latijn-wetenschappen (ASO) 152 2,59 66,8 9 13 21 41 60 8
Latijn-wiskunde (ASO) 1027 9,38 81,7 12 50 63 247 641 14
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 119 1,22 50,3 14 25 21 28 27 4
Moderne talen-wiskunde (ASO) 49 5,61 60,0 4 10 7 7 20 1
Sportwetenschappen (ASO) 53 1,48 51,6 7 7 7 11 11 10
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 2513 5,95 74,0 110 163 254 639 1277 70

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 23-08-2021