Oosterse talen en culturen : Japan - Master

 

UGent
De masteropleiding (tweejarig) in de Oosterse talen en culturen is een talen- en culturenstudie met vier deelgebieden: China, India, Japan en het Midden-Oosten. Net als in de bacheloropleiding volg je twee taalvarianten uit het door jou gekozen deelgebied, en een pakket vakken gericht op cultuur en wetenschappelijke methodologie. Een belangrijk verschil met de bacheloropleiding is dat taal, cultuur en methodologie meer geïntegreerd aangeboden worden: zo leer je bijvoorbeeld niet langer een taal, maar bestudeer je een ‘taal, tekst en context’; in het opleidingsonderdeel ‘cultuur in perspectief’ staan wetenschappelijke thema’s centraal die vanuit diverse invalshoeken belicht worden.
De minors van de bacheloropleiding worden in de master verdergezet in de professionaliseringstrajecten, waarvan je er één kiest. Je doet een eerste professionele werkervaring op door hierbij stage te lopen in een bedrijf, aan een culturele instelling of een organisatie naar keuze. Een belangrijk aspect van de master Oosterse talen en culturen is internationalisering. Je wordt aangemoedigd om één of twee semesters door te brengen in het buitenland, in een land uit het gekozen deelgebied of elders in Europa. Ook de stage kan in het buitenland opgenomen worden. De masterproef is het sluitstuk waarin je bewijst de methodologie te kunnen aanwenden om aan taal- en cultuurstudie te doen.
De master is enkel toegankelijk na het volgen van de bachelor in de Oosterse talen en culturen (eventueel via een verkort traject, aan te vragen bij de faculteit). In de bachelor zijn er vier afstudeerrichtingen (China, India, Japan en Arabistiek en islamkunde). Als bachelorstudent volg je twee taalvarianten die de kern uitmaken van de studie. Rond die talen wordt een cultuurpakket opgebouwd. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de relaties en interacties tussen de verschillende deelgebieden.
Binnen het masterparcours kies je vier ‘taal, tekst en contextvakken’, in aansluiting op de taalvakken uit de bacheloropleiding:

 • China: vakken Modern Chinees en traditionele taal en cultuur;

 • India: vakken Hindi, Sanskrit en Middelindisch;

 • Japan: vakken Modern Japans en traditionele taal en cultuur;

 • Midden-Oosten: vakken Modern Arabisch en traditionele taal en cultuur.


Naast moderne leer je dus ook klassieke teksten kennen. Die traditionele Oosterse teksten spelen een belangrijke rol in de religies en het politieke discours in de diverse Oosterse landen. In de talenstudie is actieve taalvaardigheid uiteraard zeer belangrijk (voor moderne talen), maar anders dan in een vertaal- of tolkenopleiding is taalvaardigheid geen doel op zich, maar een middel om door te dringen tot andere culturen en te communiceren met mensen uit de bestudeerde landen.
De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Taal- en letterkunde
• Geschiedenis


Studiepunten

120

Oosterse talen en culturen : Japan - Master

UGent
De masteropleiding (tweejarig) in de Oosterse talen en culturen is een talen- en culturenstudie met vier deelgebieden: China, India, Japan en het Midden-Oosten. Net als in de bacheloropleiding volg je twee taalvarianten uit het door jou gekozen deelgebied, en een pakket vakken gericht op cultuur en wetenschappelijke methodologie. Een belangrijk verschil met de bacheloropleiding is dat taal, cultuur en methodologie meer geïntegreerd aangeboden worden: zo leer je bijvoorbeeld niet langer een taal, maar bestudeer je een ‘taal, tekst en context’; in het opleidingsonderdeel ‘cultuur in perspectief’ staan wetenschappelijke thema’s centraal die vanuit diverse invalshoeken belicht worden.
De minors van de bacheloropleiding worden in de master verdergezet in de professionaliseringstrajecten, waarvan je er één kiest. Je doet een eerste professionele werkervaring op door hierbij stage te lopen in een bedrijf, aan een culturele instelling of een organisatie naar keuze. Een belangrijk aspect van de master Oosterse talen en culturen is internationalisering. Je wordt aangemoedigd om één of twee semesters door te brengen in het buitenland, in een land uit het gekozen deelgebied of elders in Europa. Ook de stage kan in het buitenland opgenomen worden. De masterproef is het sluitstuk waarin je bewijst de methodologie te kunnen aanwenden om aan taal- en cultuurstudie te doen.
De master is enkel toegankelijk na het volgen van de bachelor in de Oosterse talen en culturen (eventueel via een verkort traject, aan te vragen bij de faculteit). In de bachelor zijn er vier afstudeerrichtingen (China, India, Japan en Arabistiek en islamkunde). Als bachelorstudent volg je twee taalvarianten die de kern uitmaken van de studie. Rond die talen wordt een cultuurpakket opgebouwd. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de relaties en interacties tussen de verschillende deelgebieden.
Binnen het masterparcours kies je vier ‘taal, tekst en contextvakken’, in aansluiting op de taalvakken uit de bacheloropleiding:

 • China: vakken Modern Chinees en traditionele taal en cultuur;

 • India: vakken Hindi, Sanskrit en Middelindisch;

 • Japan: vakken Modern Japans en traditionele taal en cultuur;

 • Midden-Oosten: vakken Modern Arabisch en traditionele taal en cultuur.


Naast moderne leer je dus ook klassieke teksten kennen. Die traditionele Oosterse teksten spelen een belangrijke rol in de religies en het politieke discours in de diverse Oosterse landen. In de talenstudie is actieve taalvaardigheid uiteraard zeer belangrijk (voor moderne talen), maar anders dan in een vertaal- of tolkenopleiding is taalvaardigheid geen doel op zich, maar een middel om door te dringen tot andere culturen en te communiceren met mensen uit de bestudeerde landen.
De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Taal- en letterkunde
• Geschiedenis


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Oosterse talen en culturen 

Afstudeerrichting: Japan

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Oosterse talen en culturen is een universitaire opleiding. Dat betekent dat ze, net als andere universitaire opleidingen, haar studenten niet opleidt tot een specifiek beroep. Het diploma biedt een meerwaarde daar waar kennis van en ervaring met niet-westerse talen of culturen van belang is. De afgestudeerden zijn actief in tal van sectoren: de bedrijfswereld (vooral bedrijven met vestigingen in het Oosten), nationale en internationale overheden, journalistiek, onderwijs, taal-leergangen, permanente vorming, wetenschappelijk onderzoek, bibliotheekwezen, gespecialiseerde musea, de culturele en toeristische sector, specifieke studiediensten en sociaalpolitiek werk rond migranten, vluchtelingen …
In deze tweejarige master is als professionele voorbereiding een verplicht opleidingsonderdeel ‘Stage’ opgenomen. De stage geeft je de mogelijkheid meer praktische ervaring op te doen en de verworven kennis toe te passen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Arts Oosterse studies


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019

Oosterse talen en culturen : Japan - Master

UGent
De masteropleiding (tweejarig) in de Oosterse talen en culturen is een talen- en culturenstudie met vier deelgebieden: China, India, Japan en het Midden-Oosten. Net als in de bacheloropleiding volg je twee taalvarianten uit het door jou gekozen deelgebied, en een pakket vakken gericht op cultuur en wetenschappelijke methodologie. Een belangrijk verschil met de bacheloropleiding is dat taal, cultuur en methodologie meer geïntegreerd aangeboden worden: zo leer je bijvoorbeeld niet langer een taal, maar bestudeer je een ‘taal, tekst en context’; in het opleidingsonderdeel ‘cultuur in perspectief’ staan wetenschappelijke thema’s centraal die vanuit diverse invalshoeken belicht worden.
De minors van de bacheloropleiding worden in de master verdergezet in de professionaliseringstrajecten, waarvan je er één kiest. Je doet een eerste professionele werkervaring op door hierbij stage te lopen in een bedrijf, aan een culturele instelling of een organisatie naar keuze. Een belangrijk aspect van de master Oosterse talen en culturen is internationalisering. Je wordt aangemoedigd om één of twee semesters door te brengen in het buitenland, in een land uit het gekozen deelgebied of elders in Europa. Ook de stage kan in het buitenland opgenomen worden. De masterproef is het sluitstuk waarin je bewijst de methodologie te kunnen aanwenden om aan taal- en cultuurstudie te doen.
De master is enkel toegankelijk na het volgen van de bachelor in de Oosterse talen en culturen (eventueel via een verkort traject, aan te vragen bij de faculteit). In de bachelor zijn er vier afstudeerrichtingen (China, India, Japan en Arabistiek en islamkunde). Als bachelorstudent volg je twee taalvarianten die de kern uitmaken van de studie. Rond die talen wordt een cultuurpakket opgebouwd. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de relaties en interacties tussen de verschillende deelgebieden.
Binnen het masterparcours kies je vier ‘taal, tekst en contextvakken’, in aansluiting op de taalvakken uit de bacheloropleiding:

 • China: vakken Modern Chinees en traditionele taal en cultuur;

 • India: vakken Hindi, Sanskrit en Middelindisch;

 • Japan: vakken Modern Japans en traditionele taal en cultuur;

 • Midden-Oosten: vakken Modern Arabisch en traditionele taal en cultuur.


Naast moderne leer je dus ook klassieke teksten kennen. Die traditionele Oosterse teksten spelen een belangrijke rol in de religies en het politieke discours in de diverse Oosterse landen. In de talenstudie is actieve taalvaardigheid uiteraard zeer belangrijk (voor moderne talen), maar anders dan in een vertaal- of tolkenopleiding is taalvaardigheid geen doel op zich, maar een middel om door te dringen tot andere culturen en te communiceren met mensen uit de bestudeerde landen.
De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Taal- en letterkunde
• Geschiedenis


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Oosterse talen en culturen 

Afstudeerrichting: Japan

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Oosterse talen en culturen is een universitaire opleiding. Dat betekent dat ze, net als andere universitaire opleidingen, haar studenten niet opleidt tot een specifiek beroep. Het diploma biedt een meerwaarde daar waar kennis van en ervaring met niet-westerse talen of culturen van belang is. De afgestudeerden zijn actief in tal van sectoren: de bedrijfswereld (vooral bedrijven met vestigingen in het Oosten), nationale en internationale overheden, journalistiek, onderwijs, taal-leergangen, permanente vorming, wetenschappelijk onderzoek, bibliotheekwezen, gespecialiseerde musea, de culturele en toeristische sector, specifieke studiediensten en sociaalpolitiek werk rond migranten, vluchtelingen …
In deze tweejarige master is als professionele voorbereiding een verplicht opleidingsonderdeel ‘Stage’ opgenomen. De stage geeft je de mogelijkheid meer praktische ervaring op te doen en de verworven kennis toe te passen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Arts Oosterse studies


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019