Oost-Europese talen en culturen - Academische bachelor

 

Algemene info


De bacheloropleiding Oost-Europese talen en culturen biedt een breed programma waarin naast de studie van twee moderne Slavische talen ook plaats is voor geschiedenis, literatuur, cultuur en maatschappij van Oost-Europa, in het bijzonder Rusland en Zuidoost-Europa. Het programma is opgebouwd rond zeven leerlijnen: taalstudie, literatuur, cultuurgeschiedenis, historiciteit, actualiteit, onderzoeksvaardigheden en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het programma is multidisciplinair en focust zowel op het heden als op het verleden. Centraal in de opleiding staat de intensieve, theoretische en praktische studie van de belangrijkste Oost-Europese taal, het Russisch, waarmee je in het eerste semester van het eerste jaar start. In het tweede semester van het eerste jaar vat je de studie van een moderne Zuid-Slavische taal aan, met name Bulgaars of Bosnisch-Kroatisch-Servisch. (Later kan je nog een tweede Zuidoost-Europese taal, waaronder ook Sloveens, opnemen via je minor).In het eerste jaar is er ook bijzondere aandacht voor je algemeen humane en theoretische vorming. Dit gebeurt via vijf algemene vakken die geselecteerd zijn uit het aanbod van gemeenschappelijke vakken van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Vanaf het tweede jaar van de bachelor verdiep je je, behalve in het cultuurgebied van Rusland en Zuidoost-Europa, ook in het Oudslavisch, de gemeenschappelijke schrijftaal van de Slavisch-orthodox wereld, en de premoderne Slavische cultuurgeschiedenis. Daarnaast kies je ook een verdiepende of verbredende minor en scherp je je onderzoeksvaardigheden aan via vakken die daar specifiek op focussen. In het derde jaar van de bachelor is er een buitenlandsemester, waarbij je ondergedompeld wordt in de taal en cultuur van je studiegebied. Je rondt de bacheloropleiding af met een werkstuk, de bachelorproef. Behalve de reguliere lessen is er ook veel ruimte voor zelfontplooiing, bijvoorbeeld via de lezingen en andere activiteiten die de opleiding organiseert.Voor wie?
Je hebt geen speciale voorkennis nodig. Een bijzondere interesse voor talen is wel noodzakelijk, aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen. Verder heb je een grote interesse voor literatuur, cultuur en geschiedenis en kun je je enthousiast inleven in de wereld van andere culturen.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Taal- en letterkunde
• GeschiedenisStudiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Oost-Europese talen en culturen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


De bacheloropleiding Oost-Europese talen en culturen biedt een breed programma waarin naast de studie van twee moderne Slavische talen ook plaats is voor geschiedenis, literatuur, cultuur en maatschappij van Oost-Europa, in het bijzonder Rusland en Zuidoost-Europa. Het programma is opgebouwd rond zeven leerlijnen: taalstudie, literatuur, cultuurgeschiedenis, historiciteit, actualiteit, onderzoeksvaardigheden en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het programma is multidisciplinair en focust zowel op het heden als op het verleden. Centraal in de opleiding staat de intensieve, theoretische en praktische studie van de belangrijkste Oost-Europese taal, het Russisch, waarmee je in het eerste semester van het eerste jaar start. In het tweede semester van het eerste jaar vat je de studie van een moderne Zuid-Slavische taal aan, met name Bulgaars of Bosnisch-Kroatisch-Servisch. (Later kan je nog een tweede Zuidoost-Europese taal, waaronder ook Sloveens, opnemen via je minor).In het eerste jaar is er ook bijzondere aandacht voor je algemeen humane en theoretische vorming. Dit gebeurt via vijf algemene vakken die geselecteerd zijn uit het aanbod van gemeenschappelijke vakken van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Vanaf het tweede jaar van de bachelor verdiep je je, behalve in het cultuurgebied van Rusland en Zuidoost-Europa, ook in het Oudslavisch, de gemeenschappelijke schrijftaal van de Slavisch-orthodox wereld, en de premoderne Slavische cultuurgeschiedenis. Daarnaast kies je ook een verdiepende of verbredende minor en scherp je je onderzoeksvaardigheden aan via vakken die daar specifiek op focussen. In het derde jaar van de bachelor is er een buitenlandsemester, waarbij je ondergedompeld wordt in de taal en cultuur van je studiegebied. Je rondt de bacheloropleiding af met een werkstuk, de bachelorproef. Behalve de reguliere lessen is er ook veel ruimte voor zelfontplooiing, bijvoorbeeld via de lezingen en andere activiteiten die de opleiding organiseert.Voor wie?
Je hebt geen speciale voorkennis nodig. Een bijzondere interesse voor talen is wel noodzakelijk, aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen. Verder heb je een grote interesse voor literatuur, cultuur en geschiedenis en kun je je enthousiast inleven in de wereld van andere culturen.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Taal- en letterkunde
• GeschiedenisStudiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Universiteit Gent - Campus Gent

Economie en bedrijfskunde

Letterkunde

Onderwijs

Politieke en sociale wetenschappen

Taalkunde

Talen en culturen van Zuidoost-Europa
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Oost-Europese talen en culturen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebiedeen postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Oost-Europese  talen en culturen is een universitaire opleiding. Dat betekent dat ze, net als andere universitaire opleidingen, haar studenten niet opleidt tot een specifiek beroep. Er zijn uiteraard beroepen waarbij je kennis van Oost-Europa en de academische vaardigheden die je opgedaan hebt, kunt inzetten. Onder invloed van de veranderingen in Oost-Europa, waarbij een deel van de Oost-Europese landen lid werd van de EU en een ander deel een eigen koers is blijven varen, is de werkgelegenheid voor Oost-Europakundigen of slavisten aanzienlijk toegenomen.
Het bedrijfsleven heeft interesse in mensen die Slavische talen beheersen. Slavisten worden gerekruteerd om handelsmissies te ontvangen en te begeleiden, om goede handelscontacten te smeden, om te werken bij buitenlandse vestigingen van Belgische bedrijven en banken. Vaak vragen bedrijven hen om privélessen te geven aan kaderleden om zo beter zaken te kunnen doen met het voormalige Oostblok.
Door de groeiende contacten van het Westen met Oost-Europa groeit in verschillende sectoren de belangstelling voor de Slavische wereld: de journalistiek, de radio en televisie, de culturele en toeristische sector, maar ook de sociaal-politieke instanties die zich bekommeren om emigranten en vluchtelingen. Ook als leraar zijn er – weliswaar beperkte – mogelijkheden in het volwassenenonderwijs, de hogescholen en de universiteiten. Daarnaast is er het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit, het bibliotheekwezen, musea enz. Verder krijgen studenten ook toegang tot een meer algemene markt na aanvullende studies of wervingsexamens voor overheidsfuncties of internationale organisaties en instellingen. Voor een ruim overzicht van de jobmogelijkheden voor slavisten, zie http://www.slavistiek.ugent.be.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 11-09-2018

Oost-Europese talen en culturen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


De bacheloropleiding Oost-Europese talen en culturen biedt een breed programma waarin naast de studie van twee moderne Slavische talen ook plaats is voor geschiedenis, literatuur, cultuur en maatschappij van Oost-Europa, in het bijzonder Rusland en Zuidoost-Europa. Het programma is opgebouwd rond zeven leerlijnen: taalstudie, literatuur, cultuurgeschiedenis, historiciteit, actualiteit, onderzoeksvaardigheden en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het programma is multidisciplinair en focust zowel op het heden als op het verleden. Centraal in de opleiding staat de intensieve, theoretische en praktische studie van de belangrijkste Oost-Europese taal, het Russisch, waarmee je in het eerste semester van het eerste jaar start. In het tweede semester van het eerste jaar vat je de studie van een moderne Zuid-Slavische taal aan, met name Bulgaars of Bosnisch-Kroatisch-Servisch. (Later kan je nog een tweede Zuidoost-Europese taal, waaronder ook Sloveens, opnemen via je minor).In het eerste jaar is er ook bijzondere aandacht voor je algemeen humane en theoretische vorming. Dit gebeurt via vijf algemene vakken die geselecteerd zijn uit het aanbod van gemeenschappelijke vakken van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Vanaf het tweede jaar van de bachelor verdiep je je, behalve in het cultuurgebied van Rusland en Zuidoost-Europa, ook in het Oudslavisch, de gemeenschappelijke schrijftaal van de Slavisch-orthodox wereld, en de premoderne Slavische cultuurgeschiedenis. Daarnaast kies je ook een verdiepende of verbredende minor en scherp je je onderzoeksvaardigheden aan via vakken die daar specifiek op focussen. In het derde jaar van de bachelor is er een buitenlandsemester, waarbij je ondergedompeld wordt in de taal en cultuur van je studiegebied. Je rondt de bacheloropleiding af met een werkstuk, de bachelorproef. Behalve de reguliere lessen is er ook veel ruimte voor zelfontplooiing, bijvoorbeeld via de lezingen en andere activiteiten die de opleiding organiseert.Voor wie?
Je hebt geen speciale voorkennis nodig. Een bijzondere interesse voor talen is wel noodzakelijk, aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen. Verder heb je een grote interesse voor literatuur, cultuur en geschiedenis en kun je je enthousiast inleven in de wereld van andere culturen.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Taal- en letterkunde
• GeschiedenisStudiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Universiteit Gent - Campus Gent

Economie en bedrijfskunde

Letterkunde

Onderwijs

Politieke en sociale wetenschappen

Taalkunde

Talen en culturen van Zuidoost-Europa
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Oost-Europese talen en culturen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebiedeen postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Oost-Europese  talen en culturen is een universitaire opleiding. Dat betekent dat ze, net als andere universitaire opleidingen, haar studenten niet opleidt tot een specifiek beroep. Er zijn uiteraard beroepen waarbij je kennis van Oost-Europa en de academische vaardigheden die je opgedaan hebt, kunt inzetten. Onder invloed van de veranderingen in Oost-Europa, waarbij een deel van de Oost-Europese landen lid werd van de EU en een ander deel een eigen koers is blijven varen, is de werkgelegenheid voor Oost-Europakundigen of slavisten aanzienlijk toegenomen.
Het bedrijfsleven heeft interesse in mensen die Slavische talen beheersen. Slavisten worden gerekruteerd om handelsmissies te ontvangen en te begeleiden, om goede handelscontacten te smeden, om te werken bij buitenlandse vestigingen van Belgische bedrijven en banken. Vaak vragen bedrijven hen om privélessen te geven aan kaderleden om zo beter zaken te kunnen doen met het voormalige Oostblok.
Door de groeiende contacten van het Westen met Oost-Europa groeit in verschillende sectoren de belangstelling voor de Slavische wereld: de journalistiek, de radio en televisie, de culturele en toeristische sector, maar ook de sociaal-politieke instanties die zich bekommeren om emigranten en vluchtelingen. Ook als leraar zijn er – weliswaar beperkte – mogelijkheden in het volwassenenonderwijs, de hogescholen en de universiteiten. Daarnaast is er het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit, het bibliotheekwezen, musea enz. Verder krijgen studenten ook toegang tot een meer algemene markt na aanvullende studies of wervingsexamens voor overheidsfuncties of internationale organisaties en instellingen. Voor een ruim overzicht van de jobmogelijkheden voor slavisten, zie http://www.slavistiek.ugent.be.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 11-09-2018