Fine Arts : Multimedia Design (E) - Master

 

HoGent, KASK-Koninklijk Conservatorium
De opleiding bouwt verder op de bacheloropleiding en beoogt de vorming tot beeldende kunstbeoefenaars, autonome vormgevers of ontwerpers die:  • hun eigen visie/ideeën kunnen coördineren, structureren en concretiseren, 

 • oorspronkelijk beeldend werk maken dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de kunsten, op basis van een eigen artistieke visie, 

 • het eigen beeldend werk en dat van anderen kunnen beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen en een eigen positie in het werkveld kunnen bepalen, 

 • eigen beeldend werk kunnen presenteren en toelichten, 

 • een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf kunnen opzetten en in stand houden,

 • blijk geven van ideeënontwikkeling en van het vermogen om filosofische en wetenschappelijke bronnen te hanteren om eigen ideeën te vormen,

 • methodieken uit wetenschappen en filosofie kunnen mobiliseren in functie van een eigen vraagstelling, 

 • in staat zijn een onderzoek te voeren, eigen aan het beeldend werk, en hierover schriftelijk te rapporteren,

 • over voldoende gedrevenheid beschikken om zich te ontplooien in het eigen vakdomein: als beeldend kunstenaar, vormgever, textielontwerper, modeontwerper of fotograaf.


Studiepunten

60

Fine Arts : Multimedia Design (E) - Master

HoGent, KASK-Koninklijk Conservatorium
De opleiding bouwt verder op de bacheloropleiding en beoogt de vorming tot beeldende kunstbeoefenaars, autonome vormgevers of ontwerpers die:  • hun eigen visie/ideeën kunnen coördineren, structureren en concretiseren, 

 • oorspronkelijk beeldend werk maken dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de kunsten, op basis van een eigen artistieke visie, 

 • het eigen beeldend werk en dat van anderen kunnen beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen en een eigen positie in het werkveld kunnen bepalen, 

 • eigen beeldend werk kunnen presenteren en toelichten, 

 • een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf kunnen opzetten en in stand houden,

 • blijk geven van ideeënontwikkeling en van het vermogen om filosofische en wetenschappelijke bronnen te hanteren om eigen ideeën te vormen,

 • methodieken uit wetenschappen en filosofie kunnen mobiliseren in functie van een eigen vraagstelling, 

 • in staat zijn een onderzoek te voeren, eigen aan het beeldend werk, en hierover schriftelijk te rapporteren,

 • over voldoende gedrevenheid beschikken om zich te ontplooien in het eigen vakdomein: als beeldend kunstenaar, vormgever, textielontwerper, modeontwerper of fotograaf.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Fine Arts 

Afstudeerrichting: Multimedia Design (E)

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Audiovisuele vorming, Beeld- en mediacultuur, Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Fotografie, Grafische technieken, Industriële kunst, Informatica, Kunstambachten, Multimedia, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

J.Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 267 01 00    


Beroepsuitwegen

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst voor slechts enkele gegadigden weggelegd. 
De meeste afgestudeerden uit Beeldende kunsten zoeken uitwegen in richtingen met artistieke toepassingen (bv. grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector).
Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten (mits lerarenopleiding) kan.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Grafisch ontwerper
Printdesigner


Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017

Fine Arts : Multimedia Design (E) - Master

HoGent, KASK-Koninklijk Conservatorium
De opleiding bouwt verder op de bacheloropleiding en beoogt de vorming tot beeldende kunstbeoefenaars, autonome vormgevers of ontwerpers die:  • hun eigen visie/ideeën kunnen coördineren, structureren en concretiseren, 

 • oorspronkelijk beeldend werk maken dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de kunsten, op basis van een eigen artistieke visie, 

 • het eigen beeldend werk en dat van anderen kunnen beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen en een eigen positie in het werkveld kunnen bepalen, 

 • eigen beeldend werk kunnen presenteren en toelichten, 

 • een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf kunnen opzetten en in stand houden,

 • blijk geven van ideeënontwikkeling en van het vermogen om filosofische en wetenschappelijke bronnen te hanteren om eigen ideeën te vormen,

 • methodieken uit wetenschappen en filosofie kunnen mobiliseren in functie van een eigen vraagstelling, 

 • in staat zijn een onderzoek te voeren, eigen aan het beeldend werk, en hierover schriftelijk te rapporteren,

 • over voldoende gedrevenheid beschikken om zich te ontplooien in het eigen vakdomein: als beeldend kunstenaar, vormgever, textielontwerper, modeontwerper of fotograaf.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Fine Arts 

Afstudeerrichting: Multimedia Design (E)

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Audiovisuele vorming, Beeld- en mediacultuur, Beeldende kunsten, Cultuurwetenschappen, Expressie, Fotografie, Grafische technieken, Industriële kunst, Informatica, Kunstambachten, Multimedia, Plastische opvoeding, Publiciteitstekenen, Waarnemingstekenen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

J.Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 267 01 00    


Beroepsuitwegen

Gezien de diversiteit van afstudeerrichtingen en rekeninghoudend met snel evoluerende kunststromingen en -opvattingen, zal de beeldend kunstenaar zich voortdurend aan veranderende situaties dienen aan te passen. Ondanks de ruime keuze-imperatieven, blijft leven van de kunst als kunst voor slechts enkele gegadigden weggelegd. 
De meeste afgestudeerden uit Beeldende kunsten zoeken uitwegen in richtingen met artistieke toepassingen (bv. grafische bedrijven, uitgeverijen, film- en video-industrie, reclame- en publiciteitswereld, audiovisuele en toeristische sector).
Freelance werken of combinaties met onderwijsopdrachten (mits lerarenopleiding) kan.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Grafisch ontwerper
Printdesigner


Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017