Online tools op Onderwijskiezer

De tools zijn bedoeld om:

  • je inzicht te verschaffen in jezelf (belangstelling, studiehouding, eigen keuzeproces,…)
  • je te stimuleren om keuzemogelijkheden binnen onderwijs te verkennen
  • je te versterken bij de aanpak van een keuzeprobleem
  • je voor te bereiden op een keuzegesprek

Ze zijn niet bedoeld om blindelings te volgen.Online vragenlijst

Doelgroep

Een vragenlijst waarmee je je belangstelling verkent.

Leerlingen einde basisonderwijs

Een vragenlijst die peilt naar je studiehouding.

Leerlingen einde basisonderwijs

Een vragenlijst waarmee je je belangstelling verkent.

Leerlingen einde 1e graad Secundair onderwijs

Een vragenlijst die peilt naar je studiehouding.

Leerlingen einde 1e graad Secundair onderwijs

Een vragenlijst om je belangstelling voor opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen.

Leerlingen einde Secundair onderwijs

Een vragenlijst die peilt naar je studiemotivatie en studiemethode.

Leerlingen einde Secundair onderwijs

Een zelfrapportagevragenlijst waarbij je jezelf beoordeelt op 6 keuzetaken, die belangrijk zijn in het keuzeproces naar het hoger onderwijs toe.

Leerlingen einde Secundair onderwijs

Keuzerooster: Een zelfhulpinstrument om je voorbij een keuzeprobleem te helpen. Je kunt het ook gebruiken als voorbereiding op een keuzegesprek met een leerkracht of clb-medewerker.

Leerlingen einde Secundair onderwijs