Online tools op Onderwijskiezer

De tools zijn bedoeld om:

 • je inzicht te verschaffen in jezelf (belangstelling, studiehouding, eigen keuzeproces,…)
 • je te stimuleren om keuzemogelijkheden binnen onderwijs te verkennen
 • je te versterken bij de aanpak van een keuzeprobleem
 • je voor te bereiden op een keuzegesprek

Ze zijn niet bedoeld om blindelings te volgen.


De onlinetools op Onderwijskiezer zijn kwaliteitstools. Sommige werden aangemaakt door Onderwijskiezer (studiehouding- en belangstellingsvragenlijsten,…), andere door o.m. onderwijsinstanties (Columbus, instaptoets lerarenopleiding…).

De vragenlijsten (vb. I-Prefer) werden met zorg aangemaakt.
Vragen worden op een gestandaardiseerde manier gesteld en zijn aangepast aan de doelgroep.
Toch is het belangrijk om:

 • ze juist te gebruiken
 • de resultaten juist te interpreteren.

De online vragenlijsten hebben elk hun waarde én beperkingen.

Wat zijn ze NIET?

 • Ze willen niet meten of aangeven welke keuzes jij moet maken.
 • Ze hebben niet de pretentie volledig te zijn. Ze brengen grotendeels je interesse voor opleidingen in kaart.
 • De resultaten zijn niet objectief maar een subjectieve weergave van hetgeen jij denkt/aanvoelt.

Wat zijn ze WEL?

 • De resultaten willen je helpen om je weg te vinden tussen de vele keuzemogelijkheden bij het verder studeren. Ze nodigen je uit tot het exploreren van mogelijk interessante keuzes.
 • Andere opleidingen/uitwegen, die niet worden vermeld in de resultaten, kunnen ook waardevol zijn.
 • Zelfrapportagevragenlijsten geven het zicht van de leerling op zichzelf weer. Hoe beter de leerling zichzelf kent en hoe eerlijker de leerling de vragenlijst invult, hoe kwaliteitsvoller het resultaat.

Belangstellingsvragenlijsten helpen je om je eigen interesse in kaart te brengen. Ze zijn bedoeld om:

 • meer inzicht in jezelf te verwerven (wat doe ik graag, wat interesseert me op dit ogenblik?)
 • een breder zicht te bieden op opleidingen/jobuitwegen die aansluiten bij je interesses en die de moeite waard zijn om verder te leren kennen.
 • te stimuleren om keuzealternatieven te exploreren die je (nog) niet goed kent/nieuw zijn (horizonverruiming)

De vragenlijsten zijn valide en betrouwbaar.
Dit betekent dat:

 • de resultaten niet afhankelijk zijn van het toeval (betrouwbaarheid). Ze zijn herhaalbaar (consistent).
 • ze meten wat ze moeten meten nl. belangstelling (validiteit). Dit zegt iets over de nauwkeurigheid van de vragenlijst.

Waarom staan er op Onderwijskiezer verschillende tools om zicht te krijgen op hetzelfde?

De verscheidenheid aan instrumenten (I-Prefer, Explorer, Columbus,…) biedt het voordeel dat je- zo je wil- op verschillende momenten tijdens je keuzeproces verschillende tools kan gebruiken. Er zal zeker een tool bijzitten die jou ligt.

Je kan dezelfde vragenlijsten ook meermaals invullen. Zo krijg je zicht op je eigen groeiproces.
Jijzelf evolueert immers ook door de ervaringen die je opdoet en de nieuwe competenties die je verwerft.