Nieuw(s) op onderwijskiezer

26-06-2018 Aanpassingen april-mei-juni 2018
 

Op de valreep van het schooljaar nog enkele berichtjes van Onderwijskiezer:

- De links naar de website 'opleiding in cijfers' zijn gelegd. U kunt voortaan rechtstreeks doorlinken vanuit de instellingenlijst van de richtingen in het hoger onderwijs. U hoeft enkel op het logo van de Vlaamse Gemeenschap te klikken.

- NIEUW!
Indien een school voor BuSO-OV4 een opleiding organiseert in een ‘gewone’ school , wordt voortaan een nieuwe vestiging aangemaakt van de BuSO-school op adres van de gewone school. De BuSO-opleiding wordt vervolgens gelinkt aan deze vestiging. 
Bij zowel de gewone school als bij de BUO-school wordt een informatieve zin geplaatst in tekstvak onder aanbod. In de verwijzing naar de andere school plaatsen we een actieve link.

- Het Hogeronderwijsregister is vernieuwd en online: www.hogeronderwijsregister.be

- Vanaf 1 september 2018 wordt Jean-Marie Van Steenwinckel de nieuwe projectleider voor VCLB van Onderwijskiezer. Dirk Verrycken gaat met pensioen.

- Vanaf volgend schooljaar zullen mogelijks heel wat scholen veranderen van CLB of CLB-vestiging. Mogen we speciale aandacht vragen om ons deze info zo snel mogelijk te bezorgen.

 
     
04-06-2018 Aanpassingen januari-februari-maart 2018
 

Op de valreep van het tweede trimester enkele Onderwijskiezernieuwtjes: 

- De lijst met knelpuntberoepen is aangepast aan de jongste publicatie van VDAB.

- De materialenbox is totaal vernieuwd en linkt naar KlasCement. Om alle info over een bepaald materiaal te zien is het nodig u op KlasCement te registreren en/of in te loggen. Anders krijgt u enkel beknopte basisinformatie over het product in kwestie. U kunt zich op KlasCement best abonneren op de map 'Onderwijskiezer'.

- Onderwijskiezer en LARS bouwen aan een gemeenschappelijke database. Momenteel beheren de clb's twee databases met schoolgegevens en er zijn geen communicatiemogelijkheden tussen beiden. Om die reden werken we achter de schermen aan een nieuwe gemeenschappelijke database. Dit heeft zo zijn gevolgen:
Vanaf de paasvakantie zullen wij de mogelijkheid afsluiten om wijzigingen aan te brengen in de gegevens van de basisscholen (gewoon + buitengewoon). Het aanbod van de scholen zal nog wel aangepast kunnen worden, maar de andere gegevens (bv. contactgegevens) zult u dan tijdelijk niet meer kunnen wijzigen. Mochten er toch gegevens gewijzigd moeten worden, kunt u dit ons melden via het elektronisch foutmeldingsformulier op Onderwijskiezer en dan brengen wij zelf de noodzakelijke wijzigingen aan. 
In het derde trimester zullen medewerkers van Onderwijskiezer en Lars regionaal databeheerders van centra samenbrengen om de gegevens van de instellingen voor eens en altijd uniform te maken.

- Er is een aparte pagina gemaakt met info voor schoolverlaters. Dit is een linkenpagina met interne en externe links naar informatie. De bedoeling is om de ongekwalificeerde schoolverlaters een houvast te bieden, waar ze makkelijk informatie kunnen vinden. Deze pagina is tot stand gekomen met het platform 'warme overdracht' van Antwerpen.

- We zijn druk bezig om bij elke opleiding in het hoger onderwijs een rechtstreekse link te voorzien naar de  website 'opleiding in cijfers'. Dit zal tegen het einde van de paasvakantie wel afgerond zijn.

- Het STEM-label verschijnt nu ook bij het onderwijsaanbod van de instellingen, op alle niveaus.

- Er staan nieuwe instructiefiches voor het gebruik van Onderwijskiezer online. Dit was nodig omdat de printscreens verouderd waren, door de aanpassingen aan OK.
Een nieuwe fiche is toegevoegd: 'Ik zit in het laatstejaar SO: hoe kan Onderwijskiezer mij helpen?'

- De foto's bij de beroepen zijn verwijderd omdat er met sommige problemen zijn met de auteursrechten en dat kost Onderwijskiezer geld en we hebben veel, maar .... dat hebben we niet.

- De info over de taalvoorwaarden voor buitenlandse studenten is ook ingewerkt bij de academische bachelors, onder het tabje 'international students'.

- In samenwerking met de VLIR zal de mogelijkheid verkend worden om van Onderwijskiezer het informatieplatform te maken met specifieke informatie voor vluchtelingen die in Vlaanderen willen studeren. 

Prettige paasvakantie.

 
     
21-12-2017 Aanpassingen december 2017
 

We danken alle databeheerders voor hun inzet het afgelopen jaar en weet dat de ongeveer 1,5 miljoen unieke bezoekers van 2017, ook in 2018 op jullie rekenen!!

Op de valreep van 2017 nog enkele Onderwijskiezerweetjes:

- de aparte pagina met de aanvultrajecten na hbo is offline gezet en de nog bestaande koppelingen zijn verwijderd. De reden is dat de regels van vrijstellingen en studieduurverkorting verschillen per hogeschool en individuele situatie van de student, zodat ons overzicht toch nooit volledig juist was.

- STEM: De lijst met STEM-opleidingen is aangepast na een gezamenlijk overleg met het departement onderwijs, het STEM-platform, Onderwijskiezer en VDAB. De bestaabde lijst uit het oorspronkelijke STEM-rapport is aangepast en er zijn (eindelijk) afspraken gemaakt rond wat wel en niet STEM is en rond een jaarlijkse actualisatie. Voor Onderwijskiezer betekent dit dat wij terug overgaan naar een indeling van opleidingen in vier categorieën:

 1. STEM
 2. Niet-STEM
 3. Zorg-STEM
 4. Lichte-STEM

We hebben icoontjes voor elke STEM-soort (bij niet-STEM is er geen aanduiding).Bij de STEM-beroepen moeten die categorieën nog ingewerkt worden. De lijst van STEM-beroepen is een door Onderwijskiezer gemaakte koppeling tussen de STEM-opleidingen en de beroependatabase van Onderwijskiezer.
Bij het overzicht van de STEM-opleidingen is ook een zoekfilter geplaatst op de verschillende categorieën.

- we zijn volop bezig de gegevens van het 'studierendement' en 'bachelor behaaldin het hoger onderwijs te actualiseren; dit zal gefinaliseerd worden tegen de start van het tweede trimester. Dank hiervoor aan de bevoegde diensten van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Voor het studierendement betekent dit dat het gaat om de generatiestudenten vanaf 20010-2011 tot en met 2015-2016 (dus 6 academiejaren).
De data voor ‘bachelor behaald’ zijn gebaseerd op het totaal van  afgestudeerden in het SO in schooljaar 2005-2006 tot en met 2010-2011 (de laatste cohorte heeft dan 5 academiejaren de tijd om hun diploma te behalen). Dit betekent dus dat ze generatiestudent waren in 2006-2007 tot en met 2011-2012.

- In het secundair onderwijs van de stad Antwerpen wordt gestart met een centraal inschrijvingssysteem. Bij de Antwerpse scholen die hier aan meewerken is op Onderwijskiezer deze info vermeld op de fiche 'extra info'.

- De cijfers van de VDAB-schoolverlaters worden voortaan niet meer via pdf's weergegeven, maar actief gegenereerd uit de database van VDAB. Wij zijn hen hiervoor uiteraard dankbaar.
Zowel op de startpagina secundair als hoger onderwijs is er een ingang naar de tool met gegevens van alle schoolverlaters.
Als er info beschikbaar is, verschijnt bij elke individuele studierichting een tabje 'VDAB'. Hier vind u dan 3 links: 1. de gegevens van die studierichting
2. het schoolverlatersrapport
3. de interactieve tool 'alle schoolverlaters'

- Bij de Sidin-tool 'Stippel je eigen route uit' zijn de grondplannen van 2018 toegevoegd.

Prettig eindejaar!

 
     
23-11-2017 NIEUW: Stippel je persoonlijke route uit op de SID-in!
 

Onderwijskiezer heeft een nieuwe en handige tool toegevoegd om het bezoek aan de SID-in zo concreet mogelijk voor te bereiden.

De student kan voortaan een persoonlijke route uitstippelen op de SID-in.
Hoe werkt het?

 1. Selecteer een opleiding waarvan je de onderwijsinstelling(en) wilt bezoeken op de SID-in.
 2. Als resultaat zie je een tabelletje met in de linkerkolom de gevraagde studierichting (met link naar de infopagina op Onderwijskiezer) en in de rechterkolom krijg je één of meerdere nummers te zien.
  Deze nummers zijn diegene die de universiteit of hogeschool heeft op de SID-in-beurs. Via een tooltipje kan je zien om welke onderwijsinstelling het gaat.
 3. Selecteer een SID-in-locatie in het bijkomend selectievakje dat verschijnt zodra je een richting hebt gekozen.
 4. Als resultaat krijg je het grondplan van de gekozen SID-in.
 5. Stippel nu je persoonlijke route uit.
 6. Print het resultaat en bewaar het bij de SID-in-brochure ‘Wat na het SO?’.

Je kunt tot vier richtingen selecteren.
Desgewenst kan je onderaan alle grondplannen raadplegen.

N.B. Deze tool is ook toegevoegd aan de mobiele versie van Onderwijskiezer.

 
     
12-11-2017 Aanpassingen oktober 2017
 

Hier een oplijsting van de voornaamste aanpassingen van de laatste maand:

- in het deel secundair onderwijs is een pagina toegevoegd met basisinformatie over de modernisering SO;

- de informatie over de knelpuntberoepen van VDAB+Actiris is geactualiseerd;

- er zijn nieuwe filmpjes over CLB-werking online geplaatst: https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_films.php;

- er is een ingang 'International students' toegevoegd op de startpagina hoger onderwijs. Als u doorklikt  krijgt u een Engelstalige pagina met algemene info over het hoger onderwijs in Vlaanderen.
Via de linkernavigatie kunt u doorklikken naar aanvullende pagina's:

Als u de infofiche van een opleiding neemt in het hoger onderwijs is een extra tabje toegevoegd 'International students'. Hier krijg je ook de info ivm de extra taalvoorwaarden.
We willen er op wijzen dat deze info uniek is en nergens anders verzameld kan teruggevonden worden. We danken hiervoor Linguapolis (Universiteit Antwerpen) en het Europees project @level2work van het Europees Fonds voor asiel, migratie en integratie.

- Er is een printbare lijst toegevoegd met een overzicht per studiegebied van alle bachelors en masters. Omdat de Sidin-brochure geen overzichtslijst meer bevat, is hiernaar vanuit de centra vraag gekomen. U vindt deze printbare lijst onderaan de pagina met het overzicht van de studiegebieden.

 
     
03-10-2017 Aanpassingen september 2017
 

Volgende zaken werden aangepast:

 • Explorer  is gelanceerd als nieuw instrument voor ondersteuning bij de studiekeuze naar het hoger onderwijs. De link naar het programma is ingewerkt op de startpagina.
 • het overzicht studierichtingen SO is aangepast aan het nieuwe schooljaar (zie map 'downloads')
 • de overzichten opleidingen Syntra werd aangepast op basis van hun informatie
 • tekst ivm kosten in het hoger onderwijs is geactualiseerd
 • het zoeken via trefwoorden is aangepast. Er is een onderscheid gemaakt tussen het secundair en het hoger onderwijs. Het zoeken via trefwoorden in het hoger onderwijs is vervangen door de gloednieuwe Explorer. In het secundair onderwijs is er niets veranderd, maar je krijgt enkel nog resultaten van het secundaire onderwijsniveau.
 • het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs is aangepast aan het nieuwe academiejaar.
 • Alle opendeurdagen en infomomenten van vorig schooljaar werden verwijderd. Graag dus de info van dit jaar toevoegen!
 • de schema's van de mogelijke flexibele trajecten in het secundair onderwijs zijn geactualiseerd. ( zie map downloads);
 • ter vervanging van de info over GON/ION is op de verschillende onderwijsniveaus een pagina toegevoegd over de ondersteuning. Voor de concrete ondersteuningsnetwerken linken we naar de overzichten op de site van het ministerie van onderwijs. 
 • op de startpagina hoger onderwijs is er enige herschikking gebeurd: alles wat met 'zoeken' te maken heeft, staat netjes bij elkaar aan de rechterkant.
 • Nieuwe pagina's in het HO zijn toegevoegd ivm Studievoortgang en Vrijstellingen.
 
     
21-09-2017 Aanpassingen januari-februari 2017
 

- er is een aparte toegang gemaakt op de startpagina secundair onderwijs naar de pagina 'duaal leren';

- de gebruikersfiches met uitleg over de werking van Onderwijskiezer zijn nu ook bereikbaar door een link in de rubriek 'info' op de startpagina van basis- en secundair onderwijs;

- data van de sidins 2018 zijn toegevoegd;

- Onderwijskiezer betrekt voortaan de gegevens van het secundair volwassenenonderwijs rechtstreeks van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dit wil zeggen dat de gegevens bij ons dezelfde zijn als op de site van het onderwijsaanbod van het Ministerie. Dit garandeert een regelmatige update omdat wij, met ons beperkte equipe, die gegevens niet zelf kunnen verzamelen en updaten. Wij willen de databeheerders van de CLB's hier niet mee belasten, omdat dit veelal niet gaat over leerlingen onder clb-begeleiding.
De bedoeling is om dit in de toekomst ook te realiseren voor het Deeltijds kunstonderwijs. 

- Onderwijskiezer evolueert meer en meer naar een onafhankelijk digitaal informatieplatform waar verschillende partners data betrekken en/of leveren. Onderwijskiezer sluit hiervoor samenwerkingsovereenkomsten af. Momenteel hebben wij ondermeer een samenwerking met deze partners:

 • het Ministerie van Onderwijs en Vorming
 • Columbus
 • Instapproef lerarenopleiding
 • De Stap Gent
 • Stepstone
 • het Stageregistratiesysteem voor lerarenopleidingen (in opbouw)
 • Linguapolis-Universiteit Antwerpen (in opbouw)
 • Beroepenpunt Brussel (in opbouw)
 • Luci-platform KU Leuven
 • Competent
 • VDAB
 • Jobat
 • Vivo-social profit
 • een 40-tal Vlaamse steden/gemeenten
 • ..

- we zijn bezig het samenwerkingsverband met de Vlaamse gemeenten te actualiseren. We frissen even uw geheugen op: elke gemeente kan een pagina krijgen op Onderwijskiezer met het eigen onderwijsaanbod en logo. Hierdoor moeten deze gemeenten niet meer investeren in het onderhoud van die gegevens op de eigen website. Ze linken gewoon naar een aparte pagina op Onderwijskiezer. 
Als u bv. Brugge selecteert via de scholenzoeker per kaart ziet u een voorbeeld. Mogen we vragen dit bij gelegenheid aan te prijzen in uw eigen gemeente ? Deze service is uiteraard totaal gratis. 

- er zijn in het deel Hoger onderwijs nieuwe pagina's toegevoegd met info over 'Stoppen met studeren in het hoger onderwijs', 'Veranderen in het hoger onderwijs' en 'Functiebeperking en hoger onderwijs'.

- door een samenwerking met Stepstone testen wij momenteel een rechtstreekse link uit naar de vacaturedatabank van Stepstone en dit voor een tiental beroepen. Na een proefperiode van 2 maanden, zullen we bekijken of dit wordt uitgebreid naar alle beroepen. Een voorbeeld vind u op de fiche van boekhouder onder het tabje 'arbeidsmarkt'.

- op de startpagina is bij 'in de kijker' informatie toegevoegd over de Instaptoets lerarenopleiding. Deze toets zal net als Columbus, via Onderwijskiezer worden aangeboden vanaf april 2017. Op dit ogenblik vind u een pdf met algemene info.

- de linken bij de studierichtingen in het secundair en hoger onderwijs naar 'toekomst in kleuren' (vvkso) zijn verwijderd. De cijfers zijn inmiddels achterhaald door de cijfers van het studierendement.

- de schema's van de mogelijke flexibele trajecten in het secundair onderwijs zijn geactualiseerd. (bij downloads);

- tekst over de verplichte CLB-opdrachten werd geactualiseerd;

- de pagina met linken naar infosites over buitenlandse onderwijssystemen is helemaal vernieuwd; 

- de pdf's met de info van de schoolverlatersstudie van VDAB zijn geactualiseerd. Je vindt deze onder het tabje 'links' op de infofiches van de studierichtingen. We wachten overigens nog steeds op VDAB voor de realisatie van de beloofde rechtstreekse links.

Tot slot:
Al onze testen samen werden al meer dan 900 000 keer ingevuld. Het magische aantal van 1 000 000 komt in zicht!!

 
     
03-09-2017 Aanpassingen zomer 2017
 

We beginnen met enkele cijfers:

De voorbije vakantie had Onderwijskiezer 195.000 unieke bezoekers en beantwoordden wij 131 indiviiduele vragen.
Tijdens het schooljaar 2016-2017 bezochten 1.326.703 unieke bezoekers onze website, dit in 2.222.434 sessies.
Ter vergelijking: in schooljaar 2015-2016 scoorden we 1.190.204 unieke bezoekers in 1.978.658 sessies.
Onderwijskiezer blijft dus groeien en zijn plaats als 'de' informatiebron over het onderwijslandschap bevestigen!

Aanpassingen:
- bij de scholenzoeker per gemeente kan je nu een gemeente selecteren uit de lijst; Je 'moet' dus niet blind zoeken op de kaart:https://www.onderwijskiezer.be/v2/kaart/vlaanderen.php

- door een samenwerking met Linquapolis (UAntwerpen) is er heel wat unieke informatie opgenomen over de taalvoorwaarden voor de opleidingen in het hoger onderwijs opgenomen. Het betreft extra taalvoorwaarden opgelegd aan anderstalige studenten. Om die reden kan men bij de toelatingsvoorwaaarden van een opleiding in het hoger onderwijs kiezen of u de info in het Nederlands dan wel in het Engels wilt lezen. Er zijn ook twee Engelstalige informatieve pagina's opgenomen; deze kan je vinden via de zoekstructuur op de startpagina HO.
Per opleiding en organiserende instelling zal ook verschijnen welke de taalvoorwaarden zijn die worden gevraagd.

- de informatie van VDAB is in een gelijknamig apart tabblaadje geplaatst.; vroeger stond dit bij 'links'. Als er nu nog links zijn, staan deze uiteraard nog onder het tabje 'links'. Als er geen zijn, verschijnt dit tabje niet.

 
     
26-11-2016 Aanpassingen november 2016
 

- Eindelijk is het zover dat we de VST kunnen aanbieden op Onderwijskiezer. VST staat voor Vragenlijst Studiekeuzetaken. Het is een hulpmiddel om na te gaan in welke mate een laatstejaars van het secundair werk maakt van 6 belangrijke studiekeuzetaken in de keuze naar het hoger onderwijs. Deze proef zal normalerwijze ook opgenomen worden in Columbus en zit ook in het keuzeplatform LUCI van de KU Leuven. Het gaat uiteraard steeds om dezelfde vragenlijst met dezelfde feedback.
De VST beantwoordt uiteraard aan dezelfde kwaliteitscriteria als onze overige toetsen, namelijk wetenschappelijk verantwoord en gratis De leerling krijgt feedback op het scherm, via mail of pdf. De normering is voorlopig enkel op het zesde jaar ASO. We danken de auteurs Veerle Germeys en Karine Verschueren voor de terbeschikkingstelling.

- De instructiefiches voor het gebruik van Onderwijskiezer zijn geactualiseerd en uitgebreid. Zo zijn er enkele fiches toegevoegd voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs. U vindt hier alle info.

- Het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs is geactualiseerd in functie van het aanbod van academiejaar 2017-2018, zoals het is opgenomen in de brochure 'Wat na het SO?'.

- Het aanbod van het duaal leren is zichtbaar bij het studieaanbod van de scholen (muv het BuSO). We werken nog aan de individuele infofiches van de richtingen.

- De info over de wetgeving is aangepast aan de wettelijke evoluties.

- De tekst over het huisonderwijs is aangepast aan de nieuwe regelgeving.

- De informatie over CLIL is geactualiseerd.

- Aanpassing bij 'wat na' in het hoger onderwijs: De doorstroom naar de Banaba's was tot nu toe weergegeven per studiegebied. Voortaan zijn de mogelijke en logische banaba's gekoppeld aan elke bachelor. Hetzelfde zal gebeuren bij de masters en manama's.

 
     
22-08-2016 Aanpassingen juni 2016
 

Op de valreep van dit schooljaar nog een overzichtje van enkele aanpassingen:

- De informatie over het onderwijs in Nederland is aangepast. Interessant zijn zeker de toegevoegde vergelijkende schema's tussen het onderwijs in Vlaanderen en Nederland (tabje: Structuur NL-BE).

- De info over de ondernemerschapstrajecten van Syntra is aangepast en volledig geactualiseerd op basis van hun eigen gegevens.

- De info over de aanvultrajecten na hbo is aangepast; de inleidende tekst is gewijzigd, de links zijn geactualiseerd en linken ineens naar de juiste pagina.

- De beschikbare info over het duaal leren is opgenomen. U vindt dit op de pagina's ivm 'leren en werken' in het deel over het secundair onderwijs. Momenteel zijn er nog geen opleidingsfiches van de aangeboden richtingen. We voorzien deze wel in de loop van volgend schooljaar of zodra er info beschikbaar is.

- VDAB heeft ons op korte termijn de linken beloofd om de resultaten van de nieuwe studie schoolverlaters rechtstreeks te koppelen aan onze database van opleidingen. Zo hopen we eindelijk van die pdf's af te raken.

- De data van de Sidins 2017 zijn toegevoegd.

- Het ministerie van onderwijs en vorming heeft ons nieuwe cijfers geleverd ivm het studierendement en time to graduate (bachelor behaald) in het hoger onderwijs. Het betreft de generatiestudenten periode 2009-2014 voor het studierendement. De andere cijfers gaan over de periode 2005-2010.