Nieuw(s) op onderwijskiezer

24-05-2024 Nieuwsbrief Onderwijskiezer Mei 2024
 

Nieuwsbrief Onderwijskiezer

Mei 2024

 

Startpagina

 

 

 

Nog een aanpassing van de

Heel wat informatie (op de startpagina of de verschillende onderwijsniveaus van de website) is eerder bedoeld voor keuzebegeleiders en stond her en der verspreid. Soms moest je nogal wat scrollen om ze te vinden.
Bijgevolg hebben we deze informatie gebundeld in de rubriek ‘Info voor keuzebegeleiders’. Daar vind je de specifieke info per onderwijsniveau terug die zich meer richt naar CLB-mensen en andere onderwijsprofessionals.

 

Hoger onderwijs

 

 

Als op het segment hoger onderwijs zoekt naar de infodagen HO word je vanaf nu doorverwezen naar de sidintool.

 

 

Beroepen

 

De (alfabetische) beroepenlijst is gewijzigd qua lay-out , alsook de individuele beroepsfiches.

 
     
26-03-2024 Nieuwsbrief Onderwijskiezer maart 2024
 

 

Startpagina

 

De instructiefiches zijn in een nieuw kleedje gestoken en er zijn enkele nieuwe instructiefiches bijgemaakt (vb. beroepen verkennen via Onderwijskiezer, …).
Je vindt deze onder de titel ‘Hoe gebruik ik Onderwijskiezer?’.

 

 

 

De info voor keuzebegeleiders (bij ‘Informatie in de rand’) is ondertussen gestructureerd per onderwijsniveau. Bij het SO en het HO zijn er rechtstreekse linken gelegd naar sidin.onderwijskiezer.be voor wie op zoek is naar begeleidingsmateriaal bij de overgang van SO naar HO of de arbeidsmarkt.

 

 

Basisonderwijs

 

De pagina van MPI – MFC is aangepast aan de nieuwe realiteit waarbij de internaten BuO (voorheen MFC, MPIGO!, ...) per 1 september 2023 werden omgevormd naar Multi Functionele Centra.

 

 

 

Er is ook een onderdeel ‘Leren buiten Vlaanderen’ toegevoegd in het deel ‘Informatie in de rand’ bij het segment basisonderwijs.

 

 

Secundair onderwijs

 

De pagina van MPI – MFC is aangepast aan de nieuwe realiteit waarbij de internaten BuO (voorheen MFC, MPIGO!, ...) per 1 september 2023 werden omgevormd naar Multi Functionele Centra.

 

 

 

 

De gemoderniseerde studierichtingen 6e jaar  (voor schooljaar 2024-2025) staan online.
We laten de huidige studierichtingen 6e jaar nog even staan, aangezien sommige leerlingen in de loop van de komende maanden nog een school moeten kunnen zoeken (door verhuis, definitieve uitsluiting, ….) in hun huidige studierichting 6e jaar. Dit doe je via het structuurschema SO.

 

 

 

Deze uitrol van de modernisering (voor situatie schooljaar 2024-2025) is ook online voor OV4 en OV3.

 

 

Hoger onderwijs

 

De inhoud en de lay-out achter ‘Informatie’ heeft een aanpassing ondergaan.

 

 

 

 

Volwassenonderwijs

 

 

 

 

 

 

Beroepen

 

De pagina ‘Werken in de zorg’ heeft een grondige update gekregen, zowel inhoudelijk als naar lay-out.

 

 

 

 

Varia

 

 

 

 

 

 

 

 
     
08-12-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer - december 2023
 

Volwassenenonderwijs


Op het segment ‘Volwassen’ van Onderwijskiezer.be vinden jullie vanaf deze week een bijgewerkt aanbod van de opleidingen secundair volwassenenonderwijs.

We hebben tevens in beeld gebracht welke opleidingen eventueel duaal georganiseerd kunnen worden, welke leiden tot een diploma SO en welke op dit moment niet worden ingericht.


Ook de lay-out van de opleidingen SVO kreeg een opfrissing.

 
     
06-10-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer - oktober 2023
 

 

 
   


 

Basisonderwijs

  • De lay-out en de inhoud van het buitengewoon basisonderwijs is aangepast.
  • Het ‘Ondersteuningsmodel’ is vervangen door Leersteuncentra (n.a.v. het decreet leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften).

 

 

 

 
   


Secundair onderwijs

  • Op vraag werd bij de knop ‘Duale opleidingen’ een ondertitel ‘gewone secundaire scholen, CDO’s of Syntra-lesplaatsen’ toegevoegd.
  • Alle beschikbare standaardtrajecten werden vernieuwd (url’s).
  • De lay-out en de inhoud van het buitengewoon secundair onderwijs is aangepast.
  • Het ‘Ondersteuningsmodel’ is vervangen door Leersteuncentra (n.a.v. het decreet leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften).

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoger onderwijs

  • HBO5-Verpleegkunde heet voortaan Basisverpleegkunde . Aangezien het hier gaat om een opleiding op het niveau van de graduaten is, in overleg met het departement onderwijs, deze opleiding ondergebracht bij de graduaten.
  • Voor het onderdeel ‘Flexibel studeren in het hoger onderwijs’ is de lay-out en inhoud gewijzigd. Aangezien er op de websites van de instellingen hoger onderwijs niet altijd correcte of volledige informatie terug te vinden is over het soort flexibele trajecten (afstandsonderwijs, weekendonderwijs, …) hebben we de tool om flexibele trajecten te zoeken verwijderd.

 

 

 

Momenteel worden de downloads voor keuzebegeleiders geactualiseerd. We mikken op eind oktober om deze update rond te krijgen.

                         

 
     
27-04-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer april 2023
 
  • Startpagina

Verschuiving van info hoger onderwijs en STEM naar informatie in de rand.

 

  • Hoger onderwijs

Op de pagina van de graduaatsopleidingen volgen we de criteria die we ook bij de professionele bachelors hanteren. Vanaf nu heb je aparte fiches per afstudeerrichting in de graduaatsopleiding.