Nieuw(s) op onderwijskiezer

27-04-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer april 2023
 
 • Startpagina

Verschuiving van info hoger onderwijs en STEM naar informatie in de rand.

 

 • Hoger onderwijs

Op de pagina van de graduaatsopleidingen volgen we de criteria die we ook bij de professionele bachelors hanteren. Vanaf nu heb je aparte fiches per afstudeerrichting in de graduaatsopleiding.

 
     
03-03-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer maart 2023
 

De vernieuwingen situeren zich vnl. in het segment ‘Secundair onderwijs’.

 • Nieuwe, gemoderniseerde 5e jaar SO

Wil je de nieuwe studierichtingen van het 5e jaar SO (vanaf 2023-2024) op Onderwijskiezer.be makkelijk terugvinden? Dan heb je verschillende mogelijkheden:

 

1) Op het segment SO klik je op de titel ‘Structuur SO’ en scrol je naar beneden tot bij het schema ‘De structuur SO vanaf 2023-2024’. Daar kan je de studierichtingen binnen de verschillende finaliteiten raadplegen.


Extra nieuwtje
: je kan kiezen om de duale of de niet-duale richtingen te verkennen. Druk daarom op één van beide knoppen:

 

 

2)  Op het segment SO kan je ook overzichten van de nieuwe studierichtingen raadplegen via:


Ook voor BuSO kan men de nieuwe studierichtingen raadplegen via:

(wel een dan beetje naar beneden scrollen op het segment SO)

  

 • Nieuwe lay-out en aangepaste inhoud ‘Duaal leren’


Als je op het segment SO klikt op de link naar Duaal leren (even naar beneden scrollen) dan kan je vaststellen dat de lange tekst die er voorheen stond vervangen is door een tegeloverzicht met verschillende thema’s en vragen i.v.m. duaal leren.
Via de terugknop (  ) kan je vlug naar het overzicht gaan van alle tegels.

 

 
     
06-01-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer januari 2023
 

Nieuwtjes op onze website.

De startpagina

 • De tekst ‘Wat is een CLB?’ werd aangepast m.b.t. de adviezen die een CLB nog dient te geven in de verschillende onderwijsniveaus.
 • Bij de downloads voor keuzebegeleiders vind je tevens de aangepaste infobrochure ‘De matrix van de 2e en 3e graad SO’.

Basisonderwijs

 • Toelatingsvoorwaarden en adviezen CLB zijn aangepast.

Secundair onderwijs

StartpaginaSO:

1) Als je klikt op ‘Belangstelling SO’ dan wordt je doorverwezen naar de belangstellingsdomeinen van de vragenlijst I like it 2. Vervolgens kan je op een domein of een studierichting klikken en krijg je respectievelijk alle gemoderniseerde studierichtingen die gelinkt worden aan dat studiedomein, of de studierichting die je aanklikte.

2) Als je klikt op ‘Studiegebieden 3e graad SO’ dan krijg je voortaan de studiegebieden (en studierichtingen) te zien van de huidige 3e graad SO.

3) Als je klikt op ‘Belangstelling 3e graad SO’ dan krijg je de huidige studierichtingen 3e graad SO ondergebracht in de belangstellingsdomeinen van de I like junior.

4) Als je klikt op ‘Structuur buitengewoon SO: Info over het BuSO’ krijg je een volledig nieuwe pagina voorgeschoteld. Naast de info over de opleidingsvormen zijn er specifieke thema’s met bijhorende vragen voorzien om je sneller te brengen naar de info die je zoekt. 

5) De startpagina van het buitengewoon secundair onderwijs is in een volledig nieuw kleedje gestoken. We willen hiermee de leesbaarheid en de inhoud overzichtelijker presenteren.

Op de startpagina van 2e graad SO kan je onderaan de aangepaste overzichten van de studierichtingen 2e en 3e graad vinden binnen de 3 finaliteiten, alsook de aangepaste infobrochure van de matrix 2e en 3e graad. Deze brochure vind je ook bij de downloads.

Het hoger onderwijs

 • De link rond ‘Studievoortgang’ werd inhoudelijk aangepast n.a.v. de veranderende  toelatingsvoorwaarden voor inschrijving in een 3e jaar van een bachelor.
 • Via de link naar de SID-in (rechts meer onderaan) kom je onmiddellijk op de SID-in tool terecht. Makkelijk voor bij de voorbereiding van de studie- en beroepskeuze en voorbereiding op de SID-in beurzen.

Volwassenenonderwijs

 • De nieuwe info over aanbod en koppeling hiervan aan de CVO’s  werd ingevoerd.
 
     
09-09-2021 Nieuwsbrief Onderwijskiezer september 2021
 

Nieuwtjes op onze website.

De startpagina

De startpagina onderging enkele veranderingen:

 • De link naar de instaptoets lerarenopleiding kreeg een nieuw logo
 • De instructiefiche ‘Hoe kan je Onderwijskiezer gebruiken in andere talen?’ is bijgewerkt en uitermate zinvol om te gebruiken, bv. in de OKAN-klas, of in contacten met anderstalige leerlingen, ouders, …
 • Toevoeging van een link m.b.t. alle info over de ijkingstoets.
 • Een nieuwe duidelijke titel rond het aanpassen van schoolgegevens vind je onderaan de startpagina (onder ‘Extra info’).
 • Het luik CLB is meer uitgewerkt:

-        Wat is een CLB?: aanpassingen van de adviezen die het CLB geeft

-        Info bij de vragenlijsten: handleidingen, toelichtingen, onderzoek, … staat voortaan bij de ‘Achtergrondinformatie’

-        Downloads voor de gewone bezoeker en de CLB’er worden opgesplitst.. Dit vertaalt zich in meer downloads voor CLB’ers (en andere professionals) op deze plaats in vergelijking met het aantal downloads die je vindt bij ‘Informatie in de rand’.

 

Basisonderwijs

 • De (opnieuw vernieuwde) infobrochure ‘Naar de 1e graad van het secundair onderwijs’ zal allicht voor  de herfstvakantie op de VCLB Service geleverd worden. We werken de bestellingen dan in volgorde af. Een exacte datum kunnen we nu nog niet geven aangezien er momenteel overal problemen zijn met papier- en kartonleveringen aan de drukkerijen.
 • Belangstellingsvragenlijsten staan vanaf nu in elk niveau aan de rechterzijde.

Secundair onderwijs

 • Opdeling horizontaal van gewoon SO en BuSO. Dit om de leesbaarheid te vergroten.
 • De graden werden onderaan chronologisch gerangschikt van 1e naar 3e graad.
 • De opleidingsvormen worden van OV1 naar OV4 weergegeven.
 • Duaal leren is volledig aangevuld met het aanbod in de verschillende systemen van het gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs voor wat betreft de mogelijkheden voor het schooljaar 2021-2022. Indien een aanloopfase werd uitgewerkt voor een bepaalde duale opleiding, wordt dit vermeld in de beschrijving.
 • Toevoeging belangstellingsvragenlijst I like it 2 aan het rechtermenu met de vragenlijsten.
 • Er werden op de startpagina SO (in het 2e blok) linken geplaatst naar de studiedomeinen van het 3e jaar SO en naar studiegebieden van het 4e jaar tot en met het 7e jaar SO. De inhoud zal dus jaar na jaar aangepast worden tot we in ’25-’26 enkel nog van studiedomeinen zullen spreken.
 • De link ‘Opleidingen BuSO’ is ook vernieuwd, vnl. met betrekking tot de info over OV4 en OV3.

 

 • De info over het vernieuwde 4e jaar SO wordt normaal gezien in de loop van het 2e trimester online gezet. De regelgeving rond toelatingsvoorwaarden, attesten,… zal pas ten vroegste begin 2022 door het departement Onderwijs en Vorming gepubliceerd worden.

 

 Het hoger onderwijs

 • De opleidingen zijn logischer geschikt in de linker kolom. Verder geen fundamentele wijzigingen.
 • Op de infopagina van de 3e-graads studierichtingen, worden, onder het tabblad ‘Bachelor behaald’ , de gegevens anders weergegeven in kadervorm. De verduidelijking ervan  staat in de  verduidelijkende tekst.

 

Volwassenenonderwijs

 • Rubriek ‘Volwassenen’ > Informatie . Deze infopagina over het Volwassenenonderwijs Is aangevuld met informatie over het erkennen van verworven competenties. Deze info is ook te vinden binnen de MWL (Moeilijke WoordenLijst).

Beroepen

 • De alfabetische beroepenlijst is uitgebreid met een 20-tal nieuwe beroepen.

 

 

Vragen tot medewerking:

 • De Moeilijke Woordenlijst werd aangevuld.
  Feedback met betrekking tot woorden die ontbreken/ moeten aangepast/kunnen geschrapt worden, is meer dan welkom!

 

 • Zodra je zicht verwerft op de infodagen van de scholen waarmee je CLB samenwerkt, kan je ze invullen! Je kan, in samenspraak met de school, er ook voor kiezen om de school deze informatie te laten invullen. Maak vooraf goede afspraken. Zie ook: ‘Hoe schoolgegevens aanpassen op Onderwijskiezer?

 

 

En last but not least:

 

Tijdens de zomermaanden bereikten ons  186 vragen via de vraagmodule.
De grootste groep vraagstellers waren leerlingen SO (64), gevolgd door ouders (37).
De vragen gingen over het SO (91), gevolgd door vragen over het hoger onderwijs (55).

Als we de  vraagmodule en het gebruik van de vragenlijsten vergelijken met vorig schooljaar zien we trouwens ook een stijging in de cijfers.

 

 

 
     
21-10-2019 Nieuws oktober 2019
 

Nieuwtjes op onze website.

De startpagina

 • De startpagina is sinds de nieuwsbrief van einde maart 2019 nog verder aangepast:
  - Alle icoontjes per onderdeel opgemaakt vanuit eenzelfde lay-out
  - Via de tab ‘Opleidingen’ kan je vanop de startpagina onmiddellijk het hele overzicht krijgen van het Vlaamse onderwijs en klikken op het leerjaar waar je meer info van wil. Zowel voor gewoon als voor buitengewoon onderwijs.

Basisonderwijs

 • Op de startpagina heb je een duidelijker opsplitsing van het gewoon basisonderwijs en het buitengewoon basisonderwijs.
 • De onlinetesten staan per niveau op de startpagina. Dus op de startpagina BaO vind je nu (enkel) de I-like basic en de I-study basic.
 • Bij de ‘Informatie in de rand’ staat ook de info over examencommissie, BaO en topsport, … per niveau. Dit is ook het geval op de startpagina van het secundair onderwijs.
 • De (opnieuw vernieuwde) infobrochure ‘Naar de 1e graad van het secundair onderwijs’ zal de week na de herfstvakantie op de VCLB Service geleverd worden. We werken de bestellingen dan in volgorde af.

Secundair onderwijs

 • Toevoeging van een verwijzing naar de Leerwinkels.
 • Toevoeging van SID-in logo en info (rechterzijde).
 • Er zijn ondertussen nieuwe duale opleidingen bijgevoegd, maar de weergave ervan staat nog niet op punt.
  We hebben momenteel de handen vol met het actualiseren van andere pagina’s waardoor de info over duaal later wordt aangepakt. Hou hier rekening mee.
  Je kan tijdelijk een kijkje nemen op volgende websites:
  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15286 en https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Kickoff_Workshop_Decreet_Duaal.pdf
 • Wat betreft de informatiefiches van het 2e leerjaar A en het 2e leerjaar B streven we ernaar om deze in de loop van het 2e trimester te kunnen aanleveren (het gaat hier om 532 fiches, want ook in OV4 over de 6 types moeten de fiches van de basisopties worden uitgeschreven). Let wel: de koppeling tussen de scholen en hun aanbod in het tweede jaar zal later op het schooljaar beschikbaar zijn aangezien de onderwijsbevoegdheden pas in april-mei bekend zullen zijn. Het toekennen van deze onderwijsbevoegdheden is de verantwoordelijkheid van het departement Onderwijs en Vorming. Van zodra wij beschikken over deze lijst zullen wij manueel alle fiches (532) koppelen aan de scholen in Vlaanderen die de respectievelijke basisopties aanbieden.

Het hoger onderwijs

 • De graduaatsopleidingen zijn volledig ingewerkt. Via de startpagina van de graduaatsopleidingen kan je onmiddellijk doorklikken naar de infofiches van de opleidingen per studiegebied.
 • De educatieve opleidingen (graduaats, - pba- en masterniveau) zijn ingewerkt en kunnen geraadpleegd worden op de desbetreffende niveaus.
 • De info over de SID-ins van 2020 zijn binnengehaald (via het departement Onderwijs en Vorming) en achter de knop SIDIN’s geplaatst.
 • Ook hier is de link naar de Leerwinkels toegevoegd.

Volwassenenonderwijs

 • Geen fundamentele veranderingen. Enkel een link naar Leerwinkels bijgeplaatst.

Beroepen

 • De infopagina achter de link ‘Leraar worden’ is volledig herschreven n.a.v. de hervorming van de lerarenopleiding.