Nieuw(s) op onderwijskiezer

21-10-2019 Nieuws oktober 2019
 

Nieuwtjes op onze website.

De startpagina

 • De startpagina is sinds de nieuwsbrief van einde maart 2019 nog verder aangepast:
  - Alle icoontjes per onderdeel opgemaakt vanuit eenzelfde lay-out
  - Via de tab ‘Opleidingen’ kan je vanop de startpagina onmiddellijk het hele overzicht krijgen van het Vlaamse onderwijs en klikken op het leerjaar waar je meer info van wil. Zowel voor gewoon als voor buitengewoon onderwijs.

Basisonderwijs

 • Op de startpagina heb je een duidelijker opsplitsing van het gewoon basisonderwijs en het buitengewoon basisonderwijs.
 • De onlinetesten staan per niveau op de startpagina. Dus op de startpagina BaO vind je nu (enkel) de I-like basic en de I-study basic.
 • Bij de ‘Informatie in de rand’ staat ook de info over examencommissie, BaO en topsport, … per niveau. Dit is ook het geval op de startpagina van het secundair onderwijs.
 • De (opnieuw vernieuwde) infobrochure ‘Naar de 1e graad van het secundair onderwijs’ zal de week na de herfstvakantie op de VCLB Service geleverd worden. We werken de bestellingen dan in volgorde af.

Secundair onderwijs

 • Toevoeging van een verwijzing naar de Leerwinkels.
 • Toevoeging van SID-in logo en info (rechterzijde).
 • Er zijn ondertussen nieuwe duale opleidingen bijgevoegd, maar de weergave ervan staat nog niet op punt.
  We hebben momenteel de handen vol met het actualiseren van andere pagina’s waardoor de info over duaal later wordt aangepakt. Hou hier rekening mee.
  Je kan tijdelijk een kijkje nemen op volgende websites:
  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15286 en https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Kickoff_Workshop_Decreet_Duaal.pdf
 • Wat betreft de informatiefiches van het 2e leerjaar A en het 2e leerjaar B streven we ernaar om deze in de loop van het 2e trimester te kunnen aanleveren (het gaat hier om 532 fiches, want ook in OV4 over de 6 types moeten de fiches van de basisopties worden uitgeschreven). Let wel: de koppeling tussen de scholen en hun aanbod in het tweede jaar zal later op het schooljaar beschikbaar zijn aangezien de onderwijsbevoegdheden pas in april-mei bekend zullen zijn. Het toekennen van deze onderwijsbevoegdheden is de verantwoordelijkheid van het departement Onderwijs en Vorming. Van zodra wij beschikken over deze lijst zullen wij manueel alle fiches (532) koppelen aan de scholen in Vlaanderen die de respectievelijke basisopties aanbieden.

Het hoger onderwijs

 • De graduaatsopleidingen zijn volledig ingewerkt. Via de startpagina van de graduaatsopleidingen kan je onmiddellijk doorklikken naar de infofiches van de opleidingen per studiegebied.
 • De educatieve opleidingen (graduaats, - pba- en masterniveau) zijn ingewerkt en kunnen geraadpleegd worden op de desbetreffende niveaus.
 • De info over de SID-ins van 2020 zijn binnengehaald (via het departement Onderwijs en Vorming) en achter de knop SIDIN’s geplaatst.
 • Ook hier is de link naar de Leerwinkels toegevoegd.

Volwassenenonderwijs

 • Geen fundamentele veranderingen. Enkel een link naar Leerwinkels bijgeplaatst.

Beroepen

 • De infopagina achter de link ‘Leraar worden’ is volledig herschreven n.a.v. de hervorming van de lerarenopleiding.
 
     
20-03-2019 Nieuw(s) 2e trimester
 

De laatste maanden zijn we achter de schermen bezig geweest met het voorbereiden en aanbrengen van vernieuwingen van de website. Een ‘korte’ oplijsting:

De startpagina

 • De startpagina heeft een lichte metamorfose ondergaan. Dit houdt o.a. een herschikking in van de info, maar vooral ook het éénduidig visualiseren van de informatieve onderdelen. Daarom hebben we geopteerd voor nieuwe icoontjes. Het is ook de bedoeling dat we mettertijd nog meer met deze (en andere) icoontjes gaan werken op de verschillende pagina’s (basis, SO, …).
 • Alle onlinetesten zijn nu allemaal achter 1 icoontje gegroepeerd en niet meer rechtsboven herhaald.
 • De scholenzoeker op de startpagina werkt via het kaartsysteem. Op de niveaupagina’s is dit voorlopig nog hetzelfde als vroeger (met verschillende filters). Door een gemeente te selecteren kunnen de bezoekers van de startpagina onmiddellijk vaststellen welke onderwijsinstellingen op de verschillende niveau zich bevinden in hun gemeenten.

Basisonderwijs

 • Ook hier zijn de icoontjes ingewerkt naar analogie met de startpagina.
 • De scholenzoeker is aangepast. Het gaat hier vnl. over de presentatie van de resultaten. De scholen worden getoond met onmiddellijk het begeleidende CLB ernaast. Je zal ook merken dat de kaartjes bij de scholen verdwenen zijn (heeft te maken met het feit dat we daar vanaf dit kalenderjaar maandelijks toch wel een aanzienlijk bedrag moet voor betalen). Dit is vervangen door een Google-maps-icoontje.

Secundair onderwijs

EINDELIJK.

De Modernisering van het SO is ingewerkt voor wat betreft het 1e leerjaar van de 1e graad.

 • De weergave van de modernisering SO evolueert mee met de graduele invoering en wordt jaar na jaar verder ingewerkt.
 • Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs zijn opgesplitst. Het zijn aparte ‘knoppen’ geworden waar ook de nieuwe structuurschema’s achter zitten.
 • In de nieuwe structuurtekening van het gewoon secundair onderwijs zijn de leerjaren actief gemaakt. Via de knop  ‘Nieuwe structuur kan je de volledige structuur raadplegen zoals ze wordt uitgerold tegen 2024-2025
 • Als je klikt op ‘1e leerjaar A’ en ‘1e leerjaar B’ krijg je de informatie over beide leerjaren zoals ze vanaf volgend schooljaar gerealiseerd worden. Heb je al gemerkt dat het tabblad ‘Lessenrooster’ vervangen is door ‘Lessen’? Dit omdat niet alle scholen nog met jaar-lessenroosters zullen werken.
 • In de rubriek ‘Filmpjes’ is een ingesproken presentatie over de modernisering van het secundair onderwijs opgenomen (met dank aan Dominique Veulemans). Deze presentatie leent zich bijvoorbeeld goed om in een 6e leerjaar te gebruiken.
 • Belangrijk Volgend schooljaar worden 2A en 2B aangepast na 15 januari.  Bij de weergave van de basisopties zullen niet langer officieuze benamingen gebruikt worden zoals bvb. ‘Moderne wetenschappen’. Eenzelfde combinatie van vakken kan in een andere school immers anders gelabeld worden + op deze manier krijgen we de ‘oude’ misleidende terminologie er nooit uit.

 Het hoger onderwijs

 • In het hoger onderwijs hebben we het linkermenu anders gerangschikt met een meer logische verticale volgorde die de structuur van het hoger onderwijs beter volgt.
 • De inhoud van HBO5 verpleegkunde is bijgewerkt en is een aparte knop. Achter deze knop krijg je terug een helemaal vernieuwde opleidingsfiche te zien met de verschillenden gekende tabs (toelating, sanctie, …). Je gaat de info van de hogescholen die deze opleiding aanbieden ook terugvinden onder de tab ‘graduaatsopleidingen’. Dit omdat de hogescholen deze opleiding van het hoger beroepsonderwijs (niveau 5) binnen het studiegebied ‘gezondheidszorg’ van de graduaatsopleidingen plaatsen. Let wel: graduaatsopleidingen behoren volgend academiejaar tot de autonome bevoegdheid van de hogescholen, terwijl HBO5 verpleegkunde nog steeds een samenwerking is van een secundaire school en een hogeschool!
 • De graduaatsopleidingen hebben een eigen pagina gekregen met een aangepaste inhoud. Onder ‘welke opleidingen?’ vind je nog een verwijzing naar de opleidingen zoals ze dit academiejaar nog aangeboden worden, maar ook een link naar de opleidingen die door de hogescholen aangevraagd / voorzien zijn. De door de overheid erkende opleidingen zijn rechts vet aangeduid.
  We streven ernaar om voor het einde van dit schooljaar zo veel mogelijk opleidingsfiches klaar te hebben van alle erkende studierichtingen binnen de graduaatsopleidingen. Ondertussen zijn er al 15 erkenningen van de nieuwe opleiding voor een bepaalde hogeschool op een bepaalde vestiging bekend. In mei volgen er allicht nog eens +/- 50 en een laatste groep van 50 erkenningen zal midden juli afgeleverd worden.

 Duaal leren

 • Het overzicht van alle duale opleidingen 2019-2020 is op Onderwijskiezer aangepast: https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_duaal_leren.php
             -        Geschrapte opleidingen werden verwijderd.
             -        Benamingen werden gecorrigeerd.
             -        Nieuwe opleidingen ingewerkt.
 • In de ze infofiche (klik op link) kan je lezen waar je een opleiding kan zoeken.
 • Een andere manier om een selectie te krijgen van de duale opleidingen in het secundair onderwijs (voltijds, leertijd, buitengewoon, …) is te werken via de startpagina van het secundair onderwijs,  selecteer ‘Zoek studierichting’. In het kadertje ‘Naam studierichting’ vul je ‘duaal’ in en dan kan je nog  daaronder filteren op bv. “Opleidingen voltijds gewoon secundair onderwijs”.
 
     
31-10-2018 Nieuw(s) van onderwijskiezer september – november: nieuwigheden – nieuwtjes – te verwachten:
 

- Op de startpagina van onderwijskiezer is een nieuwe knop geplaatst ‘Hoe gebruik ik OK?’. Hierachter vind je de instructiefiches die de gebruiker wegwijs maken in het zoeken naar info op onze website. In het kader van Columbus zullen deze in de toekomst verder ontwikkeld worden.

 

- Vanaf volgend academiejaar komt er een nieuwe niet-bindende toelatingsproef voor studenten die zich inschrijven in de opleiding diergeneeskunde. Met de toelatingsproef wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de instroom in de opleiding kwalitatiever maken en de slaagkansen verhogen. De proef zal bestaan uit vragen wiskunde, fysica, chemie en een niet-cognitieve vragenlijst, gebaseerd op elementen uit de reeds ontwikkelde ijkingsproeven en ook de SIMON-test van de Universiteit Gent. Concrete, praktische info wordt op Onderwijskiezer geplaatst van zodra deze ter beschikking is.

 

- Modernisering secundair onderwijs.

De pagina van het secundair onderwijs wordt aangepast. Dit houdt in dat wij een nieuw structuurschema zullen presenteren waarbij de ‘oude’ en de nieuwe structuur zullen te zien zijn. Naarmate de invoering van de nieuwe structuur vordert, zal de oude structuur afgebouwd worden. Van zodra deze pagina’s klaar zijn om op Onderwijskiezer te verschijnen brengen we jullie zeker op de hoogte.

Wat betreft de infobrochures ‘Naar de 1e graad secundair onderwijs’ blijven we alles in het werk stellen om deze rond de jaarwisseling ter beschikking te kunnen stellen.

 
     
26-06-2018 Aanpassingen april-mei-juni 2018
 

Op de valreep van het schooljaar nog enkele berichtjes van Onderwijskiezer:

- De links naar de website 'opleiding in cijfers' zijn gelegd. U kunt voortaan rechtstreeks doorlinken vanuit de instellingenlijst van de richtingen in het hoger onderwijs. U hoeft enkel op het logo van de Vlaamse Gemeenschap te klikken.

- NIEUW!
Indien een school voor BuSO-OV4 een opleiding organiseert in een ‘gewone’ school , wordt voortaan een nieuwe vestiging aangemaakt van de BuSO-school op adres van de gewone school. De BuSO-opleiding wordt vervolgens gelinkt aan deze vestiging. 
Bij zowel de gewone school als bij de BUO-school wordt een informatieve zin geplaatst in tekstvak onder aanbod. In de verwijzing naar de andere school plaatsen we een actieve link.

- Het Hogeronderwijsregister is vernieuwd en online: www.hogeronderwijsregister.be

- Vanaf 1 september 2018 wordt Jean-Marie Van Steenwinckel de nieuwe projectleider voor VCLB van Onderwijskiezer. Dirk Verrycken gaat met pensioen.

- Vanaf volgend schooljaar zullen mogelijks heel wat scholen veranderen van CLB of CLB-vestiging. Mogen we speciale aandacht vragen om ons deze info zo snel mogelijk te bezorgen.

 
     
04-06-2018 Aanpassingen januari-februari-maart 2018
 

Op de valreep van het tweede trimester enkele Onderwijskiezernieuwtjes: 

- De lijst met knelpuntberoepen is aangepast aan de jongste publicatie van VDAB.

- De materialenbox is totaal vernieuwd en linkt naar KlasCement. Om alle info over een bepaald materiaal te zien is het nodig u op KlasCement te registreren en/of in te loggen. Anders krijgt u enkel beknopte basisinformatie over het product in kwestie. U kunt zich op KlasCement best abonneren op de map 'Onderwijskiezer'.

- Onderwijskiezer en LARS bouwen aan een gemeenschappelijke database. Momenteel beheren de clb's twee databases met schoolgegevens en er zijn geen communicatiemogelijkheden tussen beiden. Om die reden werken we achter de schermen aan een nieuwe gemeenschappelijke database. Dit heeft zo zijn gevolgen:
Vanaf de paasvakantie zullen wij de mogelijkheid afsluiten om wijzigingen aan te brengen in de gegevens van de basisscholen (gewoon + buitengewoon). Het aanbod van de scholen zal nog wel aangepast kunnen worden, maar de andere gegevens (bv. contactgegevens) zult u dan tijdelijk niet meer kunnen wijzigen. Mochten er toch gegevens gewijzigd moeten worden, kunt u dit ons melden via het elektronisch foutmeldingsformulier op Onderwijskiezer en dan brengen wij zelf de noodzakelijke wijzigingen aan. 
In het derde trimester zullen medewerkers van Onderwijskiezer en Lars regionaal databeheerders van centra samenbrengen om de gegevens van de instellingen voor eens en altijd uniform te maken.

- Er is een aparte pagina gemaakt met info voor schoolverlaters. Dit is een linkenpagina met interne en externe links naar informatie. De bedoeling is om de ongekwalificeerde schoolverlaters een houvast te bieden, waar ze makkelijk informatie kunnen vinden. Deze pagina is tot stand gekomen met het platform 'warme overdracht' van Antwerpen.

- We zijn druk bezig om bij elke opleiding in het hoger onderwijs een rechtstreekse link te voorzien naar de  website 'opleiding in cijfers'. Dit zal tegen het einde van de paasvakantie wel afgerond zijn.

- Het STEM-label verschijnt nu ook bij het onderwijsaanbod van de instellingen, op alle niveaus.

- Er staan nieuwe instructiefiches voor het gebruik van Onderwijskiezer online. Dit was nodig omdat de printscreens verouderd waren, door de aanpassingen aan OK.
Een nieuwe fiche is toegevoegd: 'Ik zit in het laatstejaar SO: hoe kan Onderwijskiezer mij helpen?'

- De foto's bij de beroepen zijn verwijderd omdat er met sommige problemen zijn met de auteursrechten en dat kost Onderwijskiezer geld en we hebben veel, maar .... dat hebben we niet.

- De info over de taalvoorwaarden voor buitenlandse studenten is ook ingewerkt bij de academische bachelors, onder het tabje 'international students'.

- In samenwerking met de VLIR zal de mogelijkheid verkend worden om van Onderwijskiezer het informatieplatform te maken met specifieke informatie voor vluchtelingen die in Vlaanderen willen studeren. 

Prettige paasvakantie.

 
     
21-12-2017 Aanpassingen december 2017
 

We danken alle databeheerders voor hun inzet het afgelopen jaar en weet dat de ongeveer 1,5 miljoen unieke bezoekers van 2017, ook in 2018 op jullie rekenen!!

Op de valreep van 2017 nog enkele Onderwijskiezerweetjes:

- de aparte pagina met de aanvultrajecten na hbo is offline gezet en de nog bestaande koppelingen zijn verwijderd. De reden is dat de regels van vrijstellingen en studieduurverkorting verschillen per hogeschool en individuele situatie van de student, zodat ons overzicht toch nooit volledig juist was.

- STEM: De lijst met STEM-opleidingen is aangepast na een gezamenlijk overleg met het departement onderwijs, het STEM-platform, Onderwijskiezer en VDAB. De bestaabde lijst uit het oorspronkelijke STEM-rapport is aangepast en er zijn (eindelijk) afspraken gemaakt rond wat wel en niet STEM is en rond een jaarlijkse actualisatie. Voor Onderwijskiezer betekent dit dat wij terug overgaan naar een indeling van opleidingen in vier categorieën:

 1. STEM
 2. Niet-STEM
 3. Zorg-STEM
 4. Lichte-STEM

We hebben icoontjes voor elke STEM-soort (bij niet-STEM is er geen aanduiding).Bij de STEM-beroepen moeten die categorieën nog ingewerkt worden. De lijst van STEM-beroepen is een door Onderwijskiezer gemaakte koppeling tussen de STEM-opleidingen en de beroependatabase van Onderwijskiezer.
Bij het overzicht van de STEM-opleidingen is ook een zoekfilter geplaatst op de verschillende categorieën.

- we zijn volop bezig de gegevens van het 'studierendement' en 'bachelor behaaldin het hoger onderwijs te actualiseren; dit zal gefinaliseerd worden tegen de start van het tweede trimester. Dank hiervoor aan de bevoegde diensten van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Voor het studierendement betekent dit dat het gaat om de generatiestudenten vanaf 20010-2011 tot en met 2015-2016 (dus 6 academiejaren).
De data voor ‘bachelor behaald’ zijn gebaseerd op het totaal van  afgestudeerden in het SO in schooljaar 2005-2006 tot en met 2010-2011 (de laatste cohorte heeft dan 5 academiejaren de tijd om hun diploma te behalen). Dit betekent dus dat ze generatiestudent waren in 2006-2007 tot en met 2011-2012.

- In het secundair onderwijs van de stad Antwerpen wordt gestart met een centraal inschrijvingssysteem. Bij de Antwerpse scholen die hier aan meewerken is op Onderwijskiezer deze info vermeld op de fiche 'extra info'.

- De cijfers van de VDAB-schoolverlaters worden voortaan niet meer via pdf's weergegeven, maar actief gegenereerd uit de database van VDAB. Wij zijn hen hiervoor uiteraard dankbaar.
Zowel op de startpagina secundair als hoger onderwijs is er een ingang naar de tool met gegevens van alle schoolverlaters.
Als er info beschikbaar is, verschijnt bij elke individuele studierichting een tabje 'VDAB'. Hier vind u dan 3 links: 1. de gegevens van die studierichting
2. het schoolverlatersrapport
3. de interactieve tool 'alle schoolverlaters'

- Bij de Sidin-tool 'Stippel je eigen route uit' zijn de grondplannen van 2018 toegevoegd.

Prettig eindejaar!

 
     
23-11-2017 NIEUW: Stippel je persoonlijke route uit op de SID-in!
 

Onderwijskiezer heeft een nieuwe en handige tool toegevoegd om het bezoek aan de SID-in zo concreet mogelijk voor te bereiden.

De student kan voortaan een persoonlijke route uitstippelen op de SID-in.
Hoe werkt het?

 1. Selecteer een opleiding waarvan je de onderwijsinstelling(en) wilt bezoeken op de SID-in.
 2. Als resultaat zie je een tabelletje met in de linkerkolom de gevraagde studierichting (met link naar de infopagina op Onderwijskiezer) en in de rechterkolom krijg je één of meerdere nummers te zien.
  Deze nummers zijn diegene die de universiteit of hogeschool heeft op de SID-in-beurs. Via een tooltipje kan je zien om welke onderwijsinstelling het gaat.
 3. Selecteer een SID-in-locatie in het bijkomend selectievakje dat verschijnt zodra je een richting hebt gekozen.
 4. Als resultaat krijg je het grondplan van de gekozen SID-in.
 5. Stippel nu je persoonlijke route uit.
 6. Print het resultaat en bewaar het bij de SID-in-brochure ‘Wat na het SO?’.

Je kunt tot vier richtingen selecteren.
Desgewenst kan je onderaan alle grondplannen raadplegen.

N.B. Deze tool is ook toegevoegd aan de mobiele versie van Onderwijskiezer.

 
     
12-11-2017 Aanpassingen oktober 2017
 

Hier een oplijsting van de voornaamste aanpassingen van de laatste maand:

- in het deel secundair onderwijs is een pagina toegevoegd met basisinformatie over de modernisering SO;

- de informatie over de knelpuntberoepen van VDAB+Actiris is geactualiseerd;

- er zijn nieuwe filmpjes over CLB-werking online geplaatst: https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_films.php;

- er is een ingang 'International students' toegevoegd op de startpagina hoger onderwijs. Als u doorklikt  krijgt u een Engelstalige pagina met algemene info over het hoger onderwijs in Vlaanderen.
Via de linkernavigatie kunt u doorklikken naar aanvullende pagina's:

Als u de infofiche van een opleiding neemt in het hoger onderwijs is een extra tabje toegevoegd 'International students'. Hier krijg je ook de info ivm de extra taalvoorwaarden.
We willen er op wijzen dat deze info uniek is en nergens anders verzameld kan teruggevonden worden. We danken hiervoor Linguapolis (Universiteit Antwerpen) en het Europees project @level2work van het Europees Fonds voor asiel, migratie en integratie.

- Er is een printbare lijst toegevoegd met een overzicht per studiegebied van alle bachelors en masters. Omdat de Sidin-brochure geen overzichtslijst meer bevat, is hiernaar vanuit de centra vraag gekomen. U vindt deze printbare lijst onderaan de pagina met het overzicht van de studiegebieden.

 
     
03-10-2017 Aanpassingen september 2017
 

Volgende zaken werden aangepast:

 • Explorer  is gelanceerd als nieuw instrument voor ondersteuning bij de studiekeuze naar het hoger onderwijs. De link naar het programma is ingewerkt op de startpagina.
 • het overzicht studierichtingen SO is aangepast aan het nieuwe schooljaar (zie map 'downloads')
 • de overzichten opleidingen Syntra werd aangepast op basis van hun informatie
 • tekst ivm kosten in het hoger onderwijs is geactualiseerd
 • het zoeken via trefwoorden is aangepast. Er is een onderscheid gemaakt tussen het secundair en het hoger onderwijs. Het zoeken via trefwoorden in het hoger onderwijs is vervangen door de gloednieuwe Explorer. In het secundair onderwijs is er niets veranderd, maar je krijgt enkel nog resultaten van het secundaire onderwijsniveau.
 • het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs is aangepast aan het nieuwe academiejaar.
 • Alle opendeurdagen en infomomenten van vorig schooljaar werden verwijderd. Graag dus de info van dit jaar toevoegen!
 • de schema's van de mogelijke flexibele trajecten in het secundair onderwijs zijn geactualiseerd. ( zie map downloads);
 • ter vervanging van de info over GON/ION is op de verschillende onderwijsniveaus een pagina toegevoegd over de ondersteuning. Voor de concrete ondersteuningsnetwerken linken we naar de overzichten op de site van het ministerie van onderwijs. 
 • op de startpagina hoger onderwijs is er enige herschikking gebeurd: alles wat met 'zoeken' te maken heeft, staat netjes bij elkaar aan de rechterkant.
 • Nieuwe pagina's in het HO zijn toegevoegd ivm Studievoortgang en Vrijstellingen.
 
     
21-09-2017 Aanpassingen januari-februari 2017
 

- er is een aparte toegang gemaakt op de startpagina secundair onderwijs naar de pagina 'duaal leren';

- de gebruikersfiches met uitleg over de werking van Onderwijskiezer zijn nu ook bereikbaar door een link in de rubriek 'info' op de startpagina van basis- en secundair onderwijs;

- data van de sidins 2018 zijn toegevoegd;

- Onderwijskiezer betrekt voortaan de gegevens van het secundair volwassenenonderwijs rechtstreeks van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dit wil zeggen dat de gegevens bij ons dezelfde zijn als op de site van het onderwijsaanbod van het Ministerie. Dit garandeert een regelmatige update omdat wij, met ons beperkte equipe, die gegevens niet zelf kunnen verzamelen en updaten. Wij willen de databeheerders van de CLB's hier niet mee belasten, omdat dit veelal niet gaat over leerlingen onder clb-begeleiding.
De bedoeling is om dit in de toekomst ook te realiseren voor het Deeltijds kunstonderwijs. 

- Onderwijskiezer evolueert meer en meer naar een onafhankelijk digitaal informatieplatform waar verschillende partners data betrekken en/of leveren. Onderwijskiezer sluit hiervoor samenwerkingsovereenkomsten af. Momenteel hebben wij ondermeer een samenwerking met deze partners:

 • het Ministerie van Onderwijs en Vorming
 • Columbus
 • Instapproef lerarenopleiding
 • De Stap Gent
 • Stepstone
 • het Stageregistratiesysteem voor lerarenopleidingen (in opbouw)
 • Linguapolis-Universiteit Antwerpen (in opbouw)
 • Beroepenpunt Brussel (in opbouw)
 • Luci-platform KU Leuven
 • Competent
 • VDAB
 • Jobat
 • Vivo-social profit
 • een 40-tal Vlaamse steden/gemeenten
 • ..

- we zijn bezig het samenwerkingsverband met de Vlaamse gemeenten te actualiseren. We frissen even uw geheugen op: elke gemeente kan een pagina krijgen op Onderwijskiezer met het eigen onderwijsaanbod en logo. Hierdoor moeten deze gemeenten niet meer investeren in het onderhoud van die gegevens op de eigen website. Ze linken gewoon naar een aparte pagina op Onderwijskiezer. 
Als u bv. Brugge selecteert via de scholenzoeker per kaart ziet u een voorbeeld. Mogen we vragen dit bij gelegenheid aan te prijzen in uw eigen gemeente ? Deze service is uiteraard totaal gratis. 

- er zijn in het deel Hoger onderwijs nieuwe pagina's toegevoegd met info over 'Stoppen met studeren in het hoger onderwijs', 'Veranderen in het hoger onderwijs' en 'Functiebeperking en hoger onderwijs'.

- door een samenwerking met Stepstone testen wij momenteel een rechtstreekse link uit naar de vacaturedatabank van Stepstone en dit voor een tiental beroepen. Na een proefperiode van 2 maanden, zullen we bekijken of dit wordt uitgebreid naar alle beroepen. Een voorbeeld vind u op de fiche van boekhouder onder het tabje 'arbeidsmarkt'.

- op de startpagina is bij 'in de kijker' informatie toegevoegd over de Instaptoets lerarenopleiding. Deze toets zal net als Columbus, via Onderwijskiezer worden aangeboden vanaf april 2017. Op dit ogenblik vind u een pdf met algemene info.

- de linken bij de studierichtingen in het secundair en hoger onderwijs naar 'toekomst in kleuren' (vvkso) zijn verwijderd. De cijfers zijn inmiddels achterhaald door de cijfers van het studierendement.

- de schema's van de mogelijke flexibele trajecten in het secundair onderwijs zijn geactualiseerd. (bij downloads);

- tekst over de verplichte CLB-opdrachten werd geactualiseerd;

- de pagina met linken naar infosites over buitenlandse onderwijssystemen is helemaal vernieuwd; 

- de pdf's met de info van de schoolverlatersstudie van VDAB zijn geactualiseerd. Je vindt deze onder het tabje 'links' op de infofiches van de studierichtingen. We wachten overigens nog steeds op VDAB voor de realisatie van de beloofde rechtstreekse links.

Tot slot:
Al onze testen samen werden al meer dan 900 000 keer ingevuld. Het magische aantal van 1 000 000 komt in zicht!!