Nieuw(s) op onderwijskiezer

26-11-2016 Aanpassingen november 2016
 

- Eindelijk is het zover dat we de VST kunnen aanbieden op Onderwijskiezer. VST staat voor Vragenlijst Studiekeuzetaken. Het is een hulpmiddel om na te gaan in welke mate een laatstejaars van het secundair werk maakt van 6 belangrijke studiekeuzetaken in de keuze naar het hoger onderwijs. Deze proef zal normalerwijze ook opgenomen worden in Columbus en zit ook in het keuzeplatform LUCI van de KU Leuven. Het gaat uiteraard steeds om dezelfde vragenlijst met dezelfde feedback.
De VST beantwoordt uiteraard aan dezelfde kwaliteitscriteria als onze overige toetsen, namelijk wetenschappelijk verantwoord en gratis De leerling krijgt feedback op het scherm, via mail of pdf. De normering is voorlopig enkel op het zesde jaar ASO. We danken de auteurs Veerle Germeys en Karine Verschueren voor de terbeschikkingstelling.

- De instructiefiches voor het gebruik van Onderwijskiezer zijn geactualiseerd en uitgebreid. Zo zijn er enkele fiches toegevoegd voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs. U vindt hier alle info.

- Het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs is geactualiseerd in functie van het aanbod van academiejaar 2017-2018, zoals het is opgenomen in de brochure 'Wat na het SO?'.

- Het aanbod van het duaal leren is zichtbaar bij het studieaanbod van de scholen (muv het BuSO). We werken nog aan de individuele infofiches van de richtingen.

- De info over de wetgeving is aangepast aan de wettelijke evoluties.

- De tekst over het huisonderwijs is aangepast aan de nieuwe regelgeving.

- De informatie over CLIL is geactualiseerd.

- Aanpassing bij 'wat na' in het hoger onderwijs: De doorstroom naar de Banaba's was tot nu toe weergegeven per studiegebied. Voortaan zijn de mogelijke en logische banaba's gekoppeld aan elke bachelor. Hetzelfde zal gebeuren bij de masters en manama's.

 
     
22-08-2016 Aanpassingen juni 2016
 

Op de valreep van dit schooljaar nog een overzichtje van enkele aanpassingen:

- De informatie over het onderwijs in Nederland is aangepast. Interessant zijn zeker de toegevoegde vergelijkende schema's tussen het onderwijs in Vlaanderen en Nederland (tabje: Structuur NL-BE).

- De info over de ondernemerschapstrajecten van Syntra is aangepast en volledig geactualiseerd op basis van hun eigen gegevens.

- De info over de aanvultrajecten na hbo is aangepast; de inleidende tekst is gewijzigd, de links zijn geactualiseerd en linken ineens naar de juiste pagina.

- De beschikbare info over het duaal leren is opgenomen. U vindt dit op de pagina's ivm 'leren en werken' in het deel over het secundair onderwijs. Momenteel zijn er nog geen opleidingsfiches van de aangeboden richtingen. We voorzien deze wel in de loop van volgend schooljaar of zodra er info beschikbaar is.

- VDAB heeft ons op korte termijn de linken beloofd om de resultaten van de nieuwe studie schoolverlaters rechtstreeks te koppelen aan onze database van opleidingen. Zo hopen we eindelijk van die pdf's af te raken.

- De data van de Sidins 2017 zijn toegevoegd.

- Het ministerie van onderwijs en vorming heeft ons nieuwe cijfers geleverd ivm het studierendement en time to graduate (bachelor behaald) in het hoger onderwijs. Het betreft de generatiestudenten periode 2009-2014 voor het studierendement. De andere cijfers gaan over de periode 2005-2010.

 
     
02-06-2016 Aanpassingen april - mei 2016
 

- De Beroepenzoeker via interesse is aangepast. We hebben hierbij volledig de beroepenindeling van VDAB overgenomen.

- Achter elke beroepsnaam is de extensie m/v/x toegevoegd.

- De beroepenlijst is aangepast aan de VDAB-knelpuntberoepenlijst 2016.

- Een handleiding met wetenschappelijke verantwoording is toegevoegd bij de I-Study basic. Nu zijn alle testen voorzien van een handleiding.

- De teksten over de buitenlandse onderijssystemen zijn bijgewerkt.

- Onderwijskiezer is het platform voor Columbus.

 
     
03-03-2016 Aanpassingen februari 2016
 

- De startpagina is lichtjes aangepast. Het google-zoekvenster is verplaatst en groter gemaakt en staat nu aan de rechterkant onder 'ik zoek'. De andere items zijn thematisch gerangschikt.

- De algemene infopagina in het deel Hoger onderwijs is aangevuld met algemene informatie.

- De weergave van de lessenroosters secundair onderwijs is aangepast en staat nu in een rastertje.

- De pagina's 'leraar worden' en 'werken in de zorg' zijn inhoudelijk aangepast.

- De lijsten van opleidingen in het Buso OV3 en OV4 is overzichtelijker gemaakt; er is een filter ingebouwd per type en bij OV4 zijn de studierichtingen opgedeeld per onderwijsvorm.

- De layout van alle onlinetesten is aangepast en geuniformiseerd. Overal is de mogelijkheid toegevoegd om de resultaten op te slaan als een pdf-bestand.

- We zijn volop bezig de beroepenlijst volledig conform te maken aan de lijst van VDAB.

- We bereiden de online-publicatie voor van de VST (Vragenlijst Studiekeuze Taken). Deze test zal door Onderwijskiezer ook gratis online aangeboden worden.

- De bezoekerscijfers van Onderwijskiezer swingen de pan uit en breken alle records en met de onlinetesten naderen we met rasse schreden de 700.000.

 
     
25-01-2016 Aanpassingen december 2015 - januari 2016
 

 

- De weergave van de FAQ's ivm 'geen diploma so, wat nu?' is aangepast. We hebben de vragen onderverdeeld in verschillende categorieën. Bedoeling is het geheel overzichtelijker te maken en zo is de info hopelijk vlotter raadpleegbaar.

- Bij de info over de toelatingsproef geneeskunde en tandheelkunde is info toegevoegd over de slaagkansen vanuit de richtingen SO.

- Er is een nieuwe instructiefiche toegevoegd ivm het gebruik van onderwijskiezer in het SO (met dank aan collega's van vclb Torhout).

- De vergelijkende tabel DBSO-Leertijd is aangepast.

- In het secundair onderwijs is de info over OKAN aangepast aan de actuele situatie.

- Bij het overzicht van opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs is het symbooltje ingewerkt, dat enkel verschijnt als een opleiding niet wordt georganiseerd.

- In de map 'downloads' zijn de overzichten met het aanbod van het secundair onderwijs geactualiseerd.

- We zijn volop bezig met de overdracht van onze materialenbox naar Klascement. We zullen u uiteraard informeren wanneer dit klaar is. Nieuwe materialen worden enkel nog daar ingebracht.

N.B. we krijgen veel vragen om 'onderwijskiezerkaartjes' te leveren. Onze voorraad is volledig uitgeput en we hebben geen fincanciële middelen om er te laten drukken. Creatieve voorstellen zijn altijd welkom!

 
     
09-11-2015 Aanpassingen oktober 2015
 


- De nieuwe I-Like Basic fotoversie is online. Zoals eerder al aangekondigd is deze proef helemaal aangepast. Het aantal items is gehalveerd en de leerling krijgt een profiel naar 8 belangstellingsdomeinen. Vanuit die domeinen zijn de inhoudelijk overeenstemmende studierichtingen gekoppeld. De leerling krijgt per domein een vergelijking met leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht. 
We danken hiervoor alle rechtstreeks betrokkenen (W. Magez, A. Bos, L. Van Looy, R. Wuyts). 
Leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs krijgen enkel deze nieuwe fotoversie aangeboden om in te vullen. 

- Onderwijskiezer werkt samen met het LUCI-studiekeuzeplatform van de KU Leuven. Onze proeven I-Prefer en I-Study worden aangeboden aan geïnteresseerden. Uiteraard blijven deze proeven ook rechtstreeks beschikbaar op Onderwijskiezer.

- De pagina 'werken in de zorg' staat online in het deel Beroepen.
  Er is in dit deel ook een nieuwe pagina toegevoegd ivm Bedrijfsbeheer

- Bij de elektronische formulieren is opnieuw een captcha ingebouwd.

- I-Like-junior Fotoversie: er zijn nieuwe normen ingebracht.

- I-Study-basic: nieuwe normen zijn in de maak.

- I-Study-junior: Een handleiding met wetenschappelijke verantwoording is toegevoegd en kan gedownload worden op de startpagina van deze proef.

- CLB's kunnen aan Onderwijskiezer een aparte pagina vragen met hun scholen onder begeleiding. Deze pagina kan dan ingewerkt worden in de eigen website. Een geslaagd voorbeeld vind je bij VCLB Torhout: http://clb.clbtorhout.be/index.php/medewerkers-en-scholen/scholen.
Interesse? Mail naar dirk.verrycken@onderwijskiezer.be of geert.wittoek@vclb-koepel.be.

Mogen we nog eens vragen een link naar Onderwijskiezer te plaatsen op uw clb-site? In de map downloads vind je bruikbare logo's. Bedankt!

- VDAB heeft ons beloofd dat we weldra de informatie over de schoolverlaters opnieuw via rechtstreekse links zullen kunnen aanbieden en niet meer, zoals nu, via pdf's. 

- Een medewerker van Onderwijskiezer zal op elke sidin aanwezig zijn op de clb-stand.

- Toegevoegde materialen aan de materialenbox:

 • BaSO fiche – Leerlingenfiche bij overstap basisonderwijs naar secundair onderwijs.
 • De overstap - Filmpjes TV Klasse basisonderwijs
 • De overstap - Filmpjes TV klasse secundair onderwijs
 • Huis voor gezondheid – Website met informatie voor zorgverlener, patiënt en student (Brussel)
 • Kangoeroewedstrijd – Website met informatie over de 5 edities van de Kangoeroewedstrijd
 • Motivatiestartpunt - Motivatiescan
 • Op stap naar - waardentestje – Online test: welke waarden vind jij belangrijk?
 • S(t)imulerend werken – Interactieve quiz over industrie
 • Samen schooluitval voorkomen – Boek met praktische werkmodellen
 • Scholengids Nederlandstalig onderwijs Brussel – Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs in Brussel
 • Starpuntchecker- Ontdek jouw startpunt bij het maken van een studie-en beroepskeuze
 • Starterspakket naar de kleuterschool – Welkomstpakket met informatie over de kleuterklas
 • Studiekeuzewaaier Nederlandstalig onderwijs Brussel- Talenten van kinderen en studieaanbod worden aan elkaar gelinkt.
 • Plast-IQ – Website waar kunststof centraal staat
 • Transbaso – Onderzoeksproject naar school- en studiekeuze. Ze ontwikkelen ook tools (Antwerpen en Gent)
 • Transit schoolverlaters – Lessenpakket BuSo
 • Vlaams Geografie Olympiade – Website met informatie over de Olympiade
 • Vrachtwagenchauffeur – Website met informatie over het beroep vrachtwagenchauffeur
 • Oog voor zorg – ( h)erkenningsinstrument voor zorgtalent
 • Werk met Zin – Erkend loopbaancentrum: professionele hulp bij loopbaan.
 
     
16-09-2015 Aanpassingen juli-augustus 2015
 
 • De pagina 'leraar worden' is verplaatst van het deel Volwassenen, naar het deel Beroepen.
 • Een nieuwe pagina wordt eerstdaags bij Beroepen toegevoegd, nl.'Werken in de zorg'.
 • Bij de info over de structuur in zowel het BuBaO als het BuSO is een extra pagina met algemene info over het BuO raadpleegbaar.
 • De info over de keuzetrajecten in het hoger onderwijs wordt aangepast. Bij de beschrijving van de richting is het nu duidelijker te zien welke richtingen met of zonder keuzetrajecten worden ingericht. Bij de professionele bachelors is dit al in orde. We werken volop aan de academische opleidingen. Op de pagina met de Klemtonen komt dus een link naar de juiste pagina op de site van de onderwijsinstelling. Bij het tabje Instellingen, staat de algemene link.
 • De I-Like-basic wordt binnenkort totaal vernieuwd. Ipv 102 items, worden het er nog 54. Hierdoor komt deze belangstellingsproef los van de studiegebieden in het secundair onderwijs en worden bredere belangstellingsdomeinen ingevoerd. 
 • Tegen volgend jaar wordt de I-Like-junior tekstversie aangepakt. Dank hiervoor aan Walter Magez, Annemie Bos (Lessius) en de scriptiestudenten.
 • STEM is uit de scholenzoeker gehaald. De grote onduidelijkheid rond dit gegeven bleef leiden tot felle discussies en daarom is besloten dit te verwijderen tot er meer klaarheid is. Momenteel staat er nog een melding hiervan bij de scholenzoekers.
  De door de scholen toegevoegde informatie blijft wel op de fiche 'extra info' staan met de uitdrukkelijke vermelding dat de info valt onder de verantwoordelijkheid van de school.
 • Er is een ander systeem ingevoerd voor de afwijkende, meestal Engelstalige, benamingen van studierichtingen in het secundair onderwijs.
  De alternatieve benaming tussen haakjes is verdwenen. Voortaan werken we met een icoontje dat aangeeft of er alternatieve benamingen zijn. Deze verschijnen dan bij aanraking van het icoontje in een pop-up schermpje.
  De info wordt ook toegevoegd op de pagina met de beschrijving van de studierichting. We blijven dus enkel nog strikt de officiële benamingen hanteren.
  Databeheerders/backenders kunnen niet zelf die benamingen invoeren. U kunt afwijkende benamingen mailen aan dirk.verrycken@onderwijskiezer.be (wel duidelijk vermelden om welke richting en welke graad het gaat aub).
 • De wetgevende info op Onderwijskiezer is aangepast aan de nieuwe omzendbrieven die onder de vakantie zijn verschenen.
 • De opendeurdagen basis- en secundair onderwijs van vorig schooljaar zijn verwijderd. Graag dus een inbreng van de gegevens voor dit schooljaar!
 • De info in het hoger onderwijs wordt aangepast aan het academiejaar 2016-2017.
 • Deze materialen werden toegevoegd aan de materialenbox: 

  Bedrijfplusschool

  Website die scholen en bedrijven met elkaar in contact wil brengen

  Bouwjobs

  Website met info en vacatures in bouwsector

  Doe de duiveltest

  Test om je talenten te vinden

  Syntra snuffeldagen Leertijd

  Een eerste kennismaking met jouw droomjob

  Vind je roeping

  Met welke zaken hou je rekening bij keuze van jouw droomjob

  Werkkr8

  Werkboek: werkzoekende wordt loopbaanondernemer

  Werkvormm

  Website met doel kansen op werk te creëren in Antwerpen

   
 
     
26-06-2015 Aanpassingen juni 2015 (vervolg)
 

 

- De aanvultrajecten (van HBO naar professionele bachelor) zijn nu ook apart raadpleegbaar in het deel hoger onderwijs. Deze zijn waar mogelijk ook gekoppeld aan de hbo-opleiding onder het tabje 'wat na'. In de lijst van opleidingen per hogeschool staan deze trajecten onder het tabje 'bachelor/banaba). In de instellingenlijst van ieder traject is aangegeven op welke hbo-opleiding het aansluit.

- De Voorbereidende divisie van de KMS is toegevoegd op de pagina met de Voorbereidende jaren in het deel SO. Dit leek ons de meest logische plaats om deze 'aparte' opleiding te vermelden.

- De scholen voor deeltijds kunstonderwijs (DKO) staan nu online. Je vindt deze via de centrale navigatie op de startpagina van de verschillende onderdelen: basis-, secundair -, hoger - en volwassenenonderwijs. Zoals u wellicht weet kan je deze ook vinden via de tool 'scholenzoeker per gemeente'. Je vindt enkel de benamingen en contactgegevens. Het aanbod zelf nemen we niet op.

- De cijfers ivm het studierendement (te vinden bij de richtingen van de derde graad SO en bij de bachelors) én de cijfers 'bachelor behaald' (te vinden bij de richtingen van de derde graad SO), zijn geactualiseerd! studierendement gaat over jaar van afstuderen SO van 2007-2008 tot en met 2012-2013. En time to graduation over het jaar van afstuderen SO 2004-2005 tot en met 2008-2009. Onze dank hiervoor gaat naar de bevoegde dienst van het ministerie van onderwijs en vorming! Onderwijskiezer is nog steeds de enige website waarop deze gegevens te vinden zijn.

- De gegevens van de VDAB-studie schoolverlaters worden momenteel aangepast aan de recente publicatie. Je vindt deze onder het tabje 'links' bij elke studierichting.

- De al vroeger aangekondigde tool ivm de keuzetrajecten in het HO staat online. Je vindt de link in de centrale navigatie op de startpagina HO en op de andere pagina's in de linkernavigatie.

- Nieuw in de materialenbox:

Jij bent aan Z - boek over loopbaan
Make it work - website over IT en technologie en werkplekleren
Op-stap naar werk SIHO
 - gids over werkkansen voor studenten met functiebeperking
Doe mij maar wetenschap
 - website 
Aan de slag met studiekeuze
 - website
Ik weet wat ik later worden wil 
- vertelboek beroepen
Hoger onderwijs in Vlaanderen
 - brochure
Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs 
Breakingscience - website chemie en lifescience
Oprit 14 - boek over onderzoek schoolloopbaan
Guide pratique parents- ecole - gids over onderwijs in franstalig België
Onderwijsaanbod in Vlaanderen - website

N.B. Onderwijskiezer is in overleg met Klascement voor een nauwe samenwerking/integratie. Meer nieuws hierover volgend schooljaar.

 
     
11-06-2015 Aanpassingen juni 2015
 


- De info bij het item bachelor behaald (dit staat bij de studierichtingen derde graad SO) is aangepast. Het tabelletje met het voorbeeld is weg omdat dit teveel verwarring veroorzaakte. De percentages bij de uitleg worden nu automatisch aangepast aan de studierichting. De volgorde is gewijzigd: eerst de cijfers en dan de uitleg.

- De schoolkenmerken (bv. stem/clil/onderwijsmethodes .. ) staan nu overal op eenzelfde wijze vermeld. Voorheen was dat kenmerk tussen haakjes toegevoegd aan de schoolbenaming, maar dit is aangepast. Nu staat dit enkel nog op de schoolfiche als een bijzonder kenmerk. In de schoollijstjes is geen enkele toevoeging meer zichtbaar; er kan wel op gefilterd worden in de scholenzoekers.

- Type basisaanbod heeft in het BuBaO type 1 en 8 vervangen. Alle scholen die vroeger type 1 en/of 8 organiseerden, hebben nu type basisaanbod. Graag een controle hierop aub. In het BuSO is type 1 eveneens vervangen door basisaanbod. Ook de printpagina's zijn aangepast.

- De opleidingen van de Koninklijke Militaire School zijn opgenomen en worden apart vermeld met als extensie (KMS). Daar dit een federale instelling voor hoger onderwijs is, is de KMS apart vermeld in de lijst van instellingen voor hoger onderwijs. De voorbereidende divisie staat nog niet bij het aanbod, maar we werken aan een oplossing hiervoor.

- De belangstellingsproef I-Like basic wordt tegen volgend schooljaar aangepast. Ism W. Magez en Thomas More is de proef gehernormeerd. Het aantal items zal herleid worden van 102 naar 54. We onderzoeken de mogelijkheid om de resultaten weer te geven onder de vorm van zelfrapportering.

- Het aanbod van het hbo staat voortaan ook bij iedere hogeschool onder het tabje 'hbo'.

- Het blog is wegens overweldigend succes verwijderd.

 
     
28-04-2015 Aanpassingen & nieuws april 2015
 

- Bij de academische opleidingen die toestemming kregen voor meerderjarige masters, werd de planning van invoering toegevoegd.

- STEM: scholen die extra accenten leggen op STEM (via bv. de organisatie van aparte uren) kunnen dit als schoolkenmerk krijgen. Hierdoor wordt achter de schoolnaam het STEM-symbooltje geplaatst. Dit zal dan ook als zoekelement kunnen gebruikt worden bij de scholenzoekers. Hiervoor is een extra filter 'filteren op schooleigenschap' toegevoegd. Wij hopen zo tegemoet te komen aan de talrijke vragen van scholen en collega's. Voor 'CLIL' is dit ook zo.
Over de manier waarop deze info kan toegevoegd worden, wordt een bericht gestuurd naar de databeheerders en alle secundaire scholen. Je kan dit ook nalezen in 'faq voor scholen'. Ook de instructiefiches werden aangepast.

- In het deel over het hoger onderwijs is  een extra zoekfunctie toegevoegd: Zoeken via provincie. Je vindt dit via de centrale navigatie op de startpagina van het deel HO. Op de onderliggende pagina's staat de link in de navigatie aan de linkerkant van de pagina.

- Eerstdaags zal in het hoger onderwijs nog een functionaliteit online komen, namelijk Zoeken via keuzetraject. Omdat hogescholen zeer creatief zijn in het invoeren van keuzetrajecten vinden studenten opleidingen soms niet terug op onderwijskiezer omdat wij officiële benamingen gebruiken. Om dit op te lossen wordt deze mogelijkheid voorzien en leiden we de studenten zo naar de betrokken richting.

- Type 9: we hebben alle scholen die aankondigen type 9 te gaan organiseren ook het schoolkenmerk 'autiwerking' gegeven. Misschien kunnen we dit kenmerk later verwijderen, maar het zou kunnen dat er scholen zullen zijn die, ook al hebben ze geen type 9, toch een vorm van autiwerking willen blijven behouden. Afwachten dus.

- In de loop van de maand mei zullen we type 1 en 8 vervangen door type basisaanbod.

- Bij de richtingen van het studiegebied Handel werden ook voor de TSO-richtingen de Engelstalige benamingen tussen haakjes toegevoegd (voor het BSO was dit al eerder gebeurd).

- Bij de hogescholen staan nu ook automatisch de hbo-opleidingen van het samenwerkingsverband vermeld in een apart tabje.

- In het BaO is bij de filter 'zoeken op schooleigenschap' een item toegevoegd dat je scholen kunt zoeken voor schipperskinderen en /of foorreizigers.

- Inmiddels is de kaap van het half miljoen ingevulde onlinetoetsen al langer geschiedenis.