Nieuw(s) op onderwijskiezer

08-12-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer - december 2023
 

Volwassenenonderwijs


Op het segment ‘Volwassen’ van Onderwijskiezer.be vinden jullie vanaf deze week een bijgewerkt aanbod van de opleidingen secundair volwassenenonderwijs.

We hebben tevens in beeld gebracht welke opleidingen eventueel duaal georganiseerd kunnen worden, welke leiden tot een diploma SO en welke op dit moment niet worden ingericht.


Ook de lay-out van de opleidingen SVO kreeg een opfrissing.

 
     
06-10-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer - oktober 2023
 

 

 
   


 

Basisonderwijs

 • De lay-out en de inhoud van het buitengewoon basisonderwijs is aangepast.
 • Het ‘Ondersteuningsmodel’ is vervangen door Leersteuncentra (n.a.v. het decreet leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften).

 

 

 

 
   


Secundair onderwijs

 • Op vraag werd bij de knop ‘Duale opleidingen’ een ondertitel ‘gewone secundaire scholen, CDO’s of Syntra-lesplaatsen’ toegevoegd.
 • Alle beschikbare standaardtrajecten werden vernieuwd (url’s).
 • De lay-out en de inhoud van het buitengewoon secundair onderwijs is aangepast.
 • Het ‘Ondersteuningsmodel’ is vervangen door Leersteuncentra (n.a.v. het decreet leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften).

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoger onderwijs

 • HBO5-Verpleegkunde heet voortaan Basisverpleegkunde . Aangezien het hier gaat om een opleiding op het niveau van de graduaten is, in overleg met het departement onderwijs, deze opleiding ondergebracht bij de graduaten.
 • Voor het onderdeel ‘Flexibel studeren in het hoger onderwijs’ is de lay-out en inhoud gewijzigd. Aangezien er op de websites van de instellingen hoger onderwijs niet altijd correcte of volledige informatie terug te vinden is over het soort flexibele trajecten (afstandsonderwijs, weekendonderwijs, …) hebben we de tool om flexibele trajecten te zoeken verwijderd.

 

 

 

Momenteel worden de downloads voor keuzebegeleiders geactualiseerd. We mikken op eind oktober om deze update rond te krijgen.

                         

 
     
27-04-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer april 2023
 
 • Startpagina

Verschuiving van info hoger onderwijs en STEM naar informatie in de rand.

 

 • Hoger onderwijs

Op de pagina van de graduaatsopleidingen volgen we de criteria die we ook bij de professionele bachelors hanteren. Vanaf nu heb je aparte fiches per afstudeerrichting in de graduaatsopleiding.

 
     
03-03-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer maart 2023
 

De vernieuwingen situeren zich vnl. in het segment ‘Secundair onderwijs’.

 • Nieuwe, gemoderniseerde 5e jaar SO

Wil je de nieuwe studierichtingen van het 5e jaar SO (vanaf 2023-2024) op Onderwijskiezer.be makkelijk terugvinden? Dan heb je verschillende mogelijkheden:

 

1) Op het segment SO klik je op de titel ‘Structuur SO’ en scrol je naar beneden tot bij het schema ‘De structuur SO vanaf 2023-2024’. Daar kan je de studierichtingen binnen de verschillende finaliteiten raadplegen.


Extra nieuwtje
: je kan kiezen om de duale of de niet-duale richtingen te verkennen. Druk daarom op één van beide knoppen:

 

 

2)  Op het segment SO kan je ook overzichten van de nieuwe studierichtingen raadplegen via:


Ook voor BuSO kan men de nieuwe studierichtingen raadplegen via:

(wel een dan beetje naar beneden scrollen op het segment SO)

  

 • Nieuwe lay-out en aangepaste inhoud ‘Duaal leren’


Als je op het segment SO klikt op de link naar Duaal leren (even naar beneden scrollen) dan kan je vaststellen dat de lange tekst die er voorheen stond vervangen is door een tegeloverzicht met verschillende thema’s en vragen i.v.m. duaal leren.
Via de terugknop (  ) kan je vlug naar het overzicht gaan van alle tegels.

 

 
     
06-01-2023 Nieuwsbrief Onderwijskiezer januari 2023
 

Nieuwtjes op onze website.

De startpagina

 • De tekst ‘Wat is een CLB?’ werd aangepast m.b.t. de adviezen die een CLB nog dient te geven in de verschillende onderwijsniveaus.
 • Bij de downloads voor keuzebegeleiders vind je tevens de aangepaste infobrochure ‘De matrix van de 2e en 3e graad SO’.

Basisonderwijs

 • Toelatingsvoorwaarden en adviezen CLB zijn aangepast.

Secundair onderwijs

StartpaginaSO:

1) Als je klikt op ‘Belangstelling SO’ dan wordt je doorverwezen naar de belangstellingsdomeinen van de vragenlijst I like it 2. Vervolgens kan je op een domein of een studierichting klikken en krijg je respectievelijk alle gemoderniseerde studierichtingen die gelinkt worden aan dat studiedomein, of de studierichting die je aanklikte.

2) Als je klikt op ‘Studiegebieden 3e graad SO’ dan krijg je voortaan de studiegebieden (en studierichtingen) te zien van de huidige 3e graad SO.

3) Als je klikt op ‘Belangstelling 3e graad SO’ dan krijg je de huidige studierichtingen 3e graad SO ondergebracht in de belangstellingsdomeinen van de I like junior.

4) Als je klikt op ‘Structuur buitengewoon SO: Info over het BuSO’ krijg je een volledig nieuwe pagina voorgeschoteld. Naast de info over de opleidingsvormen zijn er specifieke thema’s met bijhorende vragen voorzien om je sneller te brengen naar de info die je zoekt. 

5) De startpagina van het buitengewoon secundair onderwijs is in een volledig nieuw kleedje gestoken. We willen hiermee de leesbaarheid en de inhoud overzichtelijker presenteren.

Op de startpagina van 2e graad SO kan je onderaan de aangepaste overzichten van de studierichtingen 2e en 3e graad vinden binnen de 3 finaliteiten, alsook de aangepaste infobrochure van de matrix 2e en 3e graad. Deze brochure vind je ook bij de downloads.

Het hoger onderwijs

 • De link rond ‘Studievoortgang’ werd inhoudelijk aangepast n.a.v. de veranderende  toelatingsvoorwaarden voor inschrijving in een 3e jaar van een bachelor.
 • Via de link naar de SID-in (rechts meer onderaan) kom je onmiddellijk op de SID-in tool terecht. Makkelijk voor bij de voorbereiding van de studie- en beroepskeuze en voorbereiding op de SID-in beurzen.

Volwassenenonderwijs

 • De nieuwe info over aanbod en koppeling hiervan aan de CVO’s  werd ingevoerd.