MPI - Internaten Buitengewoon onderwijs - MFC

In het buitengewoon onderwijs is de situatie verschillend per onderwijsnet.
Internaten voor het BuO bestaan enkel in het GO! BuO-scholen uit het vrij, gemeentelijk of provinciaal onderwijs, werken voor het verblijf van hun leerlingen samen met het VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap).

Vrij, Provinciaal of Gemeentelijk onderwijs

GO!

Verblijf in een MFC

MFC: Multifunctioneel Centrum

= dienstverlenend centrum waar verschillende vormen van hulpverlening worden gebundeld: (dag- en nacht)verblijf, dagbesteding, dagopvang, begeleiding thuis, schoolvervangend of schoolaanvullend verblijf.

Doelgroep: alle jongeren die binnen Integrale Jeugdhulp goedkeuring hebben voor de typemodule dagopvang, schoolvervangend of schoolaanvullend verblijf.

Verblijf TIJDENS de schoolweek in een MPIGO, IBSOG of AIBOGO

MPIGO: Medisch pedagogisch instituut van het GO!, verbonden aan een school voor BuO.

IBSOG: Instituut voor buitengewoon SO van het GO!

AIBOGO: Autonoom internaat  voor buitengewoon onderwijs van het GO!

Verblijf en begeleiding, OOK tijdens de schoolvrije dagen

IPO = internaten BuO van het GO! met permanente openstelling

Vroegere benaming MFC: MPI of Medisch-Pedagogisch Instituut

Vroegere benaming IPO: opvangcentra of noodinternaten

Organisatie / financiering: VAPH

Geleidelijke transitie naar het beleidsdomein Welzijn is bezig vanaf 1 september 2015.

Toeleiding: via een A-document (Intersectorale toegangspoort)

Toeleiding: een A-document (Intersectorale toegangspoort) is enkel nodig voor IPO


 
Filteren op provincie:
Filteren op onderwijsniveau:
Filteren op soort internaat:
Filteren op verblijfsmogelijkheden:
Geen MPI's-Internaten (BuO)-MFC gevonden? Pas de filter(s) aan.