MPI - Internaten BuO - MFC

In het buitengewoon onderwijs is de situatie verschillend per onderwijsnet.
Internaten voor het BuO bestaan enkel in het GO! BuO-scholen uit het vrij, gemeentelijk of provinciaal onderwijs, werken voor het verblijf van hun leerlingen samen met het VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap).

Vrij, Provinciaal of Gemeentelijk onderwijs

GO!

Verblijf in een MFC


Multifunctioneel Centrum
= dienstverlenend centrum waar verschillende vormen van hulpverlening worden gebundeld: (dag- en nacht)verblijf, dagbesteding, dagopvang en begeleiding thuis.

Doelgroep: alle jongeren die via het VAPH goedkeuring hebben voor een (semi-)internaat of observatie- en behadelingscentrum + diegenen die binnen de jeugdhulp goedkeuring hebben voor de typemodule dagopvang.

Verblijf tijdens de schoolweek in een
MPIGO, IBSOG of AIBOGO

MPIGO
Medisch pedagogisch instituut van het GO!, verbonden aan een school voor BuO.

IBSOG  
Instituut voor buitengewoon SO van het GO!

AIBOGO
Autonoom internaat  voor buitengewoon onderwijs van het GO!
----------------------------------------------------------------

Verblijf en begeleiding, ook tijdens schoolvrije dagen

IPO = internaten BuO van het GO! met permanente openstelling

Vroegere benaming:  MPI  Vroegere benaming: opvangcentra of noodinternaten

Organisatie/ financiering:  VAPH

Geleidelijke transitie naar het beleidsdomein welzijn vanaf 1 september 2015.


 
Filteren op provincie:
Filteren op onderwijsniveau:
Filteren op soort internaat:
Filteren op verblijfsmogelijkheden:
Geen MPI's-Internaten (BuO)-MFC gevonden? Pas de filter(s) aan.