Leren buiten Vlaanderen

 

 

Onderwijssysteem buiten Vlaanderen

 • Wil je weten hoe het (basis)onderwijs buiten Vlaanderen wordt georganiseerd?
 • Wat zijn de accenten?
 • Welke leeftijdsvoorwaarden zijn er?
 • ...

We geven je hier informatie mee over het onderwijssysteem van heel wat landen en lichten in het bijzonder het Frantalig onderwijs in Wallonië en Brussel en het Nederlandse onderwijssysteem toe.

Terugkeer naar basisonderwijs in Vlaanderen

Als je naar het basisonderwijs ging buiten Vlaanderen en je wil terugkeren naar het basisonderwijs in Vlaanderen, moet je rekening houden met de toelatingsvoorwaarden.

Kleuteronderwijs

Kleuters van 2,5 tot 3 jaar kunnen op 7 momenten starten in het gewoon kleuteronderwijs:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie*
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag**

Een 3-jarige kleuter mag je op elk moment inschrijven en toelaten tot de school, zonder rekening te houden met de instapdata. 

Lager onderwijs

De toelatingsvoorwaarden zijn onder meer afhankelijk van je leeftijd. Meer info voor kinderen jonger dan 6 jaar, 6-jarigen, kinderen vanaf 7 jaar.

Programma's voor taalreizen?

Hier vind je meer info (vanaf 10 jaar.)

Afghanistan: Onderwijsstructuur
AlbaniŽ: Onderwijsstructuur
Algerije: Onderwijsstructuur
ArgentiniŽ: Onderwijsstructuur
Aruba: Onderwijsstructuur
AustraliŽ: Department of Education
AustraliŽ: Onderwijsstructuur
AustraliŽ: Study in Australia
Bangladesh: Onderwijsstructuur
België - Franse Gemeenschap: Ministerie van Onderwijs
België - Franse Gemeenschap: Onderwijsstructuur
België - Franse Gemeenschap: Service d'Information sur les Etudes et les Professions
België -Duitstalige Gemeenschap: Onderwijsstructuur
Bosnië-Herzegovina: Onderwijsstructuur
Brazilië: Onderwijsstructuur
Bulgarije: Onderwijsstructuur
Canada: Council of Ministers of Education
Canada: Onderwijsstructuur
Chili: Onderwijsstructuur
China: Onderwijsstructuur
Colombia: Onderwijsstructuur
Costa Rica: Onderwijsstructuur
Cyprus: Onderwijsstructuur
Denemarken: Onderwijsstructuur
Denemarken: Study in Denmark
Duitsland: Arbeitsagentur
Duitsland: Deutscher academischer austaushdienst
Duitsland: Hochschulkompass
Duitsland: Onderwijsstructuur
Duitsland: Study in Germany
Egypte: Onderwijsstructuur
Engeland: British Council
Engeland: British Council in Belgium
Engeland: Department for Education
Engeland: Naric
Engeland: Onderwijsstructuur
Estland: Study in Estonia
EthiopiŽ: Onderwijsstructuur
Filipijnen: Onderwijsstructuur
Finland: Finnish National Agency for Education
Finland: Onderwijsstructuur
Finland: Study in Finland
Frankrijk: L'info nationale et rťgionale sur les mťtiers et les formations
Frankrijk: Onderwijsstructuur
Frankrijk: Study in France
Ghana: Onderwijsstructuur
Griekenland: Hellenic Naric
Griekenland: Onderwijsstructuur
Griekenland: Study in Greece
Hongarije: Onderwijsstructuur
Hongarije: Study in Hungary
Ierland: Department of Education
Ierland: Onderwijsstructuur
Ierland: Study in Ireland
Ijsland: Ministry of Education
Ijsland: Onderwijsstructuur
Ijsland: Study in Iceland
India: Onderwijsstructuur
Iran: Onderwijsstructuur
ItaliŽ: Onderwijsstructuur
ItaliŽ: Study in Italy
Japan: Ministry of Education
KroatiŽ: Agency for Science and Higher Education
KroatiŽ: Onderwijsstructuur
Letland: Ministry of Education and Science
Letland: Onderwijsstructuur
Letland: Study in Latvia
Liechtenstein: Onderwijsstructuur
Litouwen: Ministry of Education and Science
Litouwen: Onderwijsstructuur
Litouwen: Study in Lithuania
Luxemburg: Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supťrieur
Luxemburg: Onderwijsstructuur
Luxemburg: Study in Luxembourg
Malta: Onderwijsstructuur
Marokko: Onderwijsstructuur
Mexico: Onderwijsstructuur
Mexico: Secretaria de Educacion Publica
Montenegro: Onderwijsstructuur
Nederland: Icares
Nederland: Internationale diplomawaardering
Nederland: Nuffic
Nederland: Onderwijsstructuur
Nederland: Studeermeteenplan
Nederland: Studiekeuze 123
Nederland: Study in the Netherlands
Nepal: Onderwijsstructuur
Nieuw-Zeeland: Ministry of Education
Nigeria: Onderwijsstructuur
Noord-MacedoniŽ: Onderwijsstructuur
Noorwegen: Ministrty of Education and Research
Noorwegen: Onderwijsinformatie
Noorwegen: Onderwijsstructuur
Noorwegen: Study in Norway
Oostenrijk: Austrian Education System
Oostenrijk: Onderwijsstructuur
Oostenrijk: Study in Austria
Pakistan: Onderwijsstructuur
Peru: Onderwijsstructuur
Polen: Onderwijsstructuur
Polen: Study in Poland
Portugal: Onderwijsstructuur
Portugal: Study in Portugal
RoemeniŽ: Ministry of Education
RoemeniŽ: Onderwijsstructuur
Rusland: National Information Centre on Academic Recognition and Mobility
Schotland: Onderwijsstructuur
ServiŽ: Onderwijsstructuur
Slovakije: Ministry of Education
Slovakije: Onderwijsstructuur
SloveniŽ: Ministry of Higher Education, Science and Technology
SloveniŽ: Onderwijsstructuur
SloveniŽ: Study in Slovenia
Spanje: Ministerio de Educacion
Spanje: Onderwijsstructuur
Spanje: Study in Spain
Sri Lanka: Onderwijsstructuur
Suriname: Onderwijsstructuur
SyriŽ: Onderwijsstructuur
Taiwan: Ministry of Education
TsjechiŽ: Ministry of Education, Youth and Sports
TsjechiŽ: Onderwijsstructuur
TsjechiŽ: Study in Czech Republic
Turkije: Council of Higher Education
Turkije: Onderwijsstructuur
Verenigde Staten: Amerikaanse ambassade in Brussel
Verenigde Staten: Fulbright Commission
Verenigde Staten: Onderwijsstructuur
Verenigde Staten: U.S. Department of Education
Vietnam: Onderwijsstructuur
Wales: Onderwijsstructuur
Zuid-Afrika: Onderwijsstructuur
Zweden: Onderwijsstructuur
Zweden: Study in Sweden
Zweden: Swedish National Agency for Education
Zwitserland: Onderwijsstructuur

Enseignement fondamental

Het Franstalig basisonderwijs in Wallonië-Brussel bestaat, net als het Nederlandstalig onderwijs uit:

 • het kleuteronderwijs (l’enseignement maternel) voor kinderen vanaf 2,5 jaar.
 • het lager onderwijs (l’enseignement primaire) voor kinderen vanaf 6 jaar

Kleuteronderwijs en lager onderwijs kunnen zowel apart als samen georganiseerd worden. Een school die beide niveaus aanbiedt noemt men une école fondamentale.

Enseignement spécialisé

Komt tegemoet aan de specifieke onderwijsnoden van leerlingen die het moeilijk hebben. De leerling groeit op haar of zijn tempo door een extra omkadering op maat van de leerling in functie van haar of zijn noden en talenten.

Enseignement spécialisé wordt georganiseerd in types en volgens een degré de maturité (mate van ontwikkeling.)

Meer info?

 • Raadpleeg op deze pagina de onderwijsstructuur, de eindtermen of ontwikkelingsdoelen die moeten bereikt worden (tot en met het 4e leerjaar in référentiels du tronc commun, vanaf het 5e leerjaar in les socles de compétence), de regelgeving in verband met het verplicht/facultatief talenonderwijs…  
 • Website over de Franse Gemeenschap van de Europese Commissie

Kinderdagverblijf en voorschool

Kinderdagverblijf

Verzorgt gedurende de dag kinderopvang in groepen en afhankelijk van de leeftijd voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Voorschool

Voorziet op schooldagen en in dagdelen voorschoolse educatie voor peuters tussen 2,5 en 4 jaar. De voorschool is een voorbereiding voor de basisschool. Het educatief programma sluit aan bij het programma en de werkwijze in groep 1 en 2 van de basisschool om er een goede start te hebben.

Basisonderwijs

Regulier Onderwijs

Basisonderwijs in Nederland is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het regulier onderwijs.

 • Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag het kind op de meeste basisscholen een aantal (halve) dagen naar school om te wennen. Deze wendagen duren maximaal 5 dagen. 
 • Vanaf de eerste dag van de nieuwe maand  nadat een kind 5 jaar geworden is, begint de leerplicht. 

Het onderwijs wordt onderverdeeld in groepen: kinderen starten in groep 1 (of groep 0 wanneer de leerling tussen 1 januari en de zomervakantie start) en krijgen tot en met groep 8 les van een of meerdere leraren volgens een vast weekrooster.

Speciaal basisonderwijs  

In Nederland zijn verschillende speciale basisscholen. Wettelijk gezien is dit ook regulier onderwijs, maar deze scholen zijn bedoeld voor kinderen die het moeilijk hebben in het reguliere basisonderwijs, bijvoorbeeld door een leerachterstand of gedrags- en opvoedingsproblemen.

Kinderen op deze scholen moeten dezelfde basiskennis behalen als kinderen op een gewone basisschool maar ze mogen daar wel langer over doen. Bij het aanbieden van de lesstof wordt rekening gehouden met de specifieke situautie van elk kind.

Speciaal Onderwijs 

Het speciaal onderwijs is voor kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen niet terecht kunnen binnen het regulier onderwijs.


Speciaal onderwijs wordt georganiseerd in vier clusters:

 • Cluster 1: visueel gehandicapte of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap.
 • Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben.
 • Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben.
 • Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen, Z.M.O.K., langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en kinderen in scholen met aan pedologische instituten.

Voor deze kinderen is er ook voortgezet speciaal onderwijs. Dit kan gevolgd worden tot de leeftijd van 20.