Atheneum Wispelberg

Wispelbergstraat 2

9000 Gent
09 268 72 10
wispelberg@stad.gent
http://www.atheneumwispelberg.be

Bijzonder(e) kenmerk(en):


Schoolaanbod

Secundair onderwijs

Eerste graad
Tweede graad

Economie (ASO)


Latijn (ASO)


Derde graad
 

Infomomenten


24-01-2020: Infoavond () 

Infoavond voor ouders van kinderen 6de leerjaar 07-02-2020: Infoavond () 

Infoavond voor ouders van kinderen 6de leerjaar25-04-2020: Opendeurdag () 

 

Inschrijvingsmodaliteiten

 

Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Interstedelijk CLB Gent
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00
clb@gent.be
http://www.iclb.be

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Geert Piette

Arts : Nele Vangheluwe

Verpleegkundige : Julie Michiel

CLB onthaal

CLB-onthaal in De Krook

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

CLB-onthaal in De Krook (2e verdieping)
Maandag, dinsdag en vrijdag van 13u tot 17u
Woensdag van 13u tot 19u
Donderdag van 13u tot 18.30u

Schoolfiche: Atheneum Wispelberg

Atheneum Wispelberg

Wispelbergstraat 2

9000 Gent
09 268 72 10        

Bijzonder(e) kenmerk(en):


Schoolaanbod

Secundair onderwijs

Eerste graad
Tweede graad

Economie (ASO)


Latijn (ASO)


Derde graad
Infomomenten


24-01-2020: Infoavond () 

Infoavond voor ouders van kinderen 6de leerjaar 07-02-2020: Infoavond () 

Infoavond voor ouders van kinderen 6de leerjaar25-04-2020: Opendeurdag () 

 

Inschrijvingsmodaliteiten

 

Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

Vanaf september 2016 wordt onze eerste graad een ‘eerste oriënterende graad’. Met deze omslag/stap willen we onze leerlingen na de eerste graad talentgerichter oriënteren naar de juiste studierichting. We willen dit realiseren door in te zetten op vijf pijlers:

Pijler 1: Ontdekken en proeven van de verschillende domeinen: Wetenschap en Techniek, Taal en Cultuur, Welzijn en maatschappij, Kunst en Creatie, Economie en Organisatie

Pijler 2: Talentgericht aan de slag

Pijler 3: Begeleiding door een kernteam

Pijler 4: Werk maken van een nauwe aansluiting met het Basisonderwijs

Pijler 5: Werk maken van een goede aansluiting met de 2de en de 3de graad Secundair Onderwijs

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

In de 2e graad richting wetenschappen krijgen de leerlingen 2 uur wetenschapsatelier bovenop het reguliere pakket wetenschappen.

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 16.40 u.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Gent Sint-Pieters  
   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Interstedelijk CLB Gent
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00        


Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Geert Piette

Arts : Nele Vangheluwe

Verpleegkundige : Julie Michiel

CLB onthaal

CLB-onthaal in De Krook

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

CLB-onthaal in De Krook (2e verdieping)
Maandag, dinsdag en vrijdag van 13u tot 17u
Woensdag van 13u tot 19u
Donderdag van 13u tot 18.30u