GBS Kadrie

Driehoekstraat 41

2920 Kalmthout
03 666 95 20
secretariaat@kadrie.be
http://www.kadrie.be

Schoolaanbod

Basisonderwijs
 

Infomomenten


Er zijn geen gegevens ter beschikking

 

Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Voor- en Noorderkempen - vest. Essen
Nieuwstraat 67
2910 Essen
03 667 28 28
info@vclbvnk.be
http://www.vclbvnk.be

Schoolfiche: GBS Kadrie

GBS Kadrie

Driehoekstraat 41

2920 Kalmthout
03 666 95 20        

Infomomenten


Er zijn geen gegevens ter beschikking

 

Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Opmerking

Kleuteronderwijs:
In Kadrie worden de kleuters verdeeld over klassen per leeftijd. Er is een apart klasje voor de kindjes die instappen op 2,5 jaar.  In de voormiddag is er een gestructureerd aanbod overeenkomstig de ontwikkelingsdoelen voor kleuters. Er wordt sterk in hoeken gewerkt en de kleuterjuffen bewaken dat alle kinderen verschillende hoeken doorlopen en nieuwe vaardigheden trainen en nieuwe dingen leren. In de namiddag is er een beperkt aanbod en is er veelal vrij spel. Onze school is gelegen in een landelijke omgeving en de kleuters spelen dan ook veel in de (speel)tuin van de school. De 5-jarige kleuters gaan één maal per maand zwemmen en alle kleuters maken een uitstap naar het arboretum en de Kalmthoutse Heide.

Lager onderwijs:
In Kadrie leggen we daarbij de nadruk op “actieve en zelfsturende werkvormen”.  Het is aan de leerkracht om een krachtige leeromgeving te creëren waarbij de leerlingen uitgenodigd worden en de kansen krijgen om hun leren zelf in handen te nemen. De leerkracht is de gids, de coach. Activerende werkvormen als hoeken- en contractwerk, projectwerk, tutoring, partnerwerk, zijn voldoende vertegenwoordigd in het leerproces dat we aanbieden. Van in de kleuterschool zijn motivatie, welbevinden en betrokkenheid speerpunten.  Dit zijn voorwaarden om tot leren te komen. We willen dit bereiken door een aanbod van betekenisvolle activiteiten, door een doordachte en goed gestructureerde opstelling van het klaslokaal, door het creëren van een warme, aangename sfeer. Alle leerkrachten hebben oog voor een brede basiszorg binnen hun eigen klas. Zij trachten door middel van een gedifferentieerde aanpak de talenten,  mogelijkheden en zelfsturing van de leerlingen zo veel mogelijk te ontwikkelen. Uiteraard is er in ons aanbod veel aandacht  voor het cognitieve aspect, maar ook het motorische, het sportieve aspect is erg belangrijk.

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Voor- en Noorderkempen - vest. Essen
Nieuwstraat 67
2910 Essen
03 667 28 28