Groene sectoren

Wat doen we?

De groene sector omvat de inrichting en het  beheer van natuurgebieden,  bosgebieden en van openbaar groen in steden en gemeenten.
Landbouw en tuinbouw zijn bekend als de primaire sectoren.
De landbouw levert de dierlijke en plantaardige basisproducten voor onze voeding.
In de tuinbouw worden er naast voedingsproducten ook bomen, sierplanten en bloemen geproduceerd. 
In de sector tuinaanleg en onderhoud worden tuinen en groene ruimtes aangelegd en onderhouden.
Een vierde groene sector is het loonwerk (technische land- en tuinbouwwerken): werknemers uit deze sector voeren machinale werkzaamheden uit voor bedrijven uit de land- en tuinbouw.

 

Wie doet het?

In de land- en tuinbouw kun je aan de slag als landbouwer of landbouwarbeider.
Tuinbouwers en tuinbouwarbeiders verbouwen groenten, fruit, sierplanten in serres of in open lucht.
In tuinaanleg en tuinonderhoud vind je hoveniers die o.a. gazons, beplantingen en verhardingen aanleggen en deze groene ruimtes onderhouden.
De machinebestuurders van de sector loonwerk bedienen machines om de grond te bewerken en klaar te leggen voor een volgende behandeling, te oogsten of gewassen te dorsen, …
In alle sectoren zijn er gespecialiseerde functies, zoals boomverzorger of gespecialiseerd teeltverzorger.

 

Hoe wordt je het?

In het secundair onderwijs heb je een brede tweede graad (bso en tso) waarbij de jongeren met zoveel mogelijk aspecten van de land- en tuinbouwsector in aanraking komen.
In de derde graad maakt de jongere een
keuze en kan hij/zij zich specialiseren.
Ook in het dbso (Leren en Werken) zijn er mogelijkheden om een beroep in de groene sectoren aan te leren. 
In het hoger onderwijs is er de richting professioneel bachelor in de agro biotechnologie, eventueel gevolgd door een masteropleiding.
Daarnaast zijn er ook enkele Syntra -opleidingen in de groene sectoren die je voorbereiden op het uitbaten van een bedrijf in tuinaanleg en -onderhoud of tuinbouw.

 

Beroepen

Aankoper (M/V/X)  
Bestuurder van landbouw- en bosbouwmachines (M/V/X)  
Bodemonderzoeker (M/V/X)  
Boomkweker (M/V/X)  
Boswachter (M/V/X)  
Dierenarts (M/V/X)  
Dierenartsassistent (M/V/X)  
Dierentrimmer (M/V/X)  
Dierenverzorger (M/V/X)  
Hoef- en klauwverzorger (M/V/X)  
Houthakker-snoeier (M/V/X)  
Inspecteur land- en tuinbouw (M/V/X)  
Kweker - verzorger van dieren (M/V/X)  
Kweker van vis, week- en schelpdieren (M/V/X)  
Kweker van wilde dieren of huisdieren (M/V/X)  
Landbouwer (M/V/X)  
Landbouwkundig adviseur (M/V/X)  
Landschapsarchitect (M/V/X)  
Leidinggevende milieuzorg en sanering (M/V/X)  
Manègehouder (M/V/X)  
Mecanicien van tuinmachines (M/V/X)  
Medewerker bosbouw (M/V/X)  
Medewerker groene ruimtes (M/V/X)  
Medewerker hygiëne en ongediertebestrijding (M/V/X)  
Medewerker in de fruitteelt (M/V/X)  
Medewerker in de veehouderij, paardenhouderij en viskweek (M/V/X)  
Medewerker landbouw (M/V/X)  
Medewerker natuurgebieden (M/V/X)  
Medewerker paardenhouderij (M/V/X)  
Medewerker tuinbouw (M/V/X)  
Milieucoördinator (M/V/X)  
Pluim- en kleinveekweker (M/V/X)  
Productieverantwoordelijke land- en tuinbouw (M/V/X)  
Schapen- en geitenfokker (M/V/X)  
Supervisor natuurpatrimonium (M/V/X)  
Technicus veiligheid, hygi�ne en leefmilieu (M/V/X)  
Tuinaanlegger-groenbeheerder  
Tuinbouwer (M/V/X)  
Varkensfokker (M/V/X)  
Vee- en paardenhouder (M/V/X)  
Verkoper van bloemen en planten (M/V/X)  

 

Website's

Opleidingen bediendensector
Opleidingen Land- en tuinbouw
Groen: biometklasse.be
Groen: grasspriet.be (Themadossiers land-en tuinbouw)
Groen: eduplus.be

 

Groene sectoren

Wat doen we?

De groene sector omvat de inrichting en het  beheer van natuurgebieden,  bosgebieden en van openbaar groen in steden en gemeenten.
Landbouw en tuinbouw zijn bekend als de primaire sectoren.
De landbouw levert de dierlijke en plantaardige basisproducten voor onze voeding.
In de tuinbouw worden er naast voedingsproducten ook bomen, sierplanten en bloemen geproduceerd. 
In de sector tuinaanleg en onderhoud worden tuinen en groene ruimtes aangelegd en onderhouden.
Een vierde groene sector is het loonwerk (technische land- en tuinbouwwerken): werknemers uit deze sector voeren machinale werkzaamheden uit voor bedrijven uit de land- en tuinbouw.

 

Wie doet het?

In de land- en tuinbouw kun je aan de slag als landbouwer of landbouwarbeider.
Tuinbouwers en tuinbouwarbeiders verbouwen groenten, fruit, sierplanten in serres of in open lucht.
In tuinaanleg en tuinonderhoud vind je hoveniers die o.a. gazons, beplantingen en verhardingen aanleggen en deze groene ruimtes onderhouden.
De machinebestuurders van de sector loonwerk bedienen machines om de grond te bewerken en klaar te leggen voor een volgende behandeling, te oogsten of gewassen te dorsen, …
In alle sectoren zijn er gespecialiseerde functies, zoals boomverzorger of gespecialiseerd teeltverzorger.

 

Hoe wordt je het?

In het secundair onderwijs heb je een brede tweede graad (bso en tso) waarbij de jongeren met zoveel mogelijk aspecten van de land- en tuinbouwsector in aanraking komen.
In de derde graad maakt de jongere een
keuze en kan hij/zij zich specialiseren.
Ook in het dbso (Leren en Werken) zijn er mogelijkheden om een beroep in de groene sectoren aan te leren. 
In het hoger onderwijs is er de richting professioneel bachelor in de agro biotechnologie, eventueel gevolgd door een masteropleiding.
Daarnaast zijn er ook enkele Syntra -opleidingen in de groene sectoren die je voorbereiden op het uitbaten van een bedrijf in tuinaanleg en -onderhoud of tuinbouw.

 

Beroepen

Aankoper (M/V/X)  
Bestuurder van landbouw- en bosbouwmachines (M/V/X)  
Bodemonderzoeker (M/V/X)  
Boomkweker (M/V/X)  
Boswachter (M/V/X)  
Dierenarts (M/V/X)  
Dierenartsassistent (M/V/X)  
Dierentrimmer (M/V/X)  
Dierenverzorger (M/V/X)  
Hoef- en klauwverzorger (M/V/X)  
Houthakker-snoeier (M/V/X)  
Inspecteur land- en tuinbouw (M/V/X)  
Kweker - verzorger van dieren (M/V/X)  
Kweker van vis, week- en schelpdieren (M/V/X)  
Kweker van wilde dieren of huisdieren (M/V/X)  
Landbouwer (M/V/X)  
Landbouwkundig adviseur (M/V/X)  
Landschapsarchitect (M/V/X)  
Leidinggevende milieuzorg en sanering (M/V/X)  
Manègehouder (M/V/X)  
Mecanicien van tuinmachines (M/V/X)  
Medewerker bosbouw (M/V/X)  
Medewerker groene ruimtes (M/V/X)  
Medewerker hygiëne en ongediertebestrijding (M/V/X)  
Medewerker in de fruitteelt (M/V/X)  
Medewerker in de veehouderij, paardenhouderij en viskweek (M/V/X)  
Medewerker landbouw (M/V/X)  
Medewerker natuurgebieden (M/V/X)  
Medewerker paardenhouderij (M/V/X)  
Medewerker tuinbouw (M/V/X)  
Milieucoördinator (M/V/X)  
Pluim- en kleinveekweker (M/V/X)  
Productieverantwoordelijke land- en tuinbouw (M/V/X)  
Schapen- en geitenfokker (M/V/X)  
Supervisor natuurpatrimonium (M/V/X)  
Technicus veiligheid, hygi�ne en leefmilieu (M/V/X)  
Tuinaanlegger-groenbeheerder  
Tuinbouwer (M/V/X)  
Varkensfokker (M/V/X)  
Vee- en paardenhouder (M/V/X)  
Verkoper van bloemen en planten (M/V/X)  

 

VDAB

Houthakker-snoeier

Mecanicien van tuinmachines

Medewerker tuinbouw

Technicus veiligheid, hygi�ne en leefmilieu

Tuinbouwer

Verkoper van bloemen en planten

Roadies

Tuinarchitect
  
Boomkweker