Milieuco÷rdinator (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Milieuco÷rdinator?

Je bent verantwoordelijk voor het milieubeleid binnen een bedrijf of een openbaar bestuur.
Het is een brede functie.
Wat je precies moet doen hangt onder meer af van het bedrijf waarvoor je werkt.
Je moet de laatste evoluties op het vlak van milieuzorg kennen, de milieuwetgeving op de voet volgen en ervoor zorgen dat deze wordt toegepast binnen het bedrijf (Vlarem, geluid, luchtvervuiling).
Je zorgt voor de nodige vergunningen en rapportering, je overlegt met de betrokken diensten.
Je hebt inzicht in het productieproces en formuleert verbeteringsvoorstellen die milieu en economie verzoenen. Je pakt milieuproblemen aan zoals opslag van afval- en milieugevaarlijke stoffen, verontreiniging van oppervlaktewater, radioactiviteit, schoorsteenuitstoot, gebruik van grondstoffen en energieverbruik en werkt actieplannen uit.
Goed kunnen communiceren is een voorwaarde aangezien jij onder meer instaat voor de contacten met de media in geval van rampen en ongewenste situaties.
Je begeleidt ook voorlichtingscampagnes en demonstratieprojecten.



        

Wil je meer weten?



Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Milieuco÷rdinator type B

VKS - Beroepskwalificatie niveau 7: Milieuco÷rdinator type A